Politiikka

Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä

Pekka Haavisto (vihr) kiistää Tuomisen väitteet pelolla johtamisesta ja selittää ulkoministeriön ongelmia Suomen EU-puheenjohtajuuskauden tuomilla kiireillä.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee poikkeuksellisen ankarasti ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) johtamistapaa.

”Täällä on ministerin toimien takia aivan selvästi pelon ilmapiiri. Jos sellaisen annetaan pesiytyä virkamieskulttuuriin, meidän oikeusvaltio on todellisessa vaarassa. On täysin kestämätöntä, jos virkamiehet saavat kertoa ministerille vain sellaisia asioita, joilla Haavisto kokee edistävänsä poliittisia näkemyksiään”, Tuominen sanoo.

Erimielisyyksien keskipisteessä on se, miten suomalaisten avustamisesta al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa pitäisi päättää. Runsas kuukausi sitten Tuomisen vastuulta otettiin Haaviston päätöksellä pois asiat, jotka koskevat suomalaisten avustamista al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa.

Tuominen arvelee, että päätös johtui hänen ja alaistensa näkemyksistä siitä, miten al-Holin pakolaisleirillä olevien suomalaisten lapsien tuomisesta kotimaahan pitäisi päättää. Lisäksi ministerin tyytymättömyydessä Tuomisen toimintaa kohtaan on kysymys myös venäläisten viisumihakemuksiin vaadittavista liite­asiakirjoista.

Erimielisyys al-Holin pakolaisleirillä olevien suomalaisten avustamisesta kärjistyi 18. lokakuuta, jolloin ulkoministeri Haavisto antoi sähköpostitse toimintaohjeen, miten asiassa pitäisi toimia.

Tuominen kokee, että toimintaohje oli painostusta, joka vaaransi virkamiesten oikeusturvan.

”Pidän velvollisuutena kertoa ministerille asioita, jotka ovat tehdyn päätöksen [toimintaohje] kannalta kielteisiä. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että virkamiehen tehtävänä on tarvittaessa tuoda esiin myös sellaisia näkökulmia, jotka ovat ristiriidassa ministerin näkemysten kanssa.”

Tuomisen mukaan hänen ja alaistensa näkemykset eivät miellyttäneet ministeriä. Ministerin päätös nimetä erityisedustaja al-Holin pakolaisleirillä olevien suomalaisten avustamiseksi on salainen, minkä vuoksi Tuominen ei voi siitä kertoa. Muuten hän rikkoisi virkavelvollisuuttaan.

”Käsitykseni mukaan ministerin päätös on myös lainvastainen. Päätöksessä ei ole esittelijää eikä siinä kerrota, mikä on ministerin toimivalta. Päätöksessä ei myöskään kerrota, millä perusteella ministeri voi ottaa lakisääteisen tehtävän virkamieheltä eli minulta pois.”

Kysymykseen siitä, mitä lakia ministerin päätös mahdollisesti rikkoo, Tuominen vastaa lyhyesti.

”Ainakin hallintolakia. En ota millään tavalla kantaa siihen, onko päätös sellainen, että siitä olisi säädetty rangaistus. Olen myös sitä mieltä, että ministerin päätös olisi syytä tutkia huolellisesti. Nämä ovat lakisääteisiä tehtäviä, mihin poliittinen ohjaus ei kuulu.”

Yksityiskohtiin menemättä Tuominen kertoo ainoastaan sen, että konsuliosaston ja hänen näkemyksensä mukaan pakolaisleirillä olevien suomalaisten avustamisesta olisi pitänyt tehdä ensisijaisesti poliittinen päätös valtioneuvostossa.

”Käsittääkseni ministeri ja hänen avustajansa eivät ole ymmärtäneet sähköpostiani. Meidän mielestämme konsulipalvelulaki ei tähän al-Holin tapaukseen sovellu ja oikeuskansleri on ollut samaa mieltä. Sen sijaan olen myös todennut, että asiassa voidaan toimia konsulipalvelulain periaatteiden mukaisesti, mutta se edellyttää juuri tätä poliittista päätöstä.”

Asia on oikeudellisesti monimutkainen ja oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan hänen tekemäänsä päätöstä voi myös tulkita hieman eri tavoin.

Ulkoministeri Haavisto on Tuomisen mielestä konsuliosaston kanssa eri mieltä myös siitä, millaisin edellytyksin konsulaatit Venäjällä voivat myöntää viisumeja Suomeen.

Ulkoministeriö on ottanut Venäjällä käyttöön Schengenin viisumisäännöstöön perustuvat liitevaatimukset. Se tarkoittaa, että venäläisten viisumihakijoiden on annettava tiedot tuloistaan tai varallisuudestaan sekä selvitys matkan tarkoituksesta. Schengenin viisumisäännöstö on suoraan Suomessakin sovellettavaa lainsäädäntöä.

Tuominen kertoo saaneensa ministerin kansliasta viestin, jossa ministeri pyytää ottamaan viisumien hakemisessa käyttöön mahdollisimman joustavat menettelyt.

”Suomi on saanut puolitoista vuotta sitten Euroopan komis­siolta huomautuksen vakavasta puutteesta Schengenin viisumisäännösten noudattamisessa, koska emme ole vaatineet kaikkia yhteisesti sovittuja liitteitä. Ilmoitin tästä ministerin kansliaan ja lähetin myös sitaatit siitä, millaisia liiteasiakirjoja on vaadittava.”

Kysymys on siis siitä, noudattaako Suomi Schengenissä yhteisesti sovittuja määräyksiä vai ministerin poliittisia näkemyksiä.

Kaksi viikkoa sitten ulkoministeriön palveluista vastaava alivaltio­sihteeri Pekka Puustinen pyysi Tuomisen keskusteluun.

”Puustisella oli heti aluksi yksi kysymys: miten yhteistyöni ministerin kanssa sujuu? Kysymys oli sen verran outo, että vastasin Puustiselle, että kysymyksesi perusteella ilmeisesti helvetin huonosti. Puustinen totesi sen jälkeen, että tämä on erittäin ikävä asia, sillä ministeri haluaa, että minut siirretään toisiin tehtäviin viimeistään joulukuun loppuun mennessä.”

Keskustelussa Tuominen kertoo saaneensa tietää, että päätös hänen siirtämisestä toisiin tehtäviin oli tehty jo yli kaksi viikkoa aikaisemmin. Siitä ei vain kerrottu hänelle.

Samana päivänä Tuominen tapasi valtiosihteeri Matti Anttosen.

”Valtiosihteerin mukaan asiasta ei kerrottu minulle heti, koska virkamiesjohto ei uskonut ministerin olevan tosissaan ja tekevän tällaisen päätöksen ulkoministeriössä vuonna 2019. Ministeri vahvisti päätöksensä vielä toisen kerran ja kolmannen kerran sen vahvisti vielä ministerin erityisavustaja Joel Linnainmäki, joka ilmoitti sen olevan ministerin tahto.”

Tuominen ihmettelee suuresti, miksi hänen siirrostaan toisiin tehtäviin ei kerrottu välittömästi.

Hän lukee paperilta ministerin lausuntoja, joissa Haavisto on korostanut, että työilmapiiriä ja työkulttuuria koskevissa kysymyksissä salailu ja hyssyttely on tuomittavaa, minkäänlaiselle syrjinnälle, häirinnälle tai kiusaamiselle ei ole ulkoministeriössä tilaa.

Lisäksi Haavisto on sanonut, että epäasialliseen käytökseen puututaan välittömästi ja kertonut tällaisista asioista ilmoittamisen olevan palvelus ulkoministeriötä ja sen työilmapiiriä kohtaan.

”Siirtoani toisiin tehtäviin ei ole kerrottu alaisilleni ennen kuin viime perjantaina ja silloinkin hyvin epäselvästi. Ministerin puheet ja teot ovat vakavassa ristiriidassa keskenään. Olen erittäin huolissani, mikä on virkamiesten moraali ja oikeusturva tulevaisuudessa.”

Tiistaina vietettiin ulkoministerin glögivastaanottoa Säätytalossa, jossa Tuominen tapasi sattumalta Haaviston.

Ministeri ehdotti tapaamista keskiviikkona.

”Haavisto kertoi keskiviikkona, että hänelle oli jäänyt eräästä syyskuun tapaamisesta sellainen käsitys, että minä olisin antanut jättää lapset kuolemaan al-Holin leirille. Kiistin tämän hänen käsityksenä jyrkästi ja pidän sitä isänä täysin käsittämättömänä. Eihän kukaan voi olla sitä mieltä, että lapset pitäisi jättää kuolemaan leirille.”

Samassa tapaamisessa Haavisto ilmoitti, että Tuominen voi halutessaan jatkaa konsulipäällikkönä. Tuominen ei ole vielä ilmoittanut ministerille aikooko jatkaa tehtävässään.

Tuominen kertoo myös ottaneensa esille sen, millä tavalla virkamiehiä voidaan siirtää tehtävästä toiseen.

”Kysyin keskiviikkona ministeriltä, koskevatko varhaisen tuen säännöt ja hyvän hallinnon periaatteet minua ja ministeriä vai eivätkö ne koske kumpaakaan. Hän vastasi, että ne koskevat meitä molempia. Ministeri ei osannut selittää poikkeamistaan normaaleista menettelytavoista kuin sillä, että oli marraskuussa vain neljä päivää Suomessa.”

Maanantaina Haavisto ilmoitti tiedotustilaisuudessa, että Tuominen on yhä tehtävässään, eikä virkaa ole ”avattu”.

”Tietooni on tullut, että ministeri Haavisto on kuitenkin henkilökohtaisesti yli viikko sitten valinnut minulle seuraajan konsulipäällikön tehtävään.”

Miksi Tuominen haluaa antaa tämän haastattelun?

”Pidän tätä haastattelua palveluksena ulkoministeriön työilmapiirille aivan niin kuin ministeri on itse sanonut. Haluan kiittää ulkoministeriön virkamiesjohtoa siitä, että he yrittivät parhaansa mukaan muuttaa ministerin päätöstä siirtää minut toisiin tehtäviin. Lisäksi haluan kiittää kollegoja valtavasta tuesta, jota olen heiltä saanut.”

Keskiviikkona Haavisto pyysi Tuomiselta Yleisradion haastattelussa anteeksi. Hänen mukaansa tiedonkulussa on ollut ongelmia ja hän on vedonnut rikkinäiseen puhelimeen.

Entä mitä mieltä olette Haaviston julkisesta anteeksipyynnöstä?

”Julkinen anteeksipyyntö on aina arvostettava asia, vaikka anteeksi pyydettäisiin rikkinäisestä puhelimesta.”

Ulkoasiainhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö vaatii Tuomisen tapauksen perusteellista selvittämistä.

”Kun keskeisessä asemassa olevan osastopäällikön asemaa horjutetaan, henkilöstö on syystä huolissaan. Tämä ei ole mikään yhdentekevä asia, jonka voi ohittaa olankohautuksella. Tapaus ja tiedon puute ovatkin herättäneet henkilöstön parissa melkoista ihmettelyä ja epätietoa”, sanoo puheenjohtaja Juha Parikka ammattijärjestön verkkosivuilla.

Haavisto kiistää johtaneensa pelolla

Ulkoministeri Pekka Haavisto kiistää väitteen, että hän olisi johtanut ministeriötä pelolla.


”Väite ei pidä paikkansa. Olen kuitenkin tehnyt sen virheen, että EU:n puheenjohtajuuskauden aikana minulla on ollut liian vähän aikaa henkilökunnan kanssa”, Haavisto sanoo.

Hänen mukaansa pakolaisleirillä olevien suomalaisten mahdollista avustamista koskevat päätökset on pitänyt tehdä äärimmäisellä luottamuksellisuudella hyvin pienessä piirissä eri viranomaisissa.

”Tämän asian hoito vertautuu esimerkiksi kaappaustapaukseen, jossa äärimmäinen luottamuksellisuus on tärkeää viranomaisten turvallisuuden tähden. Ymmärrän hyvin sen, että tässä asiassa on siksi saattanut syntyä salailun vaikutelma.”

Haaviston mukaan hallituksen piirissä on kesästä saakka pohdittu, miten leirillä olevia suomalaisia voisi auttaa.

”Syyskuun alussa oli keskustelutilaisuus, jossa oli myös pääministeri oli mukana. Silloin keskustelimme siitä, että alueelle olisi hyvä lähettää delegaatio hankkimaan parempia tietoja tilanteesta, koska muut Pohjoismaat olivat myös luoneet yhteyden kurdihallintoon.”

Seuraavaksi Haavisto keskusteli asiasta ulkoministeriön viranhaltijoiden kanssa, joiden mielestä Suomella ei ollut valmiutta aloittaa vastaavaa selvitystyötä kuin muissa Pohjoismaissa.

”Tämä johti tilanteeseen, jossa paine minua kohtaan kasvoi, kun olin saanut pääministeriltä toimeksiannon, ja muut Pohjoismaat olivat jo aloittaneet työn leirillä olevien kansalaistensa auttamiseksi. Sitten kun tuli vielä oikeuskanslerin ratkaisu, jonka mukaan perustuslaki ja lasten oikeuksien sopimus ovat velvoittavia ja näiden perusteella konsulipalvelua lakia voisi käyttää, annoin toimintaohjeen ja esitin sitten selvitystyöhön henkilöä.”

Saitteko syyskuun kokouksessa raivokohtauksen?

”En. Olen tällaisen väitteen kuullut ja olen muilta läsnäolleilta virkamiehiltä varmistanut, että näin ei ole tapahtunut. Olin ministerinä erittäin hankalassa asemassa, kun ulkoministeriön ja ulkoministerin tehtävänä on kantaa vastuuta hengenvaarassa olevien suomalaisten turvallisuudesta, mutta ministeriölläni ei ollut esittää mitään ratkaisua.”

Maanantaina sanoitte, että konsulipäällikkö Tuominen on yhä tehtävässään, eikä virkaa ole ”avattu”. Tuomisen tietoon on kuitenkin tullut, että olisitte henkilökohtaisesti yli viikko sitten valinnut hänelle seuraajan konsulipäällikön tehtävään.

”En ole valinnut seuraajaa, koska tehtävää ei ole avattu. Ei ole mahdollista valita seuraajaa virkaan, joka ei ole auki. Eri nimiä on ollut esillä, koska 20.11. alivaltiosihteeri oli saanut tiedon, että Tuominen mieluiten lopettaisi nykyisen tehtävänsä mahdollisimman pian. Myöhemmin sain tietää, että hallinnon keskustelut Tuomisen kanssa hänen mahdollisesta uudesta tehtävästä olivat viivästyneet. Hän oli kovin pahoillaan viivästymisestä, ja minä olin vielä enemmän pahoillaan. Olin myös väärässä käsityksessä, että Tuominen olisi edelleen kriittinen tätä erityisedustajan toimintaa kohtaan. Toimenkuva vastasi sitä mitä syyskuun kokouksessa oli puhuttu. Eli varautumista Syyrian leirillä.”

Ulkoasiainhallinnon henkilöstön ammatillinen etujärjestö vaatii Tuomisen tapauksen perusteellista selvittämistä. Millaisiin toimiin aiotte ryhtyä?

”Kun EU:n puheenjohtajakausi on ohitse, haluan käydä henkilökunnan kanssa perusteelliset keskustelut. Olen kalenteristani katsonut, että tammikuu olisi sopiva ajankohta.”
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Kobe Bryant oli risti­riitainen super­tähti, joka saavutti kaiken – roolinsa hän erotti itse itselleen antamallaan lempinimellä

  2. 2

   Kobe Bryantin turmakopterin lentäjän viimeiset radiokeskustelut julki: ”Hän halusi lentää yhä matalammalla”

  3. 3

   Postin sekasorto on Helsingissä niin ankara, että taloyhtiöissä jaetaan jo kirjeitä harrastuspohjalta

   Tilaajille
  4. 4

   Tutkijat yllättyivät: Koe-eläinten joukossa oli aivoton rotta, joka eli kuitenkin normaalisti

  5. 5

   ”Skimmaaminen” loppui kuin seinään: Tankkaajat oppivat välttämään kylmäasemien urkintalaitteita ja viimeisen niitin teki mobiilimaksu

  6. 6

   Katso, tienaatko yhtä paljon kuin kollega – HS:n palkkakone kertoo 346 ammatin palkat

   Tilaajille
  7. 7

   Proteiiniruuan suosiminen näkyy jätevesissä, ja seuraukset ovat Itämerelle synkät

  8. 8

   Onko koronavirus pahempi kuin tavallinen influenssa ja kuinka monta ihmistä yksi sairastunut voi tartuttaa? Tämä viruksesta tiedetään nyt

  9. 9

   Surun lamauttamia ihmisiä kohdellaan työpaikoissa eri tavoin: Kun aviomies nukkuu saattokodissa, Satu, 46, voi ottaa esiin työläppärin

  10. 10

   Tubettaja Mandimai menetti ”aika kivoja summia”, kunnes kollegat tulivat väliin – Nyt hän kääntää suursuosiotaan euroiksi

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Moni suomalaislapsi on kasvatettu tavalla, joka murentaa itseluottamusta – Asiantuntijat kertovat, miksi tyyliä kannattaa muuttaa heti

   Tilaajille
  2. 2

   Kobe Bryant oli risti­riitainen super­tähti, joka saavutti kaiken – roolinsa hän erotti itse itselleen antamallaan lempinimellä

  3. 3

   Sata vuotta sitten New Yorkin yläluokkaa palveli oireeton kokki Mary Mallon, joka oli historian kenties pahin suurtartuttaja: isäntäperheet sairastuivat vuorotellen vaaralliseen tautiin

  4. 4

   Uusi pysäköintihalli Töölössä seisoo lähes tyhjillään, emmekä me töölöläiset ihmettele sitä yhtään

  5. 5

   Suomalaisyrityksen teknologia tappaa koronaviruksia ilmasta – nyt kiiretilaus Kiinaan laittoi työvuorot uusiksi

  6. 6

   Fasismia tuli joka tuutista, joten Ilkka Malmberg vei poikansa katsomaan, mihin oikea fasismi johtaa – Kuukausiliitteen klassikko­juttu vie Auschwitziin

   Tilaajille
  7. 7

   Kirjeenvaihtajan kommentti: John Boltonin paljastus on uutis­pommi, joka voi muuttaa Trumpin oikeuden­käynnin kulkua

   Tilaajille
  8. 8

   Rajun näköisestä lihasvasarasta tuli treenaajien hittituote – Asiantuntija kertoo, mitä laite tekee lihaksille

  9. 9

   Helsingin poliisin ylikomisario teki rikosilmoituksen perussuomalaisten kansanedustajasta

  10. 10

   ”Läksyt stressaavat”, nuori kertoi, mutta sitten paljastui todellisuus, joka veti ammattilaisenkin vakavaksi – HS vietti illan suositulla chat-kanavalla, jossa näkyy nuorten ahdistus ja hätä

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Salamurha, jäätelöä ja Rick, jolla on ydinase – Tällainen on Donald Trumpin hämmentävä palatsi, jossa presidentti kestitsee valtiovieraita ja laukaisee ohjuksia

   Tilaajille
  2. 2

   Nelivuotias Michael Bornstein selvisi Auschwitzista opettelemalla olemaan näkymätön – Maanantaina hän palaa sinne peloistaan huolimatta

   Tilaajille
  3. 3

   Italialainen yöelämäntutkija käy ydinkeskustassa, Triplassa, Sörnäisissä ja Kontulassa, ja löytää yhden aidon ja monikulttuurisen paikan

   Tilaajille
  4. 4

   Kampissa kaupataan niin pientä asuntoa, ettei sellaisia saa Helsinkiin enää edes rakentaa

  5. 5

   Katri Kulmunin ihastuttava brittienglanti loksautti leuat somessa – kysyimme kielentutkijoilta, olisiko hän ylä- vai alaluokkainen britti

  6. 6

   Hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen pyysi vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin itselleen – HS:n haastattelussa hän kiistää lähes kaiken

  7. 7

   Ratkeaako ihmiskunnan kohtalo suomalaisilla keksinnöillä? Suomessa kehitetään nyt laitteita, joissa voi olla avain ilmaston kohtalon­kysymykseen

   Tilaajille
  8. 8

   Deittisovellukset tietävät käyttäjistään kaiken, ja näitä tietoja janoavat vaaralliset ihmiset – HS:n selvitys paljastaa, että massiiviseen tiedonkeruuseen liittyy suuria uhkia

   Tilaajille
  9. 9

   Rap-artisti Pyhimys ratkaisi matematiikan tehtävän tavalla, joka sai opettajan hämmästymään – Siitä alkoi polku, joka olisi voinut johtaa aivan toisenlaiseen elämään

   Tilaajille
  10. 10

   Kun isä kuoli, Eero Huovinen sai käsiinsä valtavan kasan kirjeitä, joista paljastui totuus äidistä – Huovinen itki, kun hän avasi niistä ensimmäiset

   Tilaajille
  11. Näytä lisää