Hallituksen esittämät uudet maahan­tulon säännöt saavat murska­palautetta - Politiikka | HS.fi

Hallituksen esittämät uudet maahan­tulon säännöt saavat murska­palautetta

Oikeuskansleri oudoksuu sitä, että lakiesityksen lähtökohtana on karanteeni eikä testaus. Lääkäriliiton mukaan malli vaatisi rajoilla sadan lääkärin päätoimisen työpanoksen.

Matkustajia Helsinki-Vantaan lentokentällä 18. syyskuuta.­

23.11.2020 15:27 | Päivitetty 23.11.2020 15:47

Sairaanhoitopiirit ja Lääkäriliitto varoittavat, että hallituksen esitys maahantulon uudesta karanteeni- ja testausmallista vaatisi huomattavan määrän terveydenhuollon henkilökuntaa päivystämään maahantulopisteille.

Työpanos olisi pois muusta koronaepidemian hoidosta.

Tämä tulee esiin lausunnoista, joita hallitus kerää tartuntatautilain väliaikaisesta muutoksesta. Sen tarkoituksena olisi luoda malli, jolla Suomeen voisi tulla niin, että koronatartunnat eivät maahantulijoiden kautta lähtisi leviämään.

Tehokas, perusoikeuksia kunnioittava ja matkailun mahdollistava lakiesitys näyttää olevan vaikea yhtälö ratkaistavaksi. Hallituksen tavoitteena olisi antaa lakiesitys eduskunnalle 3. joulukuuta, mutta ehdotukset saavat osin murskapalautteen. Lausuntoja voi antaa vielä tämän maanantaipäivän ajan.

HS kertoi jo aiemmin, että pääkaupunkiseudun kaupungit ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri eivät pidä hallituksen mallia toteuttamiskelpoisena.

Lue lisää: Pääkaupunkiseudun kaupungit ja Hus tyrmäävät hallituksen ehdotuksen lentokentän testimallista – Tarjoavat tilalle Finentry-nimistä sähköistä mallia

Hallituksen malli lähtee liikkeelle karanteenista. Tartuntatautilaissa säädettäisiin uudesta covid-19-tautia koskevasta karanteeniperusteesta, joka koskisi Suomeen korkean riskin maista saapuvia henkilöitä. Karanteenista päätettäessä voitaisiin ottaa huomioon koronavirustestien negatiiviset tulokset sekä se, miten pitkään Suomessa on tarkoitus oleskella.

Jos esimerkiksi saapuu korkeintaan kolmeksi vuorokaudeksi, karanteenista vapautuisi esittäessään todistuksen tuoreesta negatiivisesta koronatestistä tai sitten voisi osallistua heti maahan tullessaan koronavirustestiin, josta pitäisi saada negatiivinen tulos.

Oikeuskanslerin antaman lausunnon mukaan esityksessä ei selosteta, miksi lakiehdotuksessa on päädytty ensisijaiseen karanteenimalliin, jossa säädettäisiin uudesta perusteesta karanteeniin määräämiselle. Oikeuskansleri pitää testausta ensisijaisempana:

”Suhteellisuusperiaatteen ja yksilölliseen arviointiin perustuvan karanteenimääräyksen kannalta olisi perustellumpaa, että matkustamisen terveysturvallisuusjärjestelmä perustuisi ensisijaisesti testaukseen siten, että testaus voitaisiin määrätä tietyillä laissa säädetyillä perusteilla tehtäväksi maahan tullessa, jolloin testauksesta kieltäytyminen voisi viime kädessä johtaa karanteenimääräykseen.”

Oikeuskansleri on antanut oma-aloitteisesti lausunnon hallituksen esityksestä. Hän korostaa lausunnossaan, että lainsäädännön ja sen soveltamisen pitää olla ennakoitavaa ja sääntelyn selkeää ja ymmärrettävää.

”Hallituksen esitysluonnoksen vaikutusarviointia on kiireisestä aikataulusta huolimatta välttämätöntä tästä näkökulmasta täydentää”, kansleri arvioi. Hänen mukaansa myös pykälien asiasisältöä ja lainsäädäntöteknistä esittämistapaa, erityisesti testaus- ja karanteenisääntelyn moniportaisuutta, on arvioitava samasta selkeyden ja ymmärrettävyyden näkökulmasta.

Toisaalta oikeuskansleri toteaa, että rajanylityksiä nyt rajoittavasta mallista olisi pystyttävä luopumaan mahdollisimman pikaisesti.

”Esitysluonnos vaikenee kokonaan siitä, miten matkustajia informoidaan ennakkoon karanteeniuhasta, negatiivisesta testitodistuksesta ja testauksesta maahan saavuttaessa. Kyse on keskeisesti perusoikeuksien ja Euroopan unionin oikeuden mukaisten vapauksien käyttöön liittyvästä sääntelystä, jossa ihmisten ja yritysten toimintaan kohdistuvien vaikutusten ennakoitavuudella on erityisen tärkeä merkitys”, oikeuskansleri arvostelee.

Hän myös sanoo kysymyksiä nousevan siitä, että esitysluonnoksen perusteluissa kerrotaan valvontaa tehtävän kohdennettuna otantana, riskiperusteisesti tai esimerkiksi liikennemäärien mukaan. Tämä ei välttämättä ole ihmisten yhdenvertaista kohtelua.

Myös oikeuskanslerin mukaan vaikutusarviointi osoittaa, että hallituksen ehdottama järjestelmä tulisi merkittävästi kuormittamaan terveydenhuoltoa.

”Tämän valossa on tarpeen vielä arvioida esityksen toteuttamiskelpoisuutta ja tehokkuutta sekä muita vaihtoehtoisia sääntelymalleja”, oikeuskansleri arvioi.

Lääkäriliiton mielestä Suomen kannattaisi ennemmin ottaa käyttöön malli, jossa maahan saapumisen edellytyksenä olisi kahta vuorokautta ennen maahan saapumista otettu ja negatiivisen tuloksen osoittava koronavirustesti. Toinen vaihtoehto olisi muuten kirjallisesti todistaa, ettei tartuttavuusriskiä ole.

Uusintatesti tulisi sitten ottaa Suomessa ollessa riippuen suunnitellusta oleskeluajasta sen mukaan, mitä hallitus esittää.

Lääkäriliitto arvioi, että hallituksen esityksen mukainen karanteenivaatimus rajalla vaatisi koko maassa noin sadan lääkärin päätoimisen työpanoksen.

”Yhden rajanylityspisteen miehittäminen yhdellä paikalla olevalla virkalääkärillä karanteeni- tai eristämispäätöksiä tekemään vaatisi 24/7 -toiminnassa vähintäänkin viittä päätoimista lääkärivakanssia”, lääkäreiden edunvalvontaliitto laskee.

”Satamissa ja lentokentillä, joissa matkustajavirrat ovat suuria, yksi paikalla oleva lääkäri ei edes riittäisi.”

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin mukaan esimerkiksi Turun lentokentälle tarvittaisiin kaksi tartuntatautilääkäriä ja 15 muuta työntekijää sadan matkustajan lentokonetta kohti.

Finnairin ehdotuksen mukaan yksinkertaisin ratkaisu olisi luoda riskialueilta maahan saapuville matkustajille yhden negatiivisen testin malli , joka vapauttaisi karanteenista. Se voisi olla ennakkotesti tai maahan saapuessa otettava testi.

”Tämä poistaisi esityksestä syntyvät epäselvyydet viranomaistoiminnan ennakoitavuudesta ja rajoista”, Finnair arvioi.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat