Kauppakeskusten tilojen ja yksityisten kuntosalien sulkemisen mahdollistava laki pian valmis – perustuslakivaliokunta haluaa yrityksille kompensaatiota - Politiikka | HS.fi

Kauppakeskusten tilojen ja yksityisten kuntosalien sulkemisen mahdollistava laki pian valmis – perustuslakivaliokunta haluaa yrityksille kompensaatiota

Perustuslakivaliokunnan yksimielisen lausunnon mukaan lakimuutosten voimassaoloaikaa tulisi lyhentää niin, että se päättyisi kesäkuun lopussa eikä vuoden lopussa, kuten hallitus esitti.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne ja varapuheenjohtaja Antti Häkkänen tiedotustilaisuudessa torstaina.­

21.1. 12:54 | Päivitetty 21.1. 13:39

Perustuslakivaliokunta julkisti torstaina yksimielisen lausuntonsa tartuntatautilain muutoksista, joita on määrä tehdä koronaviruspandemian leviämisen estämiseksi. Valiokunnan mukaan lakiehdotuksen perusratkaisut ovat perustuslain mukaisia ja ehdotettuja toimenpiteitä voidaan pitää välttämättöminä.

Valiokunta korosti kuitenkin muutosten väliaikaisuutta. Muutosten tulisi olla voimassa vain kesäkuun loppuun, ei vuoden loppuun, kuten hallitus oli esittänyt.

Perustuslakivaliokunnan mukaan on selvää, että ei ole mahdollista luotettavasti arvioida koronaepidemian tilannetta ja siten ehdotettujen rajoitustoimenpiteiden välttämättömyyttä vuoden loppuun ulottuvalle aikavälille.

Vaikka valiokunnan mukaan hallituksen esitys ei ole perustuslain vastainen, se edellyttää vielä joitakin tarkennuksia aikataulun lisäksi.

Lausuntoa esittelivät torstaina tiedotustilaisuudessa valiokunnan puheenjohtaja Antti Rinne (sd) ja varapuheenjohtaja Antti Häkkänen (kok).

Lisää harkintaa vaatisi valiokunnan mukaan esimerkiksi pykälä 9 sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä poikkeavalla tavalla. Valiokunnan mielestä se muistuttaa jo valmiuslain vastaavanlaista pykälää, joten sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulisi harkita sen jättämistä pois esityksestä.

Myös korvausjärjestelmän tärkeyttä valiokunta korosti samoin kuin keväällä ravintoloiden kohdalla. Yritykset voivat menettää tulojaan, jos niiden tiloja suljetaan pahimmassa koronaepidemian vaiheessa.

”Elinkeinovapautta rajataan aika voimakkaasti, joten on syytä järjestää tappioiden korvauksia. Annoimme siitä vahvan suosituksen”, sanoo Häkkänen.

Perustuslakivaliokunta arvioi myös, olisiko muutokset tullut vaihtoehtoisesti säätää perustuslain 23. pykälän nojalla, jolloin perusoikeuksista poikettaisiin tilapäisesti. Valiokunta korosti itsekin kyseisen pykälän soveltamisen poikkeuksellisuutta, mutta toisaalta piti ”vakavana puutteena”, ettei hallituksen esityksessä ole tehty vastaavaa arviointia.

Valiokuntakin päätyy siihen, että ehdotetut toimivaltuudet ovat niihin tehtävin täsmennyksin sisällöltään sellaisia, että niistä voidaan säätää tavanomaisen lain perusteella.

Erityistä huomiota valiokunta kiinnitti ehdotettuun 9. pykälän kohtaan, jossa on kyse sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan laajentamisesta.

Valiokunnan mielestä säännös muistuttaa asialliselta sisällöltään varsin paljon sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden toimintaa koskevaa valmiuslain pykälää.

Valiokunnan mielestä merkittävästi valmiuslain sääntelyyn nojaavan toimivaltuuden siirtäminen — edes toimivaltuutta täsmentäen — normaaliolojen lainsäädäntöön ei ole valtiosääntöoikeudellisesti aivan asianmukainen toimintatapa.

”Esimerkiksi kunnan tai kuntayhtymän velvollisuutta antaa sosiaali- ja terveyspalveluja kunnan tai kuntayhtymän järjestämisvastuun piiriin kuulumattomille asiakkaille ja potilaille on vaikea pitää vain tehtävien täsmentämisenä”, valiokunta lausuu.

Mietinnön laativan sosiaali- ja terveysvaliokunnan tulee sen vuoksi harkita tämän säännöksen poistamista ja asian jättämistä valmiuslain sääntelyn varaan, perustuslakivaliokunta sanoo.

Perustuslakivaliokunnan mielestä on valtiosääntöoikeudellisista syistä perusteltua säätää kohtuullisesta kompensaatiosta elinkeinonharjoittajille viranomaisen tekemästä tilojen sulkemispäätöksestä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä.

Erityisesti silloin korvaus olisi tarpeen, kun rajoitus kestää pidemmän ajan kuin yhden sulkemispäätöksen enimmäisajaksi säädetyt kaksi viikkoa.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan on syytä täydentää sääntelyä, mutta korvauksista säätäminen ei kuitenkaan ole edellytys lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, perustuslakivaliokunta arvioi.

Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan rajoitusten välttämättömyyden vaatimusta. Hallituksen esityksessä oli valiokunnan mukaan tässä jonkin verran epäjohdonmukaisuutta. Sen sijaan toimenpiteiden porrastamista valiokunta kiittelee.

”Kovemmat toimivaltuudet edellyttävä koko viranomaiskoneistolta uutta otetta. Paikallis- ja alueviranomaisten tulee itse arvioida keinojen käyttöönoton korkeaa kynnystä ja käyttää kevyet keinot ensin. Valtioneuvoston tulee johtaa kokonaisuutta terävämmin”, perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja Antti Häkkänen sanoo.

Koronaviruksen leviämisen ehkäisyn kannalta keskeisen tartuntatautilain valmistuminen on nyt eduskunnassa loppusuoralla. Esityksen mukaisesti toteutuessaan laki antaisi alueille mahdollisuuden muun muassa yksityisten kuntosalien sulkemiseen epidemian leviämisvaiheessa, jolleivät hygieniatoimet tai turvavälit ole tepsineet.

Kunta tai aluehallintovirasto voisi panna kiinni myös erityisen tartuntariskin aiheuttavat liikunta- ja urheilutilat, yleiset saunat ja uimahallit, tanssipaikat, huvipuistot, sisäleikkipuistot ja kauppakeskusten yleiset oleskelutilat.

Useat eduskunnan valiokunnat ovat antaneet ja antavat vielä tällä viikolla laista lausuntojaan.

Esimerkiksi sivistysvaliokunta esittää sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että se tarkastelisi vielä kriittisesti ehdotettuja rajoitustoimia sekä tilojen sulkemista koskevaa sääntelyä.

Ehdotetut säännökset johtavat valiokunnan arvion mukaan summittaisiin rajoituksiin ja kieltoihin. Tällöin päätöksissä ei huomioida erilaisen paikallisen toiminnan ja kokonaisten toimialojen luontaisia mahdollisuuksia ja osaamista järjestää tiloja ja käytännön toimintaa turvallisella tavalla.

Sivistysvaliokunta totesi yksimielisessä lausunnossaan myös, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin edellytykset on turvattava. Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan rajoitukset heikentävät valiokunnan mielestä lasten hyvinvointia merkittävästi.

Mietinnön lakiesityksestä laatii sosiaali- ja terveysvaliokunta. Eduskunnan salikäsittelyyn muutokset voivat edetä helmikuun alussa.

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Antti Rinne ja varapuheenjohtaja Antti Häkkänen tiedotustilaisuudessa torstaina.­

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat