Politiikka

Mistä Postin lakossa on kysymys? Osapuolten näkemykset riidan­aiheen palkka­vaikutuksista ovat kaukana toisistaan

Posti- ja logistiikka-alan unionin Paun mukaan ”työehtoshoppailu” laskisi ansioita jopa 50 prosenttia. Palvelualojen työnantajien Paltan mukaan kustannushyöty voisi olla enintään 25 prosenttia, mutta sopimusten hintavertailu on ennenaikaista, koska uusista palkoista ei ole vielä edes päästy neuvottelemaan.

Osapuolten näkemykset postilaisten lakkoon johtaneen työriidan palkkavaikutuksista ovat kaukana toisistaan. Työntekijöiden mukaan ”työehtoshoppailu” laskisi palkkoja jopa 30–50 prosenttia, kun työnantaja näkee enintään 25 prosentin kustannusvaikutuksen, mikäli sopimusten hintavertailu tehtäisiin suoraviivaisesti. Toisaalta hintavertailua ei työnantajan mukaan ole vielä mahdollista edes tehdä, koska palkoista ja muista työehdoista ei ole päästy edes neuvottelemaan.

Postin työntekijöitä koskeva lakko jatkuu kaksi viikkoa, mikäli neuvottelut uusista työehtosopimuksista eivät etene. Maanantaina aamulla alkanut työnseisaus saattaa venyä myös joulukuun puolelle, sillä työntekijöitä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni Pau ilmoitti Palvelualojen työnantajien Paltalle sunnuntaina uusista, kahden viikon lakoista, jotka alkaisivat 25. marraskuuta.

Uudet työnseisaukset koskevat postinjakelua, postinkäsittelyä, postinkuljetusta sekä toimihenkilö- ja myymälätehtäviä koko maassa, ja lakon piirissä olisi jo noin Postin 10 000 työntekijää. Myös kuljetusalan tukilakkoja on jo käynnissä, ja lisää on tulossa. Ilmailualan unionin jäsenet ovat lopettaneet ulkomaan postin käsittelyn lentoasemilla, ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pysäyttää junien huollon ja työt ratapihoilla 19. marraskuuta.

”Lakko ei ratkaise sitä ongelmaa, että seuraavina vuosina jaettavan postin määrän vähentyminen kiihtyy entisestään”, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto arvosteli tuoreeltaan Paun ilmoitusta uusista lakoista.

Aarto kertoi tiistaina toivovansa myös tukilakoista ilmoittaville järjestöille ”jäitä hattuun” eli työrauhaa neuvotteluille, joita käydään seuraavan kerran valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla keskiviikkona.

Mistä lakoissa on kyse?

Työnseisauksilla SAK:lainen Pau pyrkii vauhdittamaan työehtosopimusneuvotteluita, joita se on käynyt jo syyskuun alusta Posti-työnantajaa edustavan Palvelualojen työnantajien Paltan kanssa.

Varsinaisten tes-neuvotteluiden ohella Paun vaatimuksiin kuuluu myös, että pakettilajittelijat siirrettäisiin takaisin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen.

Posti ilmoitti jo elokuun lopussa siirtävänsä pakettilajittelijat Postin omistamaan Posti Palvelut -osakeyhtiöön syyskuun alusta.

Toisin kuin emoyhtiö tytäryhtiö on järjestäytynyt työnantajien Medialiittoon, jolla on Paun sijaan työehtosopimus Teollisuusliiton kanssa. Siinä työehdot ovat työnantajalle edullisemmat. Posti on ilmoittanut pakettilajittelun noin 700 työntekijän kokonaispalkan säilyvän ennallaan 31. tammikuuta 2022 saakka.

Alun alkaen osapuolten näkemykset ovat olleet varsin kaukana toisistaan. Ensinnäkään Paltan mukaan tässä neuvottelupöydässä ei nyt pitäisi eikä voida neuvotella pakettilajittelijoiden työehdoista, vaan vain uudesta työehtosopimuksesta Paun kanssa. Paun tulkinta on se, että pakettilajittelijat ovat yhä Paun jäseniä, joten työrauhaa Posti ei heidän osaltaan saa kuin sopimalla asioista Paun kanssa.

Tämä on yksi syy, miksi neuvotteluissa ei ole päästy puusta pitkään.

Toinen syy on se, että Paun mukaan työnantaja haluaa nyt alentaa muidenkin kuin pakettilajittelijoiden palkkoja ja heikentää kautta linjan muitakin työehtoja, kuten työvuoromääräyksiä ja lomia. Pau haluaa säilyttää nykyisen oman sopimuksensa.

Paltan mukaan kyse on enemmänkin työehtojen joustamisesta Postin kilpailijoiden tasolle, kun kilpailu kiristyy.

Miten työehdot heikentyisivät uuden sopimuksen myötä?

”Työnantajan tavoitteiden hyväksyminen tarkoittaisi jo valmiiksi matalapalkkaisissa, fyysisesti raskaissa töissä oleville postilaisille pienempiä palkkoja, pidempää työaikaa ja arkea vaikeuttavia työaikamalleja”, Pau on todennut tiedotteessa. Pau on myös laskenut, että palkat alenisivat uudella, työnantajan kannalta nykyistä halvemmalla sopimuksella jopa 30–50 prosenttia.

Paltan mukaan Postin toiminnan joustavuutta lisättäisiin jakelussa korvaamalla nykyiset Paun työehtosopimuksen määräykset ”soveltuvin osin” niinikään SAK:laisen Teollisuusliiton jakelualan työehtosopimuksen määräyksillä. Oma sopimusala kuitenkin säilyisi, ja uusien määräysten siirtymäsäännökset rakennettaisiin yhdessä.

Palta on myös luvannut, että henkilökohtaiset palkat säilyisivät ennallaan ainakin tulevan sopimuskauden eli arviolta noin kahden vuoden ajan, ja myös nykyiset ilta- ja yötyölisät maksettaisiin tänä aikana.

Paltan mukaan Postin postinjakelussa kuukausipalkkaisen kokoaikaisen henkilön keskipalkka on nyt 2 276 euroa kuukaudessa ja lisät sisältävä keskiansio 2 500 euroa kuukaudessa. Pakettilajittelussa henkilöstön keskipalkka kuukaudessa on 2 407 euroa ja lisät sisältävä keskiansio 2 688 euroa.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto pitää Paun väitettä palkkojen alentumisesta 30–50 prosentilla liioitteluna mutta myöntää, että kustannushyöty voisi olla noin 25 prosenttia, mikäli Paun sopimus korvattaisiin suoraan Teollisuusliiton sopimuksella.

Aarto korostaa, että nyt on ennenaikaista laskea tarkkaan, kuinka paljon palkat ja muut työehdot heikentyisivät, koska niistä ei ole vielä päästy edes neuvottelemaan ja kyseessä on kokonaisuus.

”Nyt vain ei ole järkevää puhua sopimusten hintaeroista, kun olemme ensinnäkin luvanneet taata henkilökohtaisten palkkojen sekä ilta- ja yötyölisien säilyvän seuraavan sopimuskauden ajan”, Aarto huomauttaa. Muitakin lisiä tosin Paun sopimuksessa on lauantailisistä erityisiin asiakasvastuu- ja haittalisiin.

Paun mukaan Posti on vähätellyt tiedotteissaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkanpudotuksia ja työehtojen heikkenemistä. Se on kerännyt nettisivuilleen sopimusmuutosten vaikutuksia jakelun ja käsittelytehtävän palkkoihin esimerkkien kautta.

Vertailu ei ole ihan helppoa, sillä työntekijöillä on nytkin varsin erilaisia tehtäviä, ja esimerkiksi päivä- ja yötyön osuus vaihtelee. Jotkut tekevät pelkkää päivätyötä ilman lisiä ja jotkut pelkkää yötyötä lisineen.

Yksi Paun esimerkeistä koskee kokoaikaista, 16 vuoden kokemuksen omaavaa postin käsittelijää postikeskuksessa Helsingissä. Hänen työaikansa on nykyisen viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaan 163 tuntia ja palkka 2 306,05 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi hänelle on sovittu 92,24 euron palkanosa. Muine lisineen palkka on yhteensä 2 947,93 euroa.

Vastaava palkka Teollisuusliiton ja Medialiiton jakajia koskevan työehtosopimuksen mukaan olisi 1 656,08 euroa eikä sovittua palkanosaa ole. Lisineen palkka on 1 717,28 euroa, jolloin pudotusta olisi jopa 1 230,65 euroa eli yli 40 prosenttia.

Liittosihteeri Esko Hietaniemi Pausta myöntää, että postilaisten keskikertopalkasta ja sen laskusta on hankala esittää tarkkoja lukuja, koska palkkataulukot vaihtelevat alueittain ja myös tehtävän vaativuuden mukaan sekä käsittelyssä että jakelussa.

Vaativammassa ammattitehtäväryhmässä maksetaan erityisiä moduuleiksi kutsuttavia lisiä esimerkiksi osittaisesta esimiestyöstä tai tiimin ohjaamisesta.

”Ei siis voi tehdä vain yhtä keskivertovertailua, mutta Medialiiton jakelu-tessissä on vain yksi tehtävä eli jakajan työ ja siitä maksettava tuntipalkka”, Hietaniemi sanoo.

Pau onkin vertaillut myös tuntipalkkoja omassa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa ja Teollisuusliiton jakelua koskevassa työehtosopimusta. Siinä tuntipalkat ovat 8,90–10,26 euroa, ja yötyötunnilta saa yötyökorvausta 80 senttiä.

Paun nykyisessä työehtosopimuksessa tuntipalkat taas ovat 11,34–14,41 euroa ja yötyölisä on 30 prosenttia yksinkertaisesta tuntipalkasta laskettuna eli 3,4–4,3 euroa tunnissa.

Paun mukaan kaikki muutkin Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen ehdot ovat heikommat kuin Paun omassa sopimuksessa – aina työterveyshuoltoa myöten. Hietaniemen mukaan odotettavissa olisi myös 150 tunnin työajan kasvu vuodessa. ”Sen Posti mittaa ulos, joten 500 työntekijää irtisanotaan ja osa-aikaistetaan”, Hietaniemi arvioi.

Työvuorosuunnittelu on nykyisessä työehtosopimuksessa taas Paltan mukaan liian jäykkä, eli työvuorot lyödään lukkoon 5–6 viikkoa etukäteen, ja muutosten tekeminen on vaikeaa, vaikka asiakastilanteet vaihtuvat jopa päivittäin. Aarton mukaan työvuoroluettelot tulisi laatia enintään neljäksi viikoksi. Muutoksia niihin tulisi voida tehdä säännöllisen työajan puitteissa ilman, että pitäisi tehdä kallista ylityötä.

Yksi Pauta lakkoihin ja myös muita kuljetusliittoja tukilakkoihin motivoiva riidanaihe on vuokratyövoiman käyttö, mihin Posti työntekijöiden liittojen mukaan syyllistyy lakon aikana ja minkä kansainväliset sopimukset kieltävät lakkotilanteissa.

Palta korostaa, että Postin normaaliin päivittäiseen toimintaan kuuluu väliaikainen ja täydentävä työvoima, jota esimerkiksi joulusesonkiin palkataan noin 3 000 henkeä.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: ”Olemme epäonnistuneet”

  2. 2

   HS näki poliisin asiakirjat: Ulko­ministeriössä on laadittu suunnitelma kaikkien halukkaiden suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holista

  3. 3

   Hillary Clinton jakoi Twitterissä kuvan Suomen uudesta hallituksesta: ”Hyvä Suomi!”

  4. 4

   Oikeustieteilijät ihmettelevät ulkoministeri Haaviston toimia al-Holin pakolais­leirin kysymyksessä

  5. 5

   Tutkijat löysivät Sudanista vihdoin syyn, joka selittää ilmakehän metaanin nopeaa kasvua

  6. 6

   Keitä al-Holin leirillä on? Millainen turvallisuus­uhka leiriläiset ovat? HS kokosi vastaukset keskeisiin kysymyksiin al-Holista

  7. 7

   Joonas Lahti, 24, on Suomen paras puhelinliittymäkauppias ja tienaa enemmän kuin toimitusjohtaja

   Tilaajille
  8. 8

   Rajusta työpaikka­kiusaamisesta syytetty Helsingin korkea johtaja tuomittiin työturvallisuus­rikoksesta – Helsingin kaupungille sakot asian katsomisesta sormien läpi

  9. 9

   HS-analyysi: Onko Greta Thunbergin viesti liian synkkä?

  10. 10

   HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

   Tilaajille
  2. 2

   Kehomme vanhenee kolmen virstanpylvään kautta, ja ne paljastuvat tarkasti verestä

  3. 3

   Vanhan koulun ostanut perhe yllättyi muutettuaan haavetaloonsa: ensimmäisen talven öljylasku 10 000 euroa ja remonteille ei näy loppua

  4. 4

   Keskustan kansanedustaja vaatii, ettei hallitus tuo ketään al-Holin leiriltä, puheenjohtaja Kulmuni jätti puolueen linjan auki

  5. 5

   Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: ”Olemme epäonnistuneet”

  6. 6

   Koko oppositio jätti välikysymyksen hallituksen toiminnasta al-Holiin liittyen, Halla-aho: ”Epäselvää ja salakähmäistä”

  7. 7

   Jussi Halla-aho ja Mikko Kärnä kiistelivät somessa al-Holin suomalaisten palauttamisesta, ja lopulta päätyivät karkeaan alatyyliin

  8. 8

   Nainen raiskattiin yökerhon wc-tiloissa Helsingin keskustassa, DTM on ”tarkastellut toimintaansa kriittisesti” tapauksen jälkeen

  9. 9

   HS näki poliisin asiakirjat: Ulko­ministeriössä on laadittu suunnitelma kaikkien halukkaiden suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holista

  10. 10

   Kaupungin työntekijät löysivät nipun avaamattomia posteja kävelytien varrelle sijoitetusta roskakorista Vantaalla

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Joonas Lahti, 24, on Suomen paras puhelinliittymäkauppias ja tienaa enemmän kuin toimitusjohtaja

   Tilaajille
  2. 2

   Tässä on ensimmäinen Vantaa-aiheinen Fingerpori: Jälki on taattua Pertti Jarlaa

  3. 3

   Anopin lause kiteytti sen, mikä pitää parit yhdessä – Tärkeä palanen voi puuttua, vaikka suhteessa riittäisi luottamusta ja hyvää tahtoa

  4. 4

   Pertti Jarla piirsi Fingerporin Espoosta: Hoksaatko tämän nokkelan sanaleikin?

  5. 5

   Helsinki on nyt silkkaa Fingerporia: Mikä saa ihmisen muuttamaan pois Myllypurosta?

  6. 6

   Katja Meriläinen, 31, pyörittää Helsingissä ja Espoossa kuuden sijoitusasunnon Airbnb-bisnestä – Palkkatöissä hänen ei tarvitse enää käydä

   Tilaajille
  7. 7

   Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä

  8. 8

   HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

   Tilaajille
  9. 9

   Triplassa kiusallinen suunnitteluvirhe: uudelta asemalaiturilta näkee pimeällä sisään kauppakeskuksen vessoihin

  10. 10

   Sota kasvatti selviytyjän, lähiö hissi­terapeutin ja lama menestyjän – HS:n erikois­artikkeli vie matkalle seitsemän sukupolven Suomeen

   Tilaajille
  11. Näytä lisää