Ministeri Kosonen: Opintojen viivästyminen ei vaikuta opintotukeen – lue täältä hallituksen uudet linjaukset kouluihin liittyen - Politiikka | HS.fi
Politiikka|Koulut

Ministeri Kosonen: Opintojen viivästyminen ei vaikuta opintotukeen – lue täältä hallituksen uudet linjaukset kouluihin liittyen

Andersson: Lähiopetusta vastedes myös valmistavaan opetukseen osallistuville maahanmuuttajille.

Tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk) ja opetusministeri Li Andersson (vas) hallituksen tiedotustilaisuudessa torstaina. Kuva: Jussi Nukari / Lehtikuva

Julkaistu: 2.4. 10:59, Päivitetty 2.4. 14:30

Korkeakouluopiskelijoista ainakin osalla opinnot voivat viivästyä koronaepidemian takia, myönsi tiede- ja kulttuuriministeri Hanna Kosonen (kesk). Syynä on se, ettei kaikilla aloilla voida järjestää esimerkiksi harjoitteluja kuten oli ennakoitu.

Kosonen kertoi poikkeusolojen vaikutuksista korkeakouluopiskeluun torstain tiedotustilaisuudessa.

Opintotuen saannista ei Kososen mukaan tarvitse kuitenkaan olla huolissaan, vaikka opinnot viivästyisivät.

Tarvittaessa tutkintokohtaista tukiaikaa voidaan pidentää. Tukiajan päätyttyä opiskelija voi myös saada toimeentulotukea opintojensa loppuun saattamiseen. Kososen mukaan on todennäköistä, että toimeentulotuen käyttö opintojen loppuun saattamiseksi yleistyy poikkeusolojen pitkittyessä.

Ministeriö ja Kela pohtivat myös yhdessä muutosta opintojen edistymisen seurantaan niin, että vältyttäisiin turhilta selvityspyynnöiltä, jos opintojen hidastumisen syynä on koronaepidemia. Silloin opintotukia ei ministerin mukaan peritä takaisin.

Jokainen saa Kososen mukaan tulevaisuudessakin opintolainahyvityksen. Ministeriö on käynnistänyt valmistelun opintotukilain muuttamisesta niin, että poikkeusolot voitaisiin huomioida opintolainahyvityksen ehdoissa.

Ministeriö suosittaa lisäksi, että pankit ja opintovelalliset sopisivat tarvittaessa opintolainan lyhennysten lykkäämisestä tai takaisinmaksuajan pidentämisestä.

Opintotukilakiakin voidaan tarvittaessa muuttaa niin, että se toimisi vastedes paremmin myös poikkeusoloissa.

Korkeakoulujen pääsykokeet on Kososen mukaan tärkeää pitää jo yhdenvertaisuuden takia. Keskiviikkona päättyneessä yhteishaussa oli myös ennätysmäärä osanottajia, yli 150 000.

Kosonen korosti, että ministeriö pohtii vaihtoehtoisia tapoja järjestää kokeet yhdessä Opetushallituksen ja korkeakoulujen kanssa.

Mikäli isompia aikataulumuutoksia tehdään, niistä tulisi linjata huhtikuun puoliväliin mennessä.

Tähän mennessä korkeakoulujen rehtorit ovat vakuuttaneet, että valintakokeet pyritään pitämään ajallaan eli lähinnä touko–kesäkuussa. Ensimmäiset eli kasvatustieteellisen alan kokeet ovat jo huhtikuun lopussa.

Koulut pysyvät koronaepidemian vuoksi kiinni ja oppilaat etäopetuksessa ainakin 13. toukokuuta asti.

Silti 1.–3. luokkien oppilaille, erityisopetuspäätöksen saaneille ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville järjestetään lähiopetusta kouluissa. Nyt myös niin sanottua valmistavaa opetusta saavat voivat osallistua koulussa järjestettävään lähiopetukseen, opetusministeri Li Andersson (vas) kertoi tiedotustilaisuudessa.

Valmistava opetus koskee lähinnä maahanmuuttajataustaisia oppilaita, joita on yhteensä noin 3 000. Peruskouluun valmistavassa opetuksessa opiskellaan esimerkiksi suomen kieltä ennen varsinaisia opintoja.

Hallitus vetoaa yhä vahvasti vanhempiin, että myös alaluokkien lapset pidettäisiin kotona etäopetuksessa. Ministeriön mukaan heitä on ollut koulussa noin seitsemän prosenttia.

Vanhempia ja koululaisia on huolestuttanut se, miten opiskelijoiden arviointi sujuu etenkin siinä tapauksessa, ettei kouluun enää tänä keväänä mennä. Opetusministeriö on vakuuttanut, että arvosanojen antaminen ja valmistuminen eivät poikkeusoloissakaan vaarannu.

Anderssonin mukaan Opetushallitus on paraikaa valmistelemassa valtakunnallista ohjeistusta siitä, miten päättöarviointi ja muu arviointi poikkeusoloissa varmistetaan valtakunnallisesti ja yhteneväisesti.

Näin pyritään Anderssonin mukaan minimoimaan poikkeusolojen vaikutus yhteishaun toteutumiseen. Myös ammatillisessa koulutuksessa koulutuksen järjestäjät tekevät ministerin mukaan nyt hyvää työtä sen mahdollistamiseksi, että opiskelijat pystyvät valmistumaan.

Esimerkiksi näyttöjä voidaan järjestää myös muualla kuin työpaikoilla. Erityisesti huolehditaan nyt valmistuvien osaamisen näytöistä, jotta he pääsisivät siirtymään työelämään.

Paljon kysymyksiä on tullut myös ylioppilasjuhlista ja muista päättäjäisistä. Opetusministeriö osallistuu myös yhteisten valmistujaisjuhlien mahdollisen uuden pitopäivän koordinointiin, vaikka juhlista päättäminen ei kuulu ministeriön toimivaltaan. Lukiolaisten liitto ja koulutuksen järjestäjiä edustava Kuntaliitto ovat jo ryhtyneet etsimään uutta ajankohtaa esimerkiksi elokuun lopulta.

Andersson sanoi, että kriisin jälkeistä tukea valmistellaan niin, että tarvittavaa opinto-ohjausta sekä erityis- ja lisäopetusta voidaan järjestää. Tarkemmin hän ei vielä tulevasta tuesta kertonut.

”Opetussuunnitelmaa pitää tietysti noudattaa kaikissa oloissa, mutta pientä joustonvaraa on koulutuksen järjestäjille jo annettu”, ministeri vastasi kysymykseen siitä, kuinka paljon opetussuunnitelman toteuttamisesta voidaan nyt tinkiä. Joustonvara tarkoittaa ministerin mukaan poikkeamista opetuksen laajuudesta eli tuntimäärästä niiltä osin kuin se on välttämätöntä.

”Tilanne on raskas, ja moni pitää opettajien työtaakkaa suurena”, Andersson perusteli jo aiempaa lupaustaan siitä, että rimaa voi nyt hieman laskea.

Andersson sanoi sen olevan päivänselvää, että eroja kuntien, koulujen ja luokkien välillä tullaan etäopetuksen järjestämisessä näkemään. Hänen mukaansa opettajat joutuvat luomaan nyt aivan uusia menetelmiä, ja monet ovatkin siinä jo tehneet hyvää työtä.

Opetushallitus päivittää parhaillaan suosituksia siitä, miten etäopetus toteutetaan pedagogisesti laadukkaalla tavalla, Andersson kertoi.

Koulujen ja opettajien välillä on ollut suuria eroja muun muassa siinä, minkä verran opettajat ovat pitäneet esimerkiksi videoyhteyden avulla oppitunteja tai yhteyttä oppilaisiin.

Anderssonin mukaan opettajan henkilökohtainen yhteys oppilaisiin on äärimmäisen tärkeää, kun puhutaan pienistä lapsista.

”Ei voi olla sellaista tilannetta, ettei opettaja lainkaan seuraa, miten oppilaat yksilöllisesti etenevät”, ministeri Andersson sanoo.

Jos vanhemmilla on järjestelyistä kysyttävää, opetusministeri kehottaa heitä ottamaan yhteyttä koulun rehtoriin.

Rajoitukset|Koulut pysyvät kiinni ja muita rajoitustoimia jatketaan ainakin 13. toukokuuta asti, länsi- ja pohjoisrajalla rajoitetaan liikennettä

Koulut|Opetusministeri Li Andersson opettajille ja oppilaille: Nyt voi laskea hieman rimaa

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Politiikka

Luetuimmat

Uusimmat