Politiikka

Ulkoministeriön korkea virkamies: Haavisto on toiminut laillisesti kiistassa konsulipäällikön kanssa

Ulkoministeriön alivaltiosihteerin mukaan kiistan taustalla on ”vakava näkemysero” siitä, mitä ulkoministeriö voi tehdä al-Holin suomalaislasten tuomiseksi turvaan. Alivaltiosihteeri kirjoittaa, että joidenkin virkamiesten vastaus ”näytti siltä, että emme voi tehdä mitään”. Oikeuskanslerinvirasto tutkii nyt ulkoministeriön ja Haaviston toimintaa.

Ulkoministeriön alivaltiosihteeri Pekka Puustinen kiistää HS:n näkemässä ulkoministeriön sisäisessä tiedotteessa väitteet siitä, että ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) olisi toiminut lainvastaisesti ministeriön konsulipäällikön kohtelussa.

Alivaltiosihteerin mukaan kiistan taustalla on ministerin ja joidenkin virkamiesten ”vakava näkemysero” siitä, miten Syyrian Al-Holin leirillä olevia suomalaisia voidaan auttaa.

Alivaltiosihteeri Puustinen on yksi ulkoministeriön korkeimmista virkamiehistä. Hänen tekstinsä ulkoministeriön henkilökunnalle julkaistiin maanantaina ministeriön sisäisissä kanavissa. Viesti on poikkeuksellinen.

”Tuntuu siltä, että alun perin pohjalla oli näkemysero siitä miten tulipalo sammutetaan oikein”, Puustinen kirjoittaa.

Puustinen sanoo, että joidenkin ”ulkoministeriön virkamiesten” vastaus al-Holin leirillä olevien suomalaisten kotiuttamisesta ”näytti siltä, että emme voi tehdä mitään”.

Käytännössä asiaa hoiti konsulipäällikkö Pasi Tuominen, joka kritisoi Haaviston toimintatapoja myös HS:n haastattelussa perjantaina. Näkemysero johti Puustisen mukaan siihen, että Haavisto päätti syrjäyttää Tuomisen.

Lue lisää: Konsulipäällikkö Pasi Tuominen arvostelee HS:n haastattelussa ankarasti ulkoministeri Haavistoa: syyttää pelolla johtamisesta ja lainvastaisesta päätöksestä

Alivaltiosihteerin viestin taustalla on kuukausia kytenyt kiista siitä, mitä Suomen pitäisi tehdä pakolaisleirillä olevien suomalaisten suhteen.

Leirillä on naisia ja lapsia, joilla on Suomen kansalaisuus. Monilla leirin aikuisista on tiiviit suhteet Isis-terroristijärjestöön.

Lokakuussa ulkoministeri Pekka Haavisto otti al-Holia koskevat asiat pois Tuomiselta ja nimitti niitä hoitamaan erityisedustajan. Haavisto oli ollut tyytymätön Tuomisen tapaan edistää asiaa.

HS:n haastattelussa Tuominen syytti Haavistoa lainvastaisesta toiminnasta.

”Käsitykseni mukaan ministerin päätös on myös lainvastainen. Päätöksessä ei ole esittelijää eikä siinä kerrota, mikä on ministerin toimivalta. Päätöksessä ei myöskään kerrota, millä perusteella ministeri voi ottaa lakisääteisen tehtävän virkamieheltä eli minulta pois”, Tuominen sanoi HS:lle.

Nyt alivaltiosihteeri Puustinen kirjoittaa viestissään, että toiminta oli laillista.

”Esitettyjä väitteitä tehtävän laittomuudesta ei voida tukea. Asia on valmisteltu UM:n työjärjestyksen 56 pykälän mukaan, joka antaa niin virkamiesjohdolle kuin ministerillekin laajat mahdollisuudet vaikuttaa osastojen toimintaan ja työnjakoihin. Em. nimityksellä ei oteta pois mitään KPAn [konsulipäällikkö] tehtävistä, mutta luonnollisesti al-Holin suomalaislasten hoidon osalta työn johto siirtyi erityisedustajalle”, Puustinen kirjoittaa.

”Johdon puolelta pyrittiin varmistamaan tiedon kulku konsulipäällikölle, jolle kuuluvat mm. kysymykset vierastaistelijoiden paluusta. Silti on selvää, että konsulipäällikön kannalta tämä poikkesi normaalista työnjaosta. KPAn al-Hol-asioita hoitavat virkamiehet toimivat erityisedustajan erinomaisena tukena eikä työ olisi mahdollista ilman heitä.”

Ilta-Sanomat uutisoi marraskuussa, että Haavisto oli päättänyt syrjäyttää Tuomisen kokonaan tehtävistään. Myöhemmin IS kertoi, että Tuominen koki Haaviston painostaneen häntä toimimaan lainvastaisesti al-Holin suomalaisten auttamisessa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on todennut HS:lle, ettei hänellä ollut toimiin huomautettavaa. Asiaa on käsitelty hallituksen iltakoulussa ja Pöysti on puhunut siitä yhdessä al-Holia hoitavan erityisedustajan kanssa.

Alivaltiosihteeri Puustisen mukaan päätös Tuomisen syrjäyttämisestä johtui al-Holia koskevasta kiistasta.

”Kaikki ovat halunneet tuoda turvaan al-Holin leirillä olevat suomalaislapset – ja heidän äitinsä jos se katsotaan lapsen eduksi. Näkemykset erosivat siinä, odotetaanko valtioneuvostotason linjausta tässä hyvin vaikeassa kysymyksessä, vai tehdäänkö edes sitä, mihin UM voi toimivallallaan ryhtyä”, Puustinen kirjoittaa.

Tuominen kertoi HS:n haastattelussa, että hänen mielestään asiasta olisi pitänyt tehdä ”poliittinen päätös”. Puustisen mukaan asetelma ei ollut näin ehdoton.

”UMn virkamiesten vastaus tilanteeseen näytti siltä, että emme voi tehdä mitään. Kun tämä ei varmaankaan ollut ainoa mahdollinen vastaus niin haluttiin löytää tapa, jolla UM voi päästä työssä eteenpäin.”

Puustinen sanoo myös, että ”vakava näkemysero” al-Holiin liittyvän asian hoidossa ”näkyi virkamiesjohdolle tulleena pyyntönä selvittää, löytyisikö konsulipäällikölle muita sopivia tehtäviä”.

Tämän pyynnön teki HS:n tietojen mukaan Haavisto esikuntineen.

”Pyyntö oli harvinainen ja poikkeuksellinen”, Puustinen kirjoittaa.

Siirtopyynnöstä ei kuitenkaan kerrottu Tuomiselle heti. Alivaltiosihteeri Puustisen mukaan Tuomiselle haluttiin antaa mahdollisuus esitellä ensin rauhassa muun muassa maahantuloasioihin liittyviä suunnitelmia virkamiesjohdolle.

”Tällä tavoin haluttiin tuoda näkyviin konsulipäällikön työtä ja kokemusta. Samalla ymmärrettiin, että erimielisyydet koskivat al-Hol-asioiden hoitotapaa. Tämän pohjalta katsottiin, että perustelut tehtävästä toiseen määräämiselle täyttyvät UM:n siirtymisvelvollisuuden nojalla. Diplomaattivirkamies voidaan siirtää toiseen tehtävään perustellusta syystä. Valmistelua jatkettiin.”

Puustisen mukaan tilanne kehittyi myöhemmin niin, että Haavisto ja Tuominen kävivät keskustelun. Sen seurauksena Haavisto on ”toivonut konsulipäällikön jatkavan tehtävässään”, Puustinen kirjoittaa.

”Tätä kirjoittaessani tiedossani ei vielä ole konsulipäällikön kantaa. Itse toivon luonnollisesti myönteistä vastausta.”

Tuominen itse ilmoitti HS:lle, ettei kommentoi Puustisen viestiä millään tavalla.

Puustinen ottaa kantaa myös ministeriön työilmapiiriin, josta on esitetty julkisuudessa kielteisiä näkemyksiä.

”Varmasti tällaisiakin kokemuksia on. Olen kuitenkin ymmärtänyt keskusteluissani, että kaikki eivät jaa julkisuudessa esiin tuotua kuvaa. Myös valtionhallinnon tasolla työtyytyväisyystuloksemme ovat hyvät. Työilmapiiristä täytyy kuitenkin jokaisella työpaikalla jatkuvasti pitää huolta.”

Puustisen mukaan Haavisto tapasi tänään molempien ulkoministeriön työntekijäjärjestöjen hallitukset keskustellakseen kiistakysymyksistä.

Haavisto kommentoi maanantaina tiedotusvälineille, että keskustelussa sovittiin, miten työilmapiiriin liittyviä ongelmia voitaisiin korjata.

”Katsoimme myös sitä viime kevään Rambollin selvitystä, joissa näitä ongelmia oli nostettu vahvasti esiin. Sovimme säännöllisen yhteydenpidon siinä, miten toimien toteutuminen jatkuu.”

Haavisto sanoi, että keskustelussa sovittiin myös paremmasta sisäisestä tiedonkulusta.

Haavisto kiisti menetelleensä lainvastaisesti Tuomisen suhteen. Hän kertoi käyneensä ylimmän virkamiesjohdon kanssa keskustelua asiasta.

”He ovat vakuuttaneet, että jos he olisivat havainneet mitään lainvastaista, he olisivat pysäyttäneet kaikki sellaiset toimet. Ministeri ei toimi koskaan yksin vaan asiat valmistellaan virkamiesjohdossa.”

Haavistolta kysyttiin myös sitä, tarvitaanko al-Holissa olevien suomalaisten kotiuttamisen edistämiseksi valtioneuvoston päätös.

Haaviston mukaan Rinteen hallitus käsitteli al-Hol -kysymystä ”laajasti” iltakoulussa lokakuussa. Läsnä oli myös oikeuskansleri Pöysti. Haavisto sanoi, että kaikkien hallituspuolueiden ministerit olivat läsnä, ”ja siinä toimintalinjaus hyväksyttiin”.

”Nyt on tietysti sitten Sanna Marinin (sd) hallituksen asia, haluaako se muuttaa toimintalinjausta, tai millä tasolla se haluaa sitä käsitellä. Mutta tämän toimintalinjauksen osalta ei tähän mennessä ole ollut mitään kysymystä.”

Ulkoministeriön toinsen työntekijäjärjestön UH Akavan edustajat kommentoivat asiaa maanantaina. He arvostelevat etenkin virkamiesjohtoa huonosta tiedonkulusta.

Kannanoton mukaan ministeriön sisäinen tiedonkulku on takunnut pahasti ja henkilökunta on joutunut seuraamaan asiaa tiedotusvälineiden kautta.

”Olemme olleet hämmästyneitä siitä, ettei UM:n virkamiesjohto ole kommentoinut asiaa sisäisesti, saati sitten julkisesti mitenkään. Henkilökunta kaipaa virkamiesjohdolta ulostuloa tilanteessa, jossa ministeriötä on syytetty mm. laittomista päätöksistä”, järjestön edustajat kirjoittavat.

”Monen ulkoministeriöläisen mielestä UM:n työilmapiiriä on julkisuudessa kuvattu tavalla, joka ei kaikelta osin vastaa talon sisällä vallitsevaa todellisuutta. Saamiemme yhteydenottojen perusteella esimerkiksi mahdollisen ’pelon ilmapiirin’ koetaan johtuvan ennen kaikkea järjestelmästä, jossa uralla etenemisen turvaamiseksi on vältettävä virheitä ja väärällä tavalla profiloitumista.”

Toinen kannanoton kirjoittajista, lähetystöneuvos Saija Nurminen, sanoo että järjestelmällä viitataan ulkoministeriön tehtäväkiertoon. Se tarkoittaa, että virkamiehet vaihtavat tehtäviä säännöllisesti. Nurmisen mukaan osa voi pelätä oman urakehityksensä puolesta, jos nostaa esiin epäkohtia.

Nurminen korostaa, että ministeriön ongelmat pitäisi ensisijaisesti käsitellä sisäisesti eikä julkisuudessa.

Oikeuskanslerinvirasto tutkii nyt ulkoministeriön ja Haaviston toimintaa. Toistaiseksi ei ole tiedossa, milloin ratkaisua voi odottaa.

Oikeuskansleri Pöystin mukaan tutkinta koskee kolmea asiaa.

Ensinnäkin sitä, onko Haavisto painostanut virkamiehiä tekemään mahdollisesti lainvastaisia päätöksiä. Tutkinta ei koske vain al-Holia vaan myös viisumikysymystä.

Tuomisen mukaan Haavisto on painostanut häntä joustavoittamaan menettelyä venäläisten viisumihakijoiden kanssa. Tuominen sanoi HS:lle, etteivät Haaviston vaatimukset ole olleet mahdollisia EU:n Schengenin sääntöjen takia.

Toiseksi oikeuskanslerinvirasto selvittää, onko prosessi, jossa ulkoministeriö on asettanut uuden erityisedustajan hoitamaan al-Hol -asiaa, ollut laillinen.

Kolmanneksi selvitetään se, onko ulkoministeriössä menetelty asianmukaisesti, kun Tuomista on pyritty siirtämään uuteen tehtävään pois konsulipäällikön virasta.

Lisäksi Pöysti tutkii myös yleisen kysymyksen ministeriön johtamisesta. Kyse ei ole vain Haaviston vaan koko virkamiesjohdon toiminnasta.

”Tutkinta koskee sitä, onko johtamisessa ollut jotain lainvastaista menettelyä tai laiminlyöntiä. Esimerkiksi niin, että henkilöstöä olisi painostettu tai kiusattu, ja tähän ei olisi johdon toimesta puututtu.”

Ulkoministeriössä on ollut paljon työyhteisön sisäisiä ongelmia. Pöystin mukaan rajausta siitä, mitä kaikkea oikeuskanslerinvirasto käsittelee, ei ole vielä tehty.

Oikeuskanslerinviraston tutkinnasta kertoi ensin Yle.
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Kalliosta on löytynyt kranaatti kadulta, poliisi paikalla

  2. 2

   Ratkeaako ihmiskunnan kohtalo suomalaisilla keksinnöillä? Suomessa kehitetään nyt laitteita, joissa voi olla avain ilmaston kohtalon­kysymykseen

   Tilaajille
  3. 3

   Katri Kulmunin ihastuttava brittienglanti loksautti leuat somessa – kysyimme kielentutkijoilta, olisiko hän ylä- vai alaluokkainen britti

  4. 4

   Ostarille asennettiin tarkkaan harkittu terävä metallilevy, jotta häiriökäyttäytyjät eivät notkuisi Munkkivuoren kaupoilla

  5. 5

   Kun isä kuoli, Eero Huovinen sai käsiinsä valtavan kasan kirjeitä, joista paljastui totuus äidistä – Huovinen itki, kun hän avasi niistä ensimmäiset

   Tilaajille
  6. 6

   Tutkimus: Oikomishoidon potilaat huijasivat lääkäreitä Espoossa – Jatkossa seuraamukset voivat olla kovia

   Tilaajille
  7. 7

   Kampissa kaupataan niin pientä asuntoa, ettei sellaisia saa Helsinkiin enää edes rakentaa

  8. 8

   Työministeri päätti siirtää kemianteollisuuden lakkoa kahdella viikolla

  9. 9

   Ruotsia koettelee räjäytysten aalto, ja yksi pommeista paiskasi Outi Ojan koti­oven eteiseen

  10. 10

   On musertavaa, että joukkueemme nimi yhdistyy nyt julkisesti kaikkeen tähän, kirjoittavat Team Uniquen entiset luistelijat

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Kampissa kaupataan niin pientä asuntoa, ettei sellaisia saa Helsinkiin enää edes rakentaa

  2. 2

   Moni hinkkaa elämän pieniä yksityiskohtia täydellisiksi – Heiltä jää huomaamatta, missä aito hyvinvointi piilee

  3. 3

   Kysely hybridien omistajille paljasti hämmästyttäviä lukemia – Nyt ei tarvitse enää pohtia, ajavatko hybridiautoilijat sähköllä vai bensalla

  4. 4

   Älä katso tätä yhdessä perheesi kanssa – Hehkutettu nuortensarja Sex Education näyttää loputtomasti seksiä, ja siitä voi oikeasti oppia paljon

   Tilaajille
  5. 5

   Puistonpenkin käsinojalla on salakavala tarkoitus: Kuvat näyttävät, kuinka maailman metropolit on suunniteltu kodittomille mahdottomiksi paikoiksi elää

  6. 6

   Ratkeaako ihmiskunnan kohtalo suomalaisilla keksinnöillä? Suomessa kehitetään nyt laitteita, joissa voi olla avain ilmaston kohtalon­kysymykseen

   Tilaajille
  7. 7

   ”Nacci” Tranbergia ja Helvetin enkeleiden johtohahmoa koskeva huumevyyhti laajenee: Nyt syytettynä myös maajoukkuetason kilpapurjehtija

  8. 8

   Turvalaite petti Salmisaaren kiipeilykeskuksessa, mies putosi seinältä maahan

  9. 9

   Kun isä kuoli, Eero Huovinen sai käsiinsä valtavan kasan kirjeitä, joista paljastui totuus äidistä – Huovinen itki, kun hän avasi niistä ensimmäiset

   Tilaajille
  10. 10

   Hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen pyysi vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin itselleen – HS:n haastattelussa hän kiistää lähes kaiken

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Lentokapteeni Aleksi Aho kertoo ammattinsa glamour­vuosista ja niiden katoamisesta – HS seurasi, mitä lento­koneen ohjaamossa todella tapahtuu

   Tilaajille
  2. 2

   HS:n erikoisartikkeli vie Intian kaasu­kammioon: ”Hiljainen tappaja” uhkaa koko ihmis­kuntaa, ja Delhissä ongelma on äärimmäinen

   Tilaajille
  3. 3

   Perinteinen kaurapuuro on kehno aamupala – ravitsemusterapeutti kehitti ravintoarvoiltaan ”täydellisen puuron”

   Tilaajille
  4. 4

   Hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen pyysi vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin itselleen – HS:n haastattelussa hän kiistää lähes kaiken

  5. 5

   Italialaisen neurokirurgin näkemys F1-legenda Michael Schumacherin tilasta: ”Hän on täysin eri henkilö”

  6. 6

   Kampissa kaupataan niin pientä asuntoa, ettei sellaisia saa Helsinkiin enää edes rakentaa

  7. 7

   Lapsisotilas Rajkumar Sabanadesan sai Suomesta turva­paikan, perusti perheen ja eteni urallaan – ja nyt hänellä on teräviä havaintoja suomalaisista

   Tilaajille
  8. 8

   Katin mies ei tiedä, mitä kouluja heidän lapsensa käyvät – Tyhjän liiton ainoa liima on raha

   Tilaajille
  9. 9

   ”He ovat hyvin ovelia” – Tässä on Isisin viimeinen tukikohta

   Tilaajille
  10. 10

   Donald Trumpin hallinto laittoi Michelle Obaman laatimat kouluruoka­suositukset uusiksi

  11. Näytä lisää