Ministeri Krista Kiuru arvelee Suomen siirtyvän pian korona­epidemian tasolle kaksi: Tällaisia rajoituksia se toisi - Politiikka | HS.fi

Ministeri Krista Kiuru arvelee Suomen siirtyvän pian korona­epidemian tasolle kaksi: Tällaisia rajoituksia se toisi

Tasolla kaksi metrojen ja bussien asiakasmääriä rajoitettaisiin ja ihmisten harrastus- ja oleskelutilat saattaisivat mennä laajalti kiinni. Myös illanvietto ravintoloissa voisi loppua.

Muun muassa metroissa ei saa enää olla täyttä, jos Suomessa otetaan vaiheen kaksi koronatoimet käyttöön.­

19.2. 13:14

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoi torstaina eduskunnassa olevan vain päivien kysymys, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tulee esittämään koronastrategiassa siirtymistä tasolle 2.

Kiurun viestin tarkkaa sisältöä tuskin moni ymmärsi, sillä taso kaksi on yleiskieltä vain muutamalle kymmenelle koronatoimien ytimessä toimivalle ihmiselle.

Mitä siis tapahtuu, jos tai kun Suomi siirtyy Kiurun mainitsemalle tasolle kaksi?

Ensiksi lyhyt kertaus.

Hallitus täydensi niin sanotun hybridistrategiansa toimintasuunnitelman tammikuun loppupuolella.

Suunnitelmassa sairaanhoitopiirit on jaettu perus-, kiihtymis- ja leviämistasoon koronaviruksen ilmaantuvuuden ja muiden epidemiologisten kriteerien mukaan. Tasoista pahin on leviämistaso.

Kiurun mainitsema taso 2 on kotoisin tämän suunnitelman tammikuun täydennyksestä.

Toimintasuunnitelmaa täydennettiin, koska Suomeen on tullut uusia herkästi leviäviä muuntoviruksia, joita vastaan pitää olla käytössä aikaisempaa tiukempia toimia.

Keväällä mahdollisesti tehtävät koronavirusta taltuttavat toimet on jaettu kolmeen tasoon.

Nyt Suomi on tasolla yksi, jolloin on siis voimassa lähinnä alkuperäisen suunnitelman toimet ja päävastuu koronatoimista on alueilla.

Seuraavaksi otetaan käyttöön vaiheen 2 toimenpiteet, mikäli koronatilanne pahenee. Hallitus puoltaa sen käyttöönottoa kuultuaan ensin THL:ää. Juuri tähän Kiuru siis viittasi.

Vaiheessa 2 hallituksen ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjaava rooli koronatoimissa tiukkenee, vaikka lopulliset päätökset tehdään laajasti edelleen kunnissa ja aluevalvontavirastoissa.

Mikä siis tapahtuu, jos Suomi siirtyy vaikka ensi viikolla vaiheeseen kaksi?

Vaihe kakkosen aikaiset toimet jakaantuvat kolmeen eri kokonaisuuteen: jo nykyisin laajalti käytössä oleviin leviämisvaiheen toimiin, uusien tartuntatautilain pykälien tuomiin valtuuksiin ja mahdollisesti uuden ravintoloita koskevan lain mahdollistamiin rajoituksiin.

Strategian yksityiskohdat ovat vielä jonkin verran auki, sillä hallitus ilmoitti tammikuussa vielä kertaalleen päivittävänsä hybridistrategiaansa, kunhan perjantaina mahdollisesti hyväksyttävä tartuntatautilaki ja myöhemmin ravintolalaki tulevat voimaan.

Näiden lakien osilta tässä kirjoituksessa olevat arviot voivat muuttua.

Toimet otettaisiin käyttöön, kun virusmuunnosta ei saa kuriin ilman voimakkaita lisätoimia ja leviämisvaiheen kriteerit täyttyvät vähintään puolessa sairaanhoitopiireistä.

Muitakin kriteerejä on, ja taso 2 voidaan ottaa käyttöön myös erikseen määritellyillä alueilla.

1. Kovimmat nykyiset rajoitukset käyttöön laajalti Suomessa

Perusajatus on, että koko maassa otetaan laajalti käyttöön ainakin leviämisvaiheen toimia, vaikka alue ei olisikaan tässä pahimmassa vaiheessa. Kovimmat toimet saatetaan ottaa käyttöön jopa kaikkialla.

STM antaa ohjeet, mutta päätökset tekevät alueviranomaiset.

Tällä hetkellä leviämisvaiheen useimmat toimet ovat käytössä muun muassa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä.

Leviämisvaihteen toimia ovat muun muassa etäopetus laajalti toisella asteella, julkisten tilojen kuten museoiden ja kirjastojen sulkeminen tai toiminnan vahva rajoittaminen ja suositus aikuisten ryhmäharrastustoiminnan lopettamisesta julkisissa tiloissa.

Yleisötapahtumissa voivat olla korkeintaan kymmenen henkilöä. Myös yläkoulu voidaan siirtää etäopetukseen.

2. Matkustajamääriä rajoitetaan, tiloja kiinni

Pian voimaan tulevan tartuntatautilain perusteella ensiksi otettaisiin todennäköisesti kakkosvaiheessa käyttöön pykälät, jonka perusteella alueviranomaiset voivat sulkea yksityisten ja yhteisöjen ylläpitämät liikunta- ja harrastetilat määräaikaisesti.

Pääpaino on aikuisten harraste- ja liikuntatoimissa.

Kauppakeskusten julkiset tilat voidaan sulkea niin, että vain kauppoihin pääsy on sallittua. Kaupan voi sulkea vain, jos kauppa selvästi jättää noudattamatta tartuntatautilain sääntöjä.

Sen lisäksi kauppojen käsidesit ja muut terveysturvallisuustoimet eivät olisi enää vapaaehtoisia vaan pakollisia. Kauppoja velvoitetaan pitämään myös huolen, ettei kaupoissa ole liikaa väkeä.

Liikenne- ja viestintävirasto saisi päätöksellään rajoittaa julkisten kulkuneuvojen kuten bussien, junien ja metrojen matkustajamäärää enintään puoleen suurimmasta matkustajamäärästä.

Näin se voisi määrätä, jos sairaanhoitopiirin alueella 14 viimeisimmän päivän aikana todennettujen tartuntojen ilmaantuvuus 100  000 asukasta kohden olisi vähintään 25.

Tätä määräystä esimerkiksi kaupunkien johto ei voi uhmata.

3. Ravintolat ehkä kiinni jo alkuillasta

Myös ravintoloiden aukioloaikoja todennäköisesti rajoitettaisiin kakkosvaiheessa, mikäli eduskunta hyväksyy valmisteilla olevan ravintolalain.

Tämän lain mahdollisesti suomia toimia ei kuitenkaan ole ainakaan vielä suoraan kytketty kakkosvaiheen suunnitelmaan.

Ravintolat joutuisivat todennäköisesti sulkemaan ovensa jo alkuillasta, mutta laki ei antaisi oikeutta sulkea ravintoloita.

Rajoitus saattaa olla tiukempi kaljakuppiloille kuin ruokaravintoloille ja tiukempi alueille, joissa koronavirus on levinnyt enemmän.

Pyrkimys on estää koko maan sulkeminen

Kakkosvaihteen keskeinen pyrkimys on, ettei Suomi joudu tilanteeseen, jossa koko yhteiskunnan toimintaa joudutaan rajoittamaan merkittävästi, kuten on jouduttu tekemään useissa muissa Euroopan maissa kuukausitolkulla.

Jos kakkosvaihteen toimet eivät pure ja kansalaiset sekä yritykset eivät enää välitä rajoituksista ja suosituksista, Suomi siirtyy vaiheeseen kolme.

Taso kolme tarkoittaa käytännössä liikkumisrajoituksia. Ne vaativat poikkeusolojen toteamista ja uutta lainsäädäntöä.

Poikkeusoloissa voidaan ottaa käyttöön myös laki, joka sulkee ravintolat laajasti.

Tällöin Suomen koronatilanne olisi jo todella paha.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat