Suomalaiset arvioivat Sanna Marinin hallituksen onnistuneen edeltäjäänsä paremmin - Politiikka | HS.fi
Politiikka|HS-gallup

Suomalaiset arvioivat Sanna Marinin hallituksen onnistuneen edeltäjäänsä paremmin

Kaksi kolmasosaa suomalaisista suhtautuu Sanna Marinin hallitukseen vähintään neutraalisti, ja kaksi viidestä katsoo hallituksen onnistuneen työssään vähintään melko hyvin

Pääministeri Sanna Marinin hallitus on jopa kaksi kertaa suositumpi kuin Antti Rinteen hallitus joulukuun alussa. Kuva Marinista eduskunnasta tiistaina 10. joulukuuta, kun hänet oli valittu pääministeriksi. Kuva: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Julkaistu: 1.3. 2:00, Päivitetty 1.3. 6:25

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitus kylpee melkoisessa suosiossa, jos tilannetta verrataan viime aikojen hallituksiin tai edeltäjä Antti Rinteen (sd) hallitukseen, jossa oli sama hallituspohja.

41 prosenttia suomalaisista arvioi Marinin hallituksen onnistuneen työssään ja neljäsosa suhtautuu hallituksen työhön neutraalisti, kertoo tuore HS-gallup.

Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä pitää Marinin hallituksen suosiota poikkeuksellisen korkeana.

”Jos miettii viime aikojen yleistä ilmapiiriä, niin krooninen tyytymättömyys on ollut yleinen tila”, Jokisipilä kuvaa viime vuosikymmeniä.

”Viimeinen [Juha Sipilän] hallitus oli jo hyvin epäsuosittu. Sipilän imago muuttui. Hän tuli politiikan ulkopuolelta pelastajana, mutta oli lopulta hyvinkin kritisoitu hahmo.”

 ”Marinin hallitus on nyt osapuilleen jopa kaksi kertaa suositumpi kuin Rinteen hallitus taipaleensa loppuaikoina.”

TNS Kantar teki joulukuussa Rinteen hallituksen viime metreillä puhelimitse kyselyn hallituksen politiikasta.

Se ei ole suoraan vertailukelpoinen maaliskuun suosiomittauksen kanssa, mutta antaa kuitenkin kuvaa näiden hallitusten suosion eroista.

Tuolloin, noin viikkoa ennen kuin hallitus jätti eronpyyntönsä, Rinteen hallitusta piti hyvänä enää 19 prosenttia.

Pääministeri Rinteelle 13 prosenttia antoi myönteisen arvion, neutraalin 20 prosenttia ja huonon 62 prosenttia.

”Marinin hallitus on nyt osapuilleen jopa kaksi kertaa suositumpi kuin Rinteen hallitus taipaleensa loppuaikoina”, Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela tiivistää muutoksen.

Marinin hallitusta arvostavien prosenttiluku on ilman neutraaleja vastauksia kuitenkin selvästi pienempi kuin viime viikolla julkaistussa Lännen Median kyselyssä.

Tuossa Taloustutkimuksen toteuttamassa kyselyssä 64 prosenttia suomalaisista kertoi olevansa tyytyväisiä Marinin hallituksen tähänastiseen toimintaan.

Ero kahden tutkimuksen välillä johtuu tutkijoiden mukaan siitä, että Taloustutkimuksen kyselyssä neutraalia vaihtoehtoa ei ollut. Siinä kysyttiin vain sitä, miten tyytyväinen tai tyytymätön vastaaja Marinin hallitukseen on.

”Näiden kahden selvityksen perusteella voi varovasti tulkita, että HS-gallupin neutraalisuus on positiivista neutraaliutta”, Nurmela sanoo.

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen on samaa mieltä:

”Jos vaihtoehtojen lukumäärä on eri, tulee eri lukuja. Kaksi kolmasosaa on tyytyväisiä hallituksen toimintaan.”

Marinin hallituksen suosio on myös selvästi suurempi kuin Rinteen johtaman hallituksen.

Marin herättää myönteisiä ajatuksia selvästi useammassa suomalaisessa kuin Rinne pääministeriytensä alkumetreillä kesäkuussa 2019. Marin on mieluisa pääministeri 17 prosenttiyksikköä useammalle kuin Rinne oli tuolloin.

Hallituspuolueiden kannattajista hallitukseen nihkeimmin suhtautuivat keskustan kannattajat, mutta heistäkin 42 prosenttia piti Marinin hallitusta vähintään melko hyvänä.

Vajaa neljännes keskustalaisista arveli hallituksen onnistuneen huonosti.

Perussuomalaiset tuomitsivat hallituksen työn voimakkaimmin. Heistä enemmistö eli 55 prosenttia piti sitä vähintään melko huonona.

Kokoomuslaisista sama käsitys oli 43 prosentilla.

Toisaalta varsin moni oppositiossakin – perussuomalaisista joka viides ja kokoomuslaisista kolmasosa – kertoi suhtautuvansa hallituksen työhön neutraalisti.

Kummankin puolueen kannattajista joka viides arveli hallituksen onnistuneen vähintään melko hyvin.

Toisin sanoen Marinin hallitukseen suhtaudutaan varsin suopeasti oppositiossakin, ainakin suopeammin kuin mitä eduskunnan keskusteluja seuratessa luulisi.

”Nuo ovat varsin korkeita lukuja tuolla opposition puolella”, apulaisprofessori Jokisipilä arvioi.

Naiset pitivät Marinin hallituksesta miehiä enemmän.

Eri ryhmistä vain yrittäjistä löytyi enemmän hallitukseen tyytymättömiä kuin tyytyväisiä.

HS-gallupissa kysyttiin myös joukko yksilöiviä kysymyksiä siitä, missä asioissa Marinin hallitus on onnistunut parhaiten ja huonoiten.

Suomen toiminta EU:ssa on kansalaisten mielestä onnistunut paremmin kuin moni muu asia. Yhdeksän prosenttia uskoo hallituksen onnistuneen tässä asiassa hyvin, 30 prosenttia melko hyvin.

Toiseksi eniten kiitosta hallitus sai siitä, kuinka se on perustellut ja puolustanut päätöksiään sekä linjauksiaan eduskunnan täysistunnoissa. 34 prosenttia arvelee tämän sujuneen hyvin.

Eniten kritiikkiä herätti se, kuinka hallitus teki poliittisen linjauksen al-Holin leiristä ja siellä olevista Isis-järjestöön liittyvistä suomalaisista. 44 prosentin mielestä asia sujui huonosti.

Sisäministeri, vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo (vas.), pääministeri Sanna Marin ja valtiovarainministeri, keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunikertoivat hallituksen johtoviisikon tiedotustilaisuudessa Helsingissä 3. helmikuuta, että hallitus on päättänyt perustaa ilmastorahaston. Kuva: Jussi Nukari / lehtikuva

Kaksi viidestä ajattelee hallituksen epäonnistuneen työllisyysasteen nostamiseen liittyvien keinojen etsinnässä.

Ilmastonmuutosta torjuvien käytännön keinojen hakemisessa hallitusta kritisoi 32 prosenttia ja kehuu 24 prosenttia.

 ”Vaikka Marin tuli tehtävään tosi nopeasti, hän oli jotenkin hyvin valmis.”

Sanna Mariniin tunnutaan suhtautuvan pääministerinä laajalti varsin suopeasti.

Vain viidesosa vastaajista piti häntä tässä roolissa epämieluisana.

Markku Jokisipilän mukaan Marinin henkilökohtainen suosio on merkillepantavaa.

Yhtenä syynä suosioon on Jokisipilän arvion mukaan se, että Marin ei ole tehnyt yhtään suoranaista virhettä, jota pitäisi selitellä jälkikäteen.

”Vaikka Marin tuli tehtävään tosi nopeasti, hän oli jotenkin hyvin valmis.”

Siinä missä Rinne aiheutti puheillaan eduskunnassa ongelmia, Marinin esiintyminen on harkittua ja punnittua, Jokisipilä sanoo.

”Eikä se ole missään nimessä pelkkää imagopolitiikkaa”, hän arvioi.

”Hän on osannut pitää hallituksen sisäiset jännitteet – joita kyllä on – kurissa.”

Jokisipilä listaa Marinin hallituksen onnistumisiksi sähköveron laskun, hoitajamitoituksen ja ilmastotoimien alun.

”Työllisyyskehitys vielä odottaa.”

Marin saa tukea melko tasaisesti kaikista väestöryhmistä.

Erityisesti hänestä pitävät akateemisesti koulutetut, alemmat toimihenkilöt, 31–39-vuotiaat ja naiset.

Omiensa joukossa eli Sdp:n kannattajien keskuudessa Sanna Marin on erittäin pidetty pääministeri.

Vuosi sitten kesäkuussa tehdyssä tutkimuksessa 64 prosenttia sosialidemokraateista piti Antti Rinnettä mieluisana. Marin herättää samanlaisia ajatuksia 78 prosentissa puolueen kannattajista.

Sdp:n hallituskumppaneiden kannattajat suhtautuvat Mariniin huomattavasti myönteisemmin kuin Rinteeseen.

Oppositiossa kokoomuslaiset pitävät Marinia selvästi enemmän arvossaan kuin Rinnettä.

Perussuomalaisille Marin on tosin yhtä epämieluisa pääministeri kuin Rinne.

”Jos ei muuten, niin häntä pidetään ainakin arvostettavana vastustajana”, TNS Kantarin Nurmela tiivistää opposition mielipiteet.

Lue enemmän menneiden hallitusten kannatuksen kehityksestä tästä.

HS-gallup: Sdp:n ja keskustan kannatus kääntyi nousuun

Kommentti: Tuore HS-gallup ei lupaa hyvää hallitusyhteistyölle

Lännen Media: Lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista tyytyväisiä Marinin hallitukseen

Pääkirjoitus|Varovaisen alun jälkeen hallitus haluaa nyt osoittaa, että se panee toimeksi