Ministeriön kiistelty ehdotus: Syrjintää epäilevä työntekijä saisi nähdä kollegojensa palkat - Politiikka | HS.fi

Ministeriön kiistelty ehdotus: Syrjintää epäilevä työntekijä saisi nähdä kollegojensa palkat

Työnantaja ei voisi kieltäytyä palkkatietojen luovuttamisesta. Sosiaali- ja terveysministeriö on tuonut ehdotuksensa kolmikantaiseen työryhmään, joka valmistelee hallituksen esitystä.

Ministeriön ehdottama oikeus koskisi tilanteita, joissa työntekijä epäilee tulevansa syrjityksi sukupuolen perusteella. Kuvituskuva.

13.4. 2:00 | Päivitetty 13.4. 8:31

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ajaa työntekijöille oikeutta saada nähtäväkseen kollegojensa palkkatiedot. Oikeus koskisi tilanteita, joissa työntekijä epäilee tulevansa syrjityksi sukupuolen perusteella.

HS sai haltuunsa ehdotuksen, jonka ministeriö on tuonut palkka-avoimuutta ja -tasa-arvoa edistävään kolmikantaiseen työryhmään.

”Työnantajan on viipymättä kirjallisesti annettava palkkasyrjintää epäilevälle työntekijälle tämän kirjallisesti pyytämät toisen työntekijän tai toisten työntekijöiden palkkatiedot ja muut palkan määräytymisen perusteita koskevat välttämättömät tiedot, jotta työntekijä voi arvioida, onko 8 §:n 1 momentin 2 tai 3 kohdassa säädettyä syrjintäkieltoa noudatettu”, ministeriön luonnostelemassa pykälässä sanotaan.

Kyseisissä kohdissa viitataan nimenomaan syrjintään sukupuolen perusteella. Jos työntekijä sanoo epäilevänsä syrjintää, työnantaja ei voisi kieltäytyä tietojen antamisesta.

”Työntekijä päättäisi, onko syytä epäillä syrjintää, eikä työnantaja voisi kieltäytyä antamasta tietoa sillä perusteella, että syrjintäepäily olisi hänen mielestään perusteeton”, ministeriön ehdotuksessa sanotaan.

Lisäksi henkilöstön edustajien oikeutta saada työntekijöiden palkkatietoja nähtäväksi laajennettaisiin.

Ehdotuksessa luottamusmies tai muu henkilöstön edustaja saisi halutessaan työnantajalta yksittäisten työntekijöiden palkkatietoja nähtäväksi, jos tarkoitus on lakisääteisen palkkavertailun kattavuuden varmistaminen tai vertailussa esiin nousseiden palkkaerojen syiden selvittäminen. Esimerkiksi luottamusmiehellä olisi oikeus saada nähtäväksi myös muiden kuin hänen edustamiensa työntekijöiden palkkatietoja.

HS:n tietojen mukaan ministeriön ehdotuksilla on hyvät mahdollisuudet edetä hallituksen esitykseksi saakka. Hallitusohjelman mukaan ”perusteettomien palkkaerojen ja palkkasyrjinnän poistamista edistetään lisäämällä palkka-avoimuutta lainsäädännön keinoin”.

Nykyisin luottamusmies voi pyytää tasa-arvo­valtuutettua tutkimaan epäiltyä palkkasyrjintää. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin käytetty vähän, minkä vuoksi hallitus haluaa lisätä palkka-avoimuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriön linja palkka-avoimuuden lisäämiseen on ollut kiistanalainen.

Suurin työnantajajärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto EK jätti poikkeuksellisesti kolmikantaisen työryhmän viime marraskuussa. EK:n mielestä ministeriö oli päättänyt lopputuloksen etukäteen, eikä se antanut työryhmälle mahdollisuutta eri vaihtoehtojen selvittämiseen.

Työntekijäpuoli on jo pitkään kannattanut palkka-avoimuuden edistämistä työnantajia enemmän. EK on ilmaissut pelkäävänsä, että palkkatietojen laajamittainen avoimuus johtaisi palkkojen ”tasapäistämiseen”: työnantajat eivät enää uskaltaisi enää palkita parempia työntekijöitä, koska pelkäisivät selkkauksia.

HS:n näkemässä ministeriön ehdotuksessa palkkatietoja ei julkaistaisi kaikkien nähtäväksi. Syrjintää epäilevän työntekijän tulisi allekirjoittaa salassapitosopimus ennen kuin hän saa pyytämänsä tiedot. Hänellä olisi silti oikeus antaa saamansa tiedot palkkasyrjintä­epäilyn tutkimista varten henkilöstön edustajalle, ammattiliitolle, asianajajalle, julkiselle oikeusavustajalle tai luvansaaneelle oikeudenkäynti­avustajalle, tasa-arvovaltuutetulle, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolauta­kunnalle, tuomioistuimelle, työsuojelu­viranomaiselle, poliisille ja syyttäjälle.

Työryhmää johtava Tanja Auvinen sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksiköstä ei halua kommentoida HS:n näkemää ehdotusta, koska sitä ei ole tarkoitettu julkisuuteen.

Auvinen kertoo, että työryhmän toimikausi jatkuu elokuun loppuun asti. Auvisen mukaan työryhmän tarkoituksena on valmistella luonnos hallituksen esitykseksi.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat