Näin Yli-Viikari puolustautui: Tosiasialliset syyt virasta pidättämiselle ”julkisuudessa asian pitkään jatkunut käsittely, kansalaispalaute ja median paine” - Politiikka | HS.fi

Näin Yli-Viikari puolustautui: Tosiasialliset syyt virasta pidättämiselle ”julkisuudessa asian pitkään jatkunut käsittely, kansalaispalaute ja median paine”

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) virastaan pidätetty pääjohtaja Tytti Yli-Viikari katsoo eduskunnalle toimittamassaan vastineessa, ettei keskusrikospoliisin esitutkinta heikennä hänen edellytyksiään toimia VTV:n johdossa.

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari poistui eduskunnan kansliatoimikunnan kokouksesta eduskunnan Pikkuparlamentissa Helsingissä torstaina. Hänellä oli käsissään antiikin Mielen tyyneydestä -teos, joka on kokoelma kreikkalaisfilosofi Plutarkhoksen suomennettuja esseitä.­

8.4. 16:18

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtaja Tytti Yli-Viikari katsoo eduskunnalle toimittamassaan vastineessa, ettei keskusrikospoliisin esitutkinta heikennä hänen edellytyksiään toimia VTV:n johdossa.

Hänen mukaansa virantoimituksesta pidättämiselle ei näin ollen ollut eduskunnan virkamieslaissa säädettyjä perusteita.

Eduskunnan kansliatoimikunta päätti torstaina pidättää Yli-Viikarin virastaan esitutkinnan ajaksi.

Lue lisää: Eduskunta päätti pidättää VTV:n Yli-Viikarin virasta: ”Emme saaneet tyydyttäviä vastauksia”

Päätös perustettiin eduskunnan virkamieslakiin. Sen mukaan virasta voidaan pidättää rikossyytteen ja sen edellyttämien tutkimusten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä.

”Virantoimituksesta pidättämisen menettelyn aloittamista 30.3.2021 on julkisuuteen annetuissa haastatteluissa perusteltu uusilla tiedoilla. Eduskunta on käsitykseni mukaan saanut 8.3.2021 tiedon esitutkinnan aloittamisesta ja käsitykseni mukaan esitutkintaa tai siinä olevia rikosepäilyjä koskevissa asioissa ei ole tullut sen jälkeen uusia tietoja”, Yli-Viikari kirjoittaa.

Yli-Viikarin mielestä kansliatoimikunta on aloittanut virasta pidättämisen tosiasiallisesti muussa tarkoituksessa ja perusteilla kuin eduskunnan virkamieslaissa säädetään.

”Käsitykseni mukaan tosiasialliset syyt ja perusteet ovat julkisuudessa asian pitkään jatkunut käsittely, kansalaispalaute ja median paine”, Yli-Viikari kirjoittaa.

”Käsitykseni mukaan merkittävänä syynä menettelyn aloittamiselle on ollut se, että en ole luopunut eduskunnan virkamieslaissa virkamiehelle säädetystä oikeusturvasta ja pidättänyt itseäni epävirallisissa kuulemiskeskusteluissa saamastani painostuksesta huolimatta virantoimituksesta.”

Eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk) vastasi Yli-Viikarin näkemyksiin lyhyesti tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa mukaan päätös virasta pidättämisestä tehtiin esitutkintaan liittyvien seikkojen perusteella.

Mitä painostukseen tulee, Vehviläinen totesi, että kyse on Yli-Viikarin subjektiivisesta kokemuksesta. Vehviläinen kertoi, että epävirallisissa keskusteluissa Yli-Viikarilta kysyttiin, onko hän miettinyt, voisiko hän itse pidättäytyä viranhoidosta. Tämän hän Vehviläisen tulkinnan mukaan on voinut kokea painostukseksi.

”Kiistän kyllä jyrkästi, että olisin itse tai muut kokouksiin osallistuneet olisivat painostaneet.”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat