Valtaosa suomalaisista tukee rajoitusten lievennyksiä, hallituksen toimintaan ollaan yhä laajasti tyytyväisiä - Politiikka | HS.fi
Politiikka|HS-gallup

Valtaosa suomalaisista tukee rajoitusten lievennyksiä, hallituksen toimintaan ollaan yhä laajasti tyytyväisiä

Noin kolme neljästä suomalaisesta katsoo, että päätös avata ravintolat oli oikea ratkaisu, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselytutkimuksesta. Hallituksen ja pääministerin toimiin koronakriisin aikana ollaan kyselyn mukaan muutenkin tyytyväisiä.

Pääministeri Sanna Marin Säätytalolla toukokuussa. Enemmistö suomalaisista on tyytyväisiä Marinin toimintaan koronavirukseen liittyvissä asioissa.

Julkaistu: 31.5. 2:00, Päivitetty 31.5. 7:31

Valtaosa suomalaisista tukee hallituksen päätöksiä yhteiskunnan avaamisesta.

Kesäkuun ensimmäisenä päivänä esimerkiksi ravintolat voivat avata ovensa asiakkaille. Maanantaista lähtien myös kokoontumisrajoituksia höllennetään niin, että sallittuja ovat alle 50 ihmisen kokoontumiset. Aiemmin kokoontumisten yläraja oli kymmenen ihmistä.

Nämä toimet saavat laajaa tukea, ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä. 76 prosenttia suomalaisista pitää ravintolatoiminnan sallimista oikeana ratkaisuna. Selvä enemmistö, 72 prosenttia, tukee myös kokoontumisrajoituksen löyhentämistä.

Kysely toteutettiin toukokuun loppupuolella. Tulosten virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Vastanneista ainoastaan 16 prosenttia ei pitänyt ravintolatoiminnan sallimista oikeana ratkaisuna. 18 prosenttia vastaajista oli taas sitä mieltä, ettei kokoontumisrajoituksen henkilömäärää olisi pitänyt nostaa.

Suurin osa suomalaisista on kyselyn mukaan laajemminkin tyytyväisiä siihen, miten pääministeri Sanna Marin (sd) ja hallitus ovat toimineet koronakriisin aikana.

67 prosenttia kyselyyn vastanneista piti hallituksen koronakriisiin liittyviä päätöksiä pääosin oikea-aikaisina. Osuus on hiukan suurempi kuin kaksi kuukautta sitten, jolloin näin arvioi 61 prosenttia vastanneista.

Vastanneista 26 prosenttia piti toimia pääosin liian myöhäisinä ja kolme prosenttia turhan aikaisina.

Suomalaisten perusoikeuksia ja arkielämää on rajoitettu koronaepidemian hillitsemiseksi poikkeuksellisella tavalla. Valtaenemmistö pitää kuitenkin tehtyjä rajoitustoimia sopivina.

Tätä mieltä oli 69 prosenttia kyselyyn vastanneista. Osuus on kuta kuinkin samansuuruinen kuin kaksi kuukautta aiemmin.

Kyselyyn vastanneista ikäihmisistä keskimääräistä useampi piti hallituksen rajoitustoimien laajuutta sopivana. Sekä 60–69-vuotiaista vastaajista että 70 vuotta täyttäneistä vastaajista vajaa 80 prosenttia piti rajoitustoimia sopivina.

Kaikista vastaajista 13 prosenttia katsoi rajoitustoimien olleen liian tiukkoja, kun taas liian löyhinä niitä piti 14 prosenttia vastaajista.

Myös pääministeri Marinin sekä presidentti Sauli Niinistön koronavirukseen liittyvään toimintaan ollaan tyytyväisiä.

Kyselyyn vastanneista joka kolmas oli erittäin tyytyväisiä ja 43 prosenttia melko tyytyväisiä Marinin toimintaan koronakriisissä. Lukemat ovat hieman laskeneet maaliskuusta, jolloin erittäin tyytyväisiä oli 39 prosenttia ja melko tyytyväisiä 45 prosenttia.

Toukokuussa 19 prosenttia vastaajista ilmaisi, ettei ole Marinin koronavirusta koskevaan toimintaan tyytyväinen.

Presidentti Niinistön saamat lukemat ovat samansuuntaisia. Vastaajista 39 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä ja niin ikään 39 prosenttia oli melko tyytyväisiä siihen, miten Niinistö on toiminut koronavirukseen liittyvissä asioissa.

Myös tyytyväisyys Niinistön toimintaan on hiukan laskenut maaliskuusta. Maaliskuun kyselyssä 39 prosenttia vastaajista oli yhtäläisesti erittäin tyytyväisiä, mutta tätä koreampi osuus, 46 prosenttia melko tyytyväisiä Niinistön toimintaan.

Näin kysely tehtiin

Kantar TNS teki Helsingin Sanomien toimeksiannosta kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin suomalaisten käsityksiä koronavirukseen liittyvistä asioista. Tutkimusaineisto kerättiin 22. ja 27. toukokuuta välisenä aikana.

Haastattelujen kokonaismäärä on 1 009.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Forum -internetpaneelissa. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla.

Tutkimuksen otos edustaa Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.

Tutkimuksen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Suojautuminen|HS-gallup: Noin viidesosa suomalaisista toivoo kasvomaskeja pakollisiksi, viidesosa ei

HS-gallup|Enemmistö pitää hallituksen koronavirustoimia hyvin ajoitettuina ja sopivan tiukkoina

Luitko jo nämä?

Luetuimmat - Politiikka