Naton kannatus nousi 61 prosenttiin

Nato-jäsenyyden kannatus on nyt HS:n mittaushistorian korkein.

Suomalaisia sotilaita osallistuu parhaillaan Norjan asevoimien järjestämään Cold Response -harjoitukseen, jossa on mukana Naton ja sen kumppaneiden joukkoja.

30.3. 16:01

Suomalaisista 61 prosenttia on sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä sotilasliitto Natoon, 16 prosenttia on liittymistä vastaan ja 23 prosenttia ei osaa sanoa mielipidettään.

Tiedot ilmenevät Helsingin Sanomien Kantar TNS:llä teettämästä mielipidekyselystä, jonka aineisto koottiin tämän viikon alussa.

Naton kannatus on tällä hetkellä korkeammalla kuin koskaan HS:n parikymmentä vuotta kestäneessä mittaushistoriassa. HS muutti maaliskuussa tietojen keräysmenetelmää, minkä vuoksi tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia.

Aiemmin kysely on tehty puhelinhaastatteluin mutta tämänkertainen ja edellinen kysely on tehty internetpaneelissa.

Edellinen kysely tehtiin 18.–23. maaliskuuta. Siinä Naton kannatus oli 54 prosenttia ja vastustus 21 prosenttia.

Nyt havaittu muutos ei johdu erityisesti minkään yksittäisen väestöryhmän mielenmuutoksesta. Jäsenyyden kannattajia on nyt enemmän kaikkien väestöryhmien edustajissa.

Kantar TNS:n tutkimusjohtaja Sakari Nurmela ei pidä ihmeellisenä sitä, että Naton kannatus on noussut lyhyessä ajassa peräti seitsemän prosenttiyksikköä ja vastustus pudonnut viisi prosenttiyksikköä.

”Näkemysten heilahtelu lyhyessä ajassa on luontevaa murroskohdalle”, Nurmela sanoo.

”Voi olla aika varma, että suomalaisten enemmistö kannattaa Nato-jäsenyyttä. Ilmiön ja asian luonteen huomioon ottaen se ei ole lainkaan ihmeellistä, että kannat vähän hakevat uomaansa tässä vaiheessa.”

Nato-kannatuksessa on miesten ja naisten välillä selvä ero. Miehistä 72 prosenttia ja naisista 50 prosenttia toivoo Suomen liittyvän Natoon.

Myös eri sukupolvilla on eroja Nato-myönteisyyden asteessa.

Kaikkein Nato-myönteisimpiä ovat 70 vuotta täyttäneet. Varauksellisemmin Natoon suhtautuvat enintään 30-vuotiaat. Heistäkin Nato-jäsenyyttä kannattaa niukka enemmistö.

Suomen Nato-jäsenyyteen myötämielisimmin suhtautuvat ammattiryhmät ovat johtajat ja ylemmät toimihenkilöt, yrittäjät ja eläkeläiset.

Myös alempien toimihenkilöiden valtaenemmistö on jäsenyyden kannalla. Työntekijöistä runsaat puolet ja opiskelijoista noin puolet kannattavat Nato-jäsenyyttä.

Kyselystä ilmenee, että vastaajien sijoittuminen poliittiselle kartalle vaikuttaa voimakkaasti käsityksiin Natosta.

Poliittisesti oikealla olevista valtaosa on jäsenyyden kannalla. Vasemmistossa mielipiteet jakaantuvat mutta sielläkin suurempi osa kannattaa kuin vastustaa Nato-jäsenyyttä.

Puolueista kokoomuksen, Sdp:n, vihreiden, keskustan ja perussuomalaisten kannattajien enemmistö on Natoon liittymisen kannalla.

Eniten jakaantunut on vasemmistoliitto, jossa kannattajia ja vastustajia on suunnilleen yhtä paljon.

Näin tutkimus tehtiin

  • Kantar TNS toteutti tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta.

  • Tutkimusaineisto on koottu Gallup Forum -internetpaneelissa 28.–30.3.2022.

  • Vastaajien kokonaismäärä on 1 080.

  • Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.

  • Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18–79-vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.

  • Asiaa kysyttiin seuraavasti: Natossa on tällä hetkellä 30 ja EU:ssa 27 jäsenmaata. EU-maista 21 on myös Naton jäseniä. Mitä mieltä Te olette, pitäisikö Suomen liittyä Naton jäseneksi vai ei?

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat