Hallitus haluaa vauhdittaa biokaasua ja sähkö­polttoaineita – lakimuutos nostaa ne biopolttoaineiden rinnalle jakeluverkostossa - Politiikka | HS.fi

Hallitus haluaa vauhdittaa biokaasua ja sähkö­polttoaineita – lakimuutos nostaa ne biopolttoaineiden rinnalle jakeluverkostossa

Jakeluvelvoitteen muutoksen yhtenä tavoitteena on antaa yrityksille varmuutta siitä, että tuotteille on kysyntää. Biojalostamoa suunnitteleva UPM toivoo ”johdonmukaista ja pitkäjänteistä” lainsäädäntöä.

Biokaasun tuotantoa on viime aikoina tullut lisää. Jepuan Biokaasun tuotantolaitokset sijaitsevat Uusikaarlepyyssä.­

8.4. 13:37

Biokaasun käyttöä liikenteessä aiotaan edistää lakimuutoksella, jossa biokaasu ja tulossa olevat synteettiset polttoaineet lisätään nykyiseen jakeluvelvoitteeseen. Hallitus antoi tästä lakiesityksen eduskunnalle torstaina.

Suomessa on käytössä jakeluvelvoite, jossa bensiinin ja dieselin myyjät on lailla velvoitettu siihen, että myydyn polttoaineen energiasisällöstä vähintään 20 prosenttia on biomassasta tuotettua biopolttoainetta. Loput myydyistä liikennepolttoaineista ovat fossiilisia.

Jakeluvelvoitetta on jo aiemmin päätetty nostaa vähitellen niin, että se olisi 30 prosenttia vuonna 2030.

Jakeluvelvoitteen nostaminen auttaa osaltaan vähentämään liikenteen päästöjä. Uusien polttoaineiden hyväksyminen mukaan on puolestaan viesti polttoaineiden tuottajille siitä, että niiden tuotteille on olemassa markkinoita.

Sähköpolttoaineiden arvioidaan tulevan kaupalliseen käyttöön vasta vuoden 2030 tienoilla siinä vaiheessa, kun niiden hinta alkaa olla kilpailukykyinen biopolttoaineiden kanssa.

Suomessa tuotetaan biokaasua muun muassa puhdistamolietteistä, kaatopaikkajätteistä ja kotieläinten lannasta. Kun hiilidioksidi erotetaan biokaasusta, syntyy biometaania, jota voidaan käyttää autojen polttoaineena.

Tämä edellyttää kaasuautoja, joita Suomessa oli liikennekäytössä viime vuoden lopussa noin 13 500 kappaletta. Kaasuautoilijat ry:n mukaan uusien rekisteröintien määrä laski viime vuonna, mikä johtuu pandemian hyydyttämän automyynnin lisäksi siitä, että useiden eurooppalaisten automerkkien mallisto uusiutui ja toimituksissa oli katkoja.

Kaikkiaan uusia kaasuautoja rekisteröitiin viime vuonna vajaat 2 000 kappaletta. Kaasuautot olivat pitkään suunnilleen yhtä suosittuja kuin täyssähköautot, mutta viime vuonna täyssähköautot menivät niistä rekisteröinneissä jo selvästi ohi.

Kaasuautojen määrä kasvaa jonkin verran myös siksi, että valtio myöntää tukea bensiinikäyttöisen henkilöauton muuntamiseksi kaasuautoksi. Tämä niin sanottu konvertointi maksaa 3 000–5 000 euroa, mihin voi saada tuhannen euron tuen.

Hallituksen esityksen lausuntokierroksella erityisesti biokaasun tuottajat kiittelivät lakiesitystä siitä, että se tuo liiketoiminnalle uudenlaisen kannustimen. Myös pienet maatilakokoluokan tuottajat voivat liittyä jakeluvelvoitteen piiriin, jos ne jakelevat riittävästi biokaasua liikenteeseen.

Myös suuremmille investoijille jakeluvelvoitteen nostolla on merkitystä. Metsäyhtiö UPM sanoo lausunnossaan, että jakeluvelvoitteen aiemmin tehty nosto nykyiseen 20 prosenttiin oli sen taustalla, että yhtiö teki noin 180 miljoonan euron investoinnin Lappeenrannan biojalostamoon.

Nyt yhtiö harkitsee seuraavaa investointia uuden sukupolven biojalostamoon, jonka mahdollinen sijaintipaikka olisi Kotka. Toinen vaihtoehto on Hollannin Rotterdam.

”Uusien innovaatioiden ja erityisesti uusien investointien edellytys on se, että lainsäädäntö on johdonmukaista ja pitkäjänteistä”, UPM sanoo lausunnossaan eräänlaisena vinkkinä hallitukselle.

Yhtiö toivoisi Suomen lainsäädännöltä lisäkannustetta niin sanotuille kehittyneille biopolttoaineille.

Ympäristöministeriö arvioi lausunnossaan, että biokaasun liittäminen osaksi jakeluvelvoitetta voi viedä kuluttajilta intoa siirtyä käyttämään biokaasua ja sähköpolttoaineita tai investoimaan niitä käyttäviin ajoneuvoihin ylipäätään, ”koska niiden käytöllä ei olisi enää kansallista merkitystä ilmaston näkökulmasta”.

Tämä johtuu siitä, että polttoaineiden jakelijat optimoivat biopolttoaineiden käytön aina jakeluvelvoitteen minimitason mukaisesti, ja velvoitteeseen lisätty biokaasu vähentää biopolttoaineiden käyttöä vastaavasti muualla, kun 20 prosentin sekoitevelvoite täyttyy. Näin kansalliset päästöt eivät vähene, ympäristöministeriö arvioi.

Ympäristöministeriö ei olisi halunnut sisällyttää biokaasua jakeluvelvoitteeseen, vaan sen mielestä parempi olisi, että kuluttajat ja julkiset toimijat voisivat vapaaehtoisesti ostaa täysin uusiutuvia polttoaineita vähentääkseen omaa ilmastokuormaansa. Lisäksi kuluttajille saataisiin kerrottua selkeästi käyttövoiman ja polttoaineen valinnan ilmastovaikutukset.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat