Politiikka

Antti Rinne syytti Postia harhauttamisesta – Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola tyrmää HS:n haastattelussa pääministerin väitteet

”Ei ole toimittu vastoin omistajan tahtoa”, Markku Pohjola sanoo.

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola tyrmää pääministeri Antti Rinteen (sd) väitteet siitä, että Postin johto olisi pyrkinyt ”vähintäänkin häivyttämään” tietoja tai pyrkinyt ”johtamaan harhaan” maan hallitusta.

”Meillä ei ole ollut sellaisia tarkoituksia”, Pohjola vastaa.

Pääministeri Rinne esitti Postin hallitukseen kohdistuvat syytöksensä perjantain tiedotustilaisuudessa, jossa hän kertoi omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Sirpa Paateron (sd) jättäneen tehtävänsä. Syynä Paateron eroon oli se, että hän ei Rinteen mukaan ollut pääministerin ohjeistuksesta huolimatta riittävän selväsanaisesti torjunut Postin pakettijakelijoiden työehtojen heikentämistä.

Rinne korosti, että hän on ilmaissut kantansa palkkojen alentamisesta moneen otteeseen Paaterolle ja tämän esikunnalle. Rinne totesi myös kertoneensa näkemyksensä Postin aiemmalle toimitusjohtajalle Heikki Maliselle jo ennen hallituksen aloittamista. Postista kerrotaan, että Rinne on ilmeisesti tavannut Malisen elokuussa 2018.

Postin hallituksen puheenjohtaja Markku Pohjola ei kuitenkaan missään vaiheessa ole tällaista viestiä saanut.

”Se ei tullut minun korviini millään tavalla”, Pohjola sanoo.

Rinne toisti perjantaina myös jo aiemminkin esittämänsä väitteen, että Posti on jupakassa toiminut vastoin valtio-omistajan tahtoa.

Pohjola on toista mieltä.

”Ei ole toimittu vastoin omistajan tahtoa. Valtion omistajaohjausyksikkö määrittelee ja viestittää omistajan tahdon valtio-omisteisille yhtiöille. Pakettilajittelun liikkeenluovutuksella Posti Palvelut Oy:hyn on ollut omistajaohjauksen tuki”, Markku Pohjola sanoo.

Mutta ennen kuin päästetään Pohjola vastaamaan Rinteen syytöksiin yksityiskohtaisemmin aloitetaan vähän kauempaa. Kyseessä on niin monipolvinen ja sekava tapahtumasarja, että siitä on muuten vaikea saada mitään tolkkua.

Markku Pohjola aloitti Postin hallituksen puheenjohtajana vuonna 2017. Valtio-omistaja ohjeisti Pohjolaa ja Postin hallitusta rukkaamaan Postia sellaiseen taloudellisen kuntoon, että yhtiö ei joutuisi tulevaisuudessa pyytämään valtiolta lisää pääomaa mahdollisten tappioiden kattamiseen.

”Se on se keskeinen johtolanka. Tätä peruslähtökohtaa ei ole uuden hallituksen aikana muutettu”, Pohjola sanoo.

Hallitusneuvotteluissa kuitenkin sovittiin, että Postin pidemmän tähtäimen kohtaloa pohtimaan perustetaan työryhmä. Siinä istuu hallituksen poliittisia valtiosihteereitä.

Tehtävä ei ole helppo, sillä kirjepostin vähenemisen myötä Posti on hankalassa murrosvaiheessa. Mutta ennen isompia linjauksia – kuten esimerkiksi Postin pilkkomista, yhtiön pitää selvitä myös lähiajat.

”Postin keskeinen lähitulevaisuuden haaste on sopeuttaa toimintaansa pienevään postivolyymiin ja kasvavaan pakettivolyymiin. Yksi keinoista on joustojen hakeminen työvoimakustannuksista”, Pohjola sanoo.

Antti Rinteen hallituksen aloittaessa kesäkuussa Postilla oli valmis suunnitelma työntekijöiden siirtämisestä halvempien työehtosopimusten piiriin. Yhtiön tarkoitus oli siirtää 8 100 jakajaa ja 700 pakettien lajittelijaa tytäryhtiöönsä. Liikkeenluovutuksen myötä jakajat ja lajittelijat siirtyisivät Posti ja logistiikka-alan unionin Paun ja Paltan välisestä työehtosopimuksesta sopimuksesta Teollisuusliiton ja Medialiiton väliseen sopimukseen.

Tämä suunnitelma ja sen taustat esiteltiin Pohjolan mukaan omistajaohjausministeri Sirpa Paaterolle ensimmäisen kerran 7. kesäkuuta. Antti Rinteen hallitus oli siinä vaiheessa istunut yhden päivän.

”Koska asia oli merkityksellinen, halusimme alusta lähtien informoida omistajaohjausministeriä”, Pohjola sanoo.

Posti julkisti perjantaiaamuna tiedotteen, johon oli iso liuta päivämääriä tapaamisista valtion omistajaohjauksen kanssa. Syynä tiedotteeseen oli se, että pääministeri Antti Rinne oli torstaina syyttänyt eduskunnassa Postin hallitusta toimimisesta vastoin omistajaohjausministerin ohjeita.

Postin tiedotteen mukaan asiaa käytiin läpi ministerin avustajien kanssa 8. elokuuta. Ministeri Paateroa informoitiin 10. elokuuta ennen Postin hallituksen matkaa San Franciscoon.

Amerikan-matkan aikana yhtiön hallitus piti myös kokouksen, jossa se päätti 8 100 jakajan ja 700 lajittelijan siirtämisestä Postin tytäryhtiöön nimeltään Posti Palvelut. Tarkoitus oli tehdä 700 lajittelijan osalta liikkeenluovutus syyskuun alussa. Hallitus päätti, että jakajat siirrettäisiin myöhemmin – alustavan arvion mukaan joskus syys-lokakuun vaihteessa.

Tarkoitus oli todennäköisesti ensin pienemmällä siirrolla testata miten työehtosopimusten vaihdot otettaisiin vastaan.

San Franciscon matkan jälkeen 21. elokuuta hallitus informoi ministeri Paateroa tekemistään päätöksistä kahden liikkeenluovutuksen suhteen. Pohjolan mukaan Paatero ei vastustanut päätöksiä. Hän ei myöskään vaatinut niiden toimeenpanon keskeyttämistä.

Niinpä Posti tiedotti julkisuuteen pakettilajittelun liikkeenluovutuksesta 29. elokuuta. Paateron avustajia informoitiin myös siitä, että samassa yhteydessä kerrotaan myös tulevasta jakelijoita koskevasta muutoksesta.

Tämä tieto onnistuttiin kuitenkin piilottamaan tiedotteeseen aika hyvin. Asia oli muotoiltu näin:

Osana Postin transformaatiota Posti tavoittelee vuosien 2019­−2021 aikana noin 150−200 miljoonan euron kustannussäästöjä. Posti pyrkii löytämään markkinaehtoisen työehtosopimus- ja kustannustason myös perinteisissä postipalveluissa syksyn 2019 aikana.

”Perinteisillä postipalveluilla” Posti viittasi siis siihen, että kuukautta myöhemmin myös 8 100 jakelijaa oli tarkoitus siirtää halvemman työehtosopimuksen piiriin.

700 lajittelijan siirrosta nousi kova äläkkä. Ammattiliitto Pau ilmoitti aloittavansa työtaistelun.

3. syyskuuta ministeri Paatero piti tiedotustilaisuuden, jossa hän ilmoitti valtio-omistajan ottavan asiassa aikalisän.

Ongelmana oli kuitenkin se, että aikalisä oli myöhässä. Lajittelijoiden osalta liikkeenluovutus tytäryhtiöön oli tehty jo 1. syyskuuta.

Jälkikäteen näistä päivämääristä on noussut kova poru. Paatero on sanonut, ettei tiennyt liikkeenluovutuksen tapahtuneen jo syyskuun alussa. Hän kertoi luulleensa muutosten olevan mahdollisia marraskuun alkuun asti, koska silloin pakettien lajittelijat siirtyisivät uuden työehtosopimuksen piiriin vanhan päätyttyä.

Pääministeri Antti Rinne kertoi perjantaina tiedotustilaisuudessa perehtyneensä jälkikäteen materiaaleihin, joita Posti oli esitellyt Paaterolle tapaamisessa 21. elokuuta. Niissä materiaaleissa liikkeenluovutuksen päivämäärä 1. syyskuuta mainittiin vain ohimennen.

Perjantain tiedotustilaisuudessa pääministeri Antti Rinne syytti Postia siitä, että se oli pyrkinyt ”vähintäänkin häivyttämään” tietoja liikkeenluovutuksen ajankohdasta.

”Meillä ei ole ollut mitään sellaista tarkoitusta. Päivämäärät eivät olleet relevantteja tässä päätöksessä, vaan tärkein kysymys oli, tehdäänkö liikkeenluovutukset tai ei”, Postin hallituksen puheenjohtaja Pohjola sanoo Rinteen väitteestä.

Rinteen mukaan Posti oli myös pyrkinyt ”johtamaan harhaan” sillä, että se väitti kilpailijoidensa pakettilajittelijoiden olevan halvemman työehtosopimuksen piirissä – vaikka todellisuudessa kilpailijoiden pakettilajittelijat kuuluvat pääosin Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n solmimien työehtosopimusten piiriin. AKT:n sopimus on kalliimpi kuin Paun.

Pohjolan mukaan Postilla ei ollut tarkoitusta johtaa harhaan.

”Meillä ei ollut sellaista tarkoitusta. Suuri osa paketti- ja rahtiliikenteen kilpailevasta toiminnasta toimii AKT:n työehtosopimuksen alla, koska näiden yritysten päätoimiala on kuljetus. Ne eivät voisikaan käyttää jakelualan työehtosopimusta, koska niiden päätehtävä on kuljetus”, Pohjola sanoo.

”Posti Palvelut Oy ei ole kuljetusyritys ja siksi AKT:n työehtosopimus ei sinne sovellu.”

Pohjola korostaa, että Posti Palvelut Oy:n toimialana on jakelu ja lajittelu, joten jakelualan työehtosopimus soveltuu sinne.

Kun Posti puhui esittelymateriaaleissa kilpailijoiden halvemmista työehtosopimuksista, se tarkoitti kuulemma nimenomaan jakelua. Onhan sillä nykyään 16 kilpailijaa kirje- ja lehtijakelussa. Näiden jakeluyhtiöiden työehtosopimusten kustannustaso on Postin noudattamaa Paun työehtosopimusta alhaisempi. Ja tarkoitus oli siis siirtää 8 100 jakelijaa Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Se oli operaatiossa se liike, jolla haettiin isoja säästöjä. Siinä operaatiossa siirrettiin sitten myös paketinlajittelijat.

Postin hallitus päätti kuitenkin vähän myöhemmin, että se lykkää jakelijoiden siirtoa pakettilajittelijoista nousseen kohun vuoksi.

”Kun näimme, miten neuvotteluprosessi eteni ja kun ei oikein syntynyt neuvotteluhalukkuutta työntekijöiden puolelta, päätimme ottaa aikalisän”, Pohjola sanoo. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että siirtoa ei tapahdu tämän työehtosopimuskierroksen aikana.

Pohjolan mukaan Postissa hyvin tiedettiin, että työehtosopimusten vaihtaminen tulee herättämään poliittisia intohimoja. Juuri sen takia omistajaohjausministeriä informoitiin asiasta hyvissä ajoin heti tämän aloitettua tehtävässään. Siksi Posti piti myös niin tiiviisti yhteyttä kesän mittaan omistajaohjaukseen.

”Aloitimme prosessin hyvissä ajoin, jotta poliittisella tasolla olisi mahdollisuus arvioida tilannetta. Heillä oli mahdollisuus sanoa, että tämä on periaatteellisesti mahdoton homma eikä sitä voida toteuttaa”, Pohjola sanoo. ”Ja jos meille olisi sanottu näin, emme olisi vieneet sitä eteenpäin.”

Pohjola sanoo olevansa hyvin yllättynyt prosessin kulusta.

Ensinnäkin Pohjola korostaa, että valtion omistajaohjaus on instituutio, jossa on selkeät vastuut ja pelisäännöt: valtionyhtiön johto kommunikoi omistajaohjauksen virkamiesten kanssa, joiden vastuulla on se, että asiat tulevat oikein selostettua poliittisille päättäjille.

Näin ollen Postissa pidettiin ennen päätöksen tekoa täysin selvänä, että yhtiön suunnitelmilla ja pakettilajittelun liikkeenluovutuksella on omistajaohjauksen tuki. Missään vaiheessa valmistelun aikana Postille ei ole esitetty suullisesti eikä kirjallisesti mitään siihen viittaavaakaan, että omistaja vastustaisi sitä.

Asioita ei Pohjolan mukaan ole myöskään helpottanut pääministerin iso rooli tapahtumien kulussa.

”Työehtosopimusneuvotteluita ja siihen liittyviä asioita on käyty pääministerin toimesta ja pääministerin ohjauksella. Se on antanut työntekijäpuolelle sellaisen aseman, jota meillä työnantajapuolella ei ole samalla tavalla ollut.”
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Tuhannet suomalaiset saavat pian rikos­historian huume­kaupoista pimeässä verkossa – Hakkeri kertoo nyt, miksi tarina verkon anonyymistä huume­keitaasta oli valhetta

   Tilaajille
  2. 2

   Helsingin päättäjissäkin on useamman hitas-asunnon omistajia: ”Olen ostanut asunnot ollessani vielä opiskelija”, kertoo Sdp:n Eveliina Heinäluoma

   Tilaajille
  3. 3

   Huhtanen Capitalin konkurssi muistutti asunto­markkinoiden riskeistä: ”Monia on johdettu harhaan”

  4. 4

   Yhdysvaltojen uusinta Selviytyjät-kautta ravisuttaa #metoo-tapaus – ensimmäistä kertaa kilpailija poistettiin muulla kuin heimoneuvoston äänestyksellä

  5. 5

   Pyllistin hanuritohtorille Thaimaassa – sillä hetkellä en tiennyt, että olin matkailutrendin edelläkävijä

  6. 6

   Mihin tv-toimittaja tarvitsee korkokenkiä? Kirsi Alm-Siira ja Annika Damström kertovat, millaista palautetta katsojilta tulee

  7. 7

   Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen allekirjoitti al-Holin suomalaisten palauttamista koskevan asia­kirjan, valio­kunnassa hän kiisti tietävänsä suunnitelmasta – näin Kolehmainen kommentoi

   Tilaajille
  8. 8

   Trump käski Greta Thunbergiä ”chillaamaan”, Thunberg näpäytti takaisin – ja sai tuekseen myös Michelle Obaman

  9. 9

   Painonnostaja Teemu Roininen ryhtyi vegaaniksi parantaakseen tuloksiaan – Miten siinä kävi?

   Tilaajille
  10. 10

   Etelä-Karjalassa jo lähes joka viides nainen kertoo polttavansa päivittäin: ”Tupakan tuonti Venäjältä on iso ongelma”

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kiertueen loppumetreillä Samu Haberin piti pystyssä vain kalja ja salamipitsa – Nyt Haber kertoo kosteista vuosista ja kertyneistä kiloista

   Tilaajille
  2. 2

   Heidän kohtalostaan syntyi poliittinen myrsky – HS:n grafiikka kertoo, miten Sanna ja muut suomalais­naiset päätyivät lapsineen Syyriaan ja al-Holin leirille

  3. 3

   Katri Kulmuni pyysi anteeksi Instagram-kyselyään al-Holin leiriläisistä – Ehti herättää laajaa arvostelua: ”Ihan oikeasti, Suomi?” kysyi ihmis­oikeusjärjestö

  4. 4

   Haavisto nosti esiin vaihto­ehdon, jolla hallitus saattaa ainakin hetkeksi väistää poliittisen kriisin al-Holista

  5. 5

   Toimitusjohtaja hankki Helsingistä kymmenen hitas-asuntoa – Asuntokriisin helpottajaksi luotua järjestelmää käytetään entistä enemmän hyväksi

   Tilaajille
  6. 6

   Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen allekirjoitti al-Holin suomalaisten palauttamista koskevan asia­kirjan, valio­kunnassa hän kiisti tietävänsä suunnitelmasta – näin Kolehmainen kommentoi

   Tilaajille
  7. 7

   Aivotutkija suunnitteli ohjelman, jonka avulla mikä tahansa elämänmuutos helpottuu – Seitsemän neuvoa, joiden avulla pääset eroon tunnesyömisestä tai turhasta valvomisesta

   Tilaajille
  8. 8

   Kommentti: Katri Kulmunin Instagram-äänestys paljastaa, miten hallituksessa jonkun on pian pakko tinkiä periaatteistaan

   Tilaajille
  9. 9

   Suomalaisnainen päätyi Hollywoodin kuumimpien tähtien sijaisnäyttelijäksi, ja nyt edessä on todellinen suurtuotanto

   Tilaajille
  10. 10

   Trump käski Greta Thunbergiä ”chillaamaan”, Thunberg näpäytti takaisin – ja sai tuekseen myös Michelle Obaman

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Joonas Lahti, 24, on Suomen paras puhelinliittymäkauppias ja tienaa enemmän kuin toimitusjohtaja

   Tilaajille
  2. 2

   HS pääsi harvinaiselle vierailulle syyrialaiseen vankilaan, jossa pidetään Isisin taistelijoita – ”Meilläkin on oikeuksia”, sanoo ruotsalainen Farhad

   Tilaajille
  3. 3

   Triplassa kiusallinen suunnitteluvirhe: uudelta asemalaiturilta näkee pimeällä sisään kauppakeskuksen vessoihin

  4. 4

   HS-analyysi: Kulmunin vaatimukset ajoivat vasemmistolaisen Sanna Marinin heti ahtaaseen rakoon

   Tilaajille
  5. 5

   Valta on nyt kolmikymppisillä naisilla: Hallitusta johtaa viisi naista, joista neljä on alle 35-vuotiaita

  6. 6

   Sanna Marinista tulee Suomen seuraava pääministeri, Sdp valitsi uusia ministereitä – HS:n seuranta kokoaa illan tapahtumat

  7. 7

   Olot vapautuivat Jari Aarnion suljetulla selliosastolla – sekä vangit että vartijat ihmettelevät yllättävää muutosta

   Tilaajille
  8. 8

   Helsinki aikoo muuttaa oppilasvalintaa: Tietystä osoitteesta ei enää välttämättä pääsisi tiettyyn kouluun

  9. 9

   Anni Sinnemäki oli rajusti kiusanneen johtajan esimies, mutta ei puuttunut tilanteeseen tarpeeksi: ”Olemme epäonnistuneet”

  10. 10

   Jussi Halla-aho yhdisti Tullin harjoituksen ja al-Holin suomalaisten kotiuttamisen, Tulli kertoi poikkeuksellisen laajasta disinformaatio­kampanjasta – Näin Halla-aho vastaa

  11. Näytä lisää