Hallitus valmistelee uusia liikkumisrajoituksia: Näin ne voitaisiin saada voimaan ja tällaisia rangaistuksia voisi seurata

Liikkumis- ja kokoontumisrajoituksilla voidaan pakottaa ihmiset pysymään erillään toisistaan ja hidastetaan epidemian leviämistä Uudeltamaalta muualle Suomeen.

Kaivopuiston rannassa liikkui sunnuntaina ulkoilijoita.

23.3.2020 12:53

Pääministeri Sanna Marinin (sd) ja valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk) mukaan hallitus rajoittaa piakkoin suomalaisten liikkumista uusin määräyksin.

Marin kertoi Twitterissä maanantaina, että hallitus valmistelee rajoituksia yksityisten tilojen kuten ravintoloiden sulkemisen osalta.

Liikkumisrajoituksiin joudutaan siksi, että jo tehtyjä suosituksia ja rajoituksia ei enää pidetä riittävinä saamaan suomalaisia pitämään etäisyyttä toisiinsa. Esillä on ollut hyvin vahvasti huoli muun muassa siitä, että ihmiset kerääntyvät yhä auki oleviin baareihin ja ravintoloihin ja ovat suunnanneet talvilomakohteisiin.

Oikeusministeriön kansliapäällikkö Pekka Timonen sanoi tiedotustilaisuudessa maanantaina, että liikkumisrajoitusten perusta on valmiuslain pykälässä 118. Hänen mukaansa sen käyttöönoton edellytyksenä on, että toimet ovat välttämättömiä.

”Järjestelmään kuuluu, että muut keinot käytetään ensin”, hän sanoi.

”On mahdotonta sanoa, tulevatko ne käyttöön, mutta on välttämätöntä varautua siihen, että ne otetaan käyttöön.”

Valmiuslain 118. pykälä mahdollistaa liikkumisen ja oleskelun rajoittamisen tietyillä paikkakunnilla tai alueilla, kuten esimerkiksi Uudellamaalla.

118 §

Liikkumis- ja oleskelurajoitukset väestön suojaamiseksi

Edellä 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa valtioneuvoston asetuksella voidaan tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella taikka rajoittaa niitä, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi.

Jos hallitus antaa valmiuslain 118 pykälästä käyttöönottoasetuksen ja myös mahdollisesti soveltamisasetuksen jo tänään maanantaina, se voidaan tarvittaessa asettaa kiireellisenä voimaan vaikka välittömästi. Näin hallitus teki jo aiemmin asettaessaan kiireellisesti voimaan lääkemarkkinoita koskevan käyttöönotto- ja soveltamisasetuksen.

Jos pykälä 118 aktivoidaan normaaliin tapaan, asetus saadaan silloin voimaan hyvin nopeasti. Eduskunnan perustuslakivaliokunta osoitti viime viikolla pystyvänsä käsittelemään valmiuslain käyttöönotto- ja toimeenpanoasetukset hyvin nopeasti, puolessatoista päivässä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n asiantuntijoilta ei ole kuultu mitään sellaista, joka kertoisi koronavirusepidemian leviämisen hidastumisesta.

Liikkumisrajoituksissa kyse on luonteeltaan hyvin toisenlaisista toimista kuin viime viikolla tehdyissä päätöksissä. Viime viikon toimien tarkoituksena oli pitkälti järjestää terveydenhoitojärjestelmää uusiksi vastaamaan tehohoidon tarvetta. Nyt viritetään esimerkiksi poliisin toimintaa niin, että poliisi pystyy valvomaan mahdollisia kokoontumis- ja liikkumisrajoituksia.

Valmiuslaissa on oma pykälänsä valmiuslain pykälien rikkomisesta. Sen mukaan liikkumis- ja oleskelurajoitusten rikkomisesta seuraa sakkoja normaalin sakkorangaistuksen mukaan.

133 §

Valmiuslakirikkomus

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta

1) jättää noudattamatta työnvälityspakkoa koskevan 91 §:ssä säädetyn velvollisuuden, irtisanomista koskevan 94 §:ssä säädetyn velvollisuuden tai työehtoja koskevan 101 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden,

2) laiminlyö täyttää 95 §:n nojalla määrätyn työvelvollisuuden tai 116 §:n nojalla määrätyn väestönsuojeluvelvollisuuden tai laiminlyö 104 §:ssä säädetyn velvollisuuden siirtyä,

3) laiminlyö täyttää 45, 63, 78, 86, 110, 112, 113, 117, 119 tai 122 §:n nojalla määrätyn luovutusvelvollisuuden tai 111 §:n nojalla määrätyn suorittamisvelvollisuuden taikka

4) rikkoo 115 tai 118 §:n nojalla annettua liikkumis- tai oleskelukieltoa tai -rajoitusta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, valmiuslakirikkomuksesta sakkoon.

Valmiuslain liikkumisrajoituksia koskevan 118. pykälän aktivoiminen antaa hallitukselle hyvin paljon valtuuksia hyvin monenlaisiin liikkumis- ja kokoontumisrajoituksiin, sanoo valtiosääntöasiantuntija, apulaisprofessori Pauli Rautiainen Tampereen yliopistosta.

”Julkisuudessa esillä ollut malli, että esimerkiksi Uusimaa suljettaisiin, on kuitenkin käytännöllisesti vaikea kysymys. Ja koska se on käytännöllisesti vaikea kysymys, se on sitä myös juridisesti. Tarkka ja täsmällinen määrittely, kuka saa mennä minne, on aina vaikeaa. Se nähtiin jo, kun on yritetty koulunkäynnin rajauksissa määritellä, ketkä kuuluvat kriittisten alojen henkilöihin.”

Ottamalla valmiuslaista käyttöön 118. pykälän onnistuvat ainakin jollain tavalla myös esimerkiksi sellaiset Saksassa viikonvaihteessa tehdyt rajoitukset, joilla kielletään yli kahden hengen kokoontumiset.

Se, miten valmiuslain 118. pykälää lopulta sovelletaan, riippuu siitä, mitä liikkumisrajoituksilla kulloinkin tavoitellaan, Rautiainen sanoo.

”Soveltamisasetus rakentuu tavoitetta vasten. Tavoite ei voi olla se, että esimerkiksi katkaistaan liikenne Uudenmaan ja muun Suomen välillä. Tavoite on aina vastaus koska-kysymykseen: koska on havaittu, että ihmiset eivät muilla keinoilla ole ottaneet riittävästi etäisyyttä, näin tehdään.”

Toinen peruste liikkumisrajoituksille jollakin tietyllä alueella, kuten Uudellamaalla, voi olla se, että halutaan porrastaa taudin leviämistä maantieteellisesti, Rautiainen huomauttaa.

”Se on hyvin toisenlainen tavoite kuin tavoite pitää ihmiset erillään toisistaan myös Uudellamaalla, ja johtaa toisenlaisiin keinoihin. Ja jos tavoite on minimoida ihmisten väliset kontaktit, ne on minimoitava myös Uudellamaalla.”

Ravintoloiden tai muiden yksityisten liikehuoneistojen ja yritysten sulkeminen on kysymys, jota valmiuslain 118. pykälän liikkumisrajoituksia laadittaessa ei ole pohdittu sellaisessa tilanteessa kuin nyt ollaan.

Tartuntataudin leviämisen estämisen sijaan liikkumisrajoituspykälää on ennakoitu enemminkin esimerkiksi ydinvoimalaonnettomuuden kaltaiseen tilanteeseen. Silloin ihmisiä on siirrettävä nopeasti ja osin pakolla pois joltakin vaikkapa saastuneelta alueelta.

Nyt tilanne on luonteeltaan hyvin toinen: ihmisiä yritetään saada pysymään tietyllä alueella, jota koronavirus ei leviäisi ihmisten mukana. Ja koska näin on, valmiuslaki ei tuo suoraan vastausta siihen, miten pandemian perusteella voitaisiin sulkea ravintoloita.

Hallitus ja asiantuntijat joutuvat pohtimaan, voiko valmiuslain 118. pykälää tulkita todella niin laveasti, että sen perusteella voisi sulkea myös ravintolat.

Siihen, ettei niin välttämättä haluttaisi tehdä, viittaisi oikeusministeriön kansliapäällikön Timosen maanantainen lausunto siitä, että ennen valmiuslain käyttöönottoa otetaan käyttöön muut keinot.

Muutkin keinot voivat olla vaikeita, sillä perustuslaki takaa kaikille elinkeinovapauden.

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat