Valtakunnan­syyttäjältä historiallinen päätös: Pyytää edus­kunnalta suostumusta perus­suomalaisten kansan­edustajan Juha Mäenpään syyttämiseksi – Mäenpää kiistää - Politiikka | HS.fi
Politiikka

Valtakunnan­syyttäjältä historiallinen päätös: Pyytää edus­kunnalta suostumusta perus­suomalaisten kansan­edustajan Juha Mäenpään syyttämiseksi – Mäenpää kiistää

Mäenpää rinnasti eduskunnan täysistunnossa pitämässään puheessa vieraslajit ja turvapaikanhakijat.

Julkaistu: 23.1. 13:01, Päivitetty 23.1. 15:07

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pyytänyt eduskunnalta suostumusta saada asettaa kansanedustaja Juha Mäenpää (ps) syytteeseen hänen eduskunnan täysistunnossa käyttämänsä puheenvuoron johdosta.

Poliisi on esitutkinnan jälkeen katsonut, että on syytä epäillä Mäenpään syyllistyneen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan.

Toiviaisen päätös on siinä mielessä historiallinen, että nykyisen vuonna 2000 voimaan tulleen perustuslain aikana valtakunnansyyttäjä ei ole koskaan aikaisemmin pyytänyt lupaa syyttää kansanedustajaa rikoksesta hänen valtiopäivillä esittämästään mielipiteestä.

Edellisen kerran syyttämislupaa on pyydetty vuonna 1979, mutta lainsäädäntö oli silloin eri. Eduskunta ei silloin myöntänyt syyttämislupaa eikä vuosina 1947 ja 1932, jolloin sitä on myös pyydetty.

Mäenpää puhui kesäkuun puolivälissä eduskunnan täysistunnossa ensin maahan tulleista poliittisista turvapaikanhakijoista ja otti tämän jälkeen kantaa hallitusohjelmaan tavalla, joka rinnastaa turvapaikanhakijat ja vieraslajit toisiinsa.

”Jos viitsisitte katsoa tuon Seinäjoen arabikevät-dokumentin, se löytyy Yleisradiosta vielä muutaman päivän ajan. Siinä hyvin selkeästi tulee ilmi, kun turvapaikanhakija kertoo, että osa heistä tuli turistiksi, osa raiskaamaan [--] Täällä hallitusohjelmassa on yksi hyvä kirjaus. Täällä lukee: ’Tehostetaan vieraslajien torjuntaa sekä lainsäädännöllä että torjuntatoimenpiteiden rahoitusta lisäämällä.’ Tämä valitettavasti lukee väärässä kohdassa”, Mäenpää sanoi.

Mäenpää kiistää syyllistyneensä rikokseen. Hän sanoi STT:lle, että hänestä islaminuskoisten turvapaikanhakijoiden vertaaminen ekosysteemille haitallisiin vieraslajeihin ei ollut rikollista.

Mäenpää totesi STT:lle, että kyse oli spontaanista keskustelutilanteesta ja sanoi, että sanottu mikä sanottu. Hän ei halunnut arvioida sitä, olivatko puheet epäasiallisia, halventavia tai loukkaavia.

Syytteen nostaminen ja syyttämättä jättämistä koskevan päätöksen tekeminen edellyttää eduskunnan suostumusta, koska kyse on kansanedustajan valtiopäivillä lausumasta mielipiteestä.

Syytteeseen asettaminen vaatii sen, että vähintään viisi kuudesosaa eduskunnassa annetuista äänistä kannattaa sitä. Eduskunta päättää syyttämisluvasta sen jälkeen, kun perustuslakivaliokunta on antanut asiassa mietinnön.

Perussuomalaiset pystyvät yksin estämään syytteeseen asettamisen. Heillä on 39 kansanedustajaa 200-jäsenisessä eduskunnassa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho sanoi Ylelle, että perussuomalaiset vastustaa syyttämisluvan antamista ja tulee estämään sen.

”Kansanedustajan syytesuoja on luotu juuri sitä varten, että politiikkaa ei siirretä eduskunnasta tuomioistuimeen”, Halla-aho perusteli Ylelle.

Syyttömyysolettaman mukaan rikoksesta epäiltyä ja syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty toteen.

Mäenpää on ensimmäisen kauden kansanedustaja, joka on valittu Vaasan vaalipiiristä. Puheenvuoron takia Helsingin poliisilaitokselle tehtiin neljä rikosilmoitusta. Esitutkinnan jälkeen poliisi katsoi, että asiassa on syytä epäillä kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Rikoslain mukaan kiihottamista kansanryhmää vastaan on se, että asettaa yleisön saataville tai levittää tiedon, mielipiteen tai muun viestin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastettavalla muulla perusteella.

Kiihottamisesta kansanryhmää vastaan voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Nyt.fi|Perus­suomalaisten kansan­edustaja yhdisti vieras­lajien torjunnan turvapaikan­hakijoihin – soitimme

Kansanedustajista on tullut ivallisia sivaltajia, sanovat eduskuntaryhmien johtajat

Seuraa uutisia tästä aiheesta