Sisäministeri Ohisalo HS:lle: Poliisiin perustetaan iso ihmiskauppaan erikoistunut ryhmä – ”Tämä hallitus ottaa asian vakavasti” - Politiikka | HS.fi

Sisäministeri Ohisalo HS:lle: Poliisiin perustetaan iso ihmiskauppaan erikoistunut ryhmä – ”Tämä hallitus ottaa asian vakavasti”

Sisäministeri Maria Ohisalo sanoo, että poliisiin perustettavan ihmiskaupparyhmän vahvuudeksi tulee alussa kaksikymmentä henkeä. Ohisalon mukaan erikoisryhmä on tärkeä askel hyväksikäytön torjumiseksi.

Sisäministeri Maria Ohisalon (vihr) mukaan poliisin erikoisryhmä on tärkeä askel ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön torjumisessa.­

1.11.2020 20:00

Poliisiin perustetaan iso ihmiskaupan torjuntaan erikoistunut valtakunnallinen ryhmä.

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) kertoo Helsingin Sanomille, että koko Suomen alueella toimivan ryhmän kooksi tulee alussa kaksikymmentä poliisia.

Seitsemäntoista viroista on määrä sijoittaa Helsingin poliisiin ja kolme keskusrikospoliisiin. Lisäksi Ohisalo toivoo, että ryhmään saadaan värvättyä siviiliasiantuntijoita.

Ohisalo pitää erikoisryhmää yhtenä merkittävänä askeleena ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön torjunnassa.

”On tärkeää, että tässä päästiin nyt liikkeelle. Toivon tämän lähettävän kaikille viestin, että tämä hallitus ottaa asian vakavasti. Ei saa syntyä vaikutelmaa, että tästä ilmiöstä ei oltaisi kiinnostuneita”, Ohisalo sanoo.

”Tämä on valtava ihmisoikeuskysymys. Lisäksi yritykset, jotka kiertävät yhteisiä pelisääntöjä ja hyväksikäyttävät ihmisiä, ajavat rehellisiä yrityksiä ahtaalle.”

HS on kirjoittanut viime ja tänä vuonna ihmiskaupasta ja sen kaltaisesta hyväksikäytöstä esimerkiksi ravintoloissa, siivousalalla ja maataloudessa.

Ilmiö näkyy myös uhreja auttavien tahojen asiakasmäärissä. Rikosuhripäivystyksen ihmiskaupan uhrien erityistukipalvelulla oli lokakuussa yli neljäsataa asiakasta. Asiakkaiden määrä on kasvanut yli sadalla alle neljässä kuukaudessa.

Maahanmuuttoviraston yhteydessä toimivan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän asiakasmäärä on tänä vuonna ollut korkeampi kuin koskaan aiemmin. Avun piiriin hakeutuu entistä enemmän Suomessa uhriksi joutuneita.

Kasvaneet asiakasmäärät eivät välttämättä tarkoita, että ihmiskauppaa ja sen kaltaista hyväksikäyttöä esiintyy enemmän. Kyse on todennäköisesti siitä, että ilmiötä tunnistetaan paremmin ja uhrit uskaltavat hakea apua matalammalla kynnyksellä.

Ihmiskaupassa ei ole kyse ihmisten kauppaamisesta vaan karkeistaen siitä, että uhri pakotetaan toimimaan vastoin tahtoaan käyttämällä hyväksi tämän heikkoa asemaa, esimerkiksi nuorta ikää, puutteellista ymmärrystä tai pelkoa maasta poistamisesta.

Yritystoiminnassa sekä seksuaalisessa hyväksikäyttötarkoituksessa tapahtuvan ihmiskaupan lisäksi ilmiötä voi esiintyä esimerkiksi pakkoavioliiton tai rikoksiin pakottamisen muodossa.

Sisäministerillä on kovat odotukset erikoisryhmälle. Kahdenkymmenen poliisin määrää voi pitää merkittävänä. Poliisihallitus on arvioinut, että se on vähimmäisvaatimus iskukykyiselle ryhmälle.

Entistä useampi uhri tulisi tunnistaa, rikos paljastaa ja teko saada tutkintaan. Ohisalo toivoo, että ryhmän perustaminen toimii myös signaalina sekä hyväksikäyttäjien että uhrien suuntaan.

”Toivon, että yhä useampi uhri uskaltaisi vaatia oikeutta ja ihmisarvoista kohtelua. Tällä hetkellä kaikki eivät välttämättä luota viranomaisiin. Yhteiskunnan marginaalissa olevien täytyy kokea, että he voivat saada apua”, hän sanoo.

”Tällaista toimintaa harjoittavien yritysten taas on ymmärrettävä, että hyvinvointivaltiossa ihmisten hyväksikäyttöön perustuvaa kilpailuvalttia ei missään tapauksessa tulla suomaan kellekään.”

Ryhmää ajetaan kokoon nopeasti. Tavoite on, että se saadaan kasaan jo ennen vuodenvaihdetta.

Suomi ei ole muusta maailmasta erillinen saareke, Ohisalo kuvaa. Tänne tulee jatkuvasti ihmisiä esimerkiksi työn perässä. Suomi moninaistuu ja niin tekee myös rikollisuus. Siksi Ohisalo pitää selvänä, että hyväksikäytön torjunta vaatii lisää voimavaroja.

”Tiedämme, että ihmiskauppaa esiintyy monella alalla, oli kyse sitten siivouksesta, ravintoloista, marjanpoiminnasta, prostituutiosta tai muusta. On tärkeä tiedostaa, että ilmiö on laaja ja se laajenee”, Ohisalo sanoo.

”Emme voi yhteiskunnassa sallia orjatyön käyttämistä, emmekä sitä, että jotkut saavat epäreilua kilpailuetua käyttämällä hyväkseen ihmisten erittäin vaikeaa asemaa.”

Ohisalon mukaan panostukset ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön torjuntaan eivät myöskään saa päättyä tähän. Viranomaisten on oltava alati valmiita reagoimaan muuttuvaan yhteiskuntaan.

Poliisin erikoisryhmän tarpeessa on kyse siitä, että ihmiskauppa ja sen kaltainen hyväksikäyttö on vakavaa piilorikollisuutta. Se pitää usein paljastaa, koska harva uhri uskaltaa hakea apua. Rikosten tutkiminen vaatii myös erityistä osaamista.

Yksi Helsingistä käsin toimiva ryhmä ei kuitenkaan voi paljastaa ja tutkia laajaa rikollisuusilmiötä yksin. Ohisalon mukaan ryhmän on tarkoitus levittää osaamista koko poliisiin ja tukea laitoksia niiden työssä eri puolella Suomea.

”Ryhmään kasaantuva asiantuntemus ei saa jäädä sinne. Yhä useampi poliisi kohtaa tätä ilmiötä omassa työssään, mutta ei välttämättä tunnista sitä tai osaa siihen puuttua.”

Poliisiin on jo rakennettu ihmiskauppaverkosto, johon kuuluu kaksi yhdyshenkilöä joka laitokselta.

Ohisalo sanoo, että hyväksikäyttöilmiöön puuttuminen ei myöskään ole vain poliisin asia, vaan se vaatii toimia yhteiskunnan eri sektoreilla. Hän mainitsee vertailukohtana toiseen rikolliseen ilmiöön, kyberrikollisuuteen, liittyvän Vastaamon tietovuodon. Se on koskettanut laajasti järjestöjä, viranomaisia ja kansalaisyhteiskuntaakin.

Sisäministeri kehuu työtä, jota valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth tekee parhaillaan oikeusministeriössä. Roth laatii ihmiskaupan vastaista toimintaohjelmaa, joka on tarkoitettu eri yhteiskunnan osa-alueita läpileikkaavaksi.

Myös työministeri Tuula Haataisen (sd) työryhmä työ- ja elinkeinoministeriössä laatii parhaillaan uutta lakia työvoiman hyväksikäyttöön puuttumiseksi.

Ihmiskauppaan erikoistuneen ryhmän perustamista on toivottu pitkään.

Eduskunta edellytti sen perustamista ponnessaan jo kymmenen vuotta sitten. Lukuisat asiantuntijat ovat puhuneet sen puolesta. Sitä ovat kannattaneet myös vaativaan rikostutkintaan erikoistuneet poliisit. Erikoistumisen tarve on noussut toistamiseen esiin myös, kun HS on kirjoittanut hyväksikäytöstä.

Vuonna 2010 eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta totesi asiaa koskevassa mietinnössään, että ”asiantuntijakuulemisessa ovat käytännön tilanteisiin perehtyneet poliisin asiantuntijat pitäneet erittäin kannatettavana ihmiskaupparaportoijan suositusta paljastavaan toimintaan koulutetun ja erikoistuneen yksikön perustamisesta ihmiskaupparikosten esitutkintaa varten”.

Kaksi vuotta sitten erikoisryhmän perustamista tuki myös Helsingin poliisi, lakivaliokunnalle antamassaan lausunnossa. Päällikkö Lasse Aapio ja apulaispäällikkö Heikki Kopperoinen sanoivat pitävänsä perusteltuna yhdenvertaisuusvaltuutetun suositusta valtakunnallisesta ihmiskauppaan erikoistuneesta tutkintaryhmästä.

”Nykytilanne, jossa ihmiskaupparikoksen tutkinnan laatu ja priorisointi on poliisilaitoskohtaista, on perustellusti kritiikille altis”, lausunnossa todettiin.

Poliisihallitus on puolestaan suhtautunut torjuvasti erikoisryhmän perustamiseen. Kahden vuoden takaisessa lausunnossaan lakivaliokunnalle poliisihallitus totesi, ettei poliisilla ”ole nykyisellä resurssitasolla edellytyksiä erillisyksikön perustamiseksi ja ihmiskaupparikosten keskittämiseksi valtakunnallisesti vaan pyrkii sen sijaan lisäämään kattava erityisosaaminen nykyisissä rakenteissa”.

Poliisihallituksen tarkastaja Måns Enqvist sanoo, että ihmiskauppaan erikoistunut ryhmä on poikkeus poliisin pitkäaikaisesta trendistä. On toimittu suuremmissa yleisyksiköissä sen sijaan, että tiettyihin vaativiin rikollisuuden ilmiöihin on erikoistuttu.

”Tämä johtuu siitä, että rikollisuuden kenttä on niin laaja ja poliisin resurssit ovat kymmenen vuoden ajan menneet vain alaspäin.”

Nyt, kun hallitus nyt antanut poliisille lisää rahaa, tilanne on Enqvistin mukaan muuttunut.

”Jos trendi rahoituksessa nyt kääntyy, niin silloin voidaan katsoa toimintamuotoja uudestaan. Ja niin ollaan nyt tehty ihmiskaupan osalta”, Enqvist sanoo.

”On mukavaa, että tämä on ensimmäinen hallitus, joka on lähtenyt vahvistamaan poliisin resursseja. Kun johonkin tiettyyn rikostyyppiin kyetään keskittämään voimavaroja, sillä voidaan tietenkin saavuttaa etuja.”

Myös sisäministeri Ohisalo puhuu paljon poliisin resurssitilanteesta. Suomessa on eurooppalaisittain verrattuna ja väkilukuun suhteutettuna erittäin vähän poliiseja, hän sanoo.

Esimerkiksi Ruotsissa puhutaan nyt kymmenien tuhansien poliisien lisäyksestä, kun Suomessa yritetään päästä 7 500:aan.

”Poliisin resurssit on ajettu kymmenen viime vuoden aikana pieniksi. Kun tulin taloon, olin aika järkyttynyt tilanteesta. Yhtäältä liian vähän ihmisiä, huonokuntoisia työtiloja, myös varusteissa oli tarvetta uusille. Kun on tällainen kokonaisuus korjattavana, on selvä, että kaikkeen eivät ole riittäneet heti rahat.”

Ohisalon mukaan tästä syystä erikoisryhmän perustaminenkin kesti, vaikka siitä oli kirjaus pääministeri Sanna Marinin (sd) hallitusohjelmassa.

Erikoisryhmä perustetaan lisärahoituksesta, jonka hallitus esitti sisäministeriölle viime budjettiriihen yhteydessä. Kyse on miljoonien eurojen panostuksesta.

”Nyt hallituksessa on tehty arvovalinta, että ihmiskaupparyhmään täytyy riittää rahaa.”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat