Hallitus esittää lakia ulkomaalaisten marjan­poimijoiden aseman parantamiseksi – Avi alkaa valvoa poimijoiden oloja - Politiikka | HS.fi

Hallitus esittää lakia ulkomaalaisten marjan­poimijoiden aseman parantamiseksi – Avi alkaa valvoa poimijoiden oloja

Luonnonmarjanpoiminnassa on tullut esiin hyväksikäyttöä, pahimmillaan ihmiskauppaa. Hallitus esittää lakia, jonka tarkoitus on parantaa ulkomaalaisten poimijoiden asemaa. Jatkossa työsuojeluviranomainen valvoo poimijoiden oloja, vaikka poimijat eivät olekaan työntekijöitä.

Työministeri Tuula Haataisen (sd) mukaan marjanpoimijoiden olot vaativat parantamista.­

31.3. 18:26

Hallitus esittää eduskunnalle lakia, jonka on määrä parantaa ulkomaalaisten luonnonmarjanpoimijoiden tilannetta.

Työ- ja elinkeinoministeriössä valmistellulla lailla halutaan kohentaa poimijoiden oikeudellista asemaa ja ansaintamahdollisuuksia sekä tasapuolistaa alan yritysten kilpailumahdollisuuksia. Lakimuutoksen taustalla on se, että luonnonmarjanpoiminnassa on viime vuosina tullut esiin poimijoiden hyväksikäyttöä, pahimmillaan ihmiskauppaa. HS kirjoitti aiheesta muun muassa viime syksynä.

Yksi uuden lain merkittävistä muutoksista on se, että lain noudattamista valvoisi työsuojeluviranomainen siltä osin, kuin valvonta ei kuulu muun toimivaltaisen viranomaisen vastuulle. Lainmuutoksen myötä luonnonmarjanpoimijat tulisivat siis työsuojeluviranomaisen valvonnan piiriin, vaikka he eivät olisi lähtökohtaisesti työntekijän asemassa.

Nykytilanteessa työsuojeluviranomaisella ei ole katsottu olevan toimivaltaa valvoa luonnonmarjanpoimijoiden oloja.

”Koska ulkomaalaisten marjanpoimijoiden ei ole katsottu olevan työsuhteessa, vaan toimivan eräänlaisina yrittäjinä, heidän oikeudellinen asemansa on lainsäädännön näkökulmasta tällä hetkellä pitkälti sääntelemätön”, kuvataan ministeriön tiedotteessa.

Luonnonmarjanpoimijoiden laillinen asema herätti valmistelun aikana kiistaa. HS:n tietojen mukaan uudistus seisoi hetken, koska vasemmistoliitto vaati luonnonmarjanpoimijoille työntekijän asemaa.

Vuodesta 2014 lähtien poimijoiden oloja on pyritty parantamaan viranomaisten ja marjoja ostavien yritysten välisillä aiesopimuksilla ja niitä koskevalla menettelyllä.

Ministeriön tiedotteessa todetaan, että ongelmana on kuitenkin ollut aiesopimusten ”heikko velvoittavuus ja menettelyn hidas reagointi epäkohtiin”. Uudessa laissa säädetään poimijoiden oikeuksista, yritysten velvollisuuksista, niiden noudattamisen valvonnasta ja laiminlyöntien seuraamuksista. Yritysten velvollisuudet pysyisivät suurin piirtein samoina kuin nyt, mutta niistä säädettäisiin velvoittavammin ja tarkemmin.

”Tällä lainsäädännöllä varmistamme, että marjanpoiminnassa noudatetaan suomalaisia pelisääntöjä. Luonnonmarjanpoiminnassa sovellettu aiesopimus on parantanut tilannetta merkittävästi, mutta toiminta tarvitsee myös sitovaa lainsäädäntöä. Tarve uudelle lainsäädännölle on ilmeinen”, työministeri Tuula Haatainen (sd) sanoo tiedotteessa.

Uuden lain myötä yrityksille säädettäisiin myös ehdoton kielto veloittaa marjanpoimijoita rekrytointiin liittyvistä palveluista ja perehdyttämisestä. Yrityksillä olisi lisäksi yhteistoimintavelvoite keruutuloksen parantamiseksi.

Uuden lain mukaan marjoja ostavan yrityksen tulisi olla luotettava. Luotettavuuden arviointiin vaikuttaa lakiesityksen mukaan se, onko elinkeinotoiminnassa noudatettu nyt säädettävän lain säännöksiä. Lisäksi tarkistetaan, onko yritys hoitanut verot ja muut maksut asianmukaisesti ja onko sillä taloudelliset edellytykset toimintansa järjestämiseksi. Luotettavuuden arviointiin voidaan käyttää Verohallinnon harmaan talouden selvitysyksikköä.

”Ellei toimija ole luotettava, hän ei voisi kutsua maahan kerääjiä tai tarjota heille majoitusta ja keruuvälineitä tarkoituksenaan ostaa heiltä näiden keräämiä luonnontuotteita. Laki ei muuten vaikuttaisi kerääjiltä luonnontuotteita ostavien asemaan tai velvollisuuksiin”, tiedotteessa todetaan.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat