Hallitus kaavailee uudistusta, joka alentaisi lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksuja terveydenhuollossa - Politiikka | HS.fi
Politiikka

Hallitus kaavailee uudistusta, joka alentaisi lähes miljoonan suomalaisen asiakasmaksuja terveydenhuollossa

Aiempaa useampi palvelu olisi maksuton, mutta käyttämättä jääneestä ajasta voisi aiempaa herkemmin perua maksun.

Hallituksen kaavailemassa uudistuksessa kustannusvaikutuksiltaan suurin muutos on alaikäisten poliklinikkamaksujen poistuminen. Se maksaa runsaat 22 miljoonaa euroa. Kuva: Milla Takala / Lehtikuva

Julkaistu: 12.2. 11:12, Päivitetty 12.2. 12:45

Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, sosiaali- ja terveydenhuollon maksut alenisivat ensi vuoden alusta lähtien arviolta 980 000 suomalaisella.

Vastaisuudessa asiakasmaksulaki säätäisi aiempaa useammat julkisen terveydenhuollon palvelut maksuttomiksi. Esimerkiksi hoitajien vastaanotot terveyskeskuksissa muuttuvat maksuttomiksi, kun tällä hetkellä 40 prosenttia kunnista perii käynneistä maksuja. Lisäksi perusterveydenhuollon mielenterveyspalvelut olisivat nykyistä selkeämmin maksuttomia.

Kustannusvaikutuksiltaan suurin muutos on alaikäisten poliklinikkamaksujen poistuminen. Se maksaa runsaat 22 miljoonaa euroa.

Toisaalta tulevaisuudessa kaikista julkisen terveydenhuollon peruuttamattomista ja käyttämättä jääneistä ajoista voisi periä maksun, jos tulematta jättämiselle ei olisi hyvää syytä.

Asiakkailta perittäviä maksuja laskisi myös se, että sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen maksukattoa kartuttavat tulevaisuudessa aiempaa useammat palvelut.

Tänä vuonna kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on 683 euron katto. Sen ylityttyä palvelut ovat maksuttomia. Maksukaton seuranta on potilaan vastuulla.

Nyt sosiaali- ja terveysministeriö (STM) kaavailee, että vuoden 2021 alusta lähtien maksukattoa kerryttäisivät myös esimerkiksi hammaslääkärikäynnit, tilapäinen kotihoito, jalka- ja puheterapiat ja toimeentulotuesta maksetut asiakasmaksut.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien vajaan miljoonan suomalaisen sote-maksut laskisivat keskimäärin 44 eurolla vuodessa. Noin 33 000 henkilöllä maksut voisivat nousta. Tämä koskee jatkuvaa ja säännöllistä kotona annettua palvelua, josta on tarkoitus antaa uusi maksutaulukko.

Luonnos uudesta sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säätävästä laista lähtee nyt lausuntokierrokselle. Tarkoituksena on, että hallitus antaa laista esityksensä kevään aikana ja että laki tulee voimaan vuoden 2021 tammikuussa.

Uudistukseen on varattu hallitusohjelman mukaisesti 45 miljoonaa euroa.

Asiakasmaksulaki ja -asetus määrittelevät enimmäissumman, jonka kunta tai kuntayhtymä voi periä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista. Enimmäismaksut ovat joko tasasuuruisia tai tuloihin sidottuja.

Lain uudistamisesta on linjattu Sanna Marinin (sd) hallituksen ohjelmassa. Nykyistä alhaisemmilla maksuilla ja laajemmalla palvelujen maksuttomuudella on tarkoitus lisätä tasa-arvoa terveydenhuollossa sekä poistaa hoidon esteitä.

Uudistamiseen pyrittiin myös Juha Sipilän (kesk) hallituksen aikana. Lakiesitys kuitenkin raukesi, kun koska eduskunta ei ehtinyt käsitellä sitä hallituskauden aikana.

Toisin kuin Sipilän hallituksen aikana suunniteltiin, niin sanottuun välikattoon ei ole tulossa muutoksia. Välikatto tarkoittaa, että terveyskeskusmaksu voidaan periä yhdessä terveyskeskuksessa enintään kolme kertaa vuodessa.

Valtio määrittää maksuille katon

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille säädetään enimmäismäärä laissa ja asiakasmaksuasetuksessa

Maksut ovat joko tasasuuruisia tai tuloihin sidottuja.

Esimerkiksi terveyskeskus voi periä enintään 41,20 euron vuosimaksun tai 20,60 euron käyntimaksun.

Jatkuvasta kotipalvelusta ja kotisairaanhoidosta voidaan periä bruttotuloihin sidottu kuukausimaksu. Yhden hengen taloudessa maksu on tällä hetkellä enintään 35 prosenttia 588 euroa ylittävistä tuloista.

Maksuttomia palveluita ovat esimerkiksi äitiys- ja lastenneuvolakäynnit ja laboratoriotutkimukset.

Terveyspalvelujen asiakas­maksuja muuttava laki jäänee käsittelemättä, ministeri Saarikon mukaan aika ei riitä

Tero Lehdon palkasta menee 600 euroa lääkärin määräämien tukisukkien pukemiseen

Hallitus antoi esityksen asiakasmaksulaista: Osalla maksut nousevat ja osalla laskevat, lapsille lisää maksutonta hoitoa