Vasemmisto­liitto, vihreät ja Rkp kannattavat huumeiden käyttö­huoneiden perustamista – kokoomus ja Sdp varovaisen avoimia ajatukselle

Moni puolue haluaa nopeuttaa päihdesairaiden hoitoon pääsyä. Käytön rangaistavuuden poistamiselle lämpenee vain kaksi puoluetta.

Valvottujen käyttöhuoneiden perustamisen kannalla ovat hallituspuolueet vasemmisto­liitto, vihreät ja Rkp.

21.7. 8:04

Huumeiden käyttöhuoneiden perustaminen jakaa eduskuntapuolueet. Valvottujen käyttöhuoneiden perustamisen kannalla ovat hallituspuolueet vasemmistoliitto, vihreät ja Rkp. Oppositiopuolue kokoomus ja pääministeripuolue Sdp suhtautuvat niihin varovaisen avoimesti. Asia selviää STT:n puolueiden eduskuntaryhmille sähköpostitse lähettämästä kyselystä.

Vasemmistoliitto katsoo, että käyttöhuoneiden mahdollistamiseksi pitää säätää erillislaki ja huoneita perustaa pääkaupunkiseudun lisäksi muualle.

”Käyttöhuoneet lisäävät sekä käyttäjien että muiden ihmisten turvallisuutta. Käyttöhuoneilla voidaan lisätä käyttäjien tietoa palveluista ja vähentää yliannostuksia, huumemyrkytyskuolemia sekä huumeiden käyttöä kaduilla”, puolueen vastauksessa sanotaan.

Vihreät nojaa kannassaan muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen (THL).

”Hyvä päihdepolitiikka on humaania, vaikuttavaa ja haittoja hillitsevää. Näyttö käyttöhuoneiden puolesta on kattavaa, ja esimerkiksi THL on liputtanut käyttöhuoneiden puolesta.”

Rkp haluaa, että valvotut käyttöhuoneet otetaan käyttöön kansallisen työryhmän selvityksen ja kokeilun pohjalta.

Sdp:n mielestä valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua tulisi ainakin selvittää.

”Olisi tärkeää saada tarkempaa tietopohjaa siitä, miten valvotut käyttöhuoneet toimisivat ja minkälaisia vaikutuksia niillä olisi juuri Suomessa”, puolueen vastauksessa sanotaan.

Kokoomus ei suoraan kannata eikä vastusta käyttöhuoneita.

”Kokoomuksen puoluehallitus on katsonut, että huumeiden käyttöhuoneiden vaikutuksia voisi olla järkevää arvioida olemassa olevan kansainvälisen empiirisen tiedon pohjalta.”

Kokoomus katsoo, että mahdollinen käyttöhuoneiden kokeilu tulisi valmistella laajassa yhteistyössä sijoituskaupunkien ja viranomaistahojen kanssa siten, että käyttöhuoneiden vaikutukset eri asioihin tulevat arvioiduksi.

Käyttöhuoneita vastustavat puolueet perustelevat kantaansa pääsääntöisesti sillä, että niiden ei uskota olevan tehokas keino puuttua huumeiden aiheuttamiin ongelmiin. Kristillisdemokraatit pelkää huumeiden käytön muuttuvan niiden myötä hyväksyttävämmäksi. Perussuomalaisissa niiden ajatellaan kärjistävän huumeongelmaa. Liike Nytin mielestä varat olisi järkevää ohjata ennemmin ennaltaehkäisyyn.

Keskusta ei perustellut kielteistä kantaansa. Kokoomuksen eduskuntaryhmän jäsenyydestä hiljattain eronnut Wille Rydman ei vastannut kyselyyn, ja Valta kuuluu kansalle -ryhmän vastaus ei liittynyt kysyttyyn asiaan.

Käyttöhuoneita on kahdeksassa Euroopan maassa, yhteensä noin 90 kappaletta. Ne sijaitsevat muun muassa Hollannissa, Espanjassa, Tanskassa, Ranskassa, Norjassa ja Sveitsissä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suosittanut valvottujen käyttöhuoneiden kokeilua yhtenä keinona ehkäistä huumekuolemia Suomessa. THL:n mukaan käyttöhuoneilla tavoitettaisiin marginalisoituneimpia ryhmiä ja vähennettäisiin yliannostuksia. Käyttöhuoneiden olemassaolo ei tutkimusten mukaan lisää huumeiden pistämistä, huumekauppaa tai rikollisuutta niiden lähialueilla, sanotaan THL:n vuonna 2020 julkaistussa selvitysraportissa.

Monet päihdealan asiantuntijat kannattavat käyttöhuoneita. Esimerkiksi A-klinikkasäätiön asiantuntijat totesivat vuonna 2020 julkaistussa kirjoituksessaan, että vaikka käyttöhuoneet eivät ratkaise kaikkia huumeiden pistämiseen liittyviä ongelmia, niiden perustamista voidaan silti puolustaa eettisestä näkökulmasta.

”Jos tutkimusten ja kokemuksien perusteella ei ole havaittu haitallisia vaikutuksia, miksi emme ottaisi käyttöhuoneita yhdeksi menetelmäksi auttaa ja tukea heikoimmassa asemassa olevia huumeidenkäyttäjiä?”

Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen otti tällä viikolla blogissaan kantaa käyttöhuoneiden puolesta.

Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio twiittasi aiemmin tässä kuussa, että käyttöhuoneet tarvitaan ja ne tulevat Suomeenkin ennen pitkään.

”Lainmuutos olisi hyvä, mutta tässä voi aivan hyvin ajatella myös kansalaistottelemattomuutta. Tämä on vähän kuin paperittomien auttaminen. Ei voi jäädä odottamaan loputtomasti.”

Käyttöhuonekokeilun sallivan lakimuutoksen tekemiseksi on vireillä kansalaisaloite. Se on tähän mennessä kerännyt reilut 27 000 allekirjoitusta. Eduskunnan käsittelyyn vaadittavan 50 000 allekirjoituksen kerääminen päättyy 8. elokuuta.

Puolueiden kannat huumeiden käytön rangaistavuudesta luopumiseen ovat kriittisempiä kuin käyttöhuoneiden kohdalla. Dekriminalisoinnille lämpenevät ainoastaan vasemmistoliitto ja vihreät.

”Nämäkin linjaukset perustuvat kansainvälisiin näyttöihin ja asiantuntijoiden kuuntelemiseen. Rangaistusten poistoon on laajaa tukea sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoiden parissa”, vihreät toteaa.

Sdp:n vastauksessa ei oteta suoraan kantaa kysymykseen. Puolue kuitenkin toteaa, että riski rangaistuksesta ei saa olla este hoitoon hakeutumiselle.

”Huumeiden käytön rangaistavuutta ja palveluita tulee tarkastella kokonaisuutena ja löytää ratkaisu, jossa voidaan parhaiten yhdistää nämä kaksi tavoitetta – vähentää huumeiden käyttöä ja huumehaittoja sekä mahdollistaa hoito ja tuki.”

Esimerkiksi Liike Nyt, keskusta ja Kd ovat huolissaan siitä, että käytön rangaistavuudesta luopuminen antaisi yhteiskunnalle väärän viestin. Kokoomuksen mukaan tälläkään hetkellä käytöstä kiinnijääminen ei välttämättä tarkoita rikostuomiota.

”Lainsäädäntö mahdollistaa jo nyt rankaisematta jättämisen käyttörikoksesta. Käytäntö on, että nuoren jäädessä kiinni ensimmäistä kertaa nuori puhutellaan poliisin toimesta ja toisella kerralla syyttäjän toimesta.”

Eduskunta hylkäsi toukokuussa kansalaisaloitteen kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamisesta.

STT kysyi puolueilta myös, millä muilla keinoin ne puuttuisivat huumeisiin liittyviin ja esimerkiksi hoitoon pääsyn ongelmiin. Kokoomus, keskusta, vihreät ja Liike Nyt korostavat, että päihdesairaiden hoitoon pääsyä pitää nopeuttaa.

”Ensimmäiseksi toteuttaisimme terapiatakuun ja varmistaisimme osana hoitotakuuta myös sujuvan päihdepalveluihin pääsyn. Erityisesti suurissa asutuskeskuksissa on tarve ympäri vuorokauden auki oleville päivystysyksiköille, jotka tavoittavat paremmin myös syrjäytyneet huumeidenkäyttäjät”, kokoomus sanoo vastauksessaan.

Liike Nyt toteaa, että jos päihderiippuvuudesta kärsivä ihminen osoittaa pienintäkään motivaatiota hoitoon hakeutumisesta, hänen pitäisi päästä hoidon piiriin mieluiten jo saman tapaamisen aikana. Samoilla linjoilla on keskusta.

”Päihteiden käytöstä eroon haluavalla ja hoitoa tarvitsevalla ihmisellä pitää olla mahdollisuus päästä vieroitushoitoon heti kun hän kokee tarvitsevansa apua”, sanotaan keskustan vastauksessa.

Vihreät parantaisi mielenterveyspalveluiden saatavuutta. Sdp ja Rkp katsovat, että päihde- ja mielenterveyspalvelut pitäisi kytkeä vahvemmin toisiinsa.

”Päihteiden ongelmakäytön ei tulisi poissulkea avun saamista mielenterveysongelmiin, vaan apua ja tukea tulisi olla tarjolla samanaikaisesti ja rinnakkain”, Rkp sanoo.

Perussuomalaiset ja Kd panostaisivat nuorille suunnattuun huumevalistukseen. Puolueiden vastauksissa mainittiin myös kolmannen sektorin tukeminen, poliisin riittävät resurssit, tuki päihdeongelmaisten läheisille sekä riittävät palvelut alaikäisille ja raskaana oleville päihteidenkäyttäjille.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat