Eduskunta päätti pidättää VTV:n Yli-Viikarin virasta: ”Emme saaneet tyydyttäviä vastauksia” - Politiikka | HS.fi

Eduskunta päätti pidättää VTV:n Yli-Viikarin virasta: ”Emme saaneet tyydyttäviä vastauksia”

Eduskunnan puhemiehen Anu Vehviläisen (kesk) mukaan keskusrikospoliisin esitutkinnan kohteena ovat laittomaksi katsottu työsopimus ja Finnairin bonuspisteet.

8.4. 10:18 | Päivitetty 8.4. 17:54

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti torstaina pidättää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virasta keskusrikospoliisin käynnissä olevan esitutkinnan ajaksi.

”Kansliatoimikunta katsoo, että pääjohtajan edellytykset hoitaa valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtajan tehtävää keskusrikospoliisin esitutkinnan aikana ovat heikentyneet olennaisesti”, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) sanoi tiedotustilaisuudessa.

Vehviläinen kertoi, että keskusrikospoliisin esitutkinnan kohteena on tällä hetkellä kaksi asiaa: Yli-Viikarin toiminta liittyen viraston virkamiehen kanssa tehtyyn sopimukseen, jonka mukaan tälle maksettiin palkkaa kahden vuoden ajan ilman työvelvoitetta. Eduskunnan oikeusasiamies totesi vuonna 2016 tehdyn sopimuksen lainvastaiseksi viime joulukuussa.

Tutkinnan kohteena ovat myös Yli-Viikarin Finnair Plus -pisteet. Iltalehti uutisoi alkuvuodesta, että Yli-Viikari oli tehnyt huomattavan paljon virkamatkoja lentäen viime vuosina, mutta virastossa ei tiedetä, miten näistä kertyneet lentopisteet on käytetty.

Yli-Viikarille oli varattu tilaisuus antaa kansliatoimikunnan kokoukselle kirjallinen vastineensa ja tulla kuultavaksi kokoukseen. Vehviläisen mukaan häneltä kysyttiin molemmista esitutkinnan kohteena olevista asioista.

”Emme saaneet tyydyttäviä vastauksia.”

Yli-Viikari väisti toimittajien kysymykset poistuttuaan kansliatoimikunnan kokouksesta.

Tytti Yli-Viikarilla oli käsissään Mielen tyyneydestä -teos hänen tullessaan kansliatoimikunnan kokouksesta torstaina. Kyseessä on suomennettu kokoelma kreikkalaisen filosofin Plutarkhoksen esseitä. Suomalaisen kirjakaupan sivuilla kirjaa kuvaillaan muun muassa näin: ”Miten löytää mielenrauha, kun maailma kuohuu ja elämässä voi tapahtua mitä tahansa? Kysymystä pohti kreikkalainen filosofi Plutarkhos kaksituhatta vuotta sitten. Juhana Torkin muinaiskreikasta suomentamat tekstit koskettavat vahvasti nykyihmistä. Miten ottaa viisaasti vastaan kohtalon kolhut? Miten hallita omia tunteitaan?”­

Kansliatoimikuntaan kuuluvat puhemiehen lisäksi varapuhemiehet Tarja Filatov (sd) ja Juho Eerola (ps) sekä eduskunnan valitsemat kansanedustajat Arja Juvonen (ps), Eeva Kalli (kesk), Jukka Kopra (kok) ja Antti Lindtman (sd).

Päätös virasta pidättämisestä oli yksimielinen.

Se tehtiin eduskunnan virkamieslain nojalla. Sen mukaan virasta voidaan pidättää rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

Eduskunnan hallintojohtajan Pertti Rauhion kansliatoimikunnalle laatimassa muistiossa todetaan, että virasta pidättämisen perusteena ei voi olla tutkinnassa oleva vähäiseksi katsottava rikos. Mikäli epäillystä rikoksesta rangaistus olisi enimmillään sakkoa, olisi sitä vaikea käyttää virasta pidättämisen perusteena.

Muistiossa todetaan, että jokaisen tutkinnassa olevista rikosepäilyistä ”voidaan arvioida koskevan rikoksia, joita voidaan pitää siinä määrin törkeinä, että ne ovat peruste virantoimituksesta pidättämiseen.” Rikosnimikkeet on salattu muistiosta.

Keskusrikospoliisi vahvistaa HS:lle, että rikosnimikkeinä kahta asiakokonaisuutta koskevassa esitutkinnassa on törkeä virka-aseman väärinkäyttäminen, maksuvälinepetos ja virkavelvollisuuden rikkominen. Rikosnimikkeistä kertoi aiemmin Iltalehti.

Epäiltynä tutkinnassa on myös VTV:n johtaja Mikko Koiranen, STT kertoi aiemmin. Hän oli tekemässä Yli-Viikarin kanssa laittomaksi katsottua työsopimusta. Sekä Yli-Viikari että Koiranen ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin.

Yli-Viikari itse katsoo eduskunnalle toimittamassaan vastineessa, ettei keskusrikospoliisin esitutkinta heikennä hänen edellytyksiään toimia VTV:n johdossa. Hänen mukaansa virantoimituksesta pidättämiselle ei näin ollen ollut eduskunnan virkamieslaissa säädettyjä perusteita.

Yli-Viikari kirjoittaa, että hänen käsityksensä mukaan virastapidättämismenettelyn aloittamisen tosiasialliset syyt ja perusteet ovat ”julkisuudessa asian pitkään jatkunut käsittely, kansalaispalaute ja median paine.”

Julkisuudessa on ollut Yli-Viikariin liittyen paljon muitakin kuin rikostutkintaan liittyviä asioita, muun muassa tietoja stailauspalvelujen käytöstä ja edustuskuluista.

Yli-Viikari viittaa myös kokeneensa, että häntä on painostettu pidättämään itsensä virasta.

Vehviläinen vastasi Yli-Viikarin näkemyksiin lyhyesti tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa päätös virasta pidättämisestä tehtiin esitutkintaan liittyvien seikkojen perusteella.

Mitä painostukseen tulee, Vehviläinen totesi, että kyse on Yli-Viikarin subjektiivisesta kokemuksesta.

”Kiistän kyllä jyrkästi, että olisin itse tai muut kokouksiin osallistuneet olisivat painostaneet.”

Puhemies Anu Vehviläinen ja eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola (oik) eduskunnan kansliatoimikunnan tiedotustilaisuudessa Pikkuparlamentissa Suuren valiokunnan kokoushuoneessa Helsingissä torstaina.­

VTV tiedotti torstaina, että pääjohtajan sijaisena toimii johtaja Matti Okko.

”Julkinen ja avoin keskustelu on tärkeää. On selvää, että toimintatavat on arvioitava huolella ja toimintaa parannettava”, Okko sanoi tiedotteessa.

VTV tiedotti myös, että virasto on omana ratkaisunaan päättänyt pidättää Mikko Koirasen virantoimituksesta mahdollisen rikossyytteen ja sen edellyttämän esitutkinnan ajaksi.

Yli-Viikarilla on myös aiempi ylijohtajan virka VTV:ssä. Virasta pidättäminen koskee pääjohtajan virkaa.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola sanoi tiedotustilaisuudessa, ettei Yli-Viikari voi palata ylijohtajan virkaan, koska pääjohtajan virka kestää tämän vuoden loppuun. Hän on toiminut pääjohtajana vuodesta 2016 alkaen.

Virasta pidättämisen aikana Yli-Viikarille ei makseta palkkaa. Palkka maksetaan kuitenkin takautuvasti, jos esitutkinnassa rikossyyte ei etene.

Mikäli Yli-Viikari haluttaisiin erottaa tehtävästään lopullisesti, voitaisiin tämä tehdä täysistunnon päätöksellä.

Täysin selvää ei ole toistaiseksi, miten irtisanomismenettely tulisi salin käsittelyyn, sillä tätä ei ole määritelty laissa. Asiaa selvitetään, pääsihteeri Paavola kertoi.

VTV:n ja Yli-Viikarin toimintaa selvitetään keskusrikospoliisin lisäksi eduskunnan tarkastusvaliokunnassa. Valiokunta valmistelee asiaa koskevaa mietintöä, joka valiokunnan puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon (vihr) mukaan valmistuu aikaisintaan ensi viikolla.

Tarkastusvaliokunta käynnisti selvityksensä helmikuussa. Se koskee muun muassa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa sekä hyvän hallinnon periaatteita koskevien säännösten noudattamisesta VTV:n taloudenhoidossa.

Lue lisää: VTV muuttui ”toimintakyvyttömäksi”, sanoo ylitarkastaja – Eduskunta käsittelee tänään pääjohtaja Yli-Viikarin virasta pidättämistä, näin henkilöstö kokee tilanteen

Eduskunnan tilintarkastajat ovat lisäksi käynnistäneet erityistilintarkastuksen, joka kohdistuu VTV:n ylimmän johdon edustus-, matka- ja hankintakuluihin vuodesta 2020 lähtien. Työn on määrä valmistua huhtikuun loppuun mennessä.

VTV on valtiontalouden rahankäyttöä valvova ylin elin. Sen tehtävä on tarkastaa taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta muun muassa valtion viranomaisissa, liikelaitoksissa ja rahastoissa.

Sen riippumaton rooli suhteessa eduskuntaan on taattu perustuslailla. Eduskunnalla on samalla valvova rooli suhteessa VTV:hen.

Käytännössä valvontaa toteuttavat tarkastusvaliokunta ja eduskunnan tilintarkastajat. Yhteyttä virastoon pitää myös Valtiontalouden tarkastusviraston neuvottelukunta, johon kuuluu kansanedustajia.

Vehviläinen ei toistaiseksi halunnut ottaa kantaa siihen, onko valvonta onnistunut tai pitäisikö sitä jollakin tapaa miettiä uudelleen.

Hän viittasi tarkastusvaliokunnan ja tilintarkastajien keskeneräisiin selvityksiin.

”Kun pöly on laskeutunut ja meillä on käsissä tarkemmat tiedot muitten toimielimien osalta, niin asiaa pitää sen jälkeen vasta arvioida.”

Vehviläinen sanoi toivovansa, että käynnissä olevat selvitykset tuovat selvyyttä VTV:n tilanteeseen.

”Pidän todella tärkeänä sitä, että Valtiontalouden tarkastusviraston luotettavuus ja uskottavuus saadaan palautettua erittäin nopeasti.”

HS seurasi tiedotustilaisuutta hetki hetkeltä. Koko seuranta on täällä:

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat