Peruskoulun etäopetus jakaa myös hallituspuolueita: Vihreät ja keskusta mahdollistaisivat sen normaalioloissakin, muut eivät - Politiikka | HS.fi

Peruskoulun etäopetus jakaa myös hallituspuolueita: Vihreät ja keskusta mahdollistaisivat sen normaalioloissakin, muut eivät

Keskusta, vihreät, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt vastasivat ”kyllä” etäkoulunkäynnin mahdollistamiseen harvaan asutuilla alueilla.

Kahdeksasluokkalainen etäopiskeli kotonaan Espoossa viime keväänä.­

19.4. 2:00 | Päivitetty 19.4. 6:17

Koronapandemia on tuonut etäopetuksen osaksi peruskoulun arkea etenkin yläluokilla, mutta normaaliaikojen opetusmuodoksi sitä eivät kaikki puolueet kelpuuttaisi.

Kun HS kysyi eduskuntapuolueiden kantaa etäopetukseen peruskoulussa, kielteisesti siihen suhtautuvat hallituspuolueista niin pääministeripuolue Sdp kuin opetusministeripuolue vasemmistoliittokin. Myös Rkp vastustaa etäopetusta peruskoulussa.

Sen sijaan keskusta ja vihreät toisivat etäopetuksen myös perusopintoihin.

Oppositiopuolueista perussuomalaiset, kristillisdemokraatit ja Liike Nyt näyttävät vihreää valoa etäopetukselle, mutta kokoomus ei osaa sanoa kantaansa.

Kun puolueiden vastausten perustelut käy läpi, käy ilmi, että kaikkien mielestä vastakin lähiopetus olisi ensisijaista.

Perusopetuslakia on muutettu koronaepidemian takia väliaikaisesti eli heinäkuun loppuun asti niin, että koulutuksen järjestäjä voi päättää ”poikkeuksellisista” opetusjärjestelyistä eli etäopetukseen siirtymisestä, jos se on välttämätöntä. Muutos ei koske luokkien 1–3 oppilaita eikä erityisen tuen oppilaita.

Etäopetuksen mahdollistaminen myös normaalioloissa on yksi ratkaisuista, joita on esitetty siihen ongelmaan, että koululaisten määrä vähenee Suomessa voimakkaasti lähivuosina. Kahden viime vuoden aikana lähes sadassa Suomen kunnassa syntyi alle koululuokallinen lapsia.

Lue lisää: Suomen kehutulla koululaitoksella on edessä ”massiivinen ongelma”: Mitä tehdä, kun lapsia ei monessa kunnassa synny yhdenkään koululuokan vertaa?

HS:n kysymys kuului: Pitäisikö etäkoulunkäynnin olla peruskoulussakin mahdollista harvaan asutuilla alueilla, saaristossa ja muilla vaikeasti saavutettavilla alueilla?

Sdp:n mukaan lähiopetuksen täytyy vastakin olla lähtökohta peruskoulussa.

”Opetuksen lisäksi koulu on lapselle tapa ylläpitää ja kehittää sosiaalisia suhteita. Samalla lähiopetus mahdollistaa varhaisen puuttumisen lapsen tai perheen mahdollisiin ongelmiin.”

Sdp sanoo kuitenkin suhtautuvansa myönteisesti siihen, että varsinkin pienemmissä kouluissa ja syrjäseudulla kehitetään etäopetusta tavoitteena vahvistaa näiden koulujen oppilaiden mahdollisuuksia osallistua monipuolisesti esimerkiksi valinnaisaineiden opetukseen sellaisissa tilanteissa, joissa opetuksen tarjonta jäisi muuten suppeaksi.

Vasemmistoliitto painottaa, että koulussa opitaan tunne- ja vuorovaikutustaitoja, yhteisöllisyyttä ja ryhmätyöskentelyä, jotka ovat oleellinen osa perusopetusta, ja joihin etäopiskelu ei riittävästi vastaa.

”Korona-aika on myös osoittanut, että etäopetukseen liittyy paljon haasteita varsinkin heikoimmassa asemassa olevilla oppilailla, eikä opetuksen tasa-arvoa, laatua ja yhdenvertaisuutta voida taata samalla tavalla kuin lähiopetuksessa. Pitkittyessään etäopiskelu on haitallista myös isolle joukolle sellaisia oppilaita, jotka suoriutuvat normaalioloissa hyvin”, vasemmistoliitto arvioi.

Etäyhteyksiä voitaisiin vasemmistoliiton mukaan kuitenkin hyödyntää opetuksessa, jossa opiskelu tapahtuu koulussa, mutta opetusta annetaan muualta esimerkiksi harvinaisissa kielissä.

Rkp:n mukaan koulujen tulisi tarjota lähiopetusta, ja alakoulua ei voi korvata etäopetuksella. Etäopetus voisi toimia täydentävänä elementtinä erityistapauksissa, esimerkiksi lukiopuolella.

Keskustan mukaan korona-ajan kokemusten pohjalta tulee käydä avointa keskustelua etäkoulun hyvistä ja huonoista puolista ja punnita, kuinka etäopetusta voidaan hyödyntää jatkossa rajatusti myös normaalioloissa.

Silti keskustankin mukaan perusopetuksen pääpainon pitää olla lähiopetuksessa.

”Koulunkäyntiin on kuitenkin järkevää tuoda joustavuutta niissä tapauksissa, kun se on lapsen paras. Etäkoulun pitää olla ainakin osittaisena mahdollista harvaan asutuilla alueilla, saaristossa ja muilla vaikeasti saavutettavilla alueilla”, keskusta vastaa.

Vihreitten mukaan etäkoulunkäynnin esimerkiksi muutamana päivänä viikossa pitäisi pohjautua lapsen tai nuoren ja hänen perheensä omaan toiveeseen, ja koulutuksen järjestäjän pitäisi arvioida lupaa siihen lapsen edun näkökulmasta.

”Mahdollisuus lähiopetukseen, kuljetuksiin ja tarvittaessa majoitukseen pitää joka tapauksessa olla kaikille”, vihreätkin hieman lieventää sinänsä myönteistä kantaansa.

Oppositiopuolue kokoomus vastasi ainoana ”ei osaa sanoa”, mutta perusteluista käy ilmi, etteivät ne lopulta paljon eroa muitten puolueitten toisaalta toisaalta -perusteluista.

Lähiopetuksen on oltava kokoomuksen mukaan ensisijainen ja pääasiallinen tapa järjestää opetusta, koska sillä opetukselle asetetut tavoitteet saadaan parhaiten täytettyä ja se kohtelee oppilaita tasa-arvoisemmin.

”On joitakin tilanteita, joissa etäopetusta voitaisiin hyödyntää onnistuneesti myös muissa kuin poikkeusoloissa. Pysyvä mahdollisuus etäopetuksen järjestämiseksi mahdollistaisi esimerkiksi harvinaisempien kurssien järjestämisen yli koulurajojen. Etäopetuksesta ei kuitenkaan saa tulla keino säästää opetuksesta”, kokoomus linjaa.

Perussuomalaisten mielestä etäkoulua voidaan kehittää osana opetusta myös ala-asteella, mutta alakoululaisten opetusta ei tule jättää pelkästään etäkoulun varaan.

Kristillisdemokraatit perustelevat kyllä-vastaustaan sillä, että pienten koulujen lakkauttamista ja oppilaiden keskittämistä suurin kouluyksiköihin on perusteltu kustannussäästöillä sekä opetustarjonnan laajentamisella ja oppiaineiden valinnaisuusmahdollisuuksien kasvamisella.

”Samaan aikaan ei ole kuitenkaan selvitetty, miten etäopetuksen ja digitaalisen opetuksen avulla voitaisiin osaltaan vähentää pienten lähikoulujen lakkautuspainetta. Etäopetuksen innovatiivisempi hyödyntäminen ja esimerkiksi pienkoululisän palauttaminen ovat toimenpiteitä, joilla tarve keskittää oppilaat suuriin yksiköihin vähenisi. Keskeistä on myös, etteivät koulumatkat perusopetusta käyvien osalta kasva kohtuuttoman pitkiksi”, kristillisdemokraatit perustelee.

Liike Nytin mukaan etäkoulunkäynnin pitäisi olla mahdollista harvaan asutuilla alueilla osana laadukasta opetusta.

”Asia vaatinee kuitenkin lisäselvitystä, koska vaarana on, että pelkkä etäopetus kapeuttaa perusopetuksen tavoitteita. Etäyhteyksiä hyödynnettäessä ja kehittäessä on myös tärkeää huomioida, että koulu on tärkeä yhteisö erityisesti nuoremmille lapsille. Lapset ja nuoret tarvitsevat myös vertaisiaan. Jos katsoo opetussuunnitelman perusteita, ne sisältävät suuren joukon tavoitteita, jotka tukevat yhteiskunnan jäseneksi kasvamisessa”, pehmentää myös Liike Nyt kyllä-kantaansa.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat