Kansanedustajat ilmoittaneet puutteellisesti sidonnaisuutensa Veikkaus-rahoja saaviin yhdistyksiin – Oikeuskanslerin mielestä rekisterien oltava kunnossa - Politiikka | HS.fi
Politiikka|Veikkaus

Kansanedustajat ilmoittaneet puutteellisesti sidonnaisuutensa Veikkaus-rahoja saaviin yhdistyksiin – Oikeuskanslerin mielestä rekisterien oltava kunnossa

Helsingin Sanomien selvityksessä kansanedustajat olivat ilmoittaneet sidonnaisuutensa 20 kertaa ja jättäneet ne ilmoittamatta 22 kertaa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan on oltava erityisen tarkka siitä, että lainsäätäjät eli kansanedustajat ilmoittavat jäsenyytensä tukia saavien yhteisöjen johdossa.

Julkaistu: 20.4. 2:00, Päivitetty 20.4. 6:20

Osa kansanedustajista on kertonut sidonnaisuusilmoituksillaan puutteellisesti vastuuasemistaan, joita heillä on rahapeliyhtiö Veikkauksen tuottoja saavissa järjestöissä. Asia ilmenee Helsingin Sanomien selvityksestä.

Kun tarkastelussa ovat Veikkauksen tuotoista miljoonatukia saaneet yhteisöt, kansanedustajat ovat ilmoittaneet sidonnaisuutensa 20 kertaa. Sidonnaisuus on jäänyt ilmoittamatta 22 kertaa, eli kytköksistä on jäänyt kertomatta suurempi osa kuin niistä kerrottiin eduskunnan sidonnaisuusilmoituksissa.

Mukana sidonnaisuusselvityksessä olivat ne yhdistykset, säätiöt ja osakeyhtiöt, jotka olivat saaneet miljoona euroa tai enemmän Veikkaus-varoja vuosina 2017-2019.

Eduskunnan työjärjestyksen mukaan sidonnaisuusilmoitukset ovat eduskunnan itsensä valvonnassa.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti pitää ongelmallisena sitä, jos kansanedustaja kertoo sidonnaisuuksistaan Veikkaus-tuottoja saaviin järjestöihin puutteellisesti. Pöysti ottaa kantaa asiaan veikkausvoittovarojen hallinnon läpinäkyvyyden kannalta.

”Myös kunnanhallitusten jäsenten sekä valtuustojen ja lautakuntien puheenjohtajiston on kerrottava yhteisöjen hallintoelinten jäsenyyksistä omissa sidonnaisuusilmoituksissaan, ja tätä on hyvä soveltaa laajasti”, Pöysti muistuttaa.

Hänen mukaansa on oltava kuitenkin erityisen tarkka siitä, että lainsäätäjät eli kansanedustajat ilmoittavat jäsenyytensä tukia saavien yhteisöjen johdossa. Lainsäätäjät ovat avainasemassa esimerkiksi Veikkausta koskevien lakien valmistelussa.

Pöysti korostaa ilmoitusvelvollisuutta sen vuoksi, että Veikkauksen voittovarojen avainsana on avoimuus. Avoimuuden tarkoituksena on taata se, että Veikkauksen voittovarat menevät toimintatavoiltaan hyödylliseksi koettuun toimintaan.

”Ettei Veikkauksen voittovaroja käytettäisi piilotukena, vaan voitot menevät yhteiskunnan kannalta hyödylliseen ja vaikuttavaan toimintaan”, sanoo Pöysti, joka työskenteli pitkään Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajana.

Pöystin mukaan sekä rahan jakamisen että käytön pitää tapahtua avoimesti, minkä kautta voidaan osoittaa myös toiminnan kestävä moraalinen pohja.

”Tämä avoimuus koskee sekä Veikkausta, rahan jakajana toimivaa hallintoa sekä rahaa vastaanottavia yhteisöjä. Vaikka niillä ei olisi lakiin perustuvaa velvollisuutta julkistaa toimintaansa, niin moraalinen velvollisuus on”, Pöysti sanoo.

Suomalaiset voivat saada puutteellisen kuvan esimerkiksi kansanedustaja Jukka Gustafssonin (sd) sidonnaisuuksista, sillä hänen 2019 tekemässään ilmoituksessa eduskunnalle ei perjantaina mainittu Veikkaus-rahaa saavaa Työväen museoyhdistystä. Gustafsson on Veikkauksen hallintoneuvoston puheenjohtaja.

Gustafssonin mukaan puute on ”työtapaturma”.

Kansanedustaja Jukka Gustafsson (sd).

”Olen harmissani ja pahoillani. Itse tehtävästä olen ylpeä ja iloinen”, Gustafsson selvittää.

Toinen esimerkki puutteista on kansanedustaja Anneli Kiljusen (sd) sidonnaisuusilmoitus Eduskunnan sivuilla . Vuodelta 2019 oleva sidonnaisuusilmoitus jätti perjantaina kertomatta, että Kiljunen on nykyään Hyvinvointilomien ja Nuorten Akatemian hallituksen puheenjohtaja.

Hyvinvointilomat käytti Veikkaus-rahaa yli 12 miljoonaa euroa ja Nuorten Akatemia yli miljoona euroa vuosina 2017–2019.

Kiljunen selvittää puutteita sillä, että luottamustoimet ovat niin uusia ja kokouksia on ollut vain muutama.

”Ovat jääneet koronan takia ilmoittamatta. On hyvin poikkeuksellista aikaa, ja hyvä, että muistutit”, Kiljunen sanoo.

Jos kansanedustaja on jättänyt ilmoittamatta kytkentänsä eduskunnan rekisteriin, hän ei ollut tehnyt sitä useimmiten myöskään kaupungin tai kunnan rekisteriin. Toisaalta eduskunnan rekistereissä saattoi olla ilmoituksia yhdistyksistä ja muista yhteisöistä, joiden luottamusjohdossa kansanedustaja ei enää ollut.

Oikeuskansleri Pöysti huomauttaa, että kansanedustajien lisäksi Veikkaus-rahan saajien pitää julkistaa hallintonsa jäsenet yhdistysrekisterin kautta.

”Kaiken pohja nyt kuitenkin on se, että julkista rahaa saavat yhteisöt ilmoittavat omat päättäjänsä julkiseen rekisteriin lain vaatimalla tavalla”, Pöysti sanoo.

Helsingin Sanomien selvityksen mukaan näin ei aina tapahdu, vaan yhdistysten hallitusten kokoonpanoista on puutteellista tietoa yhdistysrekisterissä. Yhdistysrekisteristä puuttuu esimerkiksi puheenjohtajisto, joka päättää Veikkaus-rahojen käytöstä Hyvinvointilomat-yhdistyksessä.

Omilla internet-sivuillaan Hyvinvointilomat kertoo, että sen hallituksen puheenjohtaja on Anneli Kiljunen ja varapuheenjohtaja on Ville Wallin, joka on Sdp:n puoluetoimiston hallintopäällikkö. Yhdistysrekisterissä ei ole merkintää myöskään Wallinin asemasta Hyvinvointilomien hallituksessa.

Helsingin Sanomat julkisti viikonloppuna selvityksen, jonka mukaan lähes puolella Veikkaus-miljoonia saaneista yhteisöistä on kytkös puoluepolitiikkaan.

Lue lisää: HS selvitti: Lähes puolella Veikkaus-miljoonia saaneista yhteisöistä on kytkös puoluepolitiikkaan

Pöysti kommentoi selvityksen tulosta niin, että Veikkauksen voitonjaossa on perinteisesti suosittu kansalaisjärjestöjä. Niissä saattaa olla puolueita tai politiikkaa lähellä olevia ihmisiä töissä ja hallinnossa.

”Se on aikansa yhteiskuntapolitiikan tuote. Ei ole perinteisesti pidetty ongelmana sitä, että tukea saavissa järjestöissä on puolueita lähellä olevaa henkistä perhettä. Tämän pitää kuitenkin olla läpinäkyvää ja julkista tietoa”, Pöysti sanoo.

Hänen mielestään keskustelu Veikkauksen voittovaroilla rahoitettavasta avustustoiminnasta on tervetullutta, ja sitä on syytä käydä.

”Tämä torjuu epäilyjä ja riskejä järjestelmän rämettymisestä”, Pöysti sanoo.

HS-selvitys|HS selvitti: Lähes puolella Veikkaus-miljoonia saaneista yhteisöistä on kytkös puoluepolitiikkaan

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Politiikka