Hallituksen esitys pakko­testauksen aloittamiseksi on tarpeeton, arvostelevat oikeus­tieteilijät: Pakko­testaaminen rajoilla olisi ollut mahdollista koko ajan - Politiikka | HS.fi

Hallituksen esitys pakko­testauksen aloittamiseksi on tarpeeton, arvostelevat oikeus­tieteilijät: Pakko­testaaminen rajoilla olisi ollut mahdollista koko ajan

Aluehallintovirastoilla on jo voimassa olevan lain perusteella toimivalta määrätä pakollisia terveystarkastuksia.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää (vas.) ja Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen.­

23.2. 12:51

Hallituksen esitys tartuntatautilain muuttamiseksi pakollisten koronavirustestien aloittamiseksi rajanylityspaikoilla herättää oikeustieteilijöiden keskuudessa hämmennystä.

Esitys on tänään tiistaina lähetekeskustelussa eduskunnassa.

”Hallituksen esittämä lisäys tartuntatautilakiin on siinä mielessä tarpeeton, että voimassa oleva tartuntatautilaki antaa aluehallintovirastoille toimivallan määrätä ihmiset terveystarkastukseen, joka kattaa siis myös pakkotestauksen rajoilla. Hallituksen esitys herättää kysymyksen, miksi aluehallintovirastot eivät ole käyttäneet tätä toimivaltaansa, vaikka edellytykset sille ovat jo pitkään olleet olemassa”, sanoo Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää.

Uutta hallituksen esityksessä olisi se, että tartuntatautiin sairastunut ja sille altistunut velvoitettaisiin antamaan henkilö- ja yhteystietonsa terveysviranomaisille. Tätä lisäystä Mäenpää pitää perusteltuna etenkin ulkomaalaisten jäljittämisessä.

Lisäksi virkasuhteinen kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä yksittäistä ihmistä koskevan päätöksen pakollisesta terveystarkastuksesta, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.

Muutosten tartuntatautilakiin olisi tarkoitus tulla voimaan huhtikuussa.

”Hallituksen esitys ei tuo oikeastaan mitään uutta aluehallintovirastojen toimivaltaan määrätä ihmisiä pakolliseen terveystarkastukseen, koska tämä toimivalta on jo voimassa olevassa laissa”, sanoo Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen.

Sen sijaan esitys jättää kutakuinkin avoimeksi sen, miten yksilön oikeusturvasta huolehdittaisiin pakollisissa terveystarkastuksissa eli koronavirustestauksissa.

”Pakolliset terveystarkastukset merkitsevät perusoikeuksien rajoittamista. Se taas edellyttää hallintopäätöstä, josta pitää voida valittaa tuomioistuimeen. Tätä perustavanlaatuista kysymystä ei käsitellä hallituksen esityksessä juuri lainkaan”, Salminen sanoo.

Hallituksen esityksen mukaan aluehallintovirastot totesivat kuulemistilaisuudessa ja yhteisessä lausunnossaan, että lakiesityksen perusteluista voi saada kuvan, että voimassa oleva lainsäädäntö mahdollistaisi aluehallintovirastojen tekemät päätökset ihmisjoukkoja koskevista pakollisista terveystarkastuksista.

Aluehallintovirastojen mukaan tällainen tulkinta on ristiriidassa muun muassa sosiaali- ja terveysministeriön antamien ohjeiden kanssa. Siksi ne kannattavat tartuntatautilain täsmentämistä.

”Aluehallintovirastot eivät voi perustella toimettomuuttaan sosiaali- ja terveysministeriön antamilla ohjeilla eivätkä ne voi piiloutua niiden taakse, sillä viranomaisen toimien täytyy perustua aina lakiin”, Mäenpää sanoo.

Mäenpää arvioi, että asiassa vaikuttaisi olleen pallottelua vastuunkannosta. Hänen mielestään ministeriön olisi pitänyt olla aktiivisempi, koska aluehallintovirastojen valvontavastuu on sosiaali- ja terveysministeriöllä.

”Kun ministeriössä on havaittu, että aluehallintovirastot eivät käytä niille laissa selvästi säädettyä toimivaltaa määrätä pakollisia terveystarkastuksia tehtäväksi esimerkiksi lentoasemilla ja satamissa, ministeriön olisi pitänyt ohjeistaa virastoja aloittamaan lain mahdollistamat pakkotestaukset.”

Professori Salminen on samaa mieltä, että aluehallintovirastojen toimettomuutta pakkotestauksissa ei voi perustella ministeriön ohjeilla.

”Jos viranomainen jättää käyttämättä sille laissa säädettyä toimivaltaa, se on yhtä vakava asia kuin toimivallan ylittäminen. On myös syytä ottaa huomioon, että eduskunnan perustuslakivaliokunta ei ole missään vaiheessa ottanut kantaa siihen, ovatko pakolliset terveystarkastukset mahdollisia voimassa olevan tartuntatautilain nojalla, vaikka tällainen käsitys on saattanut julkisesta keskustelusta muodostua.”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat