Suurimmat eläkkeet, 4 200 euroa, miehillä Kauniaisissa – Pienimmät keski­eläkkeet Isojoella Etelä-Pohjanmaalla - Politiikka | HS.fi
Politiikka|Eläkkeet

Suurimmat eläkkeet, 4 200 euroa, miehillä Kauniaisissa – Pienimmät keski­eläkkeet Isojoella Etelä-Pohjanmaalla

Keskieläke nousi viime vuonna yli 1 700 euron. Lähes 40 prosentilla eläke jäi silti alle 1 250 euron kuukaudessa, Eläketurvakeskus kertoo.

Mitä suuremmat keskimääräiset eläkkeet, sitä suurempi oli ero sukupuolten välillä. Kauniaisissa mies sai kuukausieläkettä keskimäärin yli 2000 euroa enemmän kuin nainen, mutta Etelä-Pohjanmaan Isojoella miehen eläke oli sata euroa suurempi kuin naisella.

Mitä suuremmat keskimääräiset eläkkeet, sitä suurempi oli ero sukupuolten välillä. Kauniaisissa mies sai kuukausieläkettä keskimäärin yli 2000 euroa enemmän kuin nainen, mutta Etelä-Pohjanmaan Isojoella miehen eläke oli sata euroa suurempi kuin naisella. Kuva: Jussi Helttunen

Julkaistu: 26.3. 11:32, Päivitetty 26.3. 13:50

Suurimmat keskieläkkeet eli 4 213 euroa kuukaudessa olivat viime vuonna miehillä Kauniaisissa. Pienimmät eläkkeet taas olivat Isojoella Etelä-Pohjanmaalla, jossa miehet saivat 1 296 euroa kuukaudessa ja naiset 1 189 euroa kuukaudessa.

Kauniaisissa asuvan mieseläkeläisen ja Isojoella asuvan mieseläkeläisen kuukausitulossa oli siis noin 3 000 euron ero vuonna 2019.

Samalla suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke nousi ensimmäistä kertaa yli 1 700 euron, kertoo Eläketurvakeskuksen (ETK) ja Kelan tilasto.

Kuukausieläkkeissä ovat mukana työeläkkeet ja kansaneläkkeet, mutta eivät esimerkiksi yritysten johtajilleen maksamat lisäeläkkeet. Lisäeläkkeiden mukaan laskeminen nostaisi Kauniaisen ja muut isot kaupungit vielä kauemmaksi keskiarvosta.

Eläketurvakeskuksen tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino selvittää Kauniaisten isoja eläkkeitä sillä, että kaupungissa asuu ”korkeissa asemissa työskennelleitä bisnespuolen” ihmisiä. Isojoki taas on parin tuhannen asukkaan maatalousvaltainen kunta noin 300 kilometriä Kauniaisista luoteeseen.

Kaikkein pienintä eläkettä keskimäärin eli 1 181 euroa kuukaudessa sai Etelä-Pohjanmaan Soinissa asuva nainen.

Isoja eroja Suomen eri osien välillä selittää siis työuran ansiotulo. Suomalaisen keskieläke on yleensä 50–60 prosenttia uran keskimääräisistä ansiotuloista.

Keskimääräistä korkeampia eläkkeitä maksettiin myös Espoossa, jossa miehet saivat 2 851 euroa kuukaudessa ja naiset 1 911 euroa kuukaudessa. Helsingissä miesten keskieläke oli 2 499 euroa kuukaudessa ja naisten 1 877 euroa kuukaudessa.

Eläketurvakeskus julkaisi torstaina dynaamisen laskurin, jossa näkyy eläkkeiden kehitys eri maakunnissa 1992–2019 vuosittain. Laskurista näkyy muun muassa se, että Uusimaa ja Ahvenanmaa ovat karanneet yhä kauemmasta suomalaisten eläkkeiden keskiarvosta.

Kaikki muut maakunnat olivat 2019 keskiarvon alapuolella.

Eläkkeiden suuruus vaihteli paitsi kaupunkien myös sukupuolen mukaan. Miehen eläke oli 2019 keskimäärin 1 937 euroa kuukaudessa ja naisen noin 400 euroa pienempi.

”Karkeasti jako on sellainen, että mitä isompi keskimääräinen eläke paikkakunnalla oli, sitä suurempi oli sukupuolten välinen ero. Keskimääräisesti pienet eläkkeet kunnassa taas näkyvät pienempinä eroina sukupuolten välillä”, Palotie-Heino sanoo.

Kauniaisissa mies sai eläkettä keskimäärin yli 2 000 euroa enemmän kuin nainen, mutta Isojoella miehen eläke oli sata euroa suurempi kuin naisella.

Yli 3 000 euron eläkkeitä sai kuusi prosenttia eläkkeensaajista. Heistä selvä enemmistö on miehiä.

Suomalaisten kuukausieläke on kasvanut vuosikymmenessä reaalisesti runsaat kymmenen prosenttia eli lähes 200 euroa, kertoo ETK:n tilasto. Kasvusta huolimatta lähes 40 prosentilla eläke jäi alle 1 250 euron kuukaudessa.

Alle 1 250 euron kuukausieläkeläisistä kaksi kolmesta on naisia.

Palotie-Heinon mukaan eläkkeiden keskimääräisen tason nousu johtuu työurien pidentymisestä, palkkatason noususta, vuosittaisista indeksikorotuksista ja siitä, että uudet eläkkeet ovat keskimäärin selvästi suurempia kuin päättyneet eläkkeet.

Suomessa on noin 1,5 miljoonaa eläkettä saavaa henkilöä. Vuosikymmenessä eläkeläisten määrä on kasvanut 200 000 henkilöllä eli 14 prosenttia, ETK kertoo.

Suomen eläkeläisvaltaisin kunta on Pohjois-Savossa sijaitseva Rautavaara, jonka väestöstä 57 prosenttia on eläkkeellä. Vähiten eläkeläisiä on Oulun seudun Limingassa, jossa eläkkeellä on 21 prosenttia väestä.

Oikaisu 26.3.2020 kello 11.52: Korjattu luku lauseessa ”Kaikkein pienintä eläkettä keskimäärin eli 1 181 euroa kuukaudessa sai Etelä-Pohjanmaan Soinissa asuva nainen”.

Seuraa uutisia tästä aiheesta