Koulujen Wilma-järjestelmän käyttö muuttuu vuodenvaihteessa –kokoomuksen Laiho pelkää viestinnän vaikeutumista

Wilma-viestijärjestelmän käyttö muuttuu vuoden vaihteessa, kun oppilashuollon työntekijät siirtyvät hyvinvointialueiden alaisuuteen. Järjestelmän käytöstä laaditaan parhaillaan ohjeistusta.

Wilma-viestijärjestelmä on ollut tärkeä yhteydenpitoväline koulun henkilökunnan sekä oppilaiden ja näiden huoltajien välillä.

13.12.2022 13:54

Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten oppilashuoltopalvelut siirtyvät kunnilta hyvinvointialueille ensi vuoden alussa. Muutos on aiheuttanut keskustelua muun muassa koulujen viestipalvelu Wilman käyttöoikeuksien säilymisestä.

Kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho jätti asiasta perjantaina kirjallisen kysymyksen. Laiho on huolissaan siitä, saavatko oppilashuollon työntekijät jatkossa viestiä Wilman kautta.

Mia Laiho

Laiho kertoo HS:lle saaneensa huolestuneita yhteydenottoja muun muassa opettajilta ja virkamiehiltä. Jos Wilman käyttö rajataan jatkossa pois oppilashuollon ja kouluterveyden työntekijöiltä, moni koulunkäyntiin liittyvä asia mutkistuu.

”Moni on kertonut, että asiassa on vedottu tietosuojaan. Olen saanut viestejä, joiden mukaan sosiaali- ja terveysministeriöstä (STM), opetus- ja kulttuuriministeriöstä (OKM) sekä tietosuojavaltuutetun toimistosta on kerrottu, että Wilman käyttö ei jatkossa olisi näille tietyille oppilashuollon toimijoille mahdollista”, Laiho kertoo.

Tilanteen selkiyttämisellä on kiire, sillä asian pitää olla ratkaistuna jo vuoden vaihteessa.

Laihon mukaan nykyinen käytäntö, jossa esimerkiksi kouluterveydenhoitajat, psykologit ja kuraattorit ovat voineet käyttää Wilmaa yhteydenpitoon muun muassa oppilaiden vanhempien kanssa, on toiminut hyvin.

Peruskoulun ja toisen asteen oppilashuolto on perustunut opettajien, vanhempien ja kouluyhteisön väliseen toimivaan yhteistyöhön. Laiho katsoo, että se on nyt uhattuna.

”Kun tähän lisätään vielä tietojärjestelmäkysymys, rakennetaan ikään kuin tietosuojamuuri”, Laiho sanoo.

Laihon mukaan Wilma-järjestelmän kautta tapahtunut opiskelijoiden ja oppilashuollon välinen yhteydenpito on ollut tärkeää perheiden suuntaan ja toisella asteella myös suoraan opiskelijoihin. Opiskelijat ovat voineet varata viestijärjestelmän kautta myös aikoja oppilasterveydenhuoltoon.

Laiho kertoo, että sote-muutoksen yhteydessä on vakuuteltu, ettei muutos vaikuta moniammatilliseen työhön kouluissa. Hän pelkää, että muutoksella menetetään suora yhteydenpito opiskelijoihin.

”Nuorten saama apu on jo nyt pirstaloitunutta. Miksi hankaloittaa asioita entisestään? Pitkään on puhuttu, että moniammatillisuutta pitäisi lisätä, ja nyt tilannetta ollaan kuitenkin pahentamassa tällaisilla byrokraattisilla kukkasilla”, Laiho sanoo.

Laiho korostaa ymmärtävänsä tietosuojan merkityksen. Siitä huolimatta hän toivoo ratkaisua, joka olisi oppilaiden hyvinvoinnin kannalta mahdollisimman inhimillinen ja järkevä, jotta kukaan tukea tarvitseva ei putoaisi tyhjän päälle.

”Mielestäni oppilashuollossa toimivilla psykologeilla ja kuraattoreilla pitäisi myös jatkossa olla oikeus käyttää Wilmaa”, Laiho sanoo.

Oppilaita koskevat tiedot ovat opetuksen järjestäjän eli koulujen tietojärjestelmissä.

Jotta niitä voidaan luovuttaa eteenpäin muille viranomaisille, kuten hyvinvointialueille, joiden alaisuuteen esimerkiksi kuraattorit ja psykologit siirtyvät, luovuttamiselle on oltava selkeä peruste, sosiaali- ja terveysministeriön erityisasiantuntija Anna Sandberg sanoo.

”Jos tiedot ovat salassa pidettäviä, niiden luovuttamisesta on säädettävä laissa. Ei-salassa pidettävien tietojen taas on selkeästi liityttävä vastaanottajan toimintaan, vastaanottajalla on oltava oikeus käyttää tietoja, ja tiedoille on oltava käsittelyperuste”, kertoo Sandberg.

Tähän asti oppilashuollon ja kouluterveyden henkilöstöllä on ollut kirjavia käytäntöjä siitä, millaisia käyttöoikeuksia heillä on koulujen järjestelmiin ollut. Sandbergin mukaan käytäntöjä yhtenäistetään vuodenvaihteeseen mennessä.

”On pohdittu, mitkä ovat asianmukaisia toimintamalleja, mitä laki mahdollistaa ja mitä se ei mahdollista. Asiaa selvitetään opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön välillä, ja siihen on tulossa ohjeistus”, Sandberg sanoo.

Seuraa ja lue artikkeliin liittyviä aiheita

Luitko jo nämä?

Osaston luetuimmat