Turpeen verotus kiristyy, työnhaku uudistuu, varhaiskasvatus­maksuja alennetaan – Tässä ovat hallituksen keskeiset päätökset - Politiikka | HS.fi

Turpeen verotus kiristyy, työnhaku uudistuu, varhaiskasvatus­maksuja alennetaan – Tässä ovat hallituksen keskeiset päätökset

Hallitus kertoi keskiviikkona ensi vuoden budjetin yksityiskohdista.

16.9. 8:21 | Päivitetty 16.9. 20:31

Hallitus on päättänyt budjettiriihessä muun muassa uusista työllisyystoimista ja energiaverotuksen muutoksista. Neuvottelut päättyivät keskiviikkona.

Valtio ottaa ensi vuonna 10,8 miljardia euroa lisää velkaa.

Budjettiriihen päätöksillä tavoitellaan 31 000–36 000 lisätyöllistä viimeistään vuosikymmenen loppuun mennessä, yhteenlaskettuna hallituksen jo aikaisemmin tekemien työllisyyttä kasvattavien toimien kanssa.

Tähän juttuun on koottu hallituksen keskeiset päätökset.

Kunnille satoja miljoonia lisätukea

Kunnat saavat lisätukia koronaviruksen aiheuttaman kriisin vuoksi. Vuonna 2021 valtionosuuksiin tehdään 300 miljoonan kertaluonteinen korotus. Yhteisöveron jakoperusteita korotetaan määräaikaisesti, mikä lisää kuntien varoja 550 miljoonaa euroa. Tämän syksyn lisätalousarviossa annetaan kunnille 400 miljoonan ja sairaanhoitopiireille 200 miljoonan euron lisärahoitus.

Lisäksi hallitus osoittaa kolmen vuoden jaksolle 450 miljoonaa euroa hoitovelan paikkaamiseen.

Koronavirustestaukseen 1,4 miljardia

Koronavirustestaukseen varataan 1,4 miljardia euroa, ja testauskapasiteettia kasvatetaan. Kaikkiaan ensi vuoden koronakustannukset ovat yhteensä noin neljä miljardia euroa.

Tupakan ja alkoholin verotus kiristyy

Tupakkaan ja alkoholiin tehdään molempiin 50 miljoonan euron veronkorotus. Ansiotuloverotus pysyy lähes entisellään, siihen tehdään vain indeksitarkistus.

Veikkausvoittovarojen vähenemisestä syntyvä aukko korvataan

Veikkausvoittovarojen vähenemisestä syntyvä aukko korvataan täysimääräisesti muun muassa alentamalla arpajaisveroa. Tämä auttaa ensi vuoden osalta Veikkauksen edunsaajia. Pysyvämpää ratkaisua hallitus hakee arpajaislain uudistamisesta ensi vuoden aikana.

Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan

Varhaiskasvatusmaksujen alentamiseen käytetään 70 miljoonaa euroa. Tämän arvioidaan lisäävän työllisyyttä jonkin verran, koska se kasvattaa työnteon kannattavuutta lapsiperheissä.

Palkkatukea lisätään

Palkkatuella tarkoitetaan sitä, että osa työllistettävän henkilön palkkakustannuksista maksetaan julkisista varoista. Palkkatuen määrää tullaan korottamaan ja tukijaksojen kestoja yhtenäistämään.

Eläkeikää lähestyvien työllisyystoimet siirretään työmarkkinajärjestöjen neuvoteltaviksi

Työmarkkinajärjestöt saavat tehtäväksi neuvotella paketin, joka nostaisi eläkeikää lähestyvien työllisyyttä 10 000–12 000 henkilöllä. Jos järjestöt eivät pääse sopuun toimista marraskuun loppuun mennessä, hallitus sitoutuu tekemään päätökset itse. HS:n tietojen mukaan yksi todennäköinen vaihtoehto on eläkeputken poistaminen kokonaan.

Lue lisää täältä.

Työttömät velvoitetaan hakemaan tiettyä määrää työpaikkoja kuukaudessa

Työttömien on jatkossa haettava tiettyä määrää työpaikkoja kuukaudessa, tai he voivat menettää työttömyyspäivärahansa. Haettavien työpaikkojen määrä kuukaudessa on vähimmillään nolla ja enimmillään neljä. Se vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, millainen työtilanne työttömän asuinalueella on.

Jos työtön ei hae häneltä edellytettyä määrää työpaikkoja, hän saa te-toimistolta ensin huomautuksen. Jos sama toistuu kuukauden päästä uudestaan, seuraa karenssi eli työttömyysturvan väliaikainen katkaiseminen.

Työvoimapalveluja parannetaan 70 miljoonalla eurolla.

Lue lisää täältä ja täältä.

Työsuhdeautoina käytettävien täyssähköautojen verotus kevenee

Vähäpäästöistä työmatkustamista tuetaan: työsuhdeautoina käytettävien täyssähköautojen verotus kevenee. Lataus katsotaan verovapaaksi eduksi 2021–25. Työsuhdepolkupyöristä tulee verovapaa etu.

Turpeen verotus kiristyy

Lämmityspolttoaineiden verotus kiristyy 105 miljoonalla eurolla ensi vuoden alusta. Myös turpeen verotus kiristyy 2,7 eurolla megawattituntia kohti. Turpeen verotus kiristyy lisää, jos päästöoikeuksien hinnat ovat liian matalalla.

Teollisuuden sähkövero laskee

Teollisuuden sähkövero laskee matalimmalle EU:n sallimalle tasolle heti ensi vuoden alusta.

Päästökauppakompensaatio lopetetaan

Tilalle tulee teollisuuden sähköistämisen tuki.

Pakolaiskiintiö nousee

Pakolaiskiintiötä ehdotetaan nostettavaksi 200 henkilöllä 1 050 henkilöön.

Oikaisu 16.9. klo 17.20: Kirjoituksen aiemmassa versiossa mainittiin, että työvoimapalveluita parannettaisiin 50 miljoonalla eurolla. Niitä parannetaan 70 miljoonalla eurolla. Kirjoituksen aiemmassa versiossa mainittiin myös, että valtio ottaa 10,7 miljardia euroa velkaa. Oikea luku on 10,8 miljardia.

Luitko jo nämä?

Osaston uusimmat