Työryhmä: Yrittäjien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu - Politiikka | HS.fi

Työryhmä: Yrittäjien pääsy velkajärjestelyyn helpottuu

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson: ”On koko Suomen etu, että meillä on vahva yrityskenttä.”

6.5. 12:27

Yritystoiminnassa epäonnistuneiden yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpotetaan ja uutta alkua nopeutetaan, kertoi oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r) tiedotustilaisuudessa torstaina.

Torstaina lähti lausunnoille esitys, joka keventäisi velkajärjestelyn edellytyksiä ja esteperusteita sekä mahdollistaisi velkajärjestelyhakemuksen tekemisen konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta.

Henriksson esitteli muitakin ylivelkaantumisen torjuntaan tähtääviä toimenpiteitä, jotka ovat nyt valmistelussa.

Henrikssonin mukaan myös velkaneuvontaa lisätään ja kansalaisten talousosaamista pyritään parantamaan. Työ käynnistyy ensi vuoden alusta.

Hallitus päätti puoliväliriihessään useista toimista ylivelkaantumisen torjumiseksi ja taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden tilanteen helpottamiseksi.

Hallitus aikoo muun muassa lyhentää maksuhäiriömerkintöjen säilytysaikoja. Yleisimpien maksuhäiriömerkintöjen säilytysaika voisi lyhentyä yhteen kuukauteen.

Lisäksi pienituloisten ulosottovelallisten asemaa parannetaan ja kuluttajaluottojen enimmäiskoron madaltamista selvitetään.

Oikeusministeriön työryhmä ehdottaa nyt muutoksia velkajärjestelylakiin. Tavoitteena on parantaa velallisen asemaa ja täyttää hallitusohjelman kirjaus velallisen uudesta alusta. Ehdotuksilla pantaisiin myös osin täytäntöön EU:n maksukyvyttömyysdirektiivi.

Velkajärjestelytyöryhmä ehdottaa, että yrittäjien pääsyä velkajärjestelyyn helpotettaisiin ja uutta alkua nopeutettaisiin keventämällä velkajärjestelyn edellytyksiä ja sallimalla pääsy velkajärjestelyyn velallisen taloudellisen tilanteen vakiintumattomuudesta huolimatta.

Velalliselle aiemmin vahvistettu velkajärjestely ei olisi enää pysyvä este uudelle velkajärjestelylle.

”On koko Suomen etu, että meillä on vahva yrityskenttä. Velkajärjestelyyn pääsyn helpottaminen ja yrittäjien auttaminen uuteen alkuun on yksi tämän hallituksen keskeisistä toimista ylivelkaantumisen estämiseksi”, Henriksson sanoi.

”Myös yrityssaneerauslainsäädäntöä ollaan uudistamassa. Ehdotetut muutokset olisivat selvä parannus yrittäjien ja myös muiden velallisten asemaan, ja oikeusministerinä aion viedä niitä aktiivisesti eteenpäin”, ministeri lupasi.

Velkajärjestelyhakemuksen voisi tehdä konkurssimenettelyn vaiheesta riippumatta, työryhmä muun muassa esittää.

Konkurssin pesänhoitaja velvoitettaisiin antamaan velalliselle tietoa talous- ja velkaneuvonnan palveluista ja mahdollisuudesta hakea velkajärjestelyä.

Samalla laajennettaisiin myös elinkeinotoimintaa yhä harjoittavien luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia päästä velkajärjestelyyn.

Valmistelun painopiste on ollut yrittäjävelallisissa, mutta valtaosa ehdotetuista muutoksista koskisi kaikkia velallisia.

Työryhmä ehdottaa tasokorotusta velalliselle elinkustannuksia varten jäävään rahamäärään. Maksuohjelman kesto lyhentyisi kolmeen vuoteen myös siinä tilanteessa, jossa velallisella ei ole maksuvaraa. Nyt tuo kesto on viisi vuotta.

Muutosten on määrä tulla voimaan ensi kevään aikana, mutta kuitenkin viimeistään maksukyvyttömyysdirektiivin täytäntöönpanon määräaikaan eli heinäkuuhun 2022 mennessä.

Lausunnoilla on niin ikään maaliskuun lopussa valmistunut lakiesitys positiiviseksi luottotietorekisteriksi, jonka on myös määrä torjua ylivelkaantumista. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2021.

Rekisteri mahdollistaisi sen, että maksukyvyn arvioinnissa voitaisiin nykyistä helpommin ja luotettavammin ottaa huomioon muitakin tietoja kuin kuluttajan maksuhäiriömerkinnät. Niitä ovat esimerkiksi kokonaisvelkatilanne ja tulotiedot.

Rekisteriin talletettaisiin tarpeelliset tiedot kuluttajansuojalain mukaisista luotoista sekä yksityishenkilön ottamasta muusta luotosta, jos siitä luottosopimuksen mukaan peritään korkoa tai muita kuluja.

Rekisterin pitäjäksi ehdotettiin Verohallinnon tulorekisteriyksikköä.

Positiivista luottotietorekisteriä koskevan lain on ehdotettu tulevan voimaan jo elokuussa 2022, mutta sitä alettaisiin soveltaa täysimääräisesti vasta keväällä 2024. Silloin myös rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat