Yhdysvallat painostaa Euroopan maita, etteivät ne ottaisi Huaweita kumppaniksi 5g-verkoissa – Mitä Eurooppa tekee? - Politiikka | HS.fi
Politiikka

Yhdysvallat painostaa Euroopan maita, etteivät ne ottaisi Huaweita kumppaniksi 5g-verkoissa – Mitä Eurooppa tekee?

Yhdysvaltojen ja Kiinan valtataistelu politisoi 5g:n, ja siksi Huaweista tuli Euroopalle ongelma.

Huawein 5g-tekniikkaa testattiin Huawein matkapuhelimella yhtiön tiloissa Lontoossa tammikuun lopussa. Kuva: Han Yan / Xinhua

Julkaistu: 13.2. 2:00, Päivitetty 13.2. 6:05

Eurooppa on keskellä Kiinan ja Yhdysvaltojen välistä uutta teknologian kylmää sotaa, mikä vaikuttaa monin tavoin siihen, millä teknologialla ja kenen ehdoilla Euroopan maat harppaavat tekoälyn ja 5g:n aikaan.

Kiista teknologiavallasta kiteytyy kiinalaisyhtiö Huaweihin ja siihen, millaisen osan Huawein teknologia saa Euroopan 5g-investoinneissa.

EU-maat eivät halua tilanteeseen, että ne joutuisivat Huawein vuoksi Kiinan tai Yhdysvaltain painostamiksi. Muun muassa siksi Euroopan komissio ja EU:n jäsenvaltiot laativat Suomen johdolla Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella yhteiset linjaukset siitä, miten arvioida 5g-verkkojen turvallisuusriskit.

”Yhteinen eurooppalainen lähestymistapa on Suomelle tärkeä, ja oli hienoa, että Suomi sai puheenjohtajuuskaudellaan aikaan paitsi riskiarvion myös työkalupakin siitä, miten riskeihin vastataan”, sanoo ylijohtaja Laura Vilkkonen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Vaikka kukin maa tekee päätöksensä 5g-verkkolaitevalmistajista lopulta itse, EU:n yhteinen linja tuo selkänojan, Vilkkonen sanoo.

Yhdysvallat painostaa Euroopan maita siihen, etteivät ne ottaisi Kiinan valtioon kytkeytyvää Huaweita kumppaniksi 5g-infrastruktuurin rakentamiseen. Yhdysvaltojen viranomaiset väittävät esimerkiksi, että Huaweilla olisi salainen pääsy matkapuhelinverkkoihin eri puolilla maailmaa, kertoi sanomalehti The Wall Street Journal keskiviikkona.

Myös Britannian viranomaiset ovat löytäneet Huawein laitteista merkittäviä turvallisuuspuutteita, mutta Britannian kansallinen turvallisuusneuvosto katsoo, että yhtiöön liittyvät riskit ovat hallittavissa. Huawei kiistää väitteet siitä, että yhtiön verkkolaitteet ja ohjelmistot vuotaisivat tietoja Kiinan hallitukselle.

Ongelma Huaweihin liittyvien riskien arvioinnissa on todisteiden puute, sanoo Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner. ”Ilman näyttöä väitteet haiskahtavat puhtaasti poliittisilta.”

Manner toivoo lisää konkretiaa siihen, mitä Huawein väitetään tekevän. Wall Street Journalin jutun perusteella Huawein väitetään voivan käyttää väärin laitteissa olevia viranomaisten käyttöön tarkoitettuja erilaisia seurantamahdollisuuksia.

Väitteet Huawein turvallisuusriskeistä eivät ole Suomelle tuntemattomia, Vilkkonen sanoo.

”Suomessa on valmistauduttu tietoturva- ja kyberuhilta suojautumiseen jo pitkään. Viime vuosikymmenen aikana tietenkin uhkakuvaan ovat tulleet mukaan myös vahvat valtiolliset toimijat.”

Keskeisintä on turvata 5g-verkkojen kriittisin osa, jossa liikennettä aidosti hallitaan, Vilkkonen sanoo. ”Sen sijaan esimerkiksi tukiasemaverkkoon ei näkemyksemme mukaan liity vastaavia turvallisuusriskejä.”

Parhaillaan Suomi tarkastelee sitä, tarvitaanko EU:n riskiarvion perusteella joitakin täydennyksiä lainsäädäntöön.

Yhdysvallat on itse siinä tilanteessa, ettei sillä ole omaa laitevalmistajaa 5g-markkinoille. Keskeisiä toimijoita on vain kolme, kiinalainen Huawei, ruotsalainen Ericsson ja suomalainen Nokia. Euroopan turvallisuusintresseissä olisi se, että Nokia ja Ericsson pysyisivät eurooppalaisina.

Manner pitää perusteltuna sitä, että moni maa ja operaattori haluaa myös Huawein mukaan 5g-tarjouskilpailuihin. ”Jos tuotteita voisi ostaa vain Nokialta tai Ericssonilta, nousee pelko, että ne jakavat kaksin maapallon. Kolmas tarjoaja vaikuttaa heti kilpailuun.”

Mannerin mielestä 5g-hankkeissa on mielekästä jakaa riskejä eri laitevalmistajille. ”Ei pidä olla yhden kortin varassa. Jos laitevalmistajia on vain yksi ja sen tuotteissa on ongelmia, menee kaikki.”

Todennäköisintä on, että useimmat EU-maat sallivat Huaweille ainakin rajoitetun pääsyn 5G-verkkoihinsa. Vilkkonen sanoo, että toisin kuin Euroopassa keskimäärin, suomalaisissa viestintäverkoissa on aina ollut useampia laitevalmistajia.

”Se on riskienhallintaa. Myös EU:n ajatus on, ettei Eurooppa saisi olla yhden toimittajan varassa. Samaan aikaan koordinaatio on tärkeää. Ei saa käydä niin, että meillä on Euroopassa pian 27 erilaista kansallista ratkaisua siitä, miten 5g-verkot rakennetaan ja millaisia turvallisuusvaatimuksia niille asetetaan. EU on iso ja vahva digitaalinen sisämarkkina-alue vain, jos se pääsee tästä asiasta yhteisymmärrykseen.”

Vilkas Huawei-keskustelu liittyy myös uudenlaisiin suurvaltapolitiikan asemiin, Vilkkonen sanoo. ”Osin kyse on myös kauppapolitiikasta.”

Kiina rakentaa hyvin määrätietoisesti itsestään globaalia suurvaltaa, ja valtapolitiikan ja kauppapolitiikan yhdistelmä voi olla myrkyllinen.

Vaikka Huaweihin liittyvien väitteiden takana olisi Yhdysvaltojen kauppapoliittiset tavoitteet eristää Kiina, myös kauppasodalla on seurauksia Euroopan turvallisuudelle. Kireys kauppasuhteissa heijastuu siihen, miten halukas Yhdysvallat on tekemään turvallisuuspoliittista yhteistyötä Euroopan kanssa.

Siksi Huawein rooli 5g-verkkohankkeissa nousee esiin myös viikonvaihteessa Münchenissä. Siellä alkaa perjantaina maailman johtajat kokoon keräävä turvallisuuskonferenssi. Suomesta Münchenin turvallisuuskonferenssiin osallistuvat ulkoministeri Pekka Haavisto ja puolustusministeri Antti Kaikkonen.

Konferenssin alla julkaistussa vuosiraportissa nostetaan esiin paitsi koko kansainvälisten sotilaallisten konfliktien nykykirjo, myös huoli teknologiataistelusta. Nyt pohditaan, erottaako teknologian käyttö tulevaisuudessa maailmanlaajuisesti maat niihin, jotka käyttävät länsimaista tekniikkaa ja normeja ja niihin, jotka käyttävät kiinalaista.

Saksassa keskustelu Huawein roolista 5g-verkkojen laitetoimittajana on erityisen ajankohtaista. Saksan liittokansleri Angela Merkel tapaa torstaina Berliinissä 5g-teknologiaa toimittavan suomalaisen Nokian toimitusjohtajan Rajeev Surin ja ruotsalaisen Ericssonin toimitusjohtajan Börje Ekholmin.

Merkel ja myös Saksan valtiovarainministeriö ovat aiemmin vastustaneet sitä, että jokin yritys suljettaisiin lähtökohtaisesti ulos 5g-toimituksista. Saksan hallitus valmistelee kuitenkin parhaillaan 5g-verkkojen turvallisuusriskeihin varautuakseen muutoksia televiestintälakiin ja tietoturvalakiin.

Merkelin kristillisdemokraattisen CDU-puolueen parlamenttiryhmä vaati tällä viikolla tiukkoja ja tarkkaan eriteltyjä turvallisuusvaatimuksia sille, ettei vieras valta pääse vaikuttamaan 5g-verkkoon sitä rakennettaessa – mutta ei silti vaadi Huawein sulkemista kokonaan kilpailusta.

Onnistuneet ratkaisut 5g-investoinneissa ovat Euroopan tulevaisuuden talouden kannalta hyvin kriittisiä.

5g-teknologiassa ei ole kyse vain internetin nopeudesta vaan älyliikenteen kehittymisestä, pankkipalveluista, terveydenhuollosta sekä miljardien eri laitteiden ja järjestelmien keskinäisestä kommunikoinnista ja tekoälypalveluista, joiden turvallisuus vaatii viiveettömyyden ja täyden varmuuden.

”Vaikka 5g-ratkaisuihin liittyy turvallisuusriskejä, niitä liittyy myös kaikkiin muihin digitaalisiin palveluihin, sosiaaliseen mediaan ja alustatalouden palveluihin”, Vilkkonen sanoo.

The Wall Street Journal: USA väittää Huawein pääsevän salaa matka­puhelin­verkkoihin, esitti Saksalle näyttönä ”savuavan aseen”