Kelan päällikkö yllättyi VTV:n tekemistä muutoksista raporttiin: ”Kaikki on ollut heidän käsissään” - Politiikka | HS.fi

Kelan päällikkö yllättyi VTV:n tekemistä muutoksista raporttiin: ”Kaikki on ollut heidän käsissään”

Kelan päällikön Pasi Pajulan mukaan Kela ei ole vaatinut VTV:ltä mitään koskien tarkastusta, joka käsitteli perustoimeentulotuen siirtoa.

Perustoimeentulotuki siirrettiin kunnilta Kelalle 2017. Siirto johti merkittäviin ongelmiin kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien, moniongelmaisten ihmisten kannalta. VTV arvioi tarkastuksessaan siirtoa ja sen vaikutuksia vuoteen 2019 saakka.­

13.4. 2:00 | Päivitetty 13.4. 6:52

Kelan päällikkö Pasi Pajula ihmettelee muutoksia, joita Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n johtaja teki Kelaa koskevaan tarkastuskertomukseen. Pajula myös kiistää, että Kela olisi vaatinut VTV:ltä mitään tarkastukseen liittyen.

HS uutisoi perustoimeentulotuen Kela-siirtoa koskevaan tarkastuskertomukseen tehdyistä muutoksista viime viikolla.

Lue lisää: VTV:n tarkastajat yrittivät nostaa esiin isoja ongelmia toimeentulotuen siirrossa Kelalle – ”Olisin hyvin varovainen nostamaan virheitä esiin”, viraston johtaja kommentoi siivotessaan kriittisiä huomioita

Tarkastuksen esittelystä vastannut tuloksellisuustarkastusneuvos Tai­na Rintala sanoi, että viraston johtaja Anna-Liisa Pasanen pyrki poistamaan viime vuoden alussa julkaistusta tarkastus­kertomuksesta perusteltuja kriittisiä huomioita.

”Kertomuksesta otettiin pois ja muutettiin suurin osa huomioista, jotka olivat kriittisiä suoraan Kelaa kohtaan”, Rintala kertoi.

Tämä käy ilmi tarkastuskertomusluonnoksesta. Kymmeniä kriittisiä havaintoja oli poistettu kokonaan tai niitä oli voimakkaasti pehmennelty. Esimerkiksi muotoilu ”hallituksen esityksessä Kelaa koskevat viranomaisvaikutusarviot olivat erittäin puutteelliset. Esityksessä ei arvioitu lainkaan uudistuksen toimeenpanoon liittyviä vaikutuksia” muutettiin muotoon ”hallituksen esityksissä ei arvioitu riittävästi uudistuksen toimeenpanon vaikutuksia Kelan toimintaan”.

Muotoilu ”lainvalmistelun yhteydessä tehdyt arviot uudistuksen vaikutuksesta muihin viranomaisiin olivat kuitenkin erittäin puutteelliset” muutettiin muotoon ”lainvalmistelun yhteydessä ei tehty riittävän laajoja arvioita uudistuksen vaikutuksista muihin viranomaisiin”.

Useita kriittisiä kappaleita poistettiin. Muun muassa seuraava: ”Tarkastuksen perusteella näyttää siltä, että uudistuksella tavoiteltiin julkisen talouden säästöjä, mutta käytännössä luotiin järjestelmä, joka on lisännyt hallinnollisia kustannuksia yli hallintorajojen”.

Pasanen kommentoi joitain poistoja muun muassa toteamalla, että ”olemme luvanneet, että emme vertaile nykytilannetta aiempaan” ja sanomalla, että ”ei pidä lähteä arvioimaan Kelan ­toimintaa”.

Tarkastusneuvos Rintala sanoo, että hänen tietojensa mukaan Kela ei ole vaatinut VTV:ltä mitään. Myös Kelan toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskuksen päällikkönä toimiva Pajula sanoo, että Kela ei asettanut tarkastukselle mitään reunaehtoja.

”He ovat ihan vapaasti päättäneet aiheen ja selvittämistavan, ja kaikki on ollut heidän käsissään. Olemme tukeneet heitä toimittamalla heille kaiken materiaalin, jonka he ovat pyytäneet”, Pajula kertoo.

”Me olemme lähteneet osin vapaaehtoisesti mukaan koko tarkastukseen, koska VTV:llä ei ole varsinaista virallista roolia valvoa Kelan toimintaa. Siksi nämä puheet siitä, että olisi luvattu jotain, tulivat meille yllätyksenä.”

Pasanen poisti tarkastuskertomuksesta muun muassa yhdenvertaisuutta koskevia huomioita, sekä huomioita, joissa vertailtiin uudistusta edeltävää ja sen jälkeistä aikaa. Pajula sanoo, ettei hän tiedä, miksi näin on tehty.

”Tämä hämmästytti meitä ja tuli yllätyksenä”, hän sanoo.

”Olemme useassakin kohtaa todenneet kirjallisesti VTV:lle, että tarkempi tarkastelu nimenomaan vaatisi vertailua muutosta edeltävään aikaan. Me nimenomaan nostimme tämän esille, joten tuntuu tosi hassulta, että tämä on rajattu pois. Lisäksi ­nimenomaan pidimme yhdenvertaisuutta yhtenä tärkeänä seikkana tarkastuksen kannalta.”

VTV ei saa lain mukaan tarkastaa Kelan toimintaa.

Tarkastusneuvos Rintalan mielestä perustoimeentulotuen siirron tavoitteita ja niiden toteutumista oli mahdoton tarkastaa, ellei Kelan toimintaan ja asiakkaiden tilanteeseen voi ottaa kantaa.

Tarkastajat olivatkin perustelleet tätä tarkastuskertomusluonnoksessa toteamalla, että ”Kelan perustoimeentulotuen toimeenpano sisältyy tarkastukseen ainoastaan siitä syystä, että vain siten lainvalmisteluvaiheessa esitettyjen tavoitteiden ja toisaalta siirtoon liittyvien varauksien toteutumista voitiin arvioida”.

Pasanen poisti kohdan. Sen tilalle tuli maininta, että tarkastus ei arvioi Kelan toimintaa, ja että ”tarkastus ei käsittele toimeen­tulotuen tarveharkinnan ja yhdenvertaisuuden toteutumista ­oikeusturvakysymyksinä eikä vertailla perustoimeentulotuen aiempaa toimeenpanoa nykyiseen tilanteeseen”.

Kelan päällikkö Pajula sanoo, että on ollut yksinomaan VTV:n asia arvioida sitä, mitä se on päättänyt tarkastaa, miten asioita on tarkastuksessa selvitetty ja mitä johtopäätöksiä on esitetty.

”Olemme Kelassa ajatelleet, ­että varsinainen tarkastettava asia on ollut tärkeä selvitettäväksi ja tukeneet osaltamme tarkastuksen suorittamista. Olemme jättäneet tämän toimivalta-asian VTV:n itsensä harkittavaksi.”

Anna-Liisa Pasanen­

Pasanen ei ole HS:n pyynnöistä huolimatta toistaiseksi yksilöinyt, miksi esimerkiksi jutussa mainitut kriittiset kohdat on joko poistettu tai niitä on merkittävästi pehmennelty.

Pasanen on yleisellä tasolla todennut, että kyseinen asia on joko kuvattu muualla kertomuksessa, se olisi parempi siirtää toiseen kohtaan kertomusta tai kyseessä oli oikea havainto, mutta ”se ei ollut vastaus tarkastuskysymykseen tai ei ollut oleellinen tarkastuskysymyksen kannalta tai ei kuulunut esitettäväksi lakisääteisessä kertomuksessa johtuen VTV:n tarkastusoikeuden rajauksista”.

HS kysyi asiaa maanantaina myös viraston vt. pääjohtajana toimivalta Matti Okolta. Viraston pääjohtaja Tytti Yli-Viikari on pidätetty virastaan keskusrikospoliisin rikostutkinnan ajaksi. Myös Okko vetosi siihen, että VTV ei saa lain mukaan tarkastaa Kelan toimintaa.

HS kysyi Okolta, miten tarkastusoikeuden rajat liittyvät siihen, että tarkastuskertomuksesta oli poistettu esimerkiksi lainvalmistelua koskevia huomioita ja kriittisiä kohtia oli muutettu selkeästi pehmeämmiksi, mutta lauseita ei kuitenkaan oltu poistettu eli aihepiiriä ei oltu rajattu tarkastuskertomuksen ulkopuolelle.

”Minun mielestäni nämä eivät kyllä vaikuta kuuluvan siihen problematiikkaan”, Okko sanoo, viitaten VTV:n tarkastusoikeuden rajoihin. ”Tässä on kyllä ollut muut punninnat.”

Mitkä muut punninnat?

Matti Okko­

”No, millä tavalla nyt nähdään että kannanotot on järkevä muotoilla ylipäänsä. Ja siinä voi olla ihan semanttisiakin juttuja. En osaa oikein muuta sanoa.”

Tarkastuksen tavoite on ollut arvioida muun muassa lain toimeenpanon vaikutuksia ja kustannuksia. Miten näitä voi arvioida jos ei voisi arvioida Kelan toimintaa?

”Niin, no, se on hyvä kysymys. Tämä on ollut hankala asia lähtökohtaisesti.”

HS kysyi Okolta, mihin perustuu näkemys, että esimerkiksi jutussa mainitut kohdat, jotka on poistettu tai joita on voimakkaasti pehmennelty, olisivat VTV:n tarkastusoikeuden ulkopuolella.

”En tiedä, kuinka tulkinnanvarainen tämä rajanveto on Kela-tapauksessa ollut. Halusin käsittää, että siinä ei ole suurempaa tulkinnanvaraa.”

Okon mukaan hänen käsityksensä asiasta perustuu Pasasen kertomaan sekä siihen, että hänellä on käsitys tarkastuskertomusta koskevasta ”asetelmasta”.

VTV julkaisi maanantaina twiitin, jossa se viittaa tarkastuskertomuksessa olevaan taulukkoon esimerkkinä siitä, että kertomuksessa oli myös kritiikkiä.

Taulukossa näkyvät valmisteluvaiheessa sekä hallituksen esityksessä esitetyt arviot uudistuksen vaikutuksista, ja kolmantena VTV:n omat tarkastushavainnot.

Tarkastuskertomusluonnoksen mukaan Pasanen oli halunnut rajata kyseisestä taulukosta kokonaan pois VTV:n omat tarkastushavainnot, joita virasto nostaa Twitterissä esiin esimerkkinä kritiikistä.

”Tästä en ole ollut tietoinen. Mutta sinnehän se on kuitenkin sitten jäänyt, ja olettaisin että hänellä on ollut se tarkastusoikeus mielessä, että meneekö tämä liian pitkälle”, Okko sanoo.

Pasanen ei toistaiseksi ole kommentoinut tätä asiaa HS:lle.

HS kysyi Okolta, miten se, että kertomuksesta löytyy kritiikkiä, osoittaa, että siitä ei ole siivottu kritiikkiä pois.

”Niin no, miten sen nyt sitten haluaa ottaa. Edelleen pidän tärkeimpänä ulottuvuutena tässä tarkastusoikeuden rajoja.”

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat