HS:n tiedot: Hallitus lähellä sopua uusista ilmastotoimista, uusia päästövähennyksiä kohdistetaan erityisesti maatalouteen

Polttoaineiden verotusta ei kiristetä.

Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikainen ja ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari kertoivat hallituksen ilmastopolitiikasta ilmastokriisi- ja luontokatoinfossa 10. helmikuuta. Samoihin aikoihin alkoivat uudet neuvottelut päästövähennyksistä.

9.3. 13:08

Hallitus on sopimassa mahdollisesti jo tällä viikolla uusista toimista, joilla isolta osin varmistetaan hallituksen kunnianhimoinen päämäärä hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035.

HS:n tietojen mukaan ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Karin (vihr) johtama ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä neuvotteli asiasta keskiviikkona. Yksityiskohtien hiomista jatketaan todennäköisesti tänään tai huomenna.

Ilmastoneuvottelujen epäiltiin vielä alkuvuodesta olevan erityisen vaikeat ja heiluttavan jopa hallitussopua, mutta nyt eri puolueista uskotaan sovun syntyvän, ellei eteen tule yllättäviä uusia asioita.

Ratkaisun esteenä voi olla esimerkiksi se, ettei kaavailtu ratkaisu lopulta käy kaikille keskustan tai vihreiden ydintoimijoille.

HS:n tietojen mahdolliset uudet päästötoimet eivät koostu yksittäisistä suurista toimista vaan isosta joukosta pienempiä muutoksia. Uusia päästövähennyksiä on tarkoitus kohdistaa ennen kaikkea maatalouteen.

Usean hallituslähteen mukaan päätökset eivät sisällä polttoaineiden hintojen korotuksia tai muutakaan akuutteja toimia, jotka näkyisivät ainakaan nopeasti kansalaisten kukkarossa.

Hallituksessa on neuvoteltu uusista toimista kolmisen viikkoa.

Hallitus päätti laajasta päästövähennysohjelmasta viime syksynä.

Hallitus ilmoitti syksyllä linjanneensa päätöksistä, jotka vähentävät päästöjä kaikilta sektoreilta yhteensä 14–15 miljoonaa hiilidioksiditonnia. Tutkimuslaitokset kuitenkin sanoivat, että osa hallituksen toimista ei ole riittävän konkreettisia ja lisätoimia tarvitaan.

Lue lisää: Hallitus löysi sovun ilmasto­riitaan ja sai valmiiksi ensi vuoden budjetti­­ehdotuksen: Tämä kaikki muuttuu

Hallitus sopi, että tutkimuslaitoksilta pyydetään alkuvuodesta näkemys siitä, mitä hallituksen pitää vielä tehdä. Lausunnot olivat yksimielisiä: Suomi on päästötoimissaan oikealla tiellä ja lähellä päämääräänsä, mutta toimenpiteissä on edelleen liikaa epävarmuuksia.

”On varauduttava noin miljoonan tonnin päästövähennysten lisäämiseen joko nyt tai myöhemmin jokin mekanismin kautta”, sanoi Suomen ilmastopaneelin johtaja Markku Ollikainen tuolloin.

Lue lisää: Ilmastopaneeli julkisti arvionsa hallituksen toimien riittävyydestä – Markku Ollikainen: Hiilineutraalius­polulla ollaan, mutta lisä­vähennyksiä tarvitaan jopa miljoonan tonnin verran

HS:n tietojen mukaan uusia vähennyspäätöksiä aiotaan tehdä noin 0,2 miljoonan tonnin verran. Se on jokseenkin sama määrä, josta hallitus sai valtavan riidan aikaiseksi syksyllä.

Joukossa on yli kymmenen maatalouteen kohdistuvaa toimea aina maatalouden energiatehokkuuden vahvistamisesta ympäristöystävällisten rehujen käytön lisäämiseen.

Hallituksen on määrä päättää myös toimista, jotka tekevät osin jo aikaisemmin päätetyistä toimista uskottavampia.

Näillä toimilla voisi vähentää päästöjä 0,8 miljoonaa tonnia. Hallitus on siis vahvistanut ilmastopolitiikkaansa noin miljoonaan tonnin verran. Muun muassa Ilmastopaneeli vaati hallitukselta lisätoimia noin miljoonan tonnin edestä.

Keskeisessä roolissa ratkaisussa on myös biokaasun käytön lisääminen muun muassa raskaassa liikenteestä.

HS:n tietojen mukaan hallitus kaavailee, että kuntien ilmastosuunnitelmista kirjataan ilmastolakiin syksyllä.

Suunnitteilla on myös periaatepäätös, joka velvoittaisi ottamaan ympäristön nykyistä paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa.

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä otti kantaa tällä kertaa ennen kaikkea niin sanotussa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmassa eli Kaisussa tehtäviin ilmastotoimiin.

Kaisu käsittelee niin sanotun taakanjakosektorilta tehtäviä toimia. Taakanjakosektori tarkoittaa muun muassa liikennettä, lämmitystä, rakentamista, maataloutta ja jätehuoltoa. Ne ovat EU:n päästökaupan ulkopuolella.

Kaisu on määrä viedä eduskuntaan heti, kun suunnitelma on viimeistelty nyt päätettyjen linjausten mukaisesti.

Loppukeväästä hallitus päättää vielä kahdesta muusta ilmastopolitiikan suunnitelmasta. Toinen on päästökauppasektoria koskevasta ilmasto- ja energiastrategiasta sekä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma.

Ne lähtevät lausuntokierrokselle kevään aikana.

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat