Politiikka

Mistä Postin lakossa on kysymys? Osapuolten näkemykset riidan­aiheen palkka­vaikutuksista ovat kaukana toisistaan

Posti- ja logistiikka-alan unionin Paun mukaan ”työehtoshoppailu” laskisi ansioita jopa 50 prosenttia. Palvelualojen työnantajien Paltan mukaan kustannushyöty voisi olla enintään 25 prosenttia, mutta sopimusten hintavertailu on ennenaikaista, koska uusista palkoista ei ole vielä edes päästy neuvottelemaan.

Osapuolten näkemykset postilaisten lakkoon johtaneen työriidan palkkavaikutuksista ovat kaukana toisistaan. Työntekijöiden mukaan ”työehtoshoppailu” laskisi palkkoja jopa 30–50 prosenttia, kun työnantaja näkee enintään 25 prosentin kustannusvaikutuksen, mikäli sopimusten hintavertailu tehtäisiin suoraviivaisesti. Toisaalta hintavertailua ei työnantajan mukaan ole vielä mahdollista edes tehdä, koska palkoista ja muista työehdoista ei ole päästy edes neuvottelemaan.

Postin työntekijöitä koskeva lakko jatkuu kaksi viikkoa, mikäli neuvottelut uusista työehtosopimuksista eivät etene. Maanantaina aamulla alkanut työnseisaus saattaa venyä myös joulukuun puolelle, sillä työntekijöitä edustava Posti- ja logistiikka-alan unioni Pau ilmoitti Palvelualojen työnantajien Paltalle sunnuntaina uusista, kahden viikon lakoista, jotka alkaisivat 25. marraskuuta.

Uudet työnseisaukset koskevat postinjakelua, postinkäsittelyä, postinkuljetusta sekä toimihenkilö- ja myymälätehtäviä koko maassa, ja lakon piirissä olisi jo noin Postin 10 000 työntekijää. Myös kuljetusalan tukilakkoja on jo käynnissä, ja lisää on tulossa. Ilmailualan unionin jäsenet ovat lopettaneet ulkomaan postin käsittelyn lentoasemilla, ja Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL pysäyttää junien huollon ja työt ratapihoilla 19. marraskuuta.

”Lakko ei ratkaise sitä ongelmaa, että seuraavina vuosina jaettavan postin määrän vähentyminen kiihtyy entisestään”, Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto arvosteli tuoreeltaan Paun ilmoitusta uusista lakoista.

Aarto kertoi tiistaina toivovansa myös tukilakoista ilmoittaville järjestöille ”jäitä hattuun” eli työrauhaa neuvotteluille, joita käydään seuraavan kerran valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla keskiviikkona.

Mistä lakoissa on kyse?

Työnseisauksilla SAK:lainen Pau pyrkii vauhdittamaan työehtosopimusneuvotteluita, joita se on käynyt jo syyskuun alusta Posti-työnantajaa edustavan Palvelualojen työnantajien Paltan kanssa.

Varsinaisten tes-neuvotteluiden ohella Paun vaatimuksiin kuuluu myös, että pakettilajittelijat siirrettäisiin takaisin viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimukseen.

Posti ilmoitti jo elokuun lopussa siirtävänsä pakettilajittelijat Postin omistamaan Posti Palvelut -osakeyhtiöön syyskuun alusta.

Toisin kuin emoyhtiö tytäryhtiö on järjestäytynyt työnantajien Medialiittoon, jolla on Paun sijaan työehtosopimus Teollisuusliiton kanssa. Siinä työehdot ovat työnantajalle edullisemmat. Posti on ilmoittanut pakettilajittelun noin 700 työntekijän kokonaispalkan säilyvän ennallaan 31. tammikuuta 2022 saakka.

Alun alkaen osapuolten näkemykset ovat olleet varsin kaukana toisistaan. Ensinnäkään Paltan mukaan tässä neuvottelupöydässä ei nyt pitäisi eikä voida neuvotella pakettilajittelijoiden työehdoista, vaan vain uudesta työehtosopimuksesta Paun kanssa. Paun tulkinta on se, että pakettilajittelijat ovat yhä Paun jäseniä, joten työrauhaa Posti ei heidän osaltaan saa kuin sopimalla asioista Paun kanssa.

Tämä on yksi syy, miksi neuvotteluissa ei ole päästy puusta pitkään.

Toinen syy on se, että Paun mukaan työnantaja haluaa nyt alentaa muidenkin kuin pakettilajittelijoiden palkkoja ja heikentää kautta linjan muitakin työehtoja, kuten työvuoromääräyksiä ja lomia. Pau haluaa säilyttää nykyisen oman sopimuksensa.

Paltan mukaan kyse on enemmänkin työehtojen joustamisesta Postin kilpailijoiden tasolle, kun kilpailu kiristyy.

Miten työehdot heikentyisivät uuden sopimuksen myötä?

”Työnantajan tavoitteiden hyväksyminen tarkoittaisi jo valmiiksi matalapalkkaisissa, fyysisesti raskaissa töissä oleville postilaisille pienempiä palkkoja, pidempää työaikaa ja arkea vaikeuttavia työaikamalleja”, Pau on todennut tiedotteessa. Pau on myös laskenut, että palkat alenisivat uudella, työnantajan kannalta nykyistä halvemmalla sopimuksella jopa 30–50 prosenttia.

Paltan mukaan Postin toiminnan joustavuutta lisättäisiin jakelussa korvaamalla nykyiset Paun työehtosopimuksen määräykset ”soveltuvin osin” niinikään SAK:laisen Teollisuusliiton jakelualan työehtosopimuksen määräyksillä. Oma sopimusala kuitenkin säilyisi, ja uusien määräysten siirtymäsäännökset rakennettaisiin yhdessä.

Palta on myös luvannut, että henkilökohtaiset palkat säilyisivät ennallaan ainakin tulevan sopimuskauden eli arviolta noin kahden vuoden ajan, ja myös nykyiset ilta- ja yötyölisät maksettaisiin tänä aikana.

Paltan mukaan Postin postinjakelussa kuukausipalkkaisen kokoaikaisen henkilön keskipalkka on nyt 2 276 euroa kuukaudessa ja lisät sisältävä keskiansio 2 500 euroa kuukaudessa. Pakettilajittelussa henkilöstön keskipalkka kuukaudessa on 2 407 euroa ja lisät sisältävä keskiansio 2 688 euroa.

Paltan toimitusjohtaja Tuomas Aarto pitää Paun väitettä palkkojen alentumisesta 30–50 prosentilla liioitteluna mutta myöntää, että kustannushyöty voisi olla noin 25 prosenttia, mikäli Paun sopimus korvattaisiin suoraan Teollisuusliiton sopimuksella.

Aarto korostaa, että nyt on ennenaikaista laskea tarkkaan, kuinka paljon palkat ja muut työehdot heikentyisivät, koska niistä ei ole vielä päästy edes neuvottelemaan ja kyseessä on kokonaisuus.

”Nyt vain ei ole järkevää puhua sopimusten hintaeroista, kun olemme ensinnäkin luvanneet taata henkilökohtaisten palkkojen sekä ilta- ja yötyölisien säilyvän seuraavan sopimuskauden ajan”, Aarto huomauttaa. Muitakin lisiä tosin Paun sopimuksessa on lauantailisistä erityisiin asiakasvastuu- ja haittalisiin.

Paun mukaan Posti on vähätellyt tiedotteissaan työntekijöiden ja toimihenkilöiden palkanpudotuksia ja työehtojen heikkenemistä. Se on kerännyt nettisivuilleen sopimusmuutosten vaikutuksia jakelun ja käsittelytehtävän palkkoihin esimerkkien kautta.

Vertailu ei ole ihan helppoa, sillä työntekijöillä on nytkin varsin erilaisia tehtäviä, ja esimerkiksi päivä- ja yötyön osuus vaihtelee. Jotkut tekevät pelkkää päivätyötä ilman lisiä ja jotkut pelkkää yötyötä lisineen.

Yksi Paun esimerkeistä koskee kokoaikaista, 16 vuoden kokemuksen omaavaa postin käsittelijää postikeskuksessa Helsingissä. Hänen työaikansa on nykyisen viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksen mukaan 163 tuntia ja palkka 2 306,05 euroa kuukaudessa, jonka lisäksi hänelle on sovittu 92,24 euron palkanosa. Muine lisineen palkka on yhteensä 2 947,93 euroa.

Vastaava palkka Teollisuusliiton ja Medialiiton jakajia koskevan työehtosopimuksen mukaan olisi 1 656,08 euroa eikä sovittua palkanosaa ole. Lisineen palkka on 1 717,28 euroa, jolloin pudotusta olisi jopa 1 230,65 euroa eli yli 40 prosenttia.

Liittosihteeri Esko Hietaniemi Pausta myöntää, että postilaisten keskikertopalkasta ja sen laskusta on hankala esittää tarkkoja lukuja, koska palkkataulukot vaihtelevat alueittain ja myös tehtävän vaativuuden mukaan sekä käsittelyssä että jakelussa.

Vaativammassa ammattitehtäväryhmässä maksetaan erityisiä moduuleiksi kutsuttavia lisiä esimerkiksi osittaisesta esimiestyöstä tai tiimin ohjaamisesta.

”Ei siis voi tehdä vain yhtä keskivertovertailua, mutta Medialiiton jakelu-tessissä on vain yksi tehtävä eli jakajan työ ja siitä maksettava tuntipalkka”, Hietaniemi sanoo.

Pau onkin vertaillut myös tuntipalkkoja omassa viestinvälitys- ja logistiikka-alan työehtosopimuksessa ja Teollisuusliiton jakelua koskevassa työehtosopimusta. Siinä tuntipalkat ovat 8,90–10,26 euroa, ja yötyötunnilta saa yötyökorvausta 80 senttiä.

Paun nykyisessä työehtosopimuksessa tuntipalkat taas ovat 11,34–14,41 euroa ja yötyölisä on 30 prosenttia yksinkertaisesta tuntipalkasta laskettuna eli 3,4–4,3 euroa tunnissa.

Paun mukaan kaikki muutkin Teollisuusliiton jakelua koskevan työehtosopimuksen ehdot ovat heikommat kuin Paun omassa sopimuksessa – aina työterveyshuoltoa myöten. Hietaniemen mukaan odotettavissa olisi myös 150 tunnin työajan kasvu vuodessa. ”Sen Posti mittaa ulos, joten 500 työntekijää irtisanotaan ja osa-aikaistetaan”, Hietaniemi arvioi.

Työvuorosuunnittelu on nykyisessä työehtosopimuksessa taas Paltan mukaan liian jäykkä, eli työvuorot lyödään lukkoon 5–6 viikkoa etukäteen, ja muutosten tekeminen on vaikeaa, vaikka asiakastilanteet vaihtuvat jopa päivittäin. Aarton mukaan työvuoroluettelot tulisi laatia enintään neljäksi viikoksi. Muutoksia niihin tulisi voida tehdä säännöllisen työajan puitteissa ilman, että pitäisi tehdä kallista ylityötä.

Yksi Pauta lakkoihin ja myös muita kuljetusliittoja tukilakkoihin motivoiva riidanaihe on vuokratyövoiman käyttö, mihin Posti työntekijöiden liittojen mukaan syyllistyy lakon aikana ja minkä kansainväliset sopimukset kieltävät lakkotilanteissa.

Palta korostaa, että Postin normaaliin päivittäiseen toimintaan kuuluu väliaikainen ja täydentävä työvoima, jota esimerkiksi joulusesonkiin palkataan noin 3 000 henkeä.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä

  2. 2

   Maailma janoaa akkuja, ja niissä kajastaa Kainuun valo – Talvivaaran entisen kaivoksen uumenista nousee nyt uusi aarre

   Tilaajille
  3. 3

   Sota kasvatti selviytyjän, lähiö hissi­terapeutin ja lama menestyjän – HS:n erikois­artikkeli vie matkalle seitsemän sukupolven Suomeen

   Tilaajille
  4. 4

   HS tapasi miehen, jonka päätös syöksi koko Chilen kaaokseen: ”En iki­maailmassa kuvitellut, että näin kävisi”

  5. 5

   Boris Johnsonin uskottavuuden kyseenalaistava video on kerännyt jo yli 4 miljoona näyttöä – Taustalla on pääministerin pakoilu kovasta haastattelusta

  6. 6

   Silkkiä ja vain yksi olkain – HS keräsi aineiston Presidentin­linnan suosikki­puvuista kymmenen vuoden ajalta ja hahmotteli ”täydellisen” mekon

  7. 7

   Le Monde: Venäjän salamurhayksikön tukikohta Alpeilla paljastui

  8. 8

   Anna Brotkin salakuuntelee suomalaisia ja vie sitten heidän juttunsa televisioon – ”En ymmärrä valitusta, ettei mitään muka saisi enää sanoa, sehän ei ole totta!”

   Tilaajille
  9. 9

   Keväällä 2021 Suomessa järjestetään sota­harjoitus, josta varmasti puhutaan

  10. 10

   Maalta kaupunkiin ja peltotöistä peruskouluun – Kuvasarja näyttää itsenäisen Suomen historian lapsen silmin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Le Monde: Venäjän salamurhayksikön tukikohta Alpeilla paljastui

  2. 2

   Pertti Jarla piirsi Fingerporin Espoosta: Hoksaatko tämän nokkelan sanaleikin?

  3. 3

   Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä

  4. 4

   Perussuomalaiset uhkaa välikysymyksellä, jos Pekka Haavisto jatkaa ulkoministerinä

  5. 5

   Sota kasvatti selviytyjän, lähiö hissi­terapeutin ja lama menestyjän – HS:n erikois­artikkeli vie matkalle seitsemän sukupolven Suomeen

   Tilaajille
  6. 6

   Netissä leviää tuolihaaste, joka sujuu usein naisilta paremmin kuin miehiltä – Lääkäri selittää, mistä on kyse

  7. 7

   Helsinki on nyt silkkaa Fingerporia: Mikä saa ihmisen muuttamaan pois Myllypurosta?

  8. 8

   Katja Meriläinen, 31, pyörittää Helsingissä ja Espoossa kuuden sijoitusasunnon Airbnb-bisnestä – Palkkatöissä hänen ei tarvitse enää käydä

   Tilaajille
  9. 9

   Kommentti: Keskusta on syvemmässä kuopassa kuin koskaan, ja Katri Kulmunin haparoiva esiintyminen kertoi kaiken puolueen tilasta

  10. 10

   12-vuotias tyttö tuli raskaaksi – Käräjäoikeus ei nähnyt asiassa rikosta, hovioikeus päätti toisin

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Iltalehden julkaisemien viestien mukaan keskustassa suunniteltiin Rinteen kaatamista jo perjantaina – lue HS:n seuranta politiikan dramaattisesta tiistaista

  2. 2

   Vastahyökkäykseen käynyt Rinne ei aio erota – HS:n tiedot: Rinteen esiintyminen vähensi keskustan luottamusta pää­ministeriin entisestään

  3. 3

   Joanna Jokinen hankki kukon, joka on huonoin koskaan nähty kukko – Martti pelkää kärpäsiä ja omia tipujaan, ja juuri siksi siitä tuli tämän syksyn someilmiö

   Tilaajille
  4. 4

   Anopin lause kiteytti sen, mikä pitää parit yhdessä – Tärkeä palanen voi puuttua, vaikka suhteessa riittäisi luottamusta ja hyvää tahtoa

  5. 5

   Espoon keskuksessa on kaksio, jonne on muuttanut koko Suomen aikoinaan tuntema ufo-mies Juhan af Grann

   Tilaajille
  6. 6

   Kimi Räikkönen erottui muista F1-kuskeista ryhmäkuvassa, sosiaalinen media ihastui

  7. 7

   20 kuvaa kertoo, kuinka Postin työriidasta alkanut kriisi kärjistyi Antti Rinteen dramaattiseen eroon

  8. 8

   Merin on saatava olla huomion keskipiste, koska silloin hän tuntee olevansa olemassa – Tällaista on huomiohakuisen ihmisen arki

   Tilaajille
  9. 9

   Pertti Jarla piirsi Fingerporin Espoosta: Hoksaatko tämän nokkelan sanaleikin?

  10. 10

   Helsinki on nyt silkkaa Fingerporia: Mikä saa ihmisen muuttamaan pois Myllypurosta?

  11. Näytä lisää