Työmarkkinajärjestöt arvostelevat perhe­vapaa­uudistuksen toimia tasa-arvon ja työllisyyden eteen riittämättömiksi: ”Tämä on poliittinen valinta” - Politiikka | HS.fi

Työmarkkinajärjestöt arvostelevat perhe­vapaa­uudistuksen toimia tasa-arvon ja työllisyyden eteen riittämättömiksi: ”Tämä on poliittinen valinta”

Perhevapaauudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden elokuussa. Uudistus lähtee lausuntokierrokselle, ja se annetaan eduskunnalle ensi syksynä.

16.2. 11:44 | Päivitetty 16.2. 13:58

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen (vas) tänään esittelemä hallituksen malli perhevapaauudistuksesta kirvoitti työmarkkinajärjestöiltä tuoreeltaan sekä kritiikkiä että kehuja. Esimerkiksi mallin tasa-arvoa lisääviä pyrkimyksiä kehuttiin, mutta moni järjestö pitää toimia edelleen riittämättöminä.

Moni työmarkkinajärjestö olisi halunnut uudistaa samalla kotihoidon tuen, mutta tätä ei hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti perhevapaauudistuksen yhteydessä käsitelty.

Lue lisää: Hallitus esitteli perhevapaauudistuksensa: Vapaat pitenevät, kustannukset kasvavat, työllisyys ei ainakaan parane

Näin järjestöt kommentoivat uudistusta:

Tasa-arvo

Yksi uudistuksen tavoitteista on ollut parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta perheissä ja työelämässä. Työmarkkinajärjestöt pitävät tavoitetta hyvänä, mutta arviot sen toteutumisesta ovat epävarmoja.

Hallituksen mallissa kumpikin vanhempi saa 160 päivärahapäivän eli noin 6,5 kuukauden kiintiön. Vanhempi voi luovuttaa omasta kiintiöstään toiselle enintään 63 päivää.

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK uskoo, että uudistus lisää tasa-arvoa. Myös toimihenkilöiden keskusjärjestö STTK sanoo uudistuksen olevan askel oikeaan suuntaan ja nostaa esiin sen, että jatkossa monimuotoisia perheitä kohdellaan yhdenvertaisesti.

Osa järjestöistä kuitenkin pitää uudistusta tasa-arvon kannalta riittämättömänä. Tätä mieltä ovat ainakin Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Kuntatyönantajat.

Huolena on, että perheissä vapaita siirretään useimmiten isien kiintiöistä äideille. Tälläkin hetkellä vanhempien kesken vapaaehtoisesti jaettavasta vanhempainvapaasta valtaosan käyttävät äidit.

”Tavoitteen toteutuminen olisi edellyttänyt perhevapaiden kiintiöimistä tasan isän ja äidin välillä”, sanoo EK:n johtaja Ilkka Oksala tiedotteessa.

Samaa mieltä on Keskuskauppakamarin ekonomisti Mauri Kotamäki tiedotteessa.

”Tässä kohtaa pyrkimys tasa-arvoon taitaa olla enemmän puheen kuin konkretian tasolla.”

Työllisyys

Keskuskauppakamarin Kotamäki arvostelee mallia siitä, että siinä on ”kokonaan unohdettu työllisyysvaikutukset”. Hänen mukaansa uudistus ei toteutuessaan lisää työllisyyttä vaan vähentää sitä.

”Lisäksi uudistus lisää kustannuksia. Tämä on poliittinen valinta, eikä näin olisi välttämättä tarvinnut olla”, Kotamäki sanoo tiedotteessa.

Aiemmin on arvioitu, että ansiosidonnaisten päivärahapäivien määrän kasvattaminen lisäisi järjestelmän kustannuksia noin 80 miljoonalla eurolla. Kuntatyönantajat ja Suomen Yrittäjät ovat huolissaan työnantajien kustannusten kasvamisesta.

Kuntatyönantajien mielestä malli ei kannusta rekrytoimaan uutta henkilöstöä. Uudistuksessa äidit voisivat pitää vanhempainvapaata nykyistä pidemmällä ajanjaksolla ja useammissa jaksoissa.

Kuntatyönantajien mukaan tämä lisäisi toistuvia poissaoloja töistä.

”Uudistus lisäisi määräaikaisia ja erityisesti lyhytaikaisia määräaikaisia työsuhteita erityisesti naisvaltaisilla aloilla, joissa käytetään paljon perhevapaita”, järjestö toteaa tiedotteessaan.

Työn ja perheen yhteensovittaminen

Mallissa perhevapaita voi pitää osissa esimerkiksi yksittäisinä päivinä tai osan viikosta siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta. Suomen Yrittäjät on tähän tyytyväinen. Heidän mielestään tämä mahdollistaa yrittäjävanhemmille entistä paremmin yrittämisen ja perheen yhdistämisen.

”Malli on yrittäjille niin hyvä kuin EU-direktiivien ja hallitusohjelman vaatimusten pohjalta on mahdollista rakentaa”, sanoo Suomen Yrittäjien työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén tiedotteessa.

Myös SAK on pitää työn ja perheen yhteensovittamista uudistuksen jälkeen helpompana.

Toisaalta SAK, korkeakoulutettujen työmarkkinajärjestö Akava ja uraäitien järjestö Mothers in Business eivät pidä osittaisen vanhempainvapaan kannustinta riittävänä.

Vanhempainrahapäivien kokonaismäärä säilyy samana huolimatta siitä, maksetaanko päiväraha osittaisena vai kokonaisena. Osittaista päivärahaa voi saada vain yhtä kauan kuin kokonaista.

”Imettävänkin äidin olisi usein helpompaa irrottaa työnteolle muutama tunti sieltä tai täältä. Kokonaiset päivät sen sijaan ovat hankalampia”, sanoo järjestön toiminnanjohtaja Annica Moore tiedotteessa.

Kotihoidontuen puuttuminen uudistuksesta

Suuri osa työmarkkinajärjestöistä olisi halunnut uudistaa perhevapaiden yhteydessä myös kotihoidon tuen. Hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti kotihoidon tukea ei kuitenkaan käsitelty.

Esimerkiksi EK haluaisi lyhentää kotihoidontuen kauden puoleen nykyisestä. Keskuskauppakamarin ekonomistin Mauri Kotamäen mukaan kotihoidontuen muuttaminen olisi paras tapa edistää tasa-arvoa ja nostaa työllisyysastetta.

”Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa kotihoidontuesta on ajat sitten luovuttu”, Kotamäki sanoo.

Myös SAK ja Akava toteavat, että tukea tulisi uudistaa. Kuntatyönantajat toteaa, että nyt esitelty malli ”ei muuttane perhevapaiden jakautumista merkittävästi, kun otetaan huomioon se, että kotihoidontukijärjestelmään ei ehdoteta muutoksia”.

Työsopimuslaki

SAK ja STTK haluaisivat muuttaa työsopimuslakia työntekijöiden kannalta vielä joustavammaksi. Laissa säädetään esimerkiksi perhevapaiden pitämisestä, jaksotuksesta ja ilmoittamisesta työnantajalle.

”Työsuhteessa olevilla vapaiden joustavuutta rajoittavat edelleen melko tiukat ilmoitusajat sekä rajoitettu oikeus pitää perhevapaata useammassa kuin neljässä jaksossa kalenterivuoden aikana”, sanoo SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Tuuli Glantz.

Perhevapaauudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden elokuussa. Uudistus lähtee lausuntokierrokselle, ja se annetaan eduskunnalle ensi syksynä.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen esitteli uudistuksen tiistaina aamupäivällä. Pekosen mukaan uudistus voi vähentää naisiin kohdistuvaa syrjintää työmarkkinoilla ja pidentää naisten työuria, kun myös isät nähdään perhevapaiden käyttäjinä.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat