Tarkastusraportti: Business Finland on myöntänyt tukea kriteerien vastaisesti joissain tapauksissa - Politiikka | HS.fi
Politiikka|Yritystuet

Tarkastusraportti: Business Finland on myöntänyt tukea kriteerien vastaisesti joissain tapauksissa

Ministeriö tilasi tarkastusraportin sen jälkeen, kun innovaatiorahoituskeskuksen myöntämistä koronatuista nousi kohu.

Kuva: Vesa Moilanen / Lehtikuva

Julkaistu: 8.5. 11:42, Päivitetty 8.5. 17:20

Valtion innovaatiorahoituskeskus Business Finland on myöntänyt koronatukia pääosin onnistuneesti, mutta yksittäistapauksissa päätös on tehty rahoitusohjelman kriteerien vastaisesti.

Tähän johtopäätökseen tulee tilintarkastusyhteisö BDO Audiator tarkastusraportissaan.

Yhtiö tarkasti innovaatiorahoituskeskuksen myöntämät koronatuet työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta.

Yksittäisiä yrityksiä on muun muassa tuettu kriteerien vastaisesti summilla, jotka ylittävät 30 prosenttia niiden vuotuisesta liikevaihdosta. Lisäksi osalla tukien saajista on ollut puutteita tietojen toimittamisessa verottajalle, ja tukia ovat sääntöjen vastaisesti saaneet myös jotkut yksityiset elinkeinonharjoittajat.

Raportissa todetaan, että havaitut puutteet eivät ole olleet merkityksellisiä, kun huomioon ottaa rahoituspäätösten yhteenlasketun summan ja kappalemäärän. Tukia ei ole tarkastuksen perusteella myönnetty sääntöjen vastaisesti yrityksille, joilla eri mittareiden perusteella ei ole ollut edellytyksiä kannattavaan liiketoimintaan ennen koronapandemian alkua.

”Osoitetut yksittäistapaustyypit menevät sellaiseen käsittelyyn, että prosessia voidaan parantaa entisestään”, johtaja Antti Joensuu TEM:istä kertoo.

Business Finland oli kokoamassa tietoja yksittäistapauksista perjantaina. Perjantain aikana rahoituskeskus ei kuitenkaan julkaissut tietoja esimerkiksi siitä, kuinka paljon yksittäisiä tapauksia täsmälleen on ja kuinka suurella summalla kriteerien vastaisia tukia oli myönnetty.

Esiin raportissa nousee myös se, että rahoituksen kriteerit ovat olleet tulkinnanvaraiset. 10 000–100 000 euron suuruisia koronatukia on myönnetty ainoastaan kehittämistoimiin. Tällaiseksi Business Finland on tulkinnut erilaiset toimenpiteet matalalla kynnyksellä. Tästä seuraa tulkinnanvaraisuus siitä, mikä on kehittämistä ja mikä varsinaista liiketoimintaa, raportissa kirjoitetaan.

Hylkäysperusteena rahoituskeskus on käyttänyt raportin mukaan erittäin harvoin sitä, ettei koronalla ole ollut vaikutusta rahoitusta hakeneen yrityksen liiketoimintaan. Koronan vaikutusten arviointiin ei ole ollut kirjallisia arviointiperusteita.

Tarkastus perustuu 24. huhtikuuta mennessä myönnettyihin tukiin. Tuohon mennessä Business Finland oli tehnyt noin 9 000 rahoituspäätöstä, joista myönteisiä rahoituspäätöksiä oli noin 7 200 kappaletta. Rahoitusta oli myönnetty noin 245 miljoonaa euroa, kun hallitus on antanut rahoituskeskukselle myöntövaltuuksia kaikkiaan 800 miljoonan edestä.

Tilintarkastusyhtiö teki tarkastuksen kaksivaiheisesti. Ensin rahoitustietoja on tarkastettu kattavasti koneellisella analyysillä ja seulonnalla. Sen jälkeen tiedoista on poimittu edustava otos yli 100 tapauksen otos, joissa koko rahoitusprosessi tarkasteltu lähemmin. Tämän lisäksi tarkastuksen kohteena olivat rahoituksesta annetut sisäiset ja ulkoiset ohjeet.

Koronatuista nousi huhtikuussa kohu, kun Suomen Kuvalehti kertoi, että toimialoista eniten Business Finlandin tukia oli kohdistunut it-alan ja liikkeenjohdon konsulttiyrityksille.

TEM antoi 23. huhtikuuta BDO:n tehtäväksi selvittää, ovatko rahoituskriteerit olleet selkeät ja hyvin viestityt. Lisäksi arvioinnin kohteena oli se, ovatko rahoituksen käyttökohteet, hakemusten käsittely ja päätösten perustelut olleet asianmukaisia.

Business Finlandin myöntämät tuet kehittämiseen ja kehityshankkeiden suunniteluun ovat EU:n valtiontukisääntöjen mukaista niin sanottua vähämerkityksistä tukea, jota yritys ei voi saada enempää kuin 200 000 euroa kolmen kalenterivuoden aikana. Rajan seuraamiseen ei ole keskitettyä järjestelmää, vaan rahoituksen saajalla on velvollisuus ilmoittaa saaduista vähämerkityksisistä tuista itse.

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Politiikka

Luetuimmat

Uusimmat