Sähköpostit paljastavat: Oikeus­kansleri Pöysti neuvoi pääministeriä viestinnässä ja lakitekstin kirjoittamisessa – Oikeus­tieteilijät pitävät hyvin kyseenalaisena - Politiikka | HS.fi

Sähköpostit paljastavat: Oikeus­kansleri Pöysti neuvoi pääministeriä viestinnässä ja lakitekstin kirjoittamisessa – Oikeus­tieteilijät pitävät hyvin kyseenalaisena

Oikeuskanslerin tehtävänä ei ole antaa ministeriöille neuvoja, miten jokin oikeudellinen pulma ratkaistaan.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti on korostanut toimineensa riippumattomana laillisuusvalvojana eikä hallituksen ”koronatiimin jäsenenä”. Hänen lähettämänsä sähköpostit antavat kuitenkin toisenlaisen kuvan.­

16.4. 18:47 | Päivitetty 16.4. 20:51

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti neuvoi pääministeri Sanna Marinia (sd) yksityiskohtaisesti liikkumisrajoitukset mahdollistavan lakiesityksen teossa ja viestinnässä. Hän muun muassa ehdotti uusia muotoiluja lakitekstiin ja opasti Marinia siinä, mitä on syytä korostaa esitystä julkisuudessa esiteltäessä.

Asia käy ilmi HS:n saamasta Pöystin sähköpostikirjeenvaihdosta. Ne on julkaistu myös oikeuskanslerinviraston nettisivuilla. Sähköposteista kertoi ensimmäisenä Iltalehti.

Oikeuskanslerin tehtävänä on esittää lainvalmistelun eri vaiheissa oikeudellisia huomioita hallituksen esityksiin. Laillisuusvalvojana hänen tehtävänään ei kuitenkaan ole antaa ministeriöille neuvoja, miten jokin oikeudellinen pulma ratkaistaan.

Pöysti itse korosti viime viikolla lähettämässään tiedotteessa, että hän ei poistunut ”erotuomarin” roolistaan.

”Oikeuskanslerina olen siis toiminut liikkumisrajoituksia koskevassa asiassa riippumattomana laillisuusvalvojana enkä hallituksen koronatiimin jäsenenä. Valtiosääntöoikeuden asiantuntijoiden haastattelussa tarkoitettu ’konsultaatio’ on ollut pääosin lausuntokierroksen ja normaalin ennakkotarkastuksen korvannut esitysluonnosten tarkastus, joka oli monivaiheinen. Oikeuskanslerina en ole näin poistunut ’erotuomarin’ roolista enkä varsinkaan ole hallitustiimin jäsen.”

25. maaliskuuta Pöysti kirjoitti kuitenkin pääministeri Marinille, hänen valtiosihteerilleen Henrik Haapajärvelle ja erityisavustajalleen Matti Niemelle osoitetussa sähköpostissa:

”Minulla ei ole alla olevaan ratkaisumalliin oikeudellista huomauttamista, mökkioykälässä tarkistetaan vielä onko ja vai tai -sana.

Kokonaisuutena tasapainoinen esitys ja täyttää minun mielestä välttämättömyyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset ja siten minulla ei ole laillisuusvalvonnan näkökulmasta huomauttamista.

Valmistelijat ansaitsee kiitoksen.

Julkisuudessa kannattaa korostaa kontaktien rajoittamista ihan välttämättömimpään eikä poikkeusten yksityiskohtia. Tauti leviää kontakteissa.”

Hallitus lähetti maaliskuussa eduskunnalle liikkumisrajoitukset mahdollistavan lakiesityksen. Perustuslakivaliokunta kuitenkin piti sitä niin ongelmallisena, että hallitus veti esityksen kokonaan pois.

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiesityksen perusratkaisu, jossa kaikenlainen jokapäiväisen elämän perusteisiin tavallisesti kuuluva liikkuminen on kielletty erikseen säädetyin verraten laajoin poikkeuksin, olisi johtanut väistämättä erittäin tulkinnanvaraisiin säännöksiin.

Pöysti sai puutteellisena pidetystä lakiesityksestä runsaasti kritiikkiä. Hän selosti oman näkemyksensä asiasta viime viikolla pitämässään tiedotustilaisuudessa ja pitkässä tiedotteessa.

Tiedotteessaan Pöysti totesi myös:

”Oikeuskanslerin rooliin ei näin kuulu kirjoittaa lakiesitystä uudelleen paremmaksi vaan tämä on perustuslain perusteella valmistelevan ministeriön virkavastuulla toimivien valmistelijoiden tehtävänä.”

Muun muassa valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteerille Timo Lankiselle 25. maaliskuuta osoitetussa sähköpostissa Pöysti esitti useita korjauksia säädöstekstiin:

”Pari sisältöhuomiota, toinen sisällöllisempi ja toinen teknisempi, vielä huomioon otettavaksi liikkumis- ja kontaktirajoitus-HE:n osalta:

1) Sisällöllinen kysymys vielä soveltuvin osin OKM:n kanssa tarkistettavaksi

3 §:n 9 kohdassa on yksilöllistä sielunhoidollista tapaamista koskeva poikkeus. Uskonnonvapauden rajoituskeskustelua saattaa vielä tulla kastetoimitusten ja niiden todistajien sekä vastaavien osalta. Voinette tarvittaessa tarkistaa tämän ja mahdollisen argumentaation OKM:n asiaa tuntevien osalta. Jos tartuntariskiä ei ole kovinkaan merkittävästi, voisi ’’henkilökohtaisessa elämässä erittäin tärkeän yksilöllisen toimituksen uskonnollisessa yhteisössä’’ –tyyppisen poikkeuksen harkita lisättäväksi oikeasuhtaisuuden perusteella. Ottaen huomioon nyt tehtävien rajoitusten lyhyt kesto ja erittäin painava perusoikeuksia suojaava tarkoitus, en pidä itse tällaista muutosta oikeudellisesti välttämättömänä mutta on tarpeen, että asia on vähintäänkin käyty läpi ja on myös perustuslakivaliokunnassa esitettäväksi argumentit.

2) lain 3 §:n 12 kohta ’’mökkeilypykälä’’: oikeudellinen korjaustarve

Tässä olisi oikeudellinen tarve tehdä teknisiä korjauksia säädöstekstiin. Ilmaisu pysyvässä hallinnassa viittaa esineoikeudelliseen hallintaoikeuteen ja olennainen laajennus, että koskee samaan talouteen kuuluvia, ilmenee vain perusteluista. Tällöin voisi esimerkiksi kirjoittaa kohdan 12 seuraavasti:

12) henkilön tai samaan talouteen kuuluvan toisen henkilön omistuksessa tai pysyvässä hallinnassa ja käytössä olevalle…..

Yksityiskohtaisiin perusteluihin voisi lisätä virkkeen, jossa todetaan, että poikkeus on rajattu käyttöoikeuden varallisuusoikeudellisesta muodosta riippumatta tilanteisiin, joissa vapaa-ajan asunto on pysyväisluonteisesti henkilöön omaan talouteen kuuluvien käytössä ja jolloin riski tartuntojen leviämisestä oman talouden ulkopuolella on rajallisempi.”

Pöysti esitti jälleen myös suosituksia siitä, miten asiasta kannattaa viestiä:

”Yleisenä huomiona: viestinnässä kannattaa korostaa vahvasti myös lain nimessä ja tarkoituksessa olevaa fyysisten lähikontaktien rajaamista välttämättömään, jolloin vältytään trivialiteeteilta.”

HS kysyi oikeustieteilijöiltä, miltä Pöystin toiminta sähköpostien valossa vaikuttaa.

Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprosessorin Olli Mäenpään mielestä oikeuskansleri on toiminut tehtäviinsä nähden sopimattomasti.

”Viestien perustella vaikuttaa vahvasti siltä, hän on toiminut oikeudellisena konsulttina ja osallistunut lainvalmisteluun hyvin konkreettisella tavalla. Hän vaikuttaisi omaksuneen kaksoisroolin, joka on erittäin kyseenalainen oikeuskanslerille, jonka perustehtäviin kuuluu valtioneuvoston toiminnan laillisuusvalvonta eikä suinkaan hallituksen lakiesitysten sorvaaminen. Voi hyvin kysyä, kuinka uskottavaa on laillisuusvalvonta, jonka kohteena ovat oikeuskanslerin itse muotoilemat säännökset.”

Helsingin yliopiston valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen arvioi, että sähköpostien perusteella oikeuskansleri on siirtynyt maaliskuun aikana enemmän laillisuusvalvojasta konsultoivan ”kruununjuristin” rooliin.

”Julkisuudessa hän on kertonut olleensa kriittinen ja epäileväinen laillisuusvalvoja, mutta mitä lähemmäksi hallituksen esityksen valmistumista on tultu, sitä enemmän hän on ollut eräänlainen lainvalmistelun pelaaja-valmentaja, joka on kannustanut muita.”

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Janne Salminen arvioi, että oikeuskanslerilla vaikuttaa olevan vaikeuksia tasapainoilla eri tehtäviensä välillä.

”Viestit asettavat oikeuskanslerin toiminnastaan aikaisemmin antaman selvityksen erikoiseen valoon. Mielestäni oikeuskanslerin aikaisemman selvityksen perusteella hänen roolinsa suhteessa lainvalmisteluun ei ole ollut läheskään niin aktiivinen kuin sähköpostiviesteistä ilmenee.”

Lue oikeuskanslerin tuoreet kommentit täältä: Oikeuskansleri Pöysti katsoo pysyneensä roolissaan, mutta myöntää ”onnettomat muotoilut” viesteissään: ”Olen altistanut itseni kritiikille”

Lisäys 16.4. klo 20.: Lisätty tieto, että Pöystin sähköpostit on julkaistu myös oikeuskanslerinviraston nettisivuilla.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat