HS:n saama hallituksen muistio: Suomi on lähellä poikkeusoloja - Politiikka | HS.fi

HS:n saama hallituksen muistio: Suomi on lähellä poikkeusoloja

Muistion mukaan valmiuslain määritelmä hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta tartuntataudista voi täyttyä, mutta valmiuslain käyttöönottoon ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkona Säätytalolla, että vielä ei ole aika turvautua poikkeusoloihin ja valmiuslakiin.­

25.11.2020 22:44 | Päivitetty 25.11.2020 6:57

Poikkeusolojen toteaminen Suomessa on lähellä, vaikka siihen ei vielä tällä hetkellä ole tarvetta, ilmenee Helsingin Sanomien saamasta valtioneuvoston kanslian muistiosta.

”Suomessa vallitsevan ja pandemiaksi levinneen tartuntataudin vakavan uudelleen kiihtymisen ja leviämisen vuoksi ja ottaen huomioon taudin vaarallisuus, valmiuslain tunnusmerkit pandemian aiheuttamasta poikkeusoloista voivat toteutua”, muistiossa sanotaan.

Muistiota käsiteltiin keskiviikkona hallituksen neuvottelussa Säätytalossa. Hallitus kertoo neuvottelujen sisällöstä torstaina.

Poikkeusolojen toteaminen on edellytyksenä sille, että valmiuslakia voidaan alkaa soveltaa. Jos valtioneuvosto yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa toteaa, että maassa vallitsevat poikkeusolot, valtioneuvosto säätää käyttöönottoasetuksella, mitä valmiuslain toimivaltuuksia voidaan alkaa soveltaa.

Muistion mukaan valmiuslain määritelmä ”vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavasta hyvin laajalle levinneestä vaarallisesta tartuntataudista” täyttyy epidemian kiihtyessä nyt uudelleen.

”Vaikka luotettavaa ennakkoarviota edessä vielä olevasta sairastuvuudesta ja kuolleisuudesta ei voida antaa, taudin voidaan katsoa vaikutuksiltaan vähintään rinnastuvan ’erityisiin vakaviin suuronnettomuuksiin’ sellaisina, kuin niitä on Suomessa ilmennyt.”

Poikkeusolojen toteaminen perustuu välttämättömään tarpeeseen ottaa käyttöön valmiuslaissa määriteltyjä toimivaltuuksia, jos viranomaisten säännönmukaiset eli voimassa olevat toimivaltuudet eivät riitä. Muistiossa korostetaan, että poikkeusoloja ei voida todeta varmuuden vuoksi, vaan samalla täytyy olla ajatus toimivaltuuksien käyttämisestä.

”Valmiuslaissa vaarallisen tartuntataudin varalta säädettyjen erityisten toimivaltuuksien käyttöönottoon ei tässä vaiheessa voida arvioida olevan välttämätöntä tarvetta, kun tilanne on hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Tästä johtuen valmiuslain mukaisten poikkeusolojen toteamiselle ja toimivaltuuksien käyttöönottoasetuksen antamiselle ei tällä hetkellä ole perusteita.”

Muistiossa todetaan kuitenkin myös, että koronaviruspandemia voi pahentua nopeasti, jolloin viranomaisten säännönmukaiset toimivaltuudet eivät riitä. Tartuntojen määrä voi kasvaa siten, että vakavammat taudin muodot uhkaavat vaarantaa sairaanhoidon ja tehohoidon kantokyvyn.

Keväällä valmiuslaista käyttöön otetuilla toimivaltuuksilla pyrittiin nimenomaan turvaamaan terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyky.

Muistion mukaan tartunnat voivat tietyllä alueella kasvaa räjähdysmäisesti eikä niiden kasvun pysäyttämiseksi ole tehtävissä muuta kuin rajoittaa ihmisten liikkumista ja kohtaamista rajatulla alueella.

”Tällöin tulisi mahdolliseksi se, että valmiuslaista aktivoitaisiin sellaiset välttämättömät toimivaltuudet, joilla turvataan terveydenhuollon ja tehohoidon kantokykyä tai torjutaan tartuntatautia vähentämällä fyysisiä kontakteja ja rajoittamalla henkilöiden oikeutta liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi”, muistiossa sanotaan.

Saapuessaan Säätytalolle keskiviikkona pääministeri Sanna Marin (sd) korosti koronavirusepidemian olevan Suomessa erittäin vakava, mutta hänen mukaansa vielä ei ole aika turvautua poikkeusoloihin ja valmiuslakiin.

”Ei tähän tilanteeseen voi huolettomasti suhtautua, mutta uskon, että hallitukselle syntyy yhteinen näkemys siitä, että valmiuslaki ja poikkeusolot ovat viimesijainen keino”, Marin sanoi.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat