Valtio­neuvoston kanslia sai huomautuksen pää­ministerin ateria­edusta

Kanslian mukaan päätös ei aiheuta ainakaan välittömiä muutoksia nykyisiin toimintatapoihin.

Sanna Marin on sittemmin maksanut takaisin perheelleen julkisista varoista maksetut ateriat.

5.12.2022 13:11 | Päivitetty 5.12.2022 18:57

Valtioneuvoston kanslia on saanut apulaisoikeuskanslerin sijaiselta huomautuksen pääministerin kylmäateriaetua koskevasta linjauksestaan.

Huomautus koskee valtioneuvoston kanslian ohjetta pääministerin asuntoedusta, jonka seurauksena pääministeri Sanna Marinille (sd) ja tämän perheelle kustannettiin kylmiä aterioita ja aamupalatarvikkeita julkisista varoista lähes puolentoista vuoden ajan tammikuusta 2020 toukokuuhun 2021.

Selvityksen mukaan Marin perheineen käytti ateriaetua yli 14 300 euron edestä. Marin on sittemmin maksanut ateriat takaisin.

Vastaava ateria­etutulkinta on koskenut myös aiempia pääministerin virka-asunnossa Kesärannassa majoittuneita pääministereitä yli kymmenen vuoden ajan.

Oikeuskanslerin virasto sai useita kanteluita pääministerin ateriaedusta sen jälkeen, kun asiasta nousi julkinen kohu. Viraston ratkaisu annettiin maanantaina.

Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteerin Timo Lankisen mukaan päätös ei vaadi välittömiä toimia.

”Aamiaistarjoilua ei ole enää järjestetty pääministerille, ja pääministeri on maksanut toteutuneet aamiaistarjoilut valtiolle”, hän sanoo HS:lle tekstiviestillä.

Lankinen vastaa, että oikeuskanslerin viraston päätös vahvistaa verottajan tulkinnan siitä, ettei aamiaistarjoilua voitu tarjota pääministerille verovapaana ministeripalkkion nojalla myönnettynä etuutena.

”Kiinnitämme jatkossa erityistä huomiota ministeripalkkiolain tulkintaan ja tarjoamme pääministerille virka-asunnon ja tarpeellisen henkilökunnan palveluihin.”

Apulaisoikeuskanslerin sijaisen Petri Martikaisen tekemän ratkaisun mukaan valtioneuvoston kanslian tulkinta ei ollut pääministerin asuntoetua koskevan säännöksen mukainen, eikä tulkinta saanut sen paremmin säännöksestä kuin sitä koskevasta lainvalmistelu­aineistosta tukea.

Valtioneuvoston kanslian etuustulkinta on ratkaisun mukaan ollut lainvastainen.

”Kustantaessaan Marinille ja tämän perheelle virka-asuntoon liittyviä ateriapalveluita valtion varoista ilman, että menettelylle on ollut lainmukainen peruste, valtioneuvoston kanslia on, vastoin sen omaa käsitystä, ylittänyt harkintavaltansa ja menetellyt näin ollen lainvastaisesti”, Martikainen toteaa ratkaisussaan.

Martikainen arvioi myös sitä, miten pääministeri Marin toimi ateriaedun kanssa. Pääministerin toiminta ei ratkaisun mukaan kuitenkaan aiheuttanut valvontatoimia.

Selvityksen mukaan Marin ei osallistunut ateria­etuaan koskevien päätösten tai ohjeistusten tekemiseen.

”Näkemykseni mukaan pääministerillä on ollut oikeus luottaa hänen valtioneuvoston kanslian virkamiehiltä saamansa virka-asunnon käyttöä ja sen palveluita koskevan perehdytyksen lainmukaisuuteen”, ratkaisussa todetaan.

Valtiolle ei aiheutunut taloudellista vahinkoa, koska Marin maksoi saamansa ateriaedun takaisin. Valtioneuvoston kanslian toiminta aiheutti apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan kuitenkin sen, että valtiolle syntyi taloudellisen vahingon vaara.

”Arvioni mukaan se [kanslian toiminta] on lisäksi ollut omiaan heikentämään kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan ja valtion varojen käytön asianmukaisuuteen”, ratkaisussa sanotaan.

Helsingin poliisi teki myös esiselvityksen valtioneuvoston virkamiesten toiminnasta kesällä 2021 ateriaedun vuoksi. Asiassa ei poliisin mukaan ollut syytä epäillä rikosta.

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat