Lakivaliokunta patistelee oikeusministeriötä selvittämään yksityisen pysäköinninvalvonnan sääntelyn tarvetta - Politiikka | HS.fi

Lakivaliokunta patistelee oikeus­ministeriötä selvittämään yksityisen pysäköinnin­valvonnan sääntelyn tarvetta

Oikeusministeriön mukaan yksityistä pysäköinninvalvontaa suitsivaan lakiin ei ole kuitenkaan välitöntä tarvetta, koska kansalaisten oikeusturva ei ole vaarantunut.

Yksityisen pysäköinninvalvonnan perimät maksut ovat herättäneet keskustelua viime vuosina.

21.11. 18:20

Eduskunnan lakivaliokunta haluaa oikeusministeriön ryhtyvän selvittämään yksityisen pysäköinninvalvonnan oikeustilannetta ja sääntelyn tarvetta.

Lakivaliokunta on lähettänyt asiaa koskevan patistelukirjeen oikeusministeriöön.

Patistelun taustalla on toissa vuonna tehty laajaa kannatusta saanut eduskunta-aloite ja viime vuonna jätetty toimenpidealoite.

Lakialoitteessa vaaditaan, että pysäköinninvalvonta rajataan lailla julkiseksi tehtäväksi, jotta voidaan välttyä yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ilmenneiltä epäkohdilta.

”Yksityisen pysäköinninvalvonnan laajentumisen myötä kansalaiset ovat joutuneet yhä useammin tulkinta- ja kiistatilanteisiin, joissa heidän oikeusturvansa on heikko. Samalla riita-asiat pysäköintifirmojen määräämistä valvontamaksuista, erityisesti niiden oikeellisuudesta ja kohtuullisuudesta, ovat lisääntyneet niin kuluttajariitalautakunnassa kuin tuomioistuimissakin”, väitetään lakialoitteessa.

Lue lisää: Yksityisen pysäköinti­virhe­maksun voi riitauttaa: HS kertoo kuluttaja­viran­omaisten vinkit, milloin niin kannattaa tehdä

Lakialoitteessa esitetään, että pysäköintivalvontaa koskevaan lakiin lisätään yksityisen pysäköintivirheseuraamuksen kielto. Esityksen mukaan sopimusehto, jolla pysäköintivirheestä määrättäisiin sopimussakko tai sanktiomuotoinen maksu, olisi mitätön.

Yksityisestä pysäköinninvalvonnasta ei ole nyt erikoislainsäädäntöä. Yksityinen pysäköinninvalvonta perustuu pitkälti vain oikeuskäytännössä muotoutuneeseen linjaukseen. Tätä eivät kaikki ole pitäneet hyvänä tilanteena.

Lakivaliokunnan lähettämä patistelukirje on suhteellisen harvinainen, vaikkakaan ei aivan tavaton tapa toimia.

Kirje on yksi tapa, jolla valiokunta voi kiinnittää ministeriön huomion asiaan silloin kun tiedetään, ettei hallitus aio tuoda sitä koskevaa lakiesitystä eduskuntaan tällä vaalikaudella, mutta josta tiedetään, että asia koetaan eduskunnassa tärkeäksi. Tässä tapauksessa lakialoitteella on yli 120 allekirjoittajaa.

”Itsekin allekirjoitin sen. Tajusin silloin sen, että aloitteessa on haasteita mutta se on myös eduskunnan tapa antaa tehtävä ministeriölle”, sanoo lakivaliokunnan puheenjohtaja Leena Meri (ps).

Lakivaliokunnan puheenjohtajan Leena Meren (ps) mukaan yksityisen pysäköinninvalvonnan suitsiminen on mutkikas lainsäädäntötehtävä.

Meri muistuttaa, että yksityisen pysäköinnin sääntely on pitkäaikainen ongelma, jota on yritetty ratkoa eduskunnassa ennenkin.

”Olemme todenneet, ettei voida pitää tyydyttävänä tilana sitä, että asia on niin sanotusti vain oikeuskäytännön varassa.”

Lakivaliokunnan lähettämä patistelukirje on suhteellisen harvinainen, vaikkakaan ei aivan tavaton tapa toimia.

Lakivaliokunta kuuli käsittelyn aikana oikeusministeriötä. Saadun selvityksen mukaan lakialoitteessa ehdotettu sopimusehdon mitättömyydelle perustuva sääntelyratkaisu ei ole sellaisenaan toteutettavissa vaan vaatii perusteellista lainvalmistelua perusoikeuksien ja vaikutusten arviointeineen.

”Lakialoitteessa esitetään sitä, että yksityisen pysäköinninvalvonnan antama niin sanottu sakko olisi mitätön. Se on hyvin poikkeuksellista, että lähdettäisiin tällaista korkeimman oikeuden tulkinnan mukaista sopimusta määrittämään mitättömäksi. Siinä on paljon ongelmia, joita pitäisi lainsäädännöllisesti ratkaista”, Meri sanoo.

Lakivaliokunta sanoo patistelukirjeessään, että se pitää ”teemaa ja yksityisestä pysäköinninvalvonnasta tehtyjä havaintoja tärkeinä”.

Yksityisten pysäköinninvalvontayritysten määräämistä pysäköinnin virhemaksuista tulee yhteydenottoja Kilpailu- ja kuluttajavirastoon, ja kiistoja käsitellään kuluttajariitalautakunnassa ja tuomioistuimissa.

Lakivaliokunnan mukaan yksityisen pysäköinninvalvonnan erityissääntely selkeyttäisi tilannetta.

Lakivaliokunta kirjelmöi, että edellä esitetyn vuoksi ”valiokunta pitää yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevan erityissääntelyn aikaansaamista tavoiteltavana”.

Oikeusministeriö on selvittänyt, että Kilpailu- ja kuluttajavirastoon on tullut vuosina 2016–2019 keskimäärin noin tuhat yhteydenottoa pysäköinninvalvontaan liittyen. Ministeriön mukaan määrä ei ole suuri ottaen huomioon yksityisen pysäköinninvalvonnan laajuus ja luonne.

Oikeusministeriön lakivaliokunnalle antamasta lausunnosta ilmenee, että päinvastoin kuin lakiehdotuksen allekirjoittanut kansanedustajien enemmistö ja lakivaliokunta, ministeriö ei pidä yksityistä pysäköinninvalvontaa kovin ongelmallisena asiana.

Oikeusministeriön lausunnon mukaan lainsäädäntöuudistukselle ei ole välitöntä tarvetta, ”vaikka lainsäädäntöuudistus saattaisi selventää yksityistä pysäköinninvalvontaa koskevaa oikeustilaa”.

Lausunnon mukaan ei ole merkkejä siitä, että kansalaisten oikeusturva yleisesti vaarantuisi yksityisten pysäköinninvalvontaa harjoittavien yritysten toiminnan vuoksi.

Oikeusministeriö huomauttaa, että perusteettoman virhemaksun saaneet voivat viedä asian kuluttajariitalautakuntaan ja saada kuluttajaneuvonnalta opastusta. Lisäksi riita-asian voi viedä yleiseen tuomioistuimeen.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat