Politiikka |HS seuraa

Ulkoministeri Pekka Haavisto suomalaisten hakemisesta al-Holista: konkreettista operaatiota ei ole

Pääministeri Sanna Marin kommentoi keskiviikkona Ylelle, että Haaviston toimilla on ollut hiljainen hyväksyntä. ”Minulla ei ole tietoa mistään viranomaisoperaatiosta, päivämääristä eikä henkilöistä”, Marin sanoi.

Haavisto: Mahdollisen poliittisen linjauksen tekeminen käsitellään vastauksessa välikysymykseen

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) mukaan mitään konkreettista operaatiota ei ole käynnissä Syyriassa al-Holin leirillä olevien suomalaisten hakemiseksi Suomeen. Hänen mukaansa viranomaiset ovat kuitenkin viime kesästä asti valmistelleet erilaisia suunnitelmia suomalaisten mahdollisesta palauttamisesta.

”Viime aikoina julkisuudessa on noussut esille viranomaisskenaarioita eri vaiheista. Jos jokin konkreettinen operaatio olisi mahdollista toteuttaa, siitä tulisi minulle tieto. Tällä hetkellä sellaista ei ole”, Haavisto sanoi keskiviikkona pitämässään lehdistötilaisuudessa.

Haavisto totesi myös, että ennen kuin tapauskohtainen päätös jotakin tiettyä ihmistä tai ihmisryhmää koskevasta kotiuttamisesta on tehty, asiasta ei tiedoteta turvallisuussyistä. Nyt päätöksiä ei ole tehty ja kaikki suunnitelmat ovat vielä viranomaisvalmistelua.

HS on nähnyt poliisin asiakirjat, joiden mukaan suomalaisten kotiuttamisesta on ollut konkreettisia suunnitelmia poliisijohdossa ja ulkoministeriössä.

Lue lisää: HS näki poliisin asiakirjat: Ulkoministeriössä on laadittu suunnitelma kaikkien halukkaiden suomalaisten kotiuttamiseksi al-Holista, ensisijaisesti jo joulukuussa

Myös pääkaupunkiseudun lastensuojeluviranomaiset ovat valmiina ottamaan vastaan lapsia al-Holin leiriltä.

Syyriassa sijaitsevalla al-Holin pakolaisleirillä yhteensä noin 40 suomalaista, joista kymmenkunta on naisia ja loput lapsia.HS:n ja Ylen näkemien valmisteluasiakirjojen mukaan ulkoministeriön pääsuunnitelmana on ollut ”saada kaikki al-Holin leirillä olevat palautukseen suostuvat henkilöt yhdellä kertaa Irakin Kurdistaniin Erbiliin, josta heidät tuodaan charterlennolla Suomeen Helsinki-Vantaan lentoasemalle”.

Haavisto ei kommentoinut asiakirjoja tiedotustilaisuudessa suoraan. Hän sanoi kuitenkin, että lapsien erottaminen äideistä on vaikeaa. Kesästä alkaen on ollut tiedossa, ettei kurdihallinto lähtökohtaisesti salli tällaista ratkaisua.

Tämä tekee tilanteesta mutkikkaan, koska suojelupoliisi pitää äitejä turvallisuusriskinä. He ovat eläneet terroristijärjestö Isisin hallitsemilla alueilla ja saattaisivat myös Suomessa levittää terroristista propagandaa.

”On selvää, että lasten äidit ovat tehneet väärin”, Haavisto sanoi.

”Silti meidän yhteiskunnassa lähdetään siitä, että lapsi on syytön vanhempiensa tekemisiin.”

Haavisto muistutti, että viime kädessä keskustelussa on kyse lasten oikeuksista.

Hallituksen toiminnasta al-Holin suhteen on syttynyt ankara poliittinen kiista. Oppositio jätti asiasta välikysymyksen keskiviikkona.

Hallitus ei ole tehnyt selkeää poliittista päätöstä siitä, miten al-Holin suomalaisten kanssa edetään. Oppositio vaatii hallitusta tekemään asiassa poliittisen päätöksen valtioneuvoston yleisistunnossa. Myös HS:n haastattelemat oikeustieteilijät ihmettelevät, miksi Haavisto ei ole tuonut asiaa valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistavaksi.

Haavistolta kysyttiin tiedotustilaisuudessa, miksei hallituksen yhteistä poliittista päätöstä ole tehty ja eikö se olisi voinut selkeyttää Suomen linjaa. Haavisto ei ottanut asiaan suoraa kantaa.

”Rinteen hallituksen aikana silloisessa valtioneuvostossa käydyt keskustelut puolsivat sitä, että ulkoministeriö tekee tällaisen toimintalinjauksen ja esittelee sen niin, että se on kaikilla tiedossa ja se sitä kautta muodostuu ulkoministeriön toimintalinjaukseksi. Ministeriö tietysti on poliittisesti vastuullinen siinä valmistelussa.”

Hän sanoi, että asiaa joudutaan käsittelemään hallituksen vastauksessa välikysymykseen. Vastaus on määrä antaa ensi viikon tiistaina.

”Varmasti sitten välikysymysvastauksessa myös tähän asiaan hallituksen osalta vastataan tarkasti.”

Erityisesti viime päivinä suomalaisten paluusta al-Holilta on liikkunut julkisuudessa paljon vahvistamatonta ja mahdollisesti väärääkin tietoa. Haavistolta kysyttiin, olisiko ministeriö tai hän itse voinut toimia asiassa tässä suhteessa jotenkin paremmin.

Hän totesi, että työtä on tehty hyvin suuren paineen alla ajatellen suomalaisten lasten terveyttä ja heidän turvallisuustilannettaan

Haavisto perusteli niukkaa tiedotuslinjaa turvallisuusnäkökohdilla, ja rinnasti tilanteen kaappaus- ja kidnappaustapauksiin.

”Jos tulisi vaikka sellainen tieto tai väite, että vain lapset haetaan leiriltä, ei olisi mitenkään poissuljettua, että näitä lapsia alettaisiin siirtää toisiin perheisiin tai telttoihin”, hän sanoi.

HS seurasi Haaviston tiedotustilaisuutta. Lue seuranta täältä:

Video: Ulkoministeri Haaviston lausunto al-Holista lehdistötilaisuudessa

Haavisto: Olen antanut ohjeet poliittisena toimijana

Onko Haavisto väistellyt poliittista vastuuta?

Tätä kysyttiin tiedotustilaisuudessa.

"Ministerinä olen poliittinen toimija, kun esittelin ulkoministeriön toimintalinjausta. Olen antanut ohjeet sen mukaiseen toimintaan ulkoministeriössä totta kai poliittisena toimijana ", Haavisto vastasi.

"Tämä on hallituksen iltakoulun yhteydessä käsitelty."

Sen sijaan Haaviston mukaan kaikki viranomaistoiminnan yksityiskohdat ovat sellaisia, ettei hän edes itse "tiedä kaikkien eri ministeriöiden tai hallinnon haarojen toimintaa".

Haavisto: Mahdollisen poliittisen linjauksen tekeminen käsitellään vastauksessa välikysymykseen

Hallitus tekee mahdollisen poliittisen linjauksen asiassa vastauksessaan opposition välikysymykseen, Haavisto sanoi. Koko oppositio jätti välikysymyksen keskiviikkona. Hallitus vastaa siihen ensi tiistaina ja äänestys on keskiviikkona.

Haavistolta kysyttiin erikseen, miksei hallituksen yhteistyä poliittista päätöstä ole tehty ja eikö se olisi voinut selkiyttää tilannetta.

"En oikeastaan ota siihen sen enempää kantaa. Rinteen hallituksen aikana silloisessa valtioneuvostossa käyty keskustelut puolsivat sitä, että ulkoministeriö tekee tällaisen toimintalinjauksen ja esittelee sen niin, että se on kaikilla tiedossa ja se sitä kautta muodostuu ulkomisteriön toimintalinjaukseksi. Ministeri tietysti on poliittisesti vastuullinen siinä valmistelussa."

"Varmasti sitten välikysymsyvastauksessa myös tähän asiaan hallituksen osalta vastataan tarkasti. "

Haavisto: Asiaa on pohdittu "hyvin suuren paineen alla"

Ennen kuin tapauskohtainen päätös jotakin ihmistä tai ihmisryhmää koskevasta kotiuttamisesta on tehty, asiasta ei Haaviston mukaan tiedoteta.

Nyt päätöksiä ei ole tehty ja kaikki suunnitelmat ovat vielä viranomaisvalmistelua, Haavisto sanoo.

Tiedottamiseen tai sen puutteeseen on vaikuttanut Haaviston mukaan myös se, ettei autettavien ihmisten turvallisuus saa vaarantua. Hän vertaa tilannetta kidnappaustapauksiin.

Ulkoministeri Haavisto sanoo, että kysymystä kotiuttamisesta on pohdittu "hyvin suuren paineen alla".

Haavisto ei vastannut suoraan kysymykseen siitä, olisiko hän itse voinut toimia asiassa paremmin.

Viranomaiset ovat valmistelleet suunnitelmia kesästä asti, Haavisto sanoo

Haavistolta kysyttiin kotiutumista koskevista suunnitelmista, joista on ollut julkisuudessa tietoa.

Hänen mukaansa viranomaiset ovat valmistelleet suunitelmia kesästä asti myös siltä varalta, että leiri purkautuisi yllättäen.

"Viime aikoina julkisuudessa on noussut esille viranomaisskenaarioita eri vaiheista. Jos jokin konkreettinen operaatio olisi mahdollista toteuttaa, siitä tulisi minulle tieto. Tällä hetkellä sellaista ei ole", hän sanoi.

Haavisto ei ottanut kantaa siihen, pitäisikö asiasta olla tällä hetkellä selkeämpi poliittinen linjaus. Hän sanoi, että asia tulee keskusteluun opposition välikysymyksen yhteydessä.

Haavisto: Meidän yhteiskunnassa lähdetään siitä, että lapsi on syytön vanhempiensa tekemisiin

Haavisto kertoo toimintalinjasta, josta on keskustelu hallituksen iltakoulussa.

Haaviston mukaan kesästä lähtien on ollut tieto siitä, ettei naisia ja lapsia voida erottaa kurdihallinnon mukaan.

Hän myös sanoo, että kaikki al-Holin suomalaisia koskevat tiedot koskevat yksilöitä, joten niiden antamiseen liittyy yksityisyyteen ja turvallisuuteen näkökohtia.

"On selvää, että lasten äidit ovat tehneet väärin", Haavisto sanoo.

"Silti meidän yhteiskunnassa lähdetään siitä, että lapsi on syytön vanhempiensa tekemisiin."

Haavisto siis palasi puheensa päätteeksi siihen, mistä hänen mukaansa on kysymys, eli lasten oikeuksiin.

Presidentti on toivonut "selkeää poliittista päätöstä"

Ulkoministeri Haavisto on aiemmin sanonut julkisesti, että pääministerille ja hallitukselle kerrotaan, ennen kuin ketään päätetään tuoda.

HS:n tietojen mukaan vihreiden hallituskumppanit eivät ainakaan tiistai-iltana olleet tietoisia siitä, että ketään oltaisiin tuomassa leiriltä. Asia on herättänyt hämmennystä hallituksen sisällä. 

Julkisuudessa on kysytty myös, tulisiko asiassa tehdä selvä poliittinen valtioneuvoston linjaus siitä, miten suomalaisten suhteen toimitaan.

Tämän voitaisiin katsoa lisäävän selkeyttä ja vastuunottoa tilanteessa, joka on vaikea. 

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö viestitti HS:lle tiistaina, että hallituksen tulisi pohtia ”selkeän poliittisen päätöksen tekemistä” al-Holin suomalaisten kotiuttamisesta. 

(Elina Kervinen HS)

Haavisto: Pidän tilannekatsauksen

Haavisto kertoo pitävänsä pienen "tilannekatsauksen".

"Julkisuudessa on myös esitetty pääosin nimettömien lähteiden toimesta erilaisia skenaarioita", Haavisto perustelee tiedotustilaisuuden tarpeellisuutta.

Haavisto kertaa al-Holin leirin oloja. Ne ovat vankilamaiset ja leirillä on terveysriskejä. Haavisto kertaa myös sen, että osa länsimaista on kotiuttanut kansalaisiaan al-Holista.

Varautumisesta palaajiin vastaa Haaviston mukaan sisäministeriö. Hän ei siis vastaa varautumista koskevista kysymyksistä.

Haaviston tiedotustilaisuus alkaa hetken kuluttua

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) tiedotustilaisuus al-Holia koskevista kysymyksistä on määrä alkaa neljältä.

Tilaisuus järjestetään valtioneuvoston tiedotustilassa.

Syyriassa sijaitsevalla Al-Holin pakolaisleirillä on asukkaita terroristijärjestö Isisin hallitsemilta alueilta. Leirillä on yhteensä noin 40 suomalaista, joista kymmenkunta on naisia ja loput lapsia.

Hallitus ei ole tehnyt virallista päätöstä siitä, miten leirillä olevien suomalaisten kanssa toimitaan.

Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   ”Hiljainen tappaja” uhkaa koko ihmis­kuntaa, ja Delhissä ongelma on äärimmäinen – vertaa ilmanlaatua koti­seudullasi Intian kaasu­kammioon

   Tilaajille
  2. 2

   Länsimaalaiset ovat yhä kovassa huudossa Thaimaassa, ja netissä seuraa etsivät tavalliset ihmiset varsin tavanomaisin keinoin: ”Baarityttöily on vähentynyt”

  3. 3

   Mistä Sauli Niinistö tykkää Twitterissä? HS kävi läpi tasavallan presidentin some-käyttöä ja sai puhelun Mäntyniemestä

   Tilaajille
  4. 4

   IMF:n pääjohtaja: Maailmassa jylläävät nyt samat ilmiöt, jotka johtivat vuoden 1929 pörssiromahdukseen

  5. 5

   Kuningatar Elisabet: Harry ja Meghan menettävät kuninkaalliset tittelinsä eivätkä saa enää rahaa julkisista varoista

  6. 6

   Vantaa yrittää saada golfkenttää haltuunsa käräjäoikeuden kautta, yrittäjät varautuvat hakemaan miljoonakorvauksia

  7. 7

   Donald Trumpin hallinto laittoi Michelle Obaman laatimat kouluruoka­suositukset uusiksi

  8. 8

   Kapakkakierros kerran viikossa tulee 40 vuodessa maksamaan noin 300 000 euroa – ihmiselämän suuret päätökset ovat pieniä

  9. 9

   ”Miten tehdään suomalainen keisarileikkaus?” – Ruotsalaiset jaksavat edelleen kertoa suomalaisista puukko- ja alkoholivitsejä

  10. 10

   Nuorten käytöksessä on tapahtunut muutos, ja se enteilee alkoholin kulutuksen laskua kaikkialla maailmassa

   Tilaajille
  11. Näytä lisää
  1. 1

   Poikkeuksellinen tarjous Helsingissä: Tuhannella eurolla kuussa pääsee asumaan kartanoon, ja vuokraisäntä ei välitä edes luottotiedoista – ”Ihan yks hailee”

  2. 2

   Donald Trumpin hallinto laittoi Michelle Obaman laatimat kouluruoka­suositukset uusiksi

  3. 3

   Suomalaiset eivät osaa huolehtia terveydestään, ja miehet ovat pahin murhekryyni – jos haaveilet pitkästä terveellisestä elämästä, muista nämä asiat

   Tilaajille
  4. 4

   Tamperelaisen taloyhtiön havainnekuvat lipsahtivat someen ja monet riemastuivat – kuvapari näyttää, kuinka 1970-luvun elementti­kerrostalon voisi korvata

  5. 5

   Moni suomalaismies etsii rakkautta Thaimaasta, ja nyt Thaimaan suositut naistubettajat kertovat, miten napataan hyvä länsimaalainen mies

   Tilaajille
  6. 6

   Ville Liikanen käveli katua Punavuoressa, kun 100-asteinen vesi yhtäkkiä poltti jalat nilkoista alaspäin: ”Kun olisi tajunnut hypätä vaikka auton päälle”

  7. 7

   Olen pettynyt opetuksen tasoon ammatti­korkea­koulussa

  8. 8

   Kuningatar Elisabet: Harry ja Meghan menettävät kuninkaalliset tittelinsä eivätkä saa enää rahaa julkisista varoista

  9. 9

   Vähintään kymmenet asiakkaat ovat ostaneet Elisan laaja­kaistaan lisä­nopeutta valheellisten myynti­puheluiden perusteella

  10. 10

   Isis-taistelijan vaimo tuotiin viime yönä lapsineen Norjaan, ja nyt tapaus uhkaa hajottaa maan hallituksen

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Hahmotamme värejä eri tavoin, ja osa ihmisistä voi olla supernäkijöitä – Testaa ja vertaa, näetkö värit samoin kuin muut ihmiset

   Tilaajille
  2. 2

   Unohda ohje viidestä ateriasta päivässä – näin kannattaa syödä, jos haluaa pysyä mahdollisimman virkeänä

   Tilaajille
  3. 3

   Töölöön valmistui pari vuotta sitten 30 000 neliön pysäköinti­luolasto, mutta nyt se seisoo tyhjänä

  4. 4

   Katin mies ei tiedä, mitä kouluja heidän lapsensa käyvät – Tyhjän liiton ainoa liima on raha

   Tilaajille
  5. 5

   Lapsisotilas Rajkumar Sabanadesan sai Suomesta turva­paikan, perusti perheen ja eteni urallaan – ja nyt hänellä on teräviä havaintoja suomalaisista

   Tilaajille
  6. 6

   Laiskuutta ei ole olemassakaan, sanoo amerikkalaisprofessori – Suomalaispsykologi on samaa mieltä ja listaa todelliset syyt laiskuuden takana

   Tilaajille
  7. 7

   Lentoemännän peukkumerkki bussinkuljettajalle johti yli kolmen metrin pudotukseen – näin Helsinki-Vantaan onnettomuus tapahtui

  8. 8

   Poikkeuksellinen tarjous Helsingissä: Tuhannella eurolla kuussa pääsee asumaan kartanoon, ja vuokraisäntä ei välitä edes luottotiedoista – ”Ihan yks hailee”

  9. 9

   Tietynlainen treeni saa energiankulutuksen roihuamaan jopa päiviksi – Tästä on kyse jälkipoltoksi kutsutussa ilmiössä

   Tilaajille
  10. 10

   Donald Trumpin hallinto laittoi Michelle Obaman laatimat kouluruoka­suositukset uusiksi

  11. Näytä lisää