Oikeustieteilijät arvostelevat oikeuskansleri Pöystin toimintaa: ”Käy lähes sääliksi hallitusta” - Politiikka | HS.fi

Oikeustieteilijät arvostelevat oikeuskansleri Pöystin toimintaa: ”Käy lähes sääliksi hallitusta”

Oikeustieteilijät arvostelevat oikeuskansleri Pöystin toimintaa. Pöysti painottaa, että kyseessä oli poikkeuksellisessa tilanteessa laadittu poikkeuksellinen hallituksen esitys, jollaista ei ole aikaisemmin tehty.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen, julkisoikeuden professori Janne Salminen ja valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen.­

1.4. 2:00 | Päivitetty 1.4. 6:56

Kolme valtiosääntöoikeuteen erikoistunutta professoria ihmettelee, miten on mahdollista, että hallitus esitti lakia liikkumisen kieltämiseksi.

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiesityksen perusratkaisu, jossa kaikenlainen jokapäiväisen elämän perusteisiin tavallisesti kuuluva liikkuminen on kielletty erikseen säädetyin verraten laajoin poikkeuksin, johtaa väistämättä erittäin tulkinnanvaraisiin säännöksiin.

Lue lisää: Perustuslakivaliokunta tyrmäsi hallituksen esityksen liikkumisrajoituksista: Voisi johtaa ”absurdiin” sääntelyyn

”Länsimaisessa oikeusvaltiossa ei ole mahdollista säännellä kattavasti ihmisten jokapäiväistä elämää. Valiokunnan mielestä sanottu ei ole vailla merkitystä lakiehdotuksen sisältämän perusratkaisun oikeasuhtaisuutta arvioitaessa”, perustuslakivaliokunta arvioi.

Ministereiden ei voi edellyttää olevan perillä kaikista oikeudellisista koukeroista. Siksi herää kysymys, miksi kukaan valtioneuvoston virkamiehistä ei havahtunut perustuslakivaliokunnan havaitsemiin erittäin vakaviin oikeudellisiin ongelmiin.

Oikeuskanslerin tehtävänä on valvoa valtioneuvoston eli hallituksen ja ministeriöiden sekä tasavallan presidentin virkatointen lainmukaisuutta. Tehtäväänsä hoitaessaan oikeuskansleri valvoo erityisesti perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutumista.

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen­

Oikeuskanslerille toimitetaan etukäteen tarkistettavaksi valtioneuvoston istunnoissa käsiteltävät asiakirjat. Tarkastus koskee oikeudellisia kysymyksiä eikä päätösten tarkoituksenmukaisuutta tai poliittista arviointia.

”Perustuslakivaliokunnan lausunto pakottaa vakavasti kysymään valtioneuvoston laillisuusvalvonnan toimivuuden perään. Varsinkin, kun perustuslakivaliokunta on jo monta kertaa aiemminkin vuoden kuluessa esittänyt huomattavan ankaraa arvostelua lakiehdotuksista tai valmiuslain mukaisista asetuksista koronaviruspandemian aikana”, sanoo Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen.

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen painottaa, että hallitus ja virkamiehet ovat hallituksen esitystä valmisteltaessa olleet oikeudellisesti hankalassa asemassa. Suomessa ei ole koskaan aikaisemmin esitetty erillislakia, jolla kajottaisiin yhtä voimakkaasti perus- ja ihmisoikeuksiin.

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen­

”Perustuslakivaliokunnan lausunnon takia käy lähes sääliksi pääministeriä ja hallitusta, koska virkakunta on antanut hallituksen kävellä taas tällaiseen sudenkuoppaan. Hallituksen pitäisi voida luottaa siihen, että virkamiehet ohjaavat ja neuvovat välttämään näin suuria oikeudellisia ongelmia. Hallituksen lakiesitys herättää toki kysymyksiä lainvalmistelun tasosta, mutta myös siitä, miksi ennakollinen laillisuusvalvonta [oikeuskansleri] on asiassa repsahtanut”, Salminen sanoo.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on ollut hyvin perillä lainvalmistelusta, koska hän on osallistunut hallituksen neuvotteluihin, joissa perustuslakivaliokunnan tyrmäämän lakiesityksen luonnoksia on käsitelty.

Jos oikeuskansleri havaitsee valtioneuvoston päätöksen tai toimenpiteen laillisuuden antavan aihetta huomautukseen, hänen tulee perustuslain mukaan esittää huomautuksensa perusteluineen.

Mikäli huomautus jätetään ottamatta huomioon, oikeuskanslerin tulee merkityttää kannanottonsa valtioneuvoston pöytäkirjaan ja tarvittaessa ryhtyä muihin toimenpiteisiin.

Valtiosääntöoikeuden professori Veli-Pekka Viljanen Turun yliopistosta pitää ongelmallisena, jos oikeuskansleri osallistuu ”konsultoivassa roolissa” poliittisiin prosesseihin, joiden lopputuloksena syntyy hallituksen esitys, joka oikeuskanslerin täytyy vielä virkansa puolesta tarkistaa.

”Perustuslakivaliokunnan lausunto kertoo paljon, miten valtioneuvosto on oikeudellisessa arviossaan onnistunut. Myöskään poliittisen paineen ei pitäisi vaikuttaa virkamiesten oikeudelliseen arvioon”, Viljanen sanoo.

Professori Veli-Pekka Viljanen­

Oikeuskanslerin lisäksi Suomen ylin laillisuusvalvoja on eduskunnan oikeusasiamies, jota perustuslakivaliokunta kuuli ennen lausuntonsa antamista.

Oikeusasiamies Petri Jääskeläinen havaitsi hallituksen esityksessä runsaasti merkittäviä oikeudellisia ongelmia.

”Kokonaisuutena pidän ehdotusta monin osin hyvin ongelmallisena perusoikeusrajoitusten välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden kannalta sekä rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen täsmällisyysvaatimuksen kannalta, koska se jättää harkintavallan rangaistavuuden rajoista keskeisiltä osin poliisin käytännön valvontaan.”

Oikeuskansleri Pöysti painottaa, että kyseessä oli poikkeuksellisessa tilanteessa laadittu poikkeuksellinen hallituksen esitys, jollaista ei ole aikaisemmin tehty.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti­

”Valtioneuvoston valmistelussa pohdittiin vakavassa tautitilanteessa erilaisia sääntelymalleja. Työhön osallistuivat eri ministeriöiden mukaan lukien oikeusministeriön asiantuntijat. Kansainvälisesti useammassa maassa oli käytetty liikkumisrajoitukseen perustuvaa sääntelymallia, jotta myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijat vahvasti puolsivat.”

Hänen mukaansa valmistelussa oli esillä myös perustuslakivaliokunnan lausunnossa todettu sääntelymalli ja tämän vaihtoehdon ”poissuljennan” tarve tuotiin esille oikeuskanslerin kommenteissa.

”Kokonaisarvioni oli, että tautitilanteen johdosta oli tärkeää ja tarpeellista saattaa hallituksen esitys eduskunnalle käsiteltäväksi ja sääntelyn perusratkaisu olisi voinut olla tässä tilanteessa hyväksyttävä sekä täyttää välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset. Sääntelyn oikeasuhtaisuutta ja täsmällisyyttä olisi voitu tarpeen mukaan parantaa vielä eduskunnassa.”

Pöystin mielestä selvää on myös, että valmiuslain mukaisen liikkumisrajoituksen käyttöönottoon perustuva malli ei olisi myöskään täyttänyt perustuslakivaliokunnan lausunnon vaatimuksia.

”Vaikutusarvioinnin ja vaihtoehtojen tarkastelun osalta vaatimustaso on kova ja sitä ei olisi voitu paremmin täyttää tässä aikataulussa. Tämän enempää en tässä vaiheessa halua kommentoida. Valtioneuvostossa arvioidaan jatkoesitysten edellytykset ja toki aina tehdään itsekritiikkiäkin. Oikeuskanslerin laillisuusvalvonnassa arvioidaan myös omaa linjaa aina suhteessa perustuslakivaliokunnan käytäntöön”, Pöysti sanoo.

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi keskiviikkoiltana arvostavansa sitä työtä, mitä virkakunta on tehnyt korona-aikana.

”Itse annan tunnustusta ja arvostusta sille työlle, mitä virkamiehet, asiantuntijat ja terveysviranomaiset ovat tässä kovassa aikapaineessa tehneet”, hän sanoi toimittajille Säätytalon portailla.

”Tilanne on hyvin poikkeuksellinen.”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat