Politiikka

Pitääkö Isis-leirin suomalaisia auttaa? Oikeus­tieteilijöiden mukaan vastaus on täysin selvä, terrorismi­tutkija varoittaa riskeistä

Sisäministeriön tietojen mukaan al-Holin leirillä on suomalaisia orpoja. Uusi hallitus ei ole linjannut, pyritäänkö heitä ja muita leirin suomalaisia auttamaan sieltä pois. Paine päätöksentekoon kasvaa, kun lämpötilat leirillä kohoavat.

Suomen tuoreella hallituksella on käsissään alati kuumempi kysymys: millä tavoin Suomi toimii kansalaistensa kanssa, jotka ovat lähteneet terroristijärjestö Isisin kalifaattiin ja jääneet sen romahdettua jumiin Syyriaan al-Holin aavikkoleirille?

Vankileirin kaltaisiin oloihin on suljettu noin 20 000 erimaalaista Isis-taistelijoiden omaista. Leiriä ylläpitää Syyrian autonominen kurdihallinto ja sitä vartioivat asemiehet. Yle on aiemmin uutisoinut, että paikalla olijoiden mukaan leirillä on 11 naista ja 33 lasta, jotka ovat Suomen kansalaisia.

Leirillä on myös suomalaisia orpolapsia, kertoo sisäministeriön poliisiosaston kehittämispäällikkö Tarja Mankkinen. Osa heistä on viety alueelle Suomesta ja osa on syntynyt siellä.

Leirin asukkaat, erityisesti lapset, ovat kärsineet muun muassa ripulista ja aliravitsemuksesta. Sääennusteiden mukaan lämpötila al-Holin alueella voi lähipäivinä nousta yli 40 asteen. Kesän edetessä olosuhteet muuttuvat entistä sietämättömämmiksi.

Edellinen hallitus linjasi, etteivät Suomen viranomaiset auta Isis-taistelijoita tai heidän puolisoitaan pois Syyriasta. Linjaus ei kuitenkaan sido uutta Antti Rinteen (sd) hallitusta.

Sen on tehtävä omansa, mutta toistaiseksi päätöksiä ei ole tehty.

Vasta tehtävissään aloittaneet ministerit ovat saaneet aiheesta eri ministeriöiden yhteistyönä laadittuja selvityksiä, joiden valmisteluun on osallistunut yli 40 asiantuntijaa maaliskuusta asti. Niiden pohjalta hallituksen tulisi linjata, auttaako valtio leirillä olevia suomalaisia tai mahdollisesti osaa heistä palaamaan kotimaahansa vai ei. Lisäksi kantaa vaaditaan siihen, onko leirillä haavoittuvassa asemassa olevia ryhmiä, joiden avun tarve on erityisen suuri.

Kysymys ulottuu useiden eri ministeriöiden hallinnonaloille. Koska kyse on kansalaisista Suomen rajojen ulkopuolella, päävastuu asiasta kuuluu ulkoministeriölle.

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) ei vastannut Helsingin Sanomien haastattelupyyntöihin.

HS kysyi eri alojen asiantuntijoiden näkemystä siitä, mitä vaikealle ongelmalle tulisi tehdä.

Oikeustieteilijä Martti Koskenniemi: Suomella on velvollisuus auttaa


Kansain­välisen oikeuden professorin Martti Kosken­niemen mukaan vastaus kysymykseen on täysin selvä: Suomen hallituksella on velvollisuus avustaa al-Holin leirillä olevien naisten ja lasten tuomisessa takaisin kotimaahansa.

”Mahtavatko Suomen hallitus ja viranomaiset ymmärtää, että tämä on sellainen tilanne, jota koskee melkoinen joukko kotimaisia ja kansainvälisiä oikeusnormeja?” hän kysyy.

Näitä oikeusnormeja ovat Koskenniemen mukaan Suomen perustuslaki ja konsulipalvelulaki sekä Euroopan ihmisoikeussopimus ja lapsen oikeuksien sopimus.

Yhtä mieltä Koskenniemen kanssa ovat monet muutkin oikeustieteilijät. 15 oikeustieteilijää on allekirjoittanut HS:lle osoitetun kannanoton, jossa todetaan, ettei Suomen viranomaisilla ole asiassa harkintavaltaa, eikä laissa määritellystä konsuliavustamisesta saa luopua rangaistuksena.

Lue kirjoitus täältä: Isis-leirille joutuneita naisia ja lapsia pitää avustaa

Perustuslain yhdeksännen pykälän ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta kotimaahansa. Konsulipalvelulain mukaan hädänalaisessa asemassa kriisialueella olevaa suomalaista tulee auttaa.

”Konsulipalvelulain tarkoituksena on tuoda hädänalaisessa asemassa kriisialueella olevat suomalaiset turvaan”, Koskenniemi sanoo.

Näiden lisäksi Euroopan ihmisoikeussopimuksessa todetaan, että kansalaisten pääsy kotimaahansa tulee taata.

Koskenniemen mukaan naisten mahdollinen syyllistyminen rikoksiin ei ole palauttamisen kannalta oleellinen kysymys. ”Sillä, mitä nämä henkilöt ovat mahdollisesti tehneet, ei ole vaikutusta avustamisen suhteen. Se on sitten erillinen poliisiasia.”

Terrorismitutkija Juha Saarinen: On ajateltava myös turvallisuuspolitiikkaa


Suomen pitää ajatella myös sitä, että kyse on ihmisistä, joiden paluulla saattaa olla merkittäviä turvallisuuspoliittisia seurauksia, sanoo terrorismitutkija Juha Saarinen. Hän on parhaillaan jatko-opiskelijana Lontoon King’s College -yliopistossa.

”Puhumme henkilöistä, jotka ovat kytkeytyneet brutaaliin ja väkivaltaiseen terroristiseen järjestöön”, hän sanoo.

Saarisen mukaan keskeisessä roolissa ei ole Suomen lainsäädäntö, vaan niiden maiden, joissa naiset ovat vaikuttaneet. ”Jos pystytään todistamaan, että he ovat olleet Isisin jäseniä, tämä on jo itsessään rikollista [esimerkiksi Irakissa].”

Hän nostaa oikeudenmukaisuudesta käytävään keskusteluun myös Isisin uhrien näkökulman, ja huomauttaa, ettei Suomeen jo palanneita Isisin toimintaan kytkeytyneitä henkilöitä ole onnistuttu saamaan oikeuden eteen.

”Minkälaista oikeutta paikalliset uhrit saavat niissä tapauksissa, joissa tekijät palaavat Eurooppaan valtioihin, joissa heitä ei saada asettua syytteeseen esimerkiksi sen takia, että todistusaineiston kerääminen on käytännössä mahdotonta?”

Realistisia vaihtoehtoja on Saarisen mukaan nyt kaksi. Ensimmäinen on se, että Suomi lähtee aktiivisesti noutamaan ensisijassa niitä naisia, joilla on lapsia. Toinen vaihtoehto on jatkaa nykyistä linjaa eli sitä, että heillä on oikeus palata Suomeen, jos he siinä onnistuvat, Saarinen sanoo.

”Isis on ohjeistanut etenkin Euroopasta tulleita vierastaistelijoita pyrkimään palaamaan keinolla millä hyvänsä. Tätä ei voida sulkea pois Suomenkaan tapauksessa.”

Suomeen on jo palannut vähintään 35 ihmistä Syyrian ja Irakin sota-alueilta.

Kurdihallinto haluaa tyhjentää leirit, sillä ne vievät valtavasti resursseja esimerkiksi turvallisuuden ylläpitämisessä.

”Suomen viranomaisilla ei ole sinällään pääsyä alueelle, mutta Suomen viranomaiset voivat keskustella aluetta hallinnoivien kanssa, ja sitä kautta voi mahdollisesti saada luvan käydä esimerkiksi tutustumassa suomalaisten tilanteeseen. Tätä ei sisäministeriön tietojen mukaan olla toistaiseksi tehty”, sisäministeriön Mankkinen sanoo.

Saarinen painottaa, ettei kenelläkään ole tietoa siitä, minkälainen aatemaailma al-Holin leirillä olevilla suomalaisnaisilla oikeasti on. Myöskään sitä ei tiedetä, ovatko he esimerkiksi saaneet järjestelmällistä ideologista koulutusta Isisiltä.

”Suomen turvallisuusviranomaisilla tai exit-toimintaa toteuttavilla kansalaisjärjestöillä ei ole mitään ihmelääkettä, jonka avulla he voivat selvittää niitä todellisia aikeita.”

Terrorismitutkija Leena Malkki: Turvallisuus ei aja oikeusvaltioperiaatteen yli


Juuri tiedon puutteen vuoksi terrorismitutkija Leena Malkki Helsingin yliopistosta lähestyy kysymystä täysin toisin.

Malkin mukaan huoli palaajien vaikutuksesta Suomen turvallisuustilanteeseen voi olla perusteltu. Samanaikaisesti tutkimuksista tukea saa ajatus, että naiset voivat haluta irtautua Isisin ideologiasta ja toiminnasta, mutta ulospääsyä ei aiemmin ole ollut tarjolla. Yhtenäisenä ryhmänä al-Holin leirin suomalaisia asukkaita ei Malkin mukaan voi ajatella.

Koska naisten mielenliikkeitä ei tarkasti tunneta, Malkki ei näe myöskään perusteita jyrätä oikeusvaltioperiaatteita heidän mahdollisesti muodostamansa vaaran vuoksi.

”Minun on vaikea nähdä, että tässä olisi niin painavaa turvallisuusnäkökohtaa, että se ajaisi muiden näkökohtien, kuten lasten oikeuksien, yli”, hän sanoo.

”Terrorismi uhkaa potentiaalisesti länsimaiden oikeusvaltioperiaatetta. Jos sen nimissä lähdetään tinkimään oikeus- ja ihmisoikeusperiaatteista, se on aika lailla oma maali.”

Poliitikkoja Malkki moittii rohkeuden puutteesta.

”Asiassa ei ole toimittu tarpeeksi nopeasti. Tämä tilanne on ollut odotettavissa pitkään.”

Lastensuojelun keskusliiton Pentti Arajärvi: Lapsen etu on tärkein


YK:n lapsen oikeuksien sopimus asettaa lapsen parhaan etusijalle myös sellaisessa tilanteessa, jossa se on ristiriidassa muiden pyrkimysten tai vaikkapa vanhemman edun kanssa, muistuttaa Lastensuojelun keskusliiton puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

”Kaiken sen perusteella, mitä tiedotusvälineistä voi lukea, nähdä tai kuulla al-Holin leiristä, lapsen etu edellyttäisi tuomista Suomeen”, Arajärvi sanoo.

Tästä seuraa Arajärven mukaan käytännössä, että suurimmassa osassa tapauksia valtion tulisi avustaa myös lasten suomalaisten vanhempien paluuta kotimaahan.

Lastensuojeluviranomaisten toimivaltuudet eivät ulotu Suomen rajojen ulkopuolelle. Siksi lasten ja vanhempien erottaminen toisistaan vasten heidän tahtoaan on vaikeaa, Arajärvi sanoo. Suomessakin näin voidaan toimia vain, kun tiukat ehdot täyttyvät.

Kysymyksessä Arajärven mukaan on siksi toissijaista, ovatko vanhemmat syyllistyneet rikoksiin, miten vahvaa näyttöä niistä on, tai muodostavatko lapset tai heidän vanhempansa Suomessa turvallisuusuhan.

Niin lapsen kuin yhteiskunnan etu myös olisi, että päätös palautuksesta syntyisi nopeasti, Arajärvi katsoo.

”Varhainen ja tehokas puuttuminen on aina halvempaa ja vaikuttavampaa. Se vaihtoehto, että aika hoitaa, eli lapsi täyttää 18 tai kuolee, ei käy.”

Lasten ja heidän vanhempiensa palauttaminen ei ole välttämättä käytännössä helppoa. Esimerkiksi entinen sisäministeri Kai Mykkänen (kok) on nostanut esiin, että jo suomalaislapsien luotettava tunnistaminen voi olla hyvin vaikeaa.

”Jos lähettäisimme jonkun partion leirille, joka sanoisi, että tässä testataan suomalaiset, sinne voisi tulla vaikka tuhannen ihmisen jono. Kansalaisuustilanteet ovat sekavia, ihmisillä ei ole asiakirjoja, kaikki lapset eivät välttämättä itsekään tiedä, kenen lapsia he ovat. Se tekee tilanteesta käytännön kannalta haastavan”, Mykkänen sanoo Helsingin Sanomille.

Arajärvi myöntää, että käytännön toteutuksessa voi olla haasteita. Samalla hän muistuttaa, että muut Euroopan maat ovat tuoneet orpoja leiriltä kotimaahansa.

Euroopan maista muun muassa Norja, Belgia, Ranska ja Alankomaat ovat tuoneet orvoiksi jääneitä kansalaisiaan alueelta pois. Ruotsissa valtio auttoi isoisää, joka nouti seitsemän orvoiksi jäänyttä lastenlastaan pois leiriltä.

”Ei sen ylivoimaista pitäisi Suomellekaan olla.”

Tästä on kyse

Isisin tukikohdasta paenneiden leiri


 Al-Holin leirille Syyrian pohjoisosaan suljettiin jihadistiliike Isisin viimeisestä tukikohdasta paenneet naiset ja lapset.

 Leirillä on Ylen mukaan 11 suomalaista aikuista naista ja heillä 33 lasta. Lapset on viety alueelle vanhempiensa mukana tai he ovat syntyneet siellä.

 Leirillä on myös yli 40 muun valtion kansalaisia. Vasta muutama valtio on tähän mennessä auttanut kansalaisiaan sieltä pois.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Helsingin seudun päivystykset ovat kriisissä: Potilaiden määrä kasvaa uhkaavasti, eikä lääkäreitä saa enää edes rahalla

  2. 2

   Elämästä voi mennä kymmenen vuotta usvassa, kun ei enää muista, miltä tuntuu olla virkeä

   Tilaajille
  3. 3

   Ensimmäinen minuutti liikuntasuorituksen jälkeen antaa tärkeää tietoa omasta terveydestä

   Tilaajille
  4. 4

   Tulli takavarikoinut erotiikkaliikkeiden poppers-aineita 600 000 euron arvosta

  5. 5

   Trumpin laajalti rasistiseksi tuomitun kirjoittelun kohteeksi joutuneet naiset: Presidentti ajaa ”valkoisten nationalistien agendaa”

  6. 6

   Finnair oli jättää yksin matkustavan nuoren ulos koneesta ylivarauksen takia – Lentoyhtiö kertoo, miten ylivaraustilanteet ratkaistaan

  7. 7

   Viime kesänä Töölössä tapahtuneen epäillyn pahoinpitelyn selvittämisessä käyttöön poikkeukselliset keinot, poliisi julkaisi uhrin kuvaamaa materiaalia

  8. 8

   Enoa syytetään 7-vuotiaan sukulaispoikansa murhaamisesta jouluaattona Arabianrannassa, asian käsittely alkaa Helsingin käräjäoikeudessa

  9. 9

   Yli puolet suomalaisista on ylipainoisia, hoitoihin on silti jopa vuosien jono

  10. 10

   Synkkä puhelu sai päivystäjän itkemään kesken hätäpuhelun: Saana Välimaa kertoo vaativasta mutta kiittämättömästä työstä luolassa Uudellamaalla

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Synkkä puhelu sai päivystäjän itkemään kesken hätäpuhelun: Saana Välimaa kertoo vaativasta mutta kiittämättömästä työstä luolassa Uudellamaalla

   Tilaajille
  2. 2

   Finnair oli jättää yksin matkustavan nuoren ulos koneesta ylivarauksen takia – Lentoyhtiö kertoo, miten ylivaraustilanteet ratkaistaan

  3. 3

   Koulun uusi julkisivu valmistui: nyt vantaalaiset keräävät adressia, jotta teos maalattaisiin piiloon

  4. 4

   Pyöräilijät lähtivät livohkaan, kun maalissa odotti moottoritarkastus: ”He hyppäsivät nopeasti pakettiautoon”

  5. 5

   Uuden James Bond -elokuvan agentti 007 on nainen – Myös termi ”Bond-tyttö” jätettiin historiaan

  6. 6

   Viime kesänä Töölössä tapahtuneen epäillyn pahoinpitelyn selvittämisessä käyttöön poikkeukselliset keinot, poliisi julkaisi uhrin kuvaamaa materiaalia

  7. 7

   Suomen lapsikato on ennustettuakin rajumpaa: ”Kysymys on siitä, riittääkö lapsia kaikkiin päiväkoteihin”

   Tilaajille
  8. 8

   Trump joutui ankarien rasismi­syytösten kohteeksi: kehotti kongressi­edustajia menemään ”takaisin sinne mistä tulivat”

  9. 9

   Šakki huijauskohun keskellä: suurmestari jäi kiinni vilpistä ja lopetti uransa heti

  10. 10

   Ergonomisesti muotoillut terveyssandaalit ja varvassandaalit eivät ole fiksu valinta jaloille, sanoo fysioterapeutti

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Helsingin vanhin yhtäjaksoisesti toiminut ravintola meni konkurssiin ja rapistuu nyt pystyyn Helsingin keskustassa

  2. 2

   Parisuhde etenee kolmessa vaiheessa ja yhdessä niistä on suurin riski erota – ongelmia voi ehkäistä, kun tekee muutaman asian ajoissa

   Tilaajille
  3. 3

   Tunteiden välttely voi johtaa elämään, jota ei halua elää – Psykologi Arto Pietikäisellä on siihen ratkaisu, jota moni ei halua kuulla

   Tilaajille
  4. 4

   Synkkä puhelu sai päivystäjän itkemään kesken hätäpuhelun: Saana Välimaa kertoo vaativasta mutta kiittämättömästä työstä luolassa Uudellamaalla

   Tilaajille
  5. 5

   Töölönlahdelle rakennettiin kymmenen jalkapallokentän kokoinen puisto, jossa ei viihdy oikein kukaan

  6. 6

   Keskellä kaunista merenrantatonttia rapistuu autioitunut hotelli: ”Upea alue on seisonut pitkään tyhjillään”

  7. 7

   Kotona ei ole vessaa eikä jääkaappia – Tiina Malinen muutti itse rakentamaansa minivaunuun vuonna 2016 ja on pärjännyt vähemmällä kuin luuli    

  8. 8

   Tässä yksinkertainen ohje, jonka avulla jokainen voi laihtua pysyvästi 5–10 kiloa

  9. 9

   Finnair oli jättää yksin matkustavan nuoren ulos koneesta ylivarauksen takia – Lentoyhtiö kertoo, miten ylivaraustilanteet ratkaistaan

  10. 10

   Valehteliko poliisi? Pyöräilijä otti kuvan poliisiautosta ja päätyi putkaan Helsingissä, poliisi muutti kertomustaan oikeudessa

  11. Näytä lisää