Rivit hajosivat taas: Hallitus­puolueilla luonnonsuojelu­laista kolme eri näkemystä valio­kunnassa

Keskustan ja oppositiopuolueiden mukaan laki kaventaisi maanomistajien valtaa.

Hiekkarannat kuuluvat luonnonsuojelulakiesityksen mukaan sellaisiin luontotyyppeihin, joiden esiintymät voidaan suojella. Kuva Taipalsaaren Kyläniemestä.

25.11. 15:24

Hallituksen rivit hajosivat, kun maa- ja metsätalousvaliokunta äänesti luonnonsuojelulaista.

Hallitus äänesti valiokunnassa kolmella eri tavalla. Keskusta päätyi enemmistöön oppositiopuolueiden kanssa, kun taas Sdp vasemmistoliitto ja Rkp tekivät oman eriävän mielipiteensä, ja vihreät vielä omansa.

Keskustan ja oppositiopuolueiden mukaan laista pitäisi poistaa kokonaan pykäliä, jotka käsittelevät uhanalaisia luontotyyppejä.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että uhanalaiseksi luontotyypiksi voidaan säätää sellainen luontotyyppi, jonka riski hävitä luonnosta on vähintään korkea. Lisäksi hallitus esittää, että viranomaisten on otettava uhanalaiset luontotyypit ja uhanalaiset eliölajit huomioon päätöksenteossaan. Näitä esityksiä keskusta, kokoomus, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit eivät siis halua lakiin.

Hallituksen esityksessä on pykälä, jossa luetellaan 13 erilaista luontotyyppiä. Pykälän mukaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ely-keskus) voi päättää suojella näihin luontotyyppeihin kuuluvan esiintymän, jos on suojellun luontotyypin säilymiselle tärkeä.

Keskustan ja oppositiopuolueiden mukaan tämän pykälän tulisi olla ainoa luontotyyppien suojelun tapa luonnonsuojelulaissa. 13 luontotyyppiin lukeutuvat muun muassa kalkkikalliot, hiekkarannat ja pähkinäpensaikot.

Puolueet vastustavat lain pykälää, jonka mukaan serpentiinikalliot, -kivikot ja soraikot sekä rannikon avoimet dyynit ovat luontotyyppejä, joita ei saa hävittää eikä heikentää. Puolueiden mukaan tämä johtaisi näiden luontotyyppien automaattiseen suojeluun, mikä vähentäisi maanomistajien valtaa.

”Kun nimenomaista luontotyypin suojelu- ja rajauspäätöstä ei tehdä, maanomistajalla ei ole myöskään valitusmahdollisuutta. Ehdotus heikentää maanomistajan oikeusturvaa”, valiokunnan lausunnossa kirjoitetaan.

Myös vihreät teki oman eriävän mielipiteensä. Vihreiden eriävä mielipide on muilta osin samansisältöinen kuin Sdp:n, vasemmistoliiton ja Rkp:n kanta, mutta vihreät halusivat poistaa eriävästä mielipiteestä merimetsoja ja valkoposkihanhia koskevat kappaleet.

Sdp:n, vasemmistoliiton ja Rkp:n eriävässä mielipiteessä todetaan muun muassa, että laissa olevan poikkeusperusteen tulee kattaa sekä valkoposkihanhen että merimetson haltuunotto ja hyödyntäminen, ja että lailla ei tule estää merimetson pesän hävittämistä lisääntymiskauden ulkopuolella.

Itse hallituksen esityksessä laki antaisi mahdollisuuden poiketa rauhoitetun lintulajin häiritsemiskiellosta, mikäli olisi todennäköistä, että runsaslukuisena linnut aiheuttaisivat merkittävää vahinkoa viljelmille tai kalankasvatukselle.

”Määräaikainen ja alueellisesti rajattu päätös tarjoaisi kohdennetun keinon esimerkiksi valkoposkihanhien tai merimetsokolonioiden aiheuttamien erityisen merkittävien vahinkojen torjuntaan”, lakiesityksessä sanotaan.

Lue lisää: Uusi laki tiukentaisi muun muassa purojen, dyynien ja pesinnän suojelua – Maa- ja metsätalous­ministeriöstä kovaa vastustusta

Oikaisu 28.11. klo 11.05: Toisin kuin jutussa aiemmin sanottiin, vihreät eivät halunneet poistaa hallituksen esityksestä valkoposkihanhia ja merimetsoja koskevia kappaleita, vaan kappaleet haluttiin poistaa Sdp:n, vasemmistoliiton ja Rkp:n tekemästä eriävästä mielipiteestä.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Osaston uusimmat

Osaston luetuimmat