EU-komissio varoittaa: Työvoima Suomessa ikääntyy arvioitua nopeammin, työllisyystavoitteeseen pääsy voi vaatia poliittisesti vaikeita uudistuksia - Politiikka | HS.fi
Politiikka

EU-komissio varoittaa: Työvoima Suomessa ikääntyy arvioitua nopeammin, työllisyystavoitteeseen pääsy voi vaatia poliittisesti vaikeita uudistuksia

Komissio kaavailee, että Suomi voisi käyttää tulevaa oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa turvetuotannon vähentämiseen

EU-komissio julkaisi keskiviikkona maaraportit, joissa käydään läpi EU-maiden taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Kuva: Yves Herman / Reuters

Julkaistu: 26.2. 16:51

Suomalainen työvoima vaikuttaa ikääntyvän arvioitua nopeammin, varoittaa EU-komissio tuoreessa maaraportissa. Ikääntyvä väestö ja pohjoismaisia naapureita alempi työllisyysaste ovat komission mukaan merkittäviä haasteita Suomelle.

Suhteellisen korkea työttömyysaste viittaa komission mukaan siihen, että suomalaisilla työmarkkinoilla on edelleen rakenteellisia pullonkauloja.

Työllisyyden kohentaminen olisi tärkeää talouskasvun kannalta.

”Kutistuva työvoima on vaikuttamassa suhteellisen pian kasvupotentiaaliin, kuten myös julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyteen”, maaraportissa todetaan.

Komission mukaan Suomen tilannetta parantaisi se, jos hallitus onnistuu saavuttamaan tavoitteensa 75 prosentin työllisyysasteesta. Tavoitteeseen pääsy saattaa kuitenkin vaatia rakenteellisia uudistuksia, jotka voivat olla poliittisesti haastavia, komissio huomauttaa.

EU-komissio julkaisi keskiviikkona maaraportit, joissa käydään läpi EU-maiden taloudellisia ja sosiaalisia haasteita. Mukana on myös ympäristökestävyysnäkökulma, eli komissio arvioi muun muassa, miten EU-maat ovat edistymässä ilmastotoimissa.

Komissio laskee Suomen edelleen unionin edistyneimpiin talouksiin, mutta hallituksen tavoite saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä vaatii komission mukaan merkittäviä uusia toimia. Ilmastoneutraaliudella tarkoitetaan sitä, että päästöjä tuotettaisiin vain niin paljon kuin niitä pystytään sitomaan.

Komissio kaavailee, että Suomi voisi hyödyntää tulevaa oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa turvetuotannon vähentämiseen.

Suomi on yksi merkittävistä turpeentuottajista ja -käyttäjistä EU:ssa. Komissio muistuttaa, että turpeen päästöt ovat samaa luokkaa kuin kivihiilen.

Suunnitteilla olevasta oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta on aikomus antaa tukea alueille, jotka kärsivät fossiilisista energialähteistä luopumisesta esimerkiksi menettämällä työpaikkoja. Komission mukaan Suomessa rahastolle sopivia kohdealueita olisivat Itä- ja Pohjois-Suomi.

Työllisyyden koheneminen yllätti ekonomistit: työllisyysaste nousi 73,4 prosenttiin