Uusi translaki tuomassa muutoksen kaikille vanhemmille: Väestö­tietoihin ensi kertaa erillinen tieto siitä, onko ihminen lapsen isä vai äiti

Uuden translain on tarkoitus tulla eduskunnan käsittelyyn elokuussa.

Translakiesitys on palannut lausuntokierrokselta ja siirtyy pian eduskunnan käsittelyyn.

2.7. 11:17

Uusi translaki on tuomassa muutoksen kaikkien vanhempien väestörekisteritietoihin.

Valmistelussa oleva laki on tuomassa muutoksia siihen, miten isyys ja äitiys kirjataan väestötietojärjestelmään. Järjestelmään kaavaillaan erillistä merkintää isyydestä tai äitiydestä, jota voisi muuttaa, kun henkilö korjaa sukupuolensa juridisesti.

Tällaista erillistä merkintää ei järjestelmässä tällä hetkellä ole lainkaan, joten sellainen on luotava kaikille vanhemmille.

Tällä hetkellä isyys tai äitiys on osa lapsen ja vanhemman perheoikeudellista asemaa koskevia tietoja. Kirjauksesta selviää nyt, perustuuko isyys avioliittoon vai tunnustamiseen tai äitiyden vahvistus synnyttämiseen tai erilliseen hedelmytyshoitoihin annettuun suostumukseen.

”Kun vanhemman vanhemmuutta koskeva tieto ei vastaa hänen oikeudellista sukupuoltaan, voi hänen transtaustansa paljastua hänen hoitaessaan lapsensa asioita. Tämä voi altistaa sekä vanhemman että lapsen syrjinnälle ja yksityisyyden suojan loukkauksille. Tällaisia tilanteita varten on katsottu tarpeelliseksi luoda erillinen merkintä, joka voitaisiin muuttaa sukupuolen vahvistamisen yhteydessä tai sen jälkeen.” kertoo neuvotteleva virkamies Maija Iles sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Uusi väestötietojärjestelmään merkittävä tieto kertoisi ainoastaan sen, onko kyseessä lapsen äiti tai isä.

Tavoitteena on, että viranomaisille voitaisiin luovuttaa tietoja aina vain tarpeen mukaan. Kaikki viranomaiset eivät tarvitse tarkempia tietoja esimerkiksi siitä, miten kyseisen henkilön vanhemmuus on alun perin määräytynyt. Joskus olennaista taas on vain se, kuka on lapsen huoltaja.

Muutoksen myötä merkintä isyydestä tai äitiydestä määräytyisi edelleen väestötietojärjestelmään vanhemman ja lapsen välisen perhesuhteen perusteella. Merkintää voisi kuitenkin muuttaa jälkikäteen mikäli henkilö vahvistaa sukupuolensa juridisesti.

Sukupuolivähemmistöjen edustajien keskuudessa on ollut toiveena, että vanhemmuus kirjattaisiin järjestelmään sukupuolineutraalisti, tai jos tämä on liian suuri muutos, ihmisellä olisi mahdollisuus valita, haluaako hän muuttaa vanhemmuus­merkintänsä. Nyt on siis toteutumassa vaihtoehdoista jälkimmäinen.

Muutoksia tehdään nyt, kun translakiesitys on palannut lausuntokierrokselta takaisin valmisteluun.

Väestietorekisteriuudistuksen lisäksi lausuntokierroksen jälkeen ollaan valmisteltu muutoksia rikoslain sukupuolisidonnaisiin säännöksiin.

Niitä ovat muun muassa lapsensurmaa tai laitonta raskauden keskeytystä koskevat säännökset. Säännöksissä puhutaan nyt naisesta, mutta niitä olisi tarkoitus muuttaa sukupuolineutraaleiksi.

Lue lisää: Translain uudistuksessa linjataan suku­puolen vahvistamisen ehtoja, mutta mihin valtio yli­päätään tarvitsee tiedon suku­puolesta?

Tämän lisäksi ollaan valmisteltu muutoksia vankeuslain ja tutkintavankeuslain säännöksiin koskien vankien sijoittamista. Niiden mukaan naiset ja miehet on pidettävä eri asunto-osastoissa. Sijoittaminen tehdään juridisen sukupuolen perusteella. Jatkossa tästä voitaisiin poiketa, jos se on välttämätöntä esimerkiksi transtaustaisen vangin turvallisuuden takaamiseksi.

Keskeisin ero translakiesityksessä nykytilanteeseen on juridisen sukupuolen korjaamisen erottaminen lääketieteellisestä sukupuolen korjausprosessista. Tämän myötä poistuisi myös juridiseen sukupuolen korjaamiseen tällä hetkellä liittyvä vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä, jota on kritisoitu laajalti niin Suomessa kuin kansainvälisesti ihmisoikeuksia loukkaavana. Juridisella sukupuolella tarkoitetaan väestörekisteristä löytyvää merkintää sukupuolesta.

Lue lisää: Translaki lähdössä viimeistään alkuviikosta lausunto­kierrokselle, esityksen mukaan alaikäinen ei voisi korjata juridista sukupuoltaan

Uusi translakiesitys lähti lausuntokierrokselle helmikuussa ja sen on tarkoitus tulla eduskunnan käsiteltäväksi elokuun lopussa.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat