Oikeuskansleri Pöysti: Sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä voidaan edellyttää rokotusta asiakkaiden ja potilaiden suojelemiseksi - Politiikka | HS.fi

Oikeuskansleri Pöysti: Sosiaali- ja terveyden­huollon työntekijöiltä voidaan edellyttää rokotusta asiakkaiden ja potilaiden suojelemiseksi

”Jos oikeustilasta on alan työnantajien keskuudessa epäselvyyttä, sosiaali- ja terveysministeriöllä on laissa säädetty velvollisuus antaa ohje laintulkinnasta”, Pöysti sanoo.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mielestä voimassa oleva tartuntatautilaki edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä rokotussuojaa koronavirustautia vastaan.

2.11.2021 17:42

Voimassa olevassa tartuntatautilaissa ei ole oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan estettä sille, että sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä edellytetään koronavirusrokotuksia asiakkaiden ja potilaiden suojelemiseksi.

”Koronavirustaudin ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöiltä voidaan jo voimassa olevan tartuntatautilain perusteella edellyttää rokotussuojaa taudin vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden suojelemiseksi. Työnantaja voi myös rokotuksista kysyä”, sanoo oikeuskansleri Pöysti.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattijärjestö Tehy arvioi maanantaina, että tartuntatautilakia pitäisi muuttaa, jotta työntekijöiltä voidaan "vaatia” rokotuksia.

Kysymys on tartuntatautilain 48. pykälästä.

Sen ensimmäisen momentin mukaan työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja.

Pykälän toisen momentin mukaan työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Koronavirustauti on kuitenkin määritelty yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi, mikä tarkoittaa sen olevan vakavampi kuin laissa mainitut tartuntataudit.

”Tartuntatautilain 48. pykälän ensimmäinen momentti on yleissäännös, jolla on aivan erityinen painoarvo yleisvaarallisessa tartuntataudissa. Sitä voidaan tulkita itsenäisesti toisesta momentista riippumatta”, oikeuskansleri Pöysti sanoo.

Lue lisää: Oikeustieteilijät: Hoitajilta pitää edellyttää korona­virus­rokotusta potilaiden ja työn­tekijöiden suojelemiseksi

Lain mukaan tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.

”Jos oikeustilasta on alan työnantajien keskuudessa epäselvyyttä, sosiaali- ja terveysministeriöllä on laissa säädetty velvollisuus antaa ohje laintulkinnasta. Koronavirustaudin lisäämiselle 48. pykälään ei ole estettä, ja se voisi myös selventää oikeustilaa”, Pöysti sanoo.

Hän myös korostaa, että eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ja apulaisoikeuskanslerin viime vuonna antamien päätösten valossa tällainen täsmentäminen olisi erittäin painavasti perusteltua.

Britannian tiedeakatemian oikeustieteen tutkimusprofessorin Martin Scheininin mielestä on myös perusteltua tulkita, että voimassa olevan tartuntatautilain nojalla sosiaali- ja terveydenhuollossa työskenteleviltä voidaan edellyttää kattavaa rokotussuojaa koronavirustaudin vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden ja asiakkaiden suojelemiseksi.

Tietosuojavaltuutetun mukaan työnantaja ei voi kuitenkaan velvoittaa työntekijää kertomaan, onko tämä ottanut koronavirusrokotteet vai ei. Se herättää kysymyksen, miten työnantaja voi selvittää sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien rokotussuojan.

”Jos työntekijä ei itse kerro rokotuksistaan, työnantaja voi määrätä hänet terveystarkastukseen. Tällaisessa tapauksessa työterveyshuolto selvittää, onko työntekijä rokotettu asianmukaisesti koronavirustautia vastaan. Sen jälkeen työterveyshuolto ilmoittaa työnantajalle, pitääkö se työntekijä soveliaana tekemään työtään kertomatta yhtään mitään rokotussuojasta”, Scheinin sanoo.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat