Valtio­varain­ministeri Kulmuni ei aio edistää vauraiden maasta­muuttajien arvon­nousuveroa - Politiikka | HS.fi
Politiikka

Valtio­varain­ministeri Kulmuni ei aio edistää vauraiden maasta­muuttajien arvon­nousuveroa

”Tämän selvityksen myötä hallitusohjelman kirjaus on täytetty”, Kulmuni sanoo.

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni kuvattiin eduskunnan valtiosalissa perjantaina. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Julkaistu: 7.2. 14:16, Päivitetty 7.2. 17:57

Valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk) ei aio edistää vauraiden maastamuuttajien arvonnousuveron valmistelua. Hänen mukaansa hallitusohjelman linjaus, että veron käyttöönottoa selvitetään, on nyt täytetty.

Valtiovarainministeriö julkaisi perjantaiaamuna selvityksen siitä, voitaisiinko Suomessakin ottaa käyttöön niin kutsuttu maastapoistumisvero. Veron tarkoitus olisi hillitä varakkaiden yksityishenkilöiden muuttoa ulkomaille verotussyistä.

Tällaiselle verolle on arveltu olevan tarvetta, sillä Suomessa pääomatuloja voi kerryttää verovapaasti esimerkiksi niin sanotuissa vakuutuskuorissa. Niissä idea on, että vero tulosta maksetaan vasta sijoitusten realisoinnin yhteydessä, kun varat otetaan ulos vakuutuskuoresta. Kuitenkin veron on pystynyt kokonaan välttämään, jos vakuutuskuoren omistaja on muuttanut esimerkiksi Belgiaan tai joissain tapauksissa Portugaliin.

VM:n selvityksen mukaan veron asettamiselle ei ole juridisia esteitä, mutta siihen sisältyy niin paljon ongelmia, ettei ministeriö suosittele veron käyttöönottoa.

Kulmunin mukaan veron käyttöönottoa ei valmistella pidemmälle, vaikka hallituskumppaneiden Sdp:n, vihreiden ja vasemmistoliiton riveistä on vaadittu veron käyttöönottoa Suomessa.

”Me noudatamme hallitusohjelmaa. Asia on nyt selvitetty, ja siitä on näkökulmia puolesta ja vastaan”, Kulmuni sanoo.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus selvittää, onko mahdollista ottaa käyttöön veromallia, joka estää ulkomailla asuvien Suomessa verovelvollisina olleiden myynteihin, lahjoihin ja perintöihin liittyvien verojen välttämisen.

Kulmuni katsoo, että VM:n selvitys osoittaa, että vero olisi teknisesti hyvin monimutkainen toteuttaa.

”Se ei ole aivan yksinkertainen asia. Itse ajattelen ennen kaikkea suomalaista kilpailukykyä ja yhdenvertaista tilannetta länsinaapuri Ruotsiin verrattuna. Tietenkin huolta herättää esimerkiksi ulkomaisten osaajien suhteen se, että kuinka he tällaisen ottaisivat.”

VM:n mukaan arvonnousuvero monimutkaistaisi Suomen verojärjestelmää. Lisäksi vero kohdistuisi harvalukuiseen varakkaaseen joukkoon ja vaikuttaisi verotuloihin lähinnä yksittäistapauksissa. Lisäksi selvityksessä todetaan, että veromallilla saattaisi olla haitallisia vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn, kiinnostavuuteen sijoituskohteena, maahan- ja maastamuuttoon sekä taloudelliseen tehokkuuteen.

”Meidän kannalta keskeistä on, mitä lähimmissä kilpailijamaissa, vaikkapa Ruotsissa on, ja Ruotsissa ei tämänkaltaista veroa ole. Siellä käytiin varsin suuri julkinen debatti siitä pari vuotta sitten, eikä päädytty silloin säätämään tätä veroa, koska se on teknisestikin aika monimutkainen”, Kulmuni sanoo.

Osana selvitystä ministeriö selvitti maastamuuttajien verokohtelua 16 länsimaassa, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Kolmessatoista maassa oli jonkinlainen kotimaassa hankitun arvonnousun verotukseen perustuva malli.

”Tällaisia on toki monissa EU-jäsenmaissa, mutta toisaalta niissä perintö- ja lahjavero voi olla aika toisenlainen”, Kulmuni sanoo.

Vaikka Kulmuni tyrmää maastamuuttoveron, siitä voi vielä kehkeytyä kiista hallituksen sisällä. Maastapoistumisvero on tärkeä kysymys pääministeripuolue Sdp:lle. HS:n tietojen mukaan hallitus ei ole käynyt yhteistä keskustelua VM:n selvityksen pohjalta.

Sdp:n kansanedustaja, eduskunnan valtiovarainvaliokunnan verojaoston puheenjohtaja Pia Viitanen katsoo, että maastapoistumisvero pitäisi ottaa käyttöön veronvälttelyn estämiseksi.

”On selvää, että hallituksen on pohdittava myös tulopohjaa lisääviä toimia julkisen talouden vahvistamiseksi ja esimerkiksi parempien hoivapalveluiden rahoittamiseksi. Hallitusohjelma sisältää useita selvityksiä veropohjan vahvistamisesta, joita tulee arvioida kehys- ja budjettiriihissä, kun taloudesta päätetään”, Viitanen sanoo.

Myös liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) tulkitsee VM:n selvityksen osoittavan, ettei estettä maastapoistumisveron säätämiselle ole.

”Nyt toteuttamaan!” hän kirjoittaa Twitterissä.

VM:n selvitys: Vauraita maastamuuttajia olisi mahdollista verottaa ”arvonnousuverolla”

HS-analyysi|Suomen verojärjestelmä on poikkeuksellinen, ja se tarjoaa mahdollisuuden välttää pääomatulo- ja perintöverot