VTV:n neuvottelu­kunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen ei näe moitteen sijaa viraston uudessa suunnassa: ”Vaikuttaa modernilta ja tarkoituksen­mukaiselta” - Politiikka | HS.fi

VTV:n neuvottelu­kunnan puheenjohtaja Juhana Vartiainen ei näe moitteen sijaa viraston uudessa suunnassa: ”Vaikuttaa modernilta ja tarkoituksen­mukaiselta”

Kansanedustaja Juhana Vartiaisen mielestä Valtiontalouden tarkastusviraston johtaminen on epäonnistunut, koska asioita joudutaan nyt puimaan julkisuudessa.

VTV:n neuvottelukuntaan kuuluu 20 jäsentä, joista kahdeksan on kansanedustajia. Keskellä alarivissä sinisessä solmiossa puheenjohtaja Juhana Vartiainen (kok) ja hänen oikealla puolellaan VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari.­

8.4. 18:14

Valtiontalouden tarkastusvirastoa (VTV) valvoo parlamentaarisesti eduskunta, mutta sitä on seurannut myös varta vasten VTV:n seurantatyöhön perustettu neuvottelukunta.

Neuvottelukunta on kirjattu lakiin valtiontalouden tarkastusvirastosta. Lain mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata tarkastustoiminnan suuntautumista, tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen näkökulmasta.

Tarkastusviraston pääjohtajan sijaiseksi torstaina valittu johtaja Matti Okko kertoi keskiviikkona Helsingin Sanomissa, että varsinkin VTV:n tarkastussuunnitelmista tulee tietoa eduskunnalle neuvottelukunnan kautta.

Okko nousi pääjohtajan sijaiseksi, koska eduskunta päätti torstaina pidättää VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin virastaan keskusrikospoliisin käynnissä olevan esitutkinnan ajaksi.

Lue lisää: Eduskunta päätti pidättää VTV:n Yli-Viikarin virasta: ”Emme saaneet tyydyttäviä vastauksia”

Krp:n tutkinnan lisäksi julkisuudessa on puitu VTV:n varsinaisen tarkastus- ja valvontatoiminnan surkastumista Yli-Viikarin kaudella. Viraston tarkastajat ovat myös kertoneet, että raportteja on muokattu tarkastuskohteille myönteisemmiksi.

VTV:n ympärillä vellovat kohut ovat herättäneet kysymyksen, onko eduskunnan valvonta ajan tasalla.

Lue lisää: Valtiontalouden tarkastusvirastolla on äärimmäisen riippumaton asema – ja tämän vuoksi siitä tuli ongelma

Neuvottelukuntaan kuuluu 20 jäsentä, joista kahdeksan on kansanedustajia.

”Neuvottelukunta kokoontuu neljästä viiteen kertaa vuodessa. Muun muassa VTV:n tarkastussuunnitelma ja tilinpäätös käydään läpi siellä”, johtaja Okko kertoi. Tilinpäätös on juuri se asiakirja, josta näkyvät viime päivinä keskustelua nostattaneet tunnusluvut kuten tieto varsinaisen tarkastus- ja valvontatoiminnan vähentymisestä.

Nyt neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii kansanedustaja Juhana Vartiainen (kok). Vartiaisen mukaan neuvottelukunta on seurannut lähinnä VTV:n tarkastusten tuloksia eikä ole niinkään seurannut viraston tapaa toimia.

”Jos VTV olisi makkaratehdas, niin neuvottelukunta maistelisi niitä makkaroita, mutta ei katselisi tehtaan sisään. Meillä on tapana tutustua uusiin raportteihin ja keskustella niistä sekä tuoda ideoita ja ehdotuksia tarkastusviraston tekemään analyysi- ja tarkastustoimintaan”, Vartiainen selvittää neuvottelukunnan roolia.

Vartiaisen mukaan VTV:n johtaminen ja organisaatio kuuluvat eduskunnan tarkastusvaliokunnalle: ”Eduskunnan tarkastusvaliokunta on se ohjaava, valvova ja tarkastava päämies”, hän sanoo.

Juhana Vartiainen (kok)­

”Kyllä meillekin esitellään ja muistaakseni on kerrottu organisaatio­uudistuksesta kerran, mutta meidän pää­asiallinen toiminta­tapa on käydä läpi uuni­tuoreita tarkastus­raportteja”, Vartiainen sanoo.

HS:n haastattelemat VTV:n työntekijät arvostelivat sitä, että tarkastus ja valvonta ovat Yli- Viikarin aikana pudonneet keskiöstä. He pitivät ongelmallisena kaksi vuotta sitten tehtyä organisaatiouudistusta, jossa virasto siirtyi linjaorganisaatiosta matriisiorganisaatioon ja toiminta muuttui rivityöntekijöiden näkökulmasta sekavammaksi.

Lue lisää: VTV muuttui ”toimintakyvyttömäksi”, sanoo ylitarkastaja – Eduskunta käsittelee tänään pääjohtaja Yli-Viikarin virasta pidättämistä, näin henkilöstö kokee tilanteen

Vartiainen kuitenkin kehuu VTV:n toiminnan kehitystä viimeisimpien pääjohtajien Tuomas Pöystin ja Tytti Yli-Viikarin aikana.

”VTV:n kehitys on mennyt sillä tavalla hyvään suuntaan, että virasto on laajentunut puhtaasta oikeudellisesta laillisuustarkastuksesta yleisemmäksi julkisen toiminnan ja julkisten varojen käytön valvojaksi. Mukaan on tullut myös tarkoituksenmukaisuuden, mielekkyyden ja vaikuttavuuden arviointi”, Vartiainen kuvaa muutosta, jota hän on havainnoinut aikoinaan neuvottelukunnassa myös 2012–2015.

Vartiainen uskoo, että osittain EU-normiston vuoksi näkökulma on siirtynyt laillisuusvalvonnasta tarkoituksenmukaisuusvalvontaan ja vaikuttavuuden analyysiin.

”Varojen käytön järkevyyden analyysi on hyvä suunta. Samalla nyt on esillä pääjohtajan oma varojen käyttö ja me emme ole neuvottelukunnassa sellaisesta keskustelleet, vaan se kuuluu eduskunnan tarkastusvaliokunnalle”, Vartiainen linjaa.

Vartiainen arvioi VTV:n organisaatiouudistuksen olevan ”aikalailla niiden periaatteiden mukainen, jota julkisen hallinnon organisaatiouudistukset ovat muutenkin noudattaneet”.

”Eli luodaan perinteisestä hierarkkisesta linjaorganisaatiosta matriisiorganisaatio, jossa henkilöstä osallistuu erilaisiin hankkeisiin eikä lähiesimies ole aina se, joka johtaa kulloistakin tarkastushanketta.”

Vartiainen sanoo, että isot organisaatiouudistukset herättävät aina myönteisiä ja kielteisiä reaktioita.

”On sinänsä johtamisen epäonnistumista, että näitä asioita joudutaan puimaan julkisuudessa. Itse organisaatiouudistuksen suunta vaikuttaa sinänsä aivan modernilta ja tarkoituksenmukaiselta”, Vartiainen arvioi.

Myös VTV:n torstaina virasta pidätetty pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on ollut neuvottelukunnan jäsen.

”Tuntematta asiaa kovin hyvin oletan, että päätökselle on hyvät perusteet”, Vartainen kommentoi eduskunnan kansliatoimikunnan päätöstä.

Lain mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on muun muassa seurata tarkastustoiminnan suuntautumista ja tuloksellisuutta.

Miten virasto on onnistunut näissä asioissa?

”Havainto on se, että siinä [viraston toiminnassa] on tapahtunut toiminnan näkökulman laajentuminen, mitä olen pitänyt tervetulleena. Me olemme tietysti sen varassa, että meille esitellään kiinnostavia raportteja. Ja jos sitten on syntynyt katvealueita, niin emme ole neuvottelukunnassa sellaisesta keskustelleet”, Vartiainen sanoo.

Vartiainen muistuttaa, että neuvottelukunnassa on paljon taitavia virkamiehiä ja kaikista puolueista edustus.

”Kukaan ei ole myöskään neuvottelukunnan sisällä nähnyt ongelmia. Neuvottelukunnassa ei ole kiinnitetty huomiota julkisuudessa esillä olleisiin asioihin, vaan enemmänkin jostakin VTV:n uuden raportin alueesta on kiinnostuneena keskusteltu”, Vartiainen kuvaa neuvottelukunnan kokouksia.

Vartiaisen mukaan neuvottelukunta on keskittynyt VTV:n raporttien antamiin hyötyihin.

”Tässä suhteessa arvioni on positiivinen enkä ole neuvottelukunnassa kuullut poikkipuolisia arvioita tästä perussuuntautumisesta”, Vartiainen sanoo.

Laki määrää neuvottelukunnan tehtävistä

Valtiotalouden tarkastusvirastossa on neuvottelukunta, jonka tehtävistä määrä laki.

Neuvottelukunnan tehtävinä on ylläpitää ja kehittää tarkastusviraston yhteyksiä yhteistyötahoihin, tehdä aloitteita tarkastustoiminnan kehittämiseksi sekä seurata tarkastustoiminnan suuntautumista, tuloksellisuutta ja palvelukykyä eri yhteistyötahojen kannalta.

Tarkastusvirasto kutsuu neuvottelukunnan jäseneksi enintään kolmen vuoden määräajaksi kerrallaan valtiontalouden keskeisten yhteistyötahojen edustajia sekä finanssihallinnon ja julkisen talouden asiantuntijoita.

Neuvottelukunnan kokoonpano ollut 1.5.2019–30.4.2021 seuraava:

Kansanedustaja Juhana Vartiainen, kokoomuksen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Kansanedustaja Päivi Räsänen, kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä, neuvottelukunnan 1. varapuheenjohtaja.

Pääjohtaja Tytti Yli-Viikari, Valtiontalouden tarkastusvirasto, neuvottelukunnan 2. varapuheenjohtaja.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreä eduskuntaryhmä.

Ylijohtaja Mikael Collan, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Kansanedustaja Katja Hänninen, vasemmistoliiton eduskuntaryhmä.

Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA.

Kansanedustaja Esko Kiviranta, keskustan eduskuntaryhmä.

Pääsihteeri Karoliina Kähönen, Liike Nyt -eduskuntaryhmä.

Pääjohtaja Timo Laitinen, Valtiokonttori.

Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö.

Kansanedustaja Aki Linden, sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä.

Valtioneuvoston apulaiscontroller Esko Mustonen, valtiovarainministeriö.

Osastopäällikkö Seppo Määttä, valtioneuvoston kanslia.

Alivaltiosihteeri Päivi Nerg, valtiovarainministeriö.

Kansanedustaja Mikko Ollikainen, ruotsalainen eduskuntaryhmä.

Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto.

Kansliapäällikkö Kirsi Varhila, sosiaali- ja terveysministeriö.

Johtava tuloksellisuustarkastaja Sami Vuorinen, Valtiontalouden tarkastusvirasto, henkilökunnan edustaja.

Neuvottelukunnan asiantuntijajäsenet ovat tarkastusvaliokunnan valiokuntaneuvos Nora Grönholm, vanhempi asiantuntija Mikko Annala Demos Helsinki ja suunnittelupäällikkö Jenni Leppälahti Valtiontalouden tarkastusvirasto.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat