Oikeuskansleri: Hallitus ei ottanut riittävästi huomioon EU:n suosituksia kesän matkustuspäätöksessä - Politiikka | HS.fi

Oikeuskansleri: Hallitus ei ottanut riittävästi huomioon EU:n suosituksia kesän matkustus­päätöksessä

Oikeuskanslerin mukaan korona­päätöksissä pitää ottaa huomioon EU:n suositukset tai perustella hyvin, jos näin ei tehdä.

Hoitajat Titta Alaviippola, Veera Hellevaara ja Viivi Buska odottivat matkustajia koronatestiin rajanylityspaikalla Torniossa.

1.12.2021 13:48

OikeuskansleriN mielestä valtioneuvosto ei ottanut riittävästi huomioon EU:n suosituksia kesällä päättämässään asetuksessa, joka koski päätöstä siitä, millaisista maista tullessa pitää näyttää koronapassi tai mahdollisesti mennä koronatestiin.

Oikeuskansleri Tuomas Pöystin mukaan päätöksissä ylipäätään pitää ottaa EU:n suositukset huomioon. Jos niitä ei oteta huomioon, päätökselle pitää löytyä hyvät perustelut.

Kantelu tehtiin viime kesänä. Se kohdistui tartuntatautilain 16 c pykälään liittyvään asetukseen, jossa säädetään poikkeuksista covid-19-todistuksen esittämiseen tai covid-19-testiin osallistumiseen maahantulon yhteydessä.

Kantelijan mielestä asetusluonnoksen perusteluissa esitetty tartuntojen ilmaantuvuusluku (alle 10/100 000/14 vrk) oli vastoin eduskunnan tahtotilaa ja EU:n neuvoston linjauksia.

Oikeuskanslerin mukaan asetuksen sisällön osalta valtioneuvoston päätöksenteon laillisuuden vähimmäisedellytykset täyttyivät.

Keskeistä oikeuskanslerin päätöksessä on kuitenkin huomautus siitä, että sosiaali- ja terveysministeriön (STM) valmistelemissa perustelumuistiossa ei ollut joka kerta huomioitu riittävän kattavasti muun muassa Euroopan unionin neuvoston suositusta (EU:n suositusta 2020/1475) tai perusteltu siitä poikkeamista.

”Niin ikään ehdotetun sääntelyn oikeasuhtaisuutta ja välttämättömyyttä ei oltu perusteltu riittävän kattavasti jokaisella kerralla, kun asetuksenantovaltuutta oli käytetty”, oikeuskansleri kirjoittaa marraskuun 29. päivä päivätyssä päätöksessään.

Oikeuskanslerin mukaan ei ole asianmukaista poiketa EU:n suosituksista, jos poikkeamaa ei ”pystytä lainkaan tai tyydyttävästi riittävän seikkaperäisellä ja tieteellisesti perustelulla ja asianmukaisin viittein dokumentoidulla tiedolla perustelemaan”.

Oikeuskansleri Pöysti sanoo HS:lle, että lausuma ei kohdistu vain tähän päätökseen.

”Lausumani perusteluista on luonteeltaan yleinen ja koskee myös asiantuntijaviranomaisten lausuntoja ja toimenpidesuosituksia”, Pöysti viestii sähköpostitse.

Päätös on mielenkiintoinen muun muassa ajankohtaisessa keskustelussa, jota käydään Suomen rokotepäätöksistä ja siitä, otetaanko niissä tarpeeksi huomioon Euroopan unionin ja kansainvälisten terveysviranomaisten suosituksia.

Kantelu tai oikeuskanslerin päätös ei kuitenkaan liity esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemiin rokotuslinjauksiin.

HS kertoi tällä viikolla, että oikeuskansleri on ollut hallituksen sisäisissä keskusteluissa huolissaan esimerkiksi THL:n päätösten tieteellisistä perusteluista. Nyt tehty päätös on toinen kirjoituksessa viitatuista päätöksistä.

Lue lisää: HS:n tiedot: Oikeus­kansleri on huolissaan THL:n tavoista perustella lausuntojaan

Päätös liittyy myös tuleviin linjauksiin, koska oikeuskanslerin mukaan laintulkinnassa tulee ottaa Euroopan unionin oikeus kokonaisuudessaan huomioon niin, että kansallisen sääntelyn ja unionin oikeuden välille ei muodostu ristiriitaa.

”Osana unionin oikeutta otetaan painoarvonsa ja sisältönsä mukaisesti huomioon myös Euroopan unionin neuvoston antamat suositukset. Valtiosääntöinen oikeasuhtaisuus ja unionioikeudellisen suhteellisuusperiaatteen vaatimukset tulee oikeuskanslerin mukaan perustella ja arvioida joka kerta, kun valtioneuvosto käyttää sille lailla annettua asetuksenantovaltuutta perusoikeuskytkentäisissä ja unionin oikeuden mukaisiin vapauksiin liittyvissä asioissa”, oikeuskanslerin päätöksessä sanotaan.

Oikeuskansleri on lähettänyt arviointinsa sosiaali- ja terveysministeriön tietoon.

Kesän kantelu liittyi maihin, joista voi tulla vapaasti Suomen ilman rajoituksia.

Ensin velvollisuus näyttää koronatodistus tai mahdollisesti osallistua koronatestiin oli henkilöillä, jotka tulevat maasta, jossa koronaviruksen ilmaantuvuus on 14 vuorokauden aikana vähintään 10 tapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Sen jälkeen rajaa nostettiin 25 tapaukseen. Laki on voimassa tämän vuoden loppuun.

Hallituksessa oli kova kiista raja-arvojen tiukkuudesta.

Lue lisää: Hallitus hyväksyi uudet maahan­tulo­rajoitukset: Kiurun tahto meni läpi, vaikka keskusta ja Rkp pitivät esitettyä ilmaantuvuus­lukua liian tiukkana

Nyt ilmaantuvuuslukuihin perustuvista rajoituksista ollaan todennäköisesti luopumassa. EU:n komissio on ehdottanut, että rajoilla siirrytään matkustajakohtaisiin rajoituksiin ja luovutaan maakohtaisista.

Jos päätös tulee voimaan, EU-alueella pääsee liikkumaan pääasiassa vapaasti, jos henkilöllä on esittää korkeintaan yhdeksän kuukautta vanha koronapassi.

Oikeuskansleri myös toteaa ratkaisussaan, että maa- ja aluekohtaisen riskiarvioinnin rinnalle ja sen ylitse ensisijaiseksi lähestymistavaksi on nyt nousemassa yksilötasoinen riskiarvio muun muassa rokotekattavuuden lisääntyessä.

”Myös tämä kehitys samoin kuin rokotusten tehokkuuteen ja kattavuuteen liittyvät näkökohdat olisi ollut ja on jatkossakin perusteltua esittää mahdollisimman ajantasaisen ja tieteellisesti perustellun ja dokumentoidun sekä useisiin luotettaviin lähteisiin pohjautuvan tiedon perusteella tartuntatautilain 16 c §:n 2 momentin mukaisissa asetuksissa ja vastaavissa koronavirustartuntojen estämiseen liittyvissä toimenpiteissä”, oikeuskansleri kirjoittaa.

”Painotan, että tällaisen perustelutiedon merkitys korostuu erityisesti perusoikeuskytkentäisissä ja unionioikeuden mukaisten oikeuksien käyttämistä koskevissa asioissa sekä hyvän lainsäädäntötavan mukaisessa menettelyssä”, oikeuskansleri jatkaa.

Artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat