Politiikka    |   Lauantaivieras

Maailma on mennyt ohi vanhojen perhekäsitteiden, sanoo Kelan uusi pääjohtaja

Outi Antila aikoo käydä tosissaan Suomen suurimman sosiaaliturvatalon byrokratian kimppuun, jotta Kelan asiakkaat osaisivat täyttää lomakkeita ja ymmärtäisivät päätöksiä.

Kelan uudella pääjohtajalla Outi Antilalla on näpeissään Suomen suurin sosiaaliturvatalo ja sen noin 8 000 työntekijää.

Mutta kun Antilalta kysyy politiikasta, etenkin puoluepolitiikasta, hän vaivaantuu. Vuoden alusta Kelaa johtanut Antila tähdentää olevansa puolueisiin sitoutumaton virkamies, joka vain panee toimeen poliittisten ”vallanpitäjien” päätökset.

Jo edellisessä virassaan sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtajana Antila ehti työskennellä niin perussuomalaisen kuin vasemmistoliittolaisenkin ministerin alaisuudessa.

Kun puhutaan päätösten toimeenpanosta eli Kelan asiakkaiden palvelemisesta, Antila innostuu: byrokratian karsinta merkitsee hänelle sanahelinän sijaan myös tekoja. Moneen asiaan on jo tartuttukin, mutta lisää on tulossa.

”Kyllähän Kelan uudessa strategiassa ovat nytkin asiakkaan näkökulma ja palvelut etusijalla, mutta vielä riittää tehtävää”, Antila tunnustaa.

Vaikka asiakkaiden tyytyväisyyskyselyistä on saatu melko hyviä tuloksia, yleisönosastoista saa lukea kansan karuja kokemuksia Kelan kehnoista palveluista. Eikä ihme, onhan erilaisia etuuksiakin sata kunta, ja niitä jaetaan vuodessa 15 miljardin euron edestä.

Etuuksien kirjo on laaja asumistuesta ja eläkkeistä aina opintotukeen ja työttömyysturvaan asti. Perustoimeentulotuki siirtyi kunnilta Kelan hoitoon pari vuotta sitten, mutta rahalla mitattuna eniten maksetaan sairausvakuutusetuuksia, joihin kuuluvat myös vanhempainpäivärahat.

”Vanhempainvapaan hakulomake on kuulemma sellainen, ettei korkeakoulututkinnon suorittanutkaan sitä osaa täyttää”, Antila poimii esimerkin pahimmasta päästä.

Kelassa on jo töissä kielenhuoltajia, ja pari uuttakin aloittaa työnsä pian. Pyrkimys on saada hakulomakkeet ja päätökset sellaisiksi, että asiakkaatkin ne ymmärtäisivät.

Tukien hakemista helpottaisi myös se, että useita etuuksia voisi hakea yhdellä sähköisellä lomakkeella, mitä onkin jo valmisteltu.

Antila huomauttaa, että Kelalla on yhä melko laaja noin 140 toimipisteen verkosto, josta kyllä vielä ”ihmispalveluakin” saa. Lisäksi on yhtä monta toimipistettä, jossa palvelevat myös verottaja, kunta ja työvoimaviranomaiset.

”Käytössä on myös malli, jossa jo toimiston ovella selvitetään, millaista apua asiakas tarvitsee”, Antila kertoo.

Automaattista etuuksien myöntämistä sietäisi Antilan mukaan vielä laajentaa, sillä se vapauttaa virkailijoita palvelemaan asiakkaita kasvotusten vaikeammissa asioissa. Tosin laillisuusvalvojat ovat myös kritisoineet automatiikkaa.

Esimerkiksi lapsilisien ja lääkekorvausten maksaminen hoituu jo automaatiolla. ”Lääkekorvauksenhan saa apteekin tiskillä muutamassa sekunnin murto-osassa. Automaatiota voitaisiin seuraavaksi ryhtyä kokeilemaan asumistuen myöntämisessä”, Antila sanoo.

Hänen mukaansa koko asumistukijärjestelmä kaipaisi uudistamista. Onhan kyseessä noin kahden miljardin rahasumma vuodessa. ”Olisiko parempi saada aikaan kohtuuhintaisia asuntoja”, Antila lipsahtaa välillä politikoinnin puolelle.

Antilan mukaan sosiaaliturvan peruskäsitteitä olisi korkea aika selkeyttää ja karsia: sellaisia kuten ”perhe” ja ”tulot”. Jokainen etuus kun on aikoinaan luotu eri tarkoitusta varten, mikä on vaikuttanut määritelmiin.

Esimerkiksi perheelle löytyy eri laeista jopa tusinan verran määritelmiä. ”Kunhan nyt saataisiin perhekäsitysten määrä edes puolitettua. Se jo helpottaisi hakijan oman tilanteen hahmottamista.”

Niin perheen kuin tulojenkin määritelmiä tulisi Antilan mukaan ylipäätään uudistaa: ”Maailmahan on mennyt ohi vanhojen perhekäsitteiden, kun on tullut avioliiton lisäksi esimerkiksi avoliitot ja rekisteröidyt parisuhteet. Ja nythän on alettu puhua myös saman jääkaapin periaatteesta.”

Antila kertoo esimerkin, kuinka myös yksinhuoltajuutta tulkitaan eri laeissa eri tavoin:

”Yksinhuoltajan lapselle maksettava yksinhuoltajakorotus päättyy, jos hän muuttaa avo- tai avioliittoon, vaikka uudella puolisolla ei sinänsä ole elatusvelvollisuutta yksinhuoltajan lapsen osalta. Sen sijaan sama yksinhuoltaja on oikeutettu elatustukeen uudesta liitosta huolimatta, jos lapsen toinen vanhempi ei huolehdi elatusavun maksamisesta.”

Etuuksiin vaikuttavia tulojakin lasketaan monin tavoin. Esimerkiksi toimeentulotukeen voivat vaikuttaa jopa lasten kesäansiot. Asumistuessa taas otetaan huomioon koko perheen tulokertymä, mutta sairauspäivärahaan vaikuttaa vain oma palkkatulo.

Jos asiakas hakee vaikka kolmea etuutta yhtä aikaa, toimeentulotuessa hänen palkkatulokseen huomioidaan tukikuukauden nettotulo, kotihoidon tuessa viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo ja asumistuessa jatkuvat tai vuosittain toistuvat bruttotulot.

”Asiakas saa siis kolme päätöstä, joissa kaikissa yksi tulo on huomioitu eri tavoin. Sama ongelma kertautuu, kun asiakkaan pitäisi ilmoittaa tulomuutoksista: yhdessä etuudessa vaikuttaa 50 euroa ja toisessa 400 euroa. Yhdessä etuudessa opintotuki huomioidaan tulona ja toisessa ei”, Antila kertoo esimerkkejä.

Käsitteiden yhtenäistäminen piti aloittaa sosiaali- ja terveysministeriössä vuonna 2010, mutta kevään 2011 vaalit ja hallituksen vaihdos hautasivat hankkeen.

Vaikka Antila korostaakin poliittisten päättäjien ja virkamiesten työnjakoa, kritiikkiä häneltä saa liian poukkoileva politiikka, joka johtuu lyhyestä vaalikaudesta. Etuuksien pikaiset muutokset aiheuttavat harmaita hiuksia paitsi etuuksien saajille myös niiden jakajille.

Tuoreista esimerkeistä ei ole pulaa. Surullisenkuuluisasta työttömien aktiivimallista päätettiin kesällä 2017, ja jo seuraavan vuoden alussa se tuli voimaan. Tänä aktiivimallista luovuttiin.

”Merkittävien tietojärjestelmien tekeminen ei onnistu alle puolessa vuodessa, ja Kela on kyllä nopea tekemään muutoksia”, Antila sanoo.

Tietojärjestelmän tekeminen kuulostaa byrokraattiselta puuhalta. Onnistunut järjestelmä oli työttömän kannalta ratkaiseva, sillä se määritti, kehen turvan leikkaus osui ja kehen ei.

Uusin esimerkki on kansaneläkkeiden ja takuueläkkeiden tason nosto, mikä taas teetti pikaista ja ylimääräistä työtä, kun asumistuki ei saanut tasoon vaikuttaa.

Antila toivookin nyt, että pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus valmistelisi mittavan sosiaaliturvan uudistuksen niin, että varhaisessa vaiheessa kuunneltaisiin myös Kelaa.

”Mielellään vuosi pitäisi olla aikaa päätösten ja voimaantulon välillä, tehtiinpä sosiaaliturvasta sitten yksilökohtaista, perhekohtaista tai jotain siltä väliltä”, Antila toivoo.

Sen tarkemmin Antila ei lähde sosiaaliturvauudistuksen sisältöjä – kuten mahdollista perustuloa tai ylipäänsä etuuksien vastikkeettomuutta tai vastikkeellisuutta – pohtimaan. Hän vetoaa siihen, että perustulokokeilun tulokset valmistuvat vasta toukokuussa. Sen jälkeen komitea tekee poliittiset linjaukset.

Antila sanoo ymmärtävänsä, miksi media yhä tivaa, kuinka keskustalaista perusturvapolitiikkaa hän nyt alkaa ajaa. Onhan Kelan pääjohtajan pesti ”kuulunut” keskustan läänityksiin vuosikymmenet.

Antila oli loppusuoralla Kelan johtoon jo edellisellä kierroksella kolme vuotta sitten, mutta silloin hän hävisi arvalla Elli Aaltoselle. Aaltosen yhteys keskustaan oli jo melko löyhä, vaikka hän oli luonnehtinut aatemaailmaansa ”alkiolaiseksi”.

Antila puolestaan on aikoinaan työskennellyt Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitossa (MTK), joka keskustassa koetaan läheisenä.

”Siitähän on 25 vuotta aikaa. Ei kukaan minua pyytänyt silloin liittymään keskustaan tai edes sitä ehdottanut”, Antila sanoo. ”Mutta sen siellä opin, että Suomessa on myös maaseutua ja asukkaita Helsingin ja Hämeenlinnan ulkopuolellakin.”

Vielä pidempi tovi on vierähtänyt siitä, kun Antila oli Teiniliiton aikoihin muutaman vuoden kokoomusnuorissa. Eli onko hän sittenkin kokoomuslainen?

”Ihan sama kuin kysyisi talousmies Björn Wahlroosilta, onko hän kommunisti”, Antila vertaa ja torjuu yhteytensä kokoomukseen.

Antila erosi kokoomuksesta opiskellessaan Helsingin yliopistossa. ”En kokenut opiskelijapolitiikkaa tarpeelliseksi saati tähdelliseksi, vaan halusin vain opiskella juristiksi.”

”Viimeinen pisara oli se, kun Hämäläis-Osakunnan juristikerhon emäntäkin, joka keittää kerran vuodessa puuroa, valittiin puoluepoliittisin perustein.”

Antila sai tarpeekseen 1970-luvun puoluepolitikoinnista, josta tosin ei ole eroon päästy virkanimityksissä vieläkään – paljosta puheesta huolimatta.

Kelan valtuutetuista Antilaa äänestivät keskustan lisäksi myös kokoomuksen, perussuomalaisten ja vihreiden edustajat. Alun perin 40 hakijasta loppusuoralla ollutta Kuntaliiton varatoimitusjohtajaa Hanna Tainiota (sd) äänestivät demarit ja vasemmistoliitto. Äänestyksen tulos oli 8–4 Antilan hyväksi.

”Olihan se yllätys. Ei minulle kukaan ollut kertonut, vaan lehdestä luin, että olisin kisassa ylipäänsä vielä mukana sen jälkeen, kun työvaliokunnan kärkiehdokkaat olivat Tainio ja professori Lasse Lehtonen”, Antila päivittelee vaiherikasta nimitystään.

Hän uskoo tulleensa lopulta valituksi osaamisensa takia.

”Ei jäsenkirjakaan saa tietenkään olla virkamiehen nimityksen esteenä, mutta minulla ei sellaista ole.”

Viisi kysymystä

1 Kuka lobbasi sinua viimeksi?

”Uudessa virassa ei kukaan ole vielä ehtinyt tai päässyt lobbaamaan. Aiemmassa virassa palkansaajien keskusjärjestöt olivat huolissaan siitä, miten vanhempainvapaalle jääviä vanhempia voitaisiin paremmin kannustaa jakamaan tasaisemmin vanhempainvapaat.”

2 Ketä virkamiestä arvostat ja miksi?

”Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhilaa. Hän on jämäkkä, topakka ja toimeen tarttuva suorapuheinen ihminen.”

3 Mikä tekee sinut onnelliseksi?

”Perhe. Rauhalliset hetket luonnossa ja kotoilu. Pitkän lenkin sekä saunan ja uimisen jälkeinen olotila. Työelämässä se, kun olen havainnut jonkun nuoren osaajan itseluottamuksen kasvavan ja hänen saavan siivet alleen.”

4 Minkä kirjan luit viimeksi?

Eva Franzin kirjan Blå villan. Yritän ylläpitää kielitaitoa – edes passiivista – lukemalla dekkareita ja vastaavia ruotsiksi ja englanniksi.”

5 Mitä teet viikonloppuna?

”Miehen kanssa asumme viikolla eri osoitteissa mutta viikonloput ja lomat yhdessä. Tiedossa siis rauhallisia aamuja kahvin ja paperisen Hesarin kanssa sekä ulkoilua ja ruuanlaittoa yhdessä.”
Ota kaikki irti Hesarista
HS Digillä saat kaikki Hesarin digisisällöt käyttöösi

Kuka?

Outi Antila


 Syntynyt Helsingissä vuonna 1957.

 Koulutukseltaan juristi ja varatuomari.

 Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston ylijohtaja vuodesta 2010. Toimi sitä ennen työeläke- ja tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakuntien johtajana ja uransa alussa asiantuntijana ja johtajana MTK:ssa.

 Harrastaa lenkkeilyä, hiihtoa, metsästystä ja kalastusta sekä satunnaisia teatteri- ja oopperakäyntejä.

 Perheeseen kuuluvat omat aikuiset pojat sekä mies ja tämän aikuiset lapset perheineen.

Kommentit

Kommentit

  Ei vielä kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Ei vielä nimellä kirjoitettuja kommentteja. Kirjoita ensimmäinen.

  Näytä lisää
  Luetuimmat
  • Juuri nyt
  • Päivä
  • Viikko
  1. 1

   Tukes varoitti kiipeilylaitteiden riskeistä vain viikkoa ennen Salmisaaren onnettomuutta

  2. 2

   Kysely hybridien omistajille paljasti hämmästyttäviä lukemia – Nyt ei tarvitse enää pohtia, ajavatko hybridiautoilijat sähköllä vai bensalla

  3. 3

   Turvalaite petti Salmisaaren kiipeilykeskuksessa, mies putosi seinältä maahan

  4. 4

   Puistonpenkin käsinojalla on salakavala tarkoitus: Kuvat näyttävät, kuinka maailman metropolit on suunniteltu kodittomille mahdottomiksi paikoiksi elää

  5. 5

   Älä katso tätä yhdessä perheesi kanssa – Hehkutettu nuortensarja Sex Education näyttää loputtomasti seksiä, ja siitä voi oikeasti oppia paljon

   Tilaajille
  6. 6

   Moni hinkkaa elämän pieniä yksityiskohtia täydellisiksi – Heiltä jää huomaamatta, missä aito hyvinvointi piilee

  7. 7

   Hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen pyysi vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin itselleen – HS:n haastattelussa hän kiistää lähes kaiken

  8. 8

   Sophie Mannerheim käveli Kalliossa ja järkyttyi: Sitten hän keksi ovelan juonen, jolla koko Suomi saatiin syytämään apua äärimmäisessä köyhyydessä eläville lapsille

  9. 9

   Jussi-ehdokkaat julki, eniten ehdokkuuksia Auroralle

  10. 10

   Tiesitkö, että ysärillä tehtiin suomalainen tv-sarja Sormusten herrasta, ja tätä kulttuurin merkkipaalua on nyt mahdotonta enää nähdä

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen pyysi vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin itselleen – HS:n haastattelussa hän kiistää lähes kaiken

  2. 2

   Helsinkiläinen Toffe tarjoutuu siivoamaan alasti ”rouvien ja neitien” koteja: ”Mä haluan rahaa”

  3. 3

   Ravintolakompleksi konkurssiin Helsingissä, toiminta loppuu välittömästi Kasarmitorilla

  4. 4

   Puistonpenkin käsinojalla on salakavala tarkoitus: Kuvat näyttävät, kuinka maailman metropolit on suunniteltu kodittomille mahdottomiksi paikoiksi elää

  5. 5

   Suomen myydyin punaviini vaihtui vuosien jälkeen – Sen hyvä hinta-laatusuhde yllätti asiantuntijankin

  6. 6

   844 000 suomalaista harkitsee ”vakavasti” maalle muuttamista. Älkää muuttako

  7. 7

   ”He ovat hyvin ovelia” – Tässä on Isisin viimeinen tukikohta

   Tilaajille
  8. 8

   Moni hinkkaa elämän pieniä yksityiskohtia täydellisiksi – Heiltä jää huomaamatta, missä aito hyvinvointi piilee

  9. 9

   Puolueiden kannatus on vakiintunut: Perussuomalaiset selvästi suurin, Marin-ilmiö ei ole nostanut Sdp:tä

  10. 10

   Isisin uuden johtajan oikea henkilöllisyys selvisi: ”Professorilla” on yliopisto­tutkinto ja järjestön johto­hahmoksi harvinainen tausta, kertoo The Guardian

  11. Näytä lisää
  1. 1

   Lentokapteeni Aleksi Aho kertoo ammattinsa glamour­vuosista ja niiden katoamisesta – HS seurasi, mitä lento­koneen ohjaamossa todella tapahtuu

   Tilaajille
  2. 2

   HS:n erikoisartikkeli vie Intian kaasu­kammioon: ”Hiljainen tappaja” uhkaa koko ihmis­kuntaa, ja Delhissä ongelma on äärimmäinen

   Tilaajille
  3. 3

   Perinteinen kaurapuuro on kehno aamupala – ravitsemusterapeutti kehitti ravintoarvoiltaan ”täydellisen puuron”

   Tilaajille
  4. 4

   Italialaisen neurokirurgin näkemys F1-legenda Michael Schumacherin tilasta: ”Hän on täysin eri henkilö”

  5. 5

   Hyllytetty luisteluvalmentaja Mirjami Penttinen pyysi vanhempia allekirjoittamaan tukiadressin itselleen – HS:n haastattelussa hän kiistää lähes kaiken

  6. 6

   Lapsisotilas Rajkumar Sabanadesan sai Suomesta turva­paikan, perusti perheen ja eteni urallaan – ja nyt hänellä on teräviä havaintoja suomalaisista

   Tilaajille
  7. 7

   Katin mies ei tiedä, mitä kouluja heidän lapsensa käyvät – Tyhjän liiton ainoa liima on raha

   Tilaajille
  8. 8

   Donald Trumpin hallinto laittoi Michelle Obaman laatimat kouluruoka­suositukset uusiksi

  9. 9

   Lentoemännän peukkumerkki bussinkuljettajalle johti yli kolmen metrin pudotukseen – näin Helsinki-Vantaan onnettomuus tapahtui

  10. 10

   ”He ovat hyvin ovelia” – Tässä on Isisin viimeinen tukikohta

   Tilaajille
  11. Näytä lisää