Politiikka

Uusimaa on jatkossa Helsinki ja neljä maa­kuntaa – hallituksen lupaama soten erillis­ratkaisu etenee

Viime hallituskaudella Uudellemaalle oli tulossa jättimaakunta, nyt hallitus on taipumassa erillisratkaisuun. Ministeri Kiurun mukaan vaativaa hoitoa antavan Husin asema pohditaan erillisessä työryhmässä.

Hallitusohjelman mukaan Suomi oli tarkoitus jakaa 18 maakuntaan, jotka ottavat vastuun sosiaali- ja terveyspalveluista, mutta aluejakoon on tulossa merkittävä poikkeus.

Yhden ison Uudenmaan maakunnan sijaan Uudenmaan alueelle on syntymässä useampi maakunta ja yksi maakunnan kaltainen kaupunki.

HS:n tietojen mukaan Helsinki jatkaisi näillä näkymin kaupunkina, jolle tulee sen ohella maakunnan tehtäviä. Toinen, mutta vähemmän todennäköinen vaihtoehto on, että Helsinki olisi oma maakuntansa.

Helsingin ulkopuolinen Uusimaa jaettaisiin neljään itsehallintoalueeseen, joita voi nimittää myös maakunniksi. Neljä aluetta on nyt vahvin malli.


Tavallisen kansalaisen palveluiden kannalta tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi Espoo tai sen kanssa samaan alueeseen kaavailtu Siuntio eivät jatkossa päätä yksin omista sote-palveluistaan, vaan päätökset tekee Länsi-Uudenmaan maakunta, jossa Espoolla tosin on iso sananvalta.

Maakunta päättää, missä esimerkiksi terveysasemien on järkevä sijaita ja mitä sosiaalipalveluita asukkaille kuuluu.

Hallitus valmistelee parhaillaan Uudenmaan sote-erillisratkaisua, jota hallituksen puolesta selvittää entinen Vantaan ja Oulun kaupunginjohtaja ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) entinen toimitusjohtaja Kari Nenonen.

Erillisratkaisusta oli lupailtu väliraporttia lokakuussa, mutta perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) vahvistaa HS:lle, että sellaista ei ole tulossa.


Nenosen toimeksianto kestää joulukuun loppuun asti.

”Erillistä väliraporttia ei julkaista, jotta eri vaihtoehdot ehditään käydä huolellisesti läpi ja muodostaa niistä kattava kokonaiskuva”, Kiuru sanoo.

Kiurun mukaan Husin asemaa pohtimaan tulee erillinen työryhmä.

Hus on tarkoitus pitää kokonaisena, vaikka sen toiminta-alue Uusimaa jakautuu useammaksi palaseksi. Hus vastaa Uudellamaalla vaativasta erikoissairaanhoidosta eli sairaalaverkostosta.

Muissa Suomen tulevissa maakunnissa on tarkoitus, että maakunta hallinnoi myös erikoissairaanhoitoa. Uudellemaalle on sen sijaan tulossa viisi aluetta, jotka hallinnoivat Husia yhdessä, eli vaativan terveydenhuollon yhteispelistä on tulossa monimutkaisempaa kuin muualla Suomessa.


Uudenmaan kunnat eivät ottaneet riemunkiljahduksin vastaan Antti Rinteen (sd) hallituksen keväällä tekemää linjausta, jonka mukaan sote napataan kunnilta pois ja siirretään maakunnille.

Uudenmaan kunnat olisivat halunneet pitää perustason sosiaali- ja terveyspalvelut omissa näpeissään eli jatkaa nykyisellä kuntapohjaisella mallilla tarvittaessa yhteistyötä tehden.

Kuntien vastahakoisuus oli etukäteen hyvin tiedossa, joten hallitus lupasi keväällä selvittää Uudenmaan, pääkaupunkiseudun tai Helsingin alueen erillisratkaisun yhteistyössä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa.

Edellinen Juha Sipilän (kesk) hallitus ei suostunut tekemään tällaista erillisratkaisua, vaan silloin tekeillä oli mammuttimainen Uudenmaan maakunta, jota etenkin Helsinki kiihkeästi vastusti. Sote- ja maakuntamalli kaatui eduskunnassa.

Krista Kiurun mukaan Uudellemaalle on nyt tarkoitus löytää ratkaisu, joka varmistaa palvelut ja ottaa huomioon alueen koon sekä erityispiirteet.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok) on vastustanut maakuntauudistusta ja kertoo, ettei edelleenkään ole sen kannattaja. Hän on silti tyytyväinen siihen, että hallitus tunnustaa Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun erityispiirteet.


Vapaavuoren mukaan Uudenmaan kaupunkien ja kuntien logiikkana on hakea sellaista ratkaisua, että uudistus onnistuisi ilman vuosia kestävää hallinnollista myllerrystä.

Uudenmaan kaupungin- ja kunnanjohtajat sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri kertoivat huhtikuussa ennen kevään eduskuntavaaleja, että ne haluavat kuntien jatkavan perustason sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäjinä. Kuntien johto esitti mallia, jossa Uusimaa olisi jaettu viiteen alueeseen.

Helsinki olisi jatkanut omana alueenaan, minkä lisäksi muut alueet olisivat Länsi-Uusimaa, Keski-Uusimaa, Itä-Uusimaa ja erillisenä alueena Vantaa yhdessä Keravan kanssa. Alueet olisivat siis olleet rakenteeltaan kuntayhtymiä. Keski-Uudellamaalla toimii jo nyt vapaaehtoinen kuntayhtymä Keusote, joka vastaa alueen sotesta.


Hus olisi jatkanut alueella erikoissairaanhoidon palveluiden järjestäjänä.

Uudellamaalla on hyvinvoivia kuntia, joista monilla on hyvät edellytykset joko yksin tai yhteistyössä vastata sotesta. Muualla maassa monet kunnat ovat ahtaalla väestön ikääntymisen ja muuttotappioiden takia, ja niillä on suuria vaikeuksia selviytyä kasvavista sote-kustannuksista.

Rinteen hallitus ei vastannut Uudenmaan toiveisiin, vaan päätti soten järjestämisestä maakuntien pohjalta koko maassa. Tämä oli yksi keskustan asettamista ehdoista, jotta puolue suostui tulemaan hallitukseen.

Osa Uudenmaan kunnista haikailee yhä kuntayhtymiä maakuntien sijaan. Parikin kuntajohtajaa sanoo HS:lle, että selvitystyössä ei ole kovin analyyttisesti paneuduttu siihen, miksi Uudellemaalle pitää väkisin ängetä maakuntia eivätkä kuntayhtymät käy.

Krista Kiurun mukaan Uudenmaan kuntajohtajien esittämää mallia on käyty valmistelussa huolellisesti läpi.

Yhtä HS:n haastattelemaa kuntapäättäjää selvityksen tiukka aikataulu hirvittää. Hänen mukaansa kyse on historiallisen suuresta kuntia ja kaupunkeja koskevasta hallintomuutoksesta, jota tehdään hänen mukaansa ”varsin vähäisin vaikutusarvioin”.


Joulukuun loppu on Nenosen selvityksen ehdoton takaraja, koska muuten hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen aikataulu pettää. Vaikka edellisellä hallituskaudella tehtiin jo paljon pohjatyötä, sote-lakien kirjoittaminen ministeriössä ja käsittely eduskunnassa ottaa paljon aikaa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriä ei ole tarkoitus pilkkoa pienemmiksi osiksi, vaikka Uusimaa jakautuisikin viiteen alueeseen.

”Husin tavoite on, että Hus pysyy yhtenäisenä”, sanoo Husin toimitusjohtaja Juha Tuominen. ”Mutta sen viilaus on vielä kesken, mitä yhtenäinen tarkoittaa. Meille se tarkoittaa vastuuta ensihoidosta, vastuuta keskitetyistä hoidoista ja sitä, että kansalaiset ovat yhdenvertaisesti yhdessä jonossa.”

Tuominen täsmentää, että Uudenmaan sisälle ei saa muodostua tilannetta, jossa ihmiset olisivat Husin antamissa palveluissa eri asemassa sen mukaan, miltä itsehallintoalueelta tai mistä kunnasta he ovat kotoisin. Erikoissairaanhoito on kallista, joten joillakin Uudenmaan maakunnilla voisi olla haluja rajoittaa Husista tulevia kustannuksia ja rajata esimerkiksi joitakin hoitoja asukkailtaan pois.

”Meillä ei voi olla viittä rintasyöpäpotilasjonoa”, Tuominen sanoo.


Tuomisen mukaan Husin asemasta pitää tehdä oma lainsäädäntönsä, pelkästään sopimusohjaus ei enää maakuntauudistuksen jälkeen riitä.

”Kun puhutaan erityisen vaativasta hoidosta ja valmiuden ja ensihoidon ylläpitämisestä, niiden pitää perustua lainsäädäntöön eikä sopimuksiin.”

Tuomisen mukaan itsehallintoalueilla ja Helsingillä olisi palveluiden järjestämisvastuu, mutta järjestämisvastuuta siirrettäisiin lailla myös Husille.

 

Nyt Helsinki pärjää omilla verotuloillaan.

Nenosen selvityksessä ei oteta kantaa siihen, mistä Uusimaa saa rahat sote-palveluihin, koska se ei edes kuulu hänen toimeksiantoonsa.

Viime hallituskauden maakuntauudistuksen rahoitus hirvitti isoja kaupunkeja. Tuolloin maakuntien rahoituksen oli ensi vaiheessa tarkoitus tulla valtiolta, ja vasta myöhemmin ne olisivat alkaneet itse kerätä maakuntaveroa.

Kun sote olisi poistunut kuntien tehtävistä, kaikkien kuntien kuntaverosta olisi siirtynyt valtion kerättäväksi ja maakunnille tilitettäväksi vajaat 12 prosenttiyksikköä.

Esimerkiksi Helsingissä tämä olisi tarkoittanut, että kuntaverokertymästä olisi lähtenyt kaksi kolmasosaa pois. Kaupungin riippuvuus valtionrahoituksesta olisi kasvanut, kun nyt Helsinki pärjää omilla verotuloillaan.

Jos Helsinki säilyisi erillisratkaisussa kaupunkina, joka hoitaisi myös maakunnan tehtäviä, voisiko Helsinki jatkaa nykyisen kuntaveron perimistä ja käyttää verotuotot omiin palveluihinsa? Tämä ei näytä mahdolliselta, jos muualla maassa olisi toisenlainen verojärjestelmä.

Myös Rinteen hallitus on linjannut, että maakuntien rahoitus perustuu pääosin valtion rahoitukseen, mutta hallitus käynnistää välittömästi valmistelun maakuntaveron käyttöönotosta. Tämä tehdään parlamentaarisessa komiteassa vuoden 2020 loppuun mennessä.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Fakta

Rinteen hallituksen sote


 Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kootaan koko maassa kuntaa suuremmille itsehallinnollisille alueille eli maakunnille.

 Maakuntia piti hallitusohjelman mukaan tulla 18.

 Myös pelastustoimi siirtyy maakunnille.

 Maakunnille tulee vaalit, joissa valittavat valtuutetut vastaavat maakuntien päätöksenteosta.

 Vuoden 2020 loppuun mennessä selvitetään, mitä muita tehtäviä soten lisäksi siirrettäisiin maakuntiin.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Suomen asuntomarkkinoiden kahtiajako vaati ison uhrin: ”Monia on johdettu harhaan”

  2. 2

   Helsingin päättäjissäkin on useamman hitas-asunnon omistajia: ”Olen ostanut asunnot ollessani vielä opiskelija”, kertoo Sdp:n Eveliina Heinäluoma

   Tilaajille
  3. 3

   Tuhannet suomalaiset saavat pian rikos­historian huume­kaupoista pimeässä verkossa – Hakkeri kertoo nyt, miksi tarina verkon anonyymistä huume­keitaasta oli valhetta

   Tilaajille
  4. 4

   Yhdysvaltojen uusinta Selviytyjät-kautta ravisuttaa #metoo-tapaus – ensimmäistä kertaa kilpailija poistettiin muulla kuin heimoneuvoston äänestyksellä

  5. 5

   Pyllistin hanuritohtorille Thaimaassa – sillä hetkellä en tiennyt, että olin matkailutrendin edelläkävijä

  6. 6

   Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen allekirjoitti al-Holin suomalaisten palauttamista koskevan asia­kirjan, valio­kunnassa hän kiisti tietävänsä suunnitelmasta – näin Kolehmainen kommentoi

   Tilaajille
  7. 7

   Trump käski Greta Thunbergiä ”chillaamaan”, Thunberg näpäytti takaisin – ja sai tuekseen myös Michelle Obaman

  8. 8

   Mihin tv-toimittaja tarvitsee korkokenkiä? Kirsi Alm-Siira ja Annika Damström kertovat, millaista palautetta katsojilta tulee

   Tilaajille
  9. 9

   Suomalaisten univelka lisääntyy, ja se altistaa sairauksille – Tämä laaja tiede­artikkeli kertoo, miksi sisäinen kellomme sekosi

   Tilaajille
  10. 10

   Painonnostaja Teemu Roininen ryhtyi vegaaniksi parantaakseen tuloksiaan – Miten siinä kävi?

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Katri Kulmuni pyysi anteeksi Instagram-kyselyään al-Holin leiriläisistä – Ehti herättää laajaa arvostelua: ”Ihan oikeasti, Suomi?” kysyi ihmis­oikeusjärjestö

  2. 2

   Kiertueen loppumetreillä Samu Haberin piti pystyssä vain kalja ja salamipitsa – Nyt Haber kertoo kosteista vuosista ja kertyneistä kiloista

   Tilaajille
  3. 3

   Heidän kohtalostaan syntyi poliittinen myrsky – HS:n grafiikka kertoo, miten Sanna ja muut suomalais­naiset päätyivät lapsineen Syyriaan ja al-Holin leirille

  4. 4

   Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen allekirjoitti al-Holin suomalaisten palauttamista koskevan asia­kirjan, valio­kunnassa hän kiisti tietävänsä suunnitelmasta – näin Kolehmainen kommentoi

   Tilaajille
  5. 5

   Aivotutkija suunnitteli ohjelman, jonka avulla mikä tahansa elämänmuutos helpottuu – Seitsemän neuvoa, joiden avulla pääset eroon tunnesyömisestä tai turhasta valvomisesta

   Tilaajille
  6. 6

   Kommentti: Katri Kulmunin Instagram-äänestys paljastaa, miten hallituksessa jonkun on pian pakko tinkiä periaatteistaan

   Tilaajille
  7. 7

   Trump käski Greta Thunbergiä ”chillaamaan”, Thunberg näpäytti takaisin – ja sai tuekseen myös Michelle Obaman

  8. 8

   Haavisto nosti esiin vaihto­ehdon, jolla hallitus saattaa ainakin hetkeksi väistää poliittisen kriisin al-Holista

  9. 9

   HS:n piparikisassa ei pelätty ottaa kantaa ajankohtaisiin tapahtumiin – Äänestä omaa suosikkiasi pipariteoksista

  10. 10

   Toimitusjohtaja hankki Helsingistä kymmenen hitas-asuntoa – Asuntokriisin helpottajaksi luotua järjestelmää käytetään entistä enemmän hyväksi

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Joonas Lahti, 24, on Suomen paras puhelinliittymäkauppias ja tienaa enemmän kuin toimitusjohtaja

   Tilaajille
  2. 2

   HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

   Tilaajille
  3. 3

   Triplassa kiusallinen suunnitteluvirhe: uudelta asemalaiturilta näkee pimeällä sisään kauppakeskuksen vessoihin

  4. 4

   HS-analyysi: Kulmunin vaatimukset ajoivat vasemmistolaisen Sanna Marinin heti ahtaaseen rakoon

   Tilaajille
  5. 5

   Valta on nyt kolmikymppisillä naisilla: Hallitusta johtaa viisi naista, joista neljä on alle 35-vuotiaita

  6. 6

   Sanna Marinista tulee Suomen seuraava pääministeri, Sdp valitsi uusia ministereitä – HS:n seuranta kokoaa illan tapahtumat

  7. 7

   Olot vapautuivat Jari Aarnion suljetulla selliosastolla – sekä vangit että vartijat ihmettelevät yllättävää muutosta

   Tilaajille
  8. 8

   Helsinki aikoo muuttaa oppilasvalintaa: Tietystä osoitteesta ei enää välttämättä pääsisi tiettyyn kouluun

  9. 9

   Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: ”Olemme epäonnistuneet”

  10. 10

   Jussi Halla-aho yhdisti Tullin harjoituksen ja al-Holin suomalaisten kotiuttamisen, Tulli kertoi poikkeuksellisen laajasta disinformaatio­kampanjasta – Näin Halla-aho vastaa

  11. Näytä lisää